Hotărârea nr. 437/2015

Hotărârea nr.437 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov pentru ocuparea postului vacant de Şef Secţie Obstetrică –Ginecologie I

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.437

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Obstetrică -Ginecologie I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr.16267/16.12.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Obstetrică -Ginecologie I;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.394 /2015 privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Obstetrică și Ginecologie I, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov precum și Procesul Verbal al Comisie de concurs încheiat în data de 10.12 2015;

în conformitate cu prevederile art.9 din OMS nr. 1406/206 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice,

în temeiul art. 97 și art.l 03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Obstetrică -Ginecologie I, conform Procesului Verbal al examenului încheiat în data de 10.12.2015.

Art2.- în baza Art.l Managerul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov va emite actul administrativ de numire a domnului dr. IACOVACHE TUDOR ANDREI, în funcția de Șef Secție Obstetrică -Ginecologie I

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuClaudiu Coman