Hotărârea nr. 89/2015

Hotărârea.nr. 89 – privindîncetarea aplicabilităţii unor hotărâri prin care s-a aprobat acordarea de gratuităţi la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.89

din data de 20.02.2015

  • - privind încetarea aplicabilității unor hotărâri prin care s-a aprobat acordarea de gratuități la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa’* Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1973 /19.02.2015 întocmit de Direcția Economică prin care se propune încetarea aplicabilității unor hotărâri prin care s-a aprobat acordarea de gratuități la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 1 din 30.01.2015 a Adunării Generale a Asociaților prin care s-a aprobat anularea în totalitate a gratuităților oferite în cadrul Complexului Agrement Brașov;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea unor hotărâri prin care s-a aprobat acordarea de gratuități la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” Brașov, după cum urmează:

  • - Hotărârea nr.36 din data de 15.02.2010 a Adunării Generale a Asociaților S.C Consilprest SRL Brașov privind aprobarea accesului gratuit la piscina și sauna din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” pentru derularea programului de pregătire fizică a polițiștilor din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă Brașov.

  • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.276/08.06.2011 privind aprobarea accesului gratuit la piscina din Complexul Agrement Tâmpa Brașov, a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2011.

  • - Hotărârea nr.216 din data de 03.04.2012 a Adunării Generale a Asociaților S.C. Consilprest SRL Brașov privind aprobarea accesului gratuit la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Luna Brașov.

Art.2. - Orice alte gratuități oferite în cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” Brașov, îsi încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Consiliul de Administrație a S.C. Consilprest SRL Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu