Hotărârea nr. 7/2015

Hotărârea.nr. 7 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 februarie 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.7

din data de 16.02.2015

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.02.2015;

Analizând Dispoziția nr. 37/ 13.02.2015, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 16.02.2015, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 16.02.2015, a propunerii formulată de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Coman Claudiu, respectiv, desemnarea domnului Veștea Mihail vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015 conform Dispoziției nr. 37/ 13.02.2015 și a propunerilor formulate.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu
România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

CABINET PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.37

din data de 13.02.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 16.02.2015, ora 09°°, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.98/13.02.2015 privind constatarea suspendării de drept a mandatului Președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu;

în temeiul art.71 alin.(3), art.72 coroborat cu art.107 alin.(l) art. 94 alin. (2), art.102 1 și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 16.02.2015, ora O900, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea exercitării atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președintre, ca urmare a prelungirii duratei măsurii arestării preventive a d-lui Aristotel Căncescu.

VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanVizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu