Hotărârea nr. 81/2015

Hotărârea.nr. 81 – privind aprobarea componenţei comisiilor de examen pentru ocuparea funcţiilor de Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală şi Şef Secţie Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie II, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: offte@iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro


CONS1LIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 81

din data de 20.02.2015

 • - privind aprobarea componenței comisiilor de examen pentru ocuparea funcțiilor de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală și Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr.432/15.01.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea componenței comisiilor de examen pentru ocuparea funcțiilor de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală și de Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, ce urmează a se desfășura la sediul central al spitalului, în data de 10.02.2015 și, respectiv, în data de 03.02.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov ce urmează a se desfășura la sediul central al spitalului, în data de 10.02.2015, după cum urmează:

Președinte:

 • - Neculoiu Carmen Daniela, medic primar, specialitatea laborator, director medical Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

 • - Muntean Ileana, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Biriș Mariana, medic primar radiologie și imagistică medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Deak Andrei, medic primar radiologie și imagistică medicală, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

 • - Bularca Claudia, consilier superior, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

 • - Godri Dora, medic specialist epidemiologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art 2. - Se aprobă componența comisiei dc examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov ce urmează a se desfășură la sediul central al spitalului în data de 03.02.2015, după cum urmează:

Președinte:

 • - Neculoiu Carmen Daniela, medic primar, specialitatea laborator, director medical Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

 • - Rujan Constantin, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Roșculeț Mircea-Cătălin, medic specialist recuperare, medicină fizică și blneologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Soare Cornelia, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

 • - Bularca Claudia, consilier superior, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

 • - Godri Dora, medic specialist epidemiologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanup. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Mihail Veștea