Hotărârea nr. 82/2015

Hotărârea.nr. 82 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor şi organismelor cu care acestea interacţionează

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.82

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.686/20.01.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații Publice -Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează până la soluționarea definitivă/irevocabilă a dosarelor aflate în curs de soluționare ;

Având în vedere prevederile art.l alin (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.21 alin.4 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă continuarea serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează până la soluționarea definitivă/irevocabilă a dosarelor aflate în curs de soluționare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic Contencios si Direcția Economică .


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Lista dosarelor în care reprezentarea este asigurată de avocați

Vizat SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

Număr Dosar

Denumire parte

Obiectul Cauzei

Instanța

4916/197/2014

Reclamant:Consiliul Județean Brașov Pârât:SC Prodlacta SA

Contestație la executare

Judecătoria Brașov

1432/62/2012

Reclamant:Județul Brașov, Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Bv

Pârât:RADEF, Mun. Bv.

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

8230/62/2011

Reclamant reconvențional:Consiliul Județean Brașov Pârât:Mihăescu Alexandra și Vătășanu Alexandru

Acțiune reconvențională

Tribunalul Brașov

5144/62/2014

Reclamant Județul Brașov Pârât:Ministerul de Finanțe București

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

6790/62/2013

Reclamant:APDT Brașov, Județul Brașov Pârât:MăIureanu Andreiana Ioana

Acțiune în răspundere patrimonială

Curtea de Apel Brașov

19231/197/2012

Apelant - pârât: Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Intimat chemat în garanție: Județul Brașov

Intimat - reclamant: Mesaros Oana

Pretenții

Tribunalul Brașov

14865/62/2012

Apelant - reclamant:Plătică Elena, Plătică Mihai Intimat pârât: Consiliul Județean Brașov, Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Obligația de a face

Curtea de Apel Brașov

5731/62/2013

Reclamant:SC Transbus SA Pârât:Consiliul Județean Brașov

Pretenții

Tribunalul Brașov

7574/197/2014

Reclamant: Consiliul Județean Brașov Pârât: BEJ Stelian Emil Dincă, SC Transbus SA

Contestație la executare

Judecătoria Brașov

4194/62/2011

Reclamant:Biserica Evanghelică CA-Parohia Brașov Pârât:DGASPC BV

Chemat în garanție:Consiliul Județean Brașov

Pretenții

Curtea de Apel Brașov

7831/62/2013

Recurent: Consiliul Județean Brașov Intimat: UAT Râșnov, UAT Codlea

Anulare act

Curtea de Apel Brașov

1092/62/2014

Recurent - intimat: Județul Brașov Intimat: Curtea de Conturi

Litigii Curtea de Conturi

Curtea de Apel Brașov

8311/62/2013

Reclamant:SC Gotic SA

Pârât: UAT Ghimbav

Chemat în garanție: UAT Județul Brașov

Pretenții

Tribunalul Brașov

2810/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: Consiliul Local Ghimbav

Contencios Administrativ

Tribunalul Brașov

4874/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

4758/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât:SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

1017/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

1018/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât:SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

21392/197/2014

Contestator: Consiliul Județean Brașov lntimați:SC Gotic SA, BEJ Țermure

Contestație la executare

Tribunalul Brașov

9991/62/2012

Reclamant: Județul Brașov Pârât: Curtea de Conturi

Acțiune în anulare

Tribunalul Brașov

6730/62/2014

Reclamant: Județul Brașov Pârât: Curtea de Conturi

Acțiune în anulare

Tribunalul Brașov

3983/62/2014

Contestator: Chiran Ion Intimați: Consiliul Județean Brașov

Contestație decizie concediere

Tribunalul Brașov

Reclamant: Consiliul Județean Brașov Pârât:S.C. COLAS România S.R.L.

Pretenții

Curtea de Arbitraj -Camera Comerț și Industrie a României

Director Executiv: Claudia Crăciun /vM) [

Red.Șef Serviciu.: Mariana Mone > •

S Z' C