Hotărârea nr. 88/2015

Hotărârea.nr. 88 – privind numirea doamnei FULGA LIGIA-DOMNINCA, în funcţia de manager /director al Muzeului de Etnografie Braşov, clasa de salarizare 76, gradul II

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 88

din data de 20.02.2015

privind numirea doamnei FULGA LIGIA-DOMNINCA, în funcția de manager /director al Muzeului de Etnografie Brașov, clasa de salarizare 76, gradul II

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1863/17.02.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare privind numirea doamnei FULGA LIGIA-DOMNINCA, în funcția de manager /director al Muzeului de Etnografie Brașov, clasa de salarizare 76, gradul II, pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 17.02.2015, urmând să beneficieze de un salariu de bază lunar de 6.471 lei;

Având în vedere, promovarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov, conform procesului verbal înaintat de comisia de concurs;

Văzând dispozițiile art. 20, alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.U.G. nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Doamna FULGA LIGIA - DOMNINCA se numește în funcția de manager /director al Muzeului de Etnografie Brașov, clasa de salarizare 76, gradul II, pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 17.02.2015, urmând să beneficieze de un salariu de bază lunar de 6.471 lei.

ArL2.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Mihail Veștea

«=—-Qu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu