Hotărârea nr. 8/2015

Hotărârea.nr. 8 - privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.8 din data de 16.02.2015

privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.02.2015

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.98/13.02.2015 prin care se constată suspendarea de drept a mandatului președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Căncescu Aristotel Adrian;

Analizând raportul Direcției Juridice și Relații Publice, nr.1738/13.02.2015, privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea exercitării atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte, ca urmare a dispunerii menținerii arestării preventive a d-lui Căncescu Aristotel Adrian;

Ținând cont de propunerea domnului Veștea Mihail vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov pentru desemnarea d-lui Coman Claudiu vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian, precum și de rezultatul votului secret exprimat de către consilierii județeni;

în temeiul art.71 alin.(3), art.72 coroborat cu art.107 alin. (1), art.102 1 și art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Domnul Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov se desemnează să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu