Hotărârea nr. 66/2015

Hotărârea.nr. 66 – privind stabilirea cotei-părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&judbrasov.ro Website: vfww.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.66

din data de 20.02.2015

- privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 646/19.01.2015 întocmit de către Direcția Economică - Compartiment Venituri, prin care se propune stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2015, în procent de 50%;

Având în vedere dispozițiile art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.,Ta” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2015, în procent de 50%.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu