Hotărârea nr. 61/2015

Hotărârea.nr. 61 – privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 362/23.10.2014 privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov, în anul şcolar 2014-2015


( X)NSi LHJL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 61

din data de 20.02.2015

- privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 362/23.10.2014 privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, în anul școlar 2014-2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 597/19.01.2015 întocmit de către Direcția Economică, prin care, ca urmare a adresei nr.954/11.12.2014 a Centrului Cultural „Reduta”, se propune completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 362/23.10.2014 privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, în anul școlar 2014-2015, în sensul introducerii unui nou punct, cu următorul cuprins:

„Pentru copiii care frecventează două cursuri simultan, taxa cursului cu valoarea cea mai mică se reduce cu 50%”;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3), art. 15 și art.16 din O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 362/23.10.2014 se completează, în sensul introducerii unui nou punct, cu următorul cuprins: „Pentru copiii care frecventează două cursuri simultan, taxa cursului cu valoarea cea mai mică se reduce cu 50%”și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

—-OrContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuAnexa la Hotărârea

CJBv nr. £/ /zoIS


p. PREȘEDINTE. VICEPREȘEDINTE, Mihail Veștea

O"

TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014 - 2015

Nr. crt.

Denumire curs

Durată

curs

Taxă de frecvență

1.

Gimnastică pentru copii (artistică, ritmică):

 • -  începători

 • -  intermediari

 • -  avansați

9 luni

450 lei

450 lei

300 lei

2.

Balet:

 • -  începători

 • -  intermediari

 • -  avansați

9 luni

500 Iei

500 lei

300 lei

3.

Dans sportiv:

 • •  adulți

 • •  copii, elevi, studenți

2 Vi luni

200 lei

150 lei

4.

Curs de artă dramatică pentru copii (cu vârste între 8-14 ani)

4 luni

200 lei

Observații:

 • începând cu 01.01.2014, pentru familiile cu mai mulți copii care urmează cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta”, primul copil achită prețul întreg al cursului, al doilea copil 50% din prețul cursului iar de la al treilea copil în sus beneficiază de gratuitate;

 • Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament) beneficiază de gratuitate;

 • Pentru copiii care frecventează două cursuri simultan, taxa cursului cu valoarea cea mai mică se reduce cu 50%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

Anexa la Hotărârea

CJBv nr. £7/2OI5


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Mihail Veștea


TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014 - 2015

Nr. crt

Denumire curs

Durată

curs

Taxă de frecvență

1.

Gimnastică pentru copii (artistică, ritmică):

 • -  începători

 • -  intermediari

 • -  avansați

9 luni

450 lei

450 lei

300 lei

2.

Balet:

 • -  începători

 • -  intermediari

 • -  avansați

9 luni

500 lei

500 lei

300 lei

3.

Dans sportiv:

 • •  adulți

 • •   copii, elevi, studenți

216 luni

200 lei

150 lei

4.

Curs de artă dramatică pentru copii (cu vârste între 8-14 ani)

4 luni

200 lei

Observații:

 • începând cu 01.01.2014, pentru familiile cu mai mulți copii care urmează cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta”, primul copil achită prețul întreg al cursului, al doilea copil 50% din prețul cursului iar de la al treilea copil în sus beneficiază de gratuitate;

 • Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament) beneficiază de gratuitate;

 • Pentru copiii care frecventează două cursuri simultan, taxa cursului cu valoarea cea mai mică se reduce cu 50%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu (WK