Hotărârea nr. 6/2015

Hotărârea.nr. 6 - privind desemnarea domnului Veştea Mihail, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să conducă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.02.2015

România
Consiliul Județean Br;

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.6

din data de 16.02.2015

- privind desemnarea domnului Veștea Mihail vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.02.2015

Analizând propunerea domnului Coman Claudiu vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, de desemnare a domnului Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se desemnează domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman ClaudiuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu