Hotărârea nr. 85/2015

Hotărârea.nr. 85 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

România
COnsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 85 din data de 20.02.2015

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 537/16.01.2015 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012, în sensul validării domnului Romer-Ambrus Sandor-Mihaly, subprefect al județului Brașov ca membru de drept în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov și a unui consilier județean, ca membru desemnat de consiliul județean în cadrul aceluiași organism.

Ținând cont de propunerea formulată de domnul vicepreședinte Veștea Mihail privind desemnarea domnului consilier județean Danu Aurelian Leonard ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) și (3) din Legea nr. 218/2002, republicată, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 9, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnii Mohaci Mihai și Veștea Mihail, care nu mai îndeplinesc funcțiile ce au determinat desemnarea lor în acest organism.

Art.2. - Se validează în calitate de membru de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov domnul Romer-Ambrus Sandor-Mihaly, subprefect al județului Brașov.

Art3. - Se validează în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov domnul consilier județean Danu Aurelian Leonard.

Art4. - Persoanele nominalizate la art. 2 și art. 3 devin membre în comisiile de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, corespunzător locurilor vacantate prin art.l.

Art.5. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov.