Hotărârea nr. 70/2015

Hotărârea.nr. 70 – privind aprobarea demarării procedurilor în vederea declarării de utilitate publică, a ternurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Braşov ( fost Spitalul de Pediatrie Braşov) – obiectiv de investiţii de interes Judeţean

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.70

din data 20.02.2015

- privind aprobarea demarării procedurilor în vederea declarării de utilitate publică, a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov ( fost. Spitalul de Pediatrie Brașov) -obiectiv de investiții de interes județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1593/10.02.2015, întocmit de către Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea demarării procedurilor în vederea declarării de utilitate publică, a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov (fost, Spitalul de Pediatrie Brașov) - obiectiv de investiții de interes județean.

Având în vedere dispozițiile art. 7 din Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă demararea procedurilor în vederea declarării de utilitate publică, a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov ( fost, Spitalul de Pediatrie Brașov) -obiectiv de investiții de interes județean.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumbrăveanu