Hotărârea nr. 9/2015

Hotărârea.nr. 9 - privind exercitarea de către domnul Veştea Mihail, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov a atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada concediului de odihnă al domnului Coman Claudiu, respectiv 20.02.2015 – 06.03.2015


Consiliul Județean Brașov

Cod:F-16

HOTĂRÂREA NR.9

din data de 20.02.2015

-privind exercitarea de către domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada concediului de odihnă al domnului Coman Claudiu, respectiv 20.02.2015 - 06.03.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând informarea depusă sub nr. 1998/19.02.2015, formulată de domnul vicepreședinte Coman Claudiu privind efectuarea a 11 zile de concediu în perioada 20.02.2015 - 06.03.2015,

Ținând cont de propunerea domnului vicepreședinte Veștea Mihail să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada concediului de odihnă al domnului Coman Claudiu, respectiv 20.02.2015 - 06.03.2015, precum și să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data 20.02.2015;

Având în vedere dispozițiile art.4 din OG nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, art.38 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, completată și modificată, precum și ale Hotărârii nr.8/16.02.2015 a Consiliului Județean Brașov, privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian;

în temeiul art.71 alin.(3), art.72 coroborat cu art.107 alin. (1), art.102 1, art.96 alin (2) și art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de cererea de concediu a domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și se desemnează domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 20.02.2015.

Art.2. - Domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov se desemnează să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada concediului de odihnă al domnului Coman Claudiu, respectiv 20.02.2015 - 06.03.2015.

Art3. - Pe perioada 20.02.2015 - 06.03.2015, se suspendă dispozițiile Hotărârii nr.8/16.02.2015 a Consiliului Județean Brașov, privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian.


p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Contrasemnează, SECRETAR,