Hotărârea nr. 87/2015

Hotărârea.nr. 87 – privindaprobarea aderării județului Brașov la Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru – ARMADA


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 87

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea aderării județului Brașov la Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1855/17.02.2015 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică-Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare-Serviciul Relații Externe, Învățămînt, Cultură, Turism, Sport prin care se propune aderarea județului Brașov ia Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA;

Ținând cont de Statutul Asociației Regionale de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin (2) și art. 11, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Se aprobă aderarea județului Brașov ca membru la Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA.

Art.2.- Vicepreședintele Consiliului Județen Brașov, domnul Veștea Mihail, se împuternicește pentru următoarele operațiuni:

  • a. ) să formuleze cererea privind dobândirea calității de membru a județului Brașov la Asociația

Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru -ARMADA;

  • b. ) să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale de Sprijinire a Mediului de

Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA, modificate;

  • c. ) să reprezinte județul Brașov în Adunarea Generală a Asociației Regionale de Sprijinire a

Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA.

Art.3.-Presedintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică-Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare-Serviciul Relații Externe, Învățămînt, Cultură, Turism, Sport


Contrasemnează, SECRETAR,

Dumbrăveanu Maria