Hotărârea nr. 83/2015

Hotărârea.nr. 83 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov în dosarul penal nr.4429/1/2014 pe rolul Secţiei Penale - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.83

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice în vederea apărării intereselor Județului Brașov în dosarul penal nr.4429/1/2014 pe rolul Secției Penale - înalta Curte de Casație și Justiție București.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.676/20.01.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații Publice

  • - Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării serviciilor juridice în vederea apărării intereselor Județului Brașov în dosarul penal nr.4429/1/2014 pe rolul Secției Penale

  • - înalta Curte de Casație și Justiție București;

Având în vedere prevederile art.l alin (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.21 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice în vederea apărării intereselor Județului Brașov în dosarul penal nr.4429/1/2014 pe rolul Secției Penale - înalta Curte de Casație și Justiție București.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic Contencios si Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu