Hotărârea nr. 68/2015

Hotărârea.nr. 68 – privind constituirea unei comisii în vederea negocierii cu potenţialii parteneri pentru continuarea investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.68

din data 20.02.2015

- privind constituirea unei comisii în vederea negocierii cu potențiali parteneri pentru continuarea investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1789/16.02.2015 întocmit de către Arhitect șef prin care se propune aprobarea constituirii unei comisii în vederea negocierii cu potențiali parteneri a cărei activitate se va desfășura până la încheierea unui acord/act administrativ, care va stabili termenii și modalitatea de continuare a investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se constituie comisia de negociere cu potențiali parteneri în vederea identificării unei

soluții pentru continuarea investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav Comisia va avea următoarea componentă:

Președinte:   Claudiu Coman

Membri:     Mihail Veștea

Adrian Ibănescu Adrian Gabor Secretar:     Daniela Boboc


Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov Arhitect șef al județului Brașov consilier județean

Director executiv - Direcția Tehnică

Art.2. - Comisia va funcționa până la încheierea unui acord/act administrative\ care va stabili termenii și modalitatea de continuare a investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

Art3. Comisia va prezenta informări trimestriale, sau de câte ori este necesar, în plenul Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu