Hotărârea nr. 77/2015

Hotărârea.nr. 77 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai judeţului Braşov în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.77

din data de 20.02.2015

- privind desemnarea a doi reprezentanți ai Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1615/10.02.2015 întocmit de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune desemnarea a doi reprezentanți ai Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania;

Luând în considerare propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov formulată de domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov privind desemnarea domnului Pascu Mihai Lucian și a doamnei Prahoveanu Daniela ca reprezentanți ai Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania precum și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 494/2007 privind participarea Județului Brașov la Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,, art.12 din Actul Constitutiv și art.18 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, precum și OGR nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se desemnează domnul PASCU MIHAI - LUCIAN, director general în cadrul Direcției Generale Administrație Publică, ca reprezentant al Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania.

ArL2. - Se desemnază doamna PRAHOVEANU DANIELA, consilier în cadrul Direcției Resurse Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania.

Art3. - Datele de indentificare ale persoanelor desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art4 - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 19/12.07.2012Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Nr.77 din data de 20.02.2015

Numele și prenumele - PASCU Mihai Lucian Cetățenia - română

Act de indentitate -

Domiciliu -

Numele și prenumele - PRAHOVEANU Daniela Cetățenia - română

Act de indentitate -

Domiciliu -