Hotărârea nr. 78/2015

Hotărârea.nr. 78 – privind desemnarea doamnei OLTEANU LUMINIȚA, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.78

din data de 20.02.2015

- privind desemnarea doamnei OLTEANU LUMINIȚA, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.879 /22 .01.2015 întocmit de doamna CÂJU MARIANA, consilier județean, Președintele Comisiea nr 7 - pentru Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, prin care propune desemnarea doamnei OLTEANU LUMINIȚA, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Având în vedere dispozițiile art.273 alin (1) lit.”a” și alin (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se desemnează doamna OLTEANU LUMINIȚA, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov, în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu