Hotărârea nr. 436/2015

Hotărârea nr.436 – privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.436

din data 21.12.2015

- privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.16215/16.12.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov, prin promovări în funcție/grad/treaptă profesională și transformarea unor posturi;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 227/2015 și 360/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, art. 15 lit.(a) și (c) din HG nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 și Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu modificările corespunzătoare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu modificările corespunzătoare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Aprobat cuH.CJBVrir:

In ședința din data : > ^7 $ p. Președinte

Vicepreședinte

Coman Claudiu


STR.NICOPOLE NR.45

TEL:0268-415130 TEL/FAX:0268-418988 CATEGORIA UNITATII: IV


TIPUL UNITATII: II M

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes./ gr.sal.

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Chirurgie ort.ped.

S

II

1

4853

0

4853

2

Director Medical

Chirurgie Plastica

S

II

1

4719

0

4719

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

4536

405

4941

4

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

II

1

4944

1320

6264

5

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

1

1

4821

1136

5957

6

Sef Secție - Farmacist primar

Farmacie

S

1

1

4059

408

4467

7

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

1

1

4756

2848

7604

8

Sef Secție - Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

1

1

5356

487

5843

9

Sef Secție - Medic primar

N.P.I.

S

1

1

4539

2597

7136

10

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

II

2

9857

1786

11643

11

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

1

1

5113

487

5600

12

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / MG

s

II

1

3686

373

4059

13

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2788

739

3527

14

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

1

1

3261

1979

5240

15

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

1

3

8271

2015

10286

16

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

S

II

3

9957

2674

12631

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2766

641

3407

18

Sef Serviciu - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

II

1

3294

330

3624

19

Sef Birou - Economist specialist II

Stiinte economice

S

I

1

2194

223

2417

20

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2688

264

2952

21

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

2100

0

2100

22

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

8263

5501

13764

23

Medic primar

ATI

S

1

3508

2476

5984

24

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

s

3

12344

1239

13583

25

Medic primar

Chirurgie ped.

s

1

4195

413

4608

26

Medic primar

Chirurgie Plastica

s

2

7703

826

8529

27

Medic primar

Endocrinologie

s

1

4195

138

4333

28

Medic primar

Medicina de laborator

s

1

3920

1101

5021

29

Medic primar

Neurologie pediatrica

s

1

3989

2201

6190

30

Medic primar

Obstetrica ginecologie

s

1

4195

138

4333

31

Medic primar

OFT

s

1

4126

138

4264

32

Medic primar

ORL

s

2

7703

826

8529

33

Medic primar

Pediatrie

s

18

74568

7363

81931

34

Medic primar

Radiologie si imagistica med.

s

2

8191

1926

10117

35

Medic primar

Dermato -venerologie

s

1

3828

413

4241

36

Medic specialist

ATI

s

3

9510

5991

15501

37

Medic specialist

Chirurgie Ped.

s

1

3279

333

3612

38

Medic specialist

RMFB

s

1

2900

111

3011

39

Medic specialist

Epidemiologie

s

1

3155

333

3488

40

Medic specialist

ORL

s

1

3155

333

3488

41

Medic specialist

Pediatrie

s

2

6310

666

6976

42

Medic specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

3313

1775

5088

43

Biochimist principal

Biochimie

s

1

3361

907

4268

44

Biolog principal

Biologie medicala

S

1

3664

998

4662

45

Farmacist primar

Farmacie

S

1

3503

346

3849

46

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

2123

1330

3453

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

3305

111

3416

48

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

2603

86

2689

49

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2998

333

3331

50

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

4932

172

5104

51

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

S

26

77148

20561

97709

52

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

SSD

7

16932

6133

23065

53

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

PL

77

192018

45706

237724

54

Asistent medical pr.

Laborator

PL

12

30582

8220

38802

55

Asistent medical pr.

Radiologie

PL

6

15464

3594

19058

56

Asistent medical pr.

Farmacie

PL

3

7529

771

8300

57

Asistent medical pr.

Igiena

PL

1

2175

321

2496

58

Asistent medical pr.

Dietetica

PL

2

5180

514

5694

59

Instructor educație pr.

M

9

17766

3577

21343

60

Registrator medical pr.

M

8

14564

1560

16124

61

Statistician medical pr.

M

1

1904

195

2099

62

Sora medicala pr. - Anat. Pat.

Laborator

M

1

3936

2599

6535

63

Asistent medical

Pediatrie/ MG

S

4

8968

664

9632

64

Asistent medical deb.

Pediatrie/ MG

S

2

2626

276

2902

65

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

1

2256

232

2488

66

Asistent medical deb.

Pediatrie/ MG

PL

4

5252

476

5728

67

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

17

36792

6031

42823

68

Asistent medical

Radiologie

PL

1

2241

534

2775

69

Asistent medical deb.

Radiologie

PL

1

1313

277

1590

70

Asistent medical

Farmacie

PL

1

2243

229

2472

71

Asistent medical

Igiena

PL

1

2215

229

2444

72

Registrator medical

M

6

9906

1008

10914

73

Infirmiere

G

75

103173

23632

126805

74

Infirmiera debutanta

G

1

1313

113

1426

75

îngrijitoare

G

49

66917

11035

77952

76

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

4905

542

5447

77

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

6

16112

1626

17738

78

Economist II

Stiinte economice

S

1

1946

186

2132

79

Funcționar

M

4

6230

608

6838

80

Magaziner

M

2

3348

0

3348

81

Casier

M

1

1674

156

1830

82

Inginer sistem IA

Matematica -Informatica

S

1

2635

271

2906

83

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

2304

271

2575

84

Inginer specialist IA

Tehnic

S

1

2755

2755

85

Referent de specialitate I

Drept

S

2

4797

487

5284

86

Referent de specialitate III

Drept

S

1

1883

186

2069

87

Referent de specialitate III

Stiinte economice

S

1

1964

186

2150

88

Referent IA, Contabil IA

M

1

1801

167

1968

89

Spalatoreasa

G

8

10808

928

11736

90

Muncitor I

M;G

6

10204

140

10344

91

Muncitor II

M;G

14

23383

318

23701

92

Muncitor III

M;G

7

10960

50

11010

93

Muncitor IV

M;G

8

11168

515

11683

94

Muncitor necalificat

G

7

9597

82

9679

95

îngrijitoare

G

1

1389

0

1389

Total finanțare venituri proprii

472.0

1067673

204442

1272115

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

96

Sef Secție UPU - Medic primar

Medicina de urgenta

S

II

1

4756

2848

7604

97

Sef Secție UPU - Asistent medical pr.

MG

S

II

1

3121

1961

5082

98

Medic primar

NPI

S

2

8390

3578

11968

99

Medic primar

Pediatrie

S

1

4195

2476

6671

100

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

4159

1789

5948

101

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

2

6354

3994

10348

102

Medic specialist

Pediatrie

S

4

12776

7988

20764

103

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

5

12740

1295

14035

104

Medic Rezident Anul IV

Pediatrie

S

6

15322

5532

20854

105

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

5

11520

5127

16647

106

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

11

23078

3238

26316

107

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

S

5

8765

955

9720

108

Medic Rezident Anul IV

Chirurgie ped.

S

2

5121

518

5639

109

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

S

1

2270

252

2522

110

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

S

2

4090

452

4542

111

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

S

2

3637

382

4019

112

Medic Rezident Anul II

Ortopedie ped.

S

2

4090

452

4542

113

Medic Rezident Anul IV

Medicina de Urgenta

S

1

2623

1297

3920

114

Medic Rezident Anul III

Boli Infectioase

S

1

2440

841

3281

115

Medic Rezident Anul III

Psihiatrie ped.

S

1

2440

841

3281

116

Farmacist Rezident Anul III

Farmacie

S

1

1991

219

2210

117

Psiholog specialist

Psihologie clinica

S

1

3156

1442

4598

118

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

2399

1081

3480

119

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2750

1997

4747

120

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

7

21064

12514

33578

121

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

SSD

2

4697

3110

7807

122

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

PL

13

32084

19164

51248

123

Asistent medical

MG

PL

2

4073

2748

6821

124

Registrator medical

M

5

8490

3640

12130

125

Registrator medical deb.

M

1

1313

488

1801

126

Infirmiera

G

4

5584

3072

8656

127

Infirmiera deb.

G

1

1313

676

1989

128

îngrijitoare

G

5

6641

3485

10126

129

Brancardier

G

1

1313

697

2010

Total finanțare de la Bugetul de stat

101.0

238755

100149

338904

Total unitate sanitara (A + B)

573.0

1306428

304591

1611019

Total posturi aprobate: 573, din care:

 • - conducere: 28

 • - execuție : 545

 • - venituri proprii: 472

 • - buget de stat: 101

Director Financiar Contabil, Ec. Anica Bojte

''■A
întocmit,

Ec. Maria-Magdalena Idor

J/)

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Nivel de competenta: II M

Nr.paturi: 225 + 80 insotitori


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE COPII BRAȘOV

01.12.2015


Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data : p. Președinte Vicepreședinte Cbrriah

■ ' t. ■


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F C.-1, f .E -5COMP. CONTENCIOS: FE -1


| CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


BIROU MANAGEMENTUL CĂLI TATII SERVICIILOR: F E .J


COMP.DE SUPRAVEG.SI CONTROL AL (INFECȚIILOR NOSOCOM1ALE: T E.-2


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: f E.«6


| COMP. ASISTENT SOCIAL: F E M |~


STERILIZARE SI POSTURI FIXE F.E.-4


ASISTENT SEF UNITATE FC.=1


COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL F.E =1

1 COMP. PROTECȚIA MUNCII


DIRECTOR MEDICAL:

DIRECTOR FINANCIAR

F.C.“1

CONTABIL: r.C.-l


\ Manager Dr. |


COMP. INTERNĂRI EXTERNĂRI F.E =1


SECȚIA CLINICA PED. I: Comp, gastroenterologie Comp, neonatokxpe pal.

F.C.’2.F.E.«48


SECȚIA PEDIATRIE II:

Comp alerg, ci tmundWca Comp.twapia acuta F.C. “2. F.E.-57.5


UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE

FC«2,

F.E.“46


FARMACIE

F.C = 1.

FE = 6


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

F.C-2.FE.--17


BLOC OPERATOR

F.C.=1, F.E.-17


CENTRU DE SANATATE MINTALA

F.E.=8


SECȚIA PEDIATRIE III: Comp dcabet zaharat, nutrita si boi

Comp ham>!i>cncoiogN ped . Comp rcXfT-215


LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA:

F.C.-2, FE.“IO


Comp. R.M.F.B.

F.E=2


Medici rezident!

FE’«


SECȚIA A.T.I.

F.C.“2, F.E.=34


SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.: Comp, ortopedie ped.

F.C.’2.F.E=37


COMP. CHIR. PLASTICA, MICROCHIR. RECONST.

F.E “21


SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA: Comp, neurologia ped.

F.C.-2, F.E-23


COMPARTIMENT O.R.L.

F.E.=15


LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

F.E=3


Cab. diabet zaharaLnutritle sl boli metabolice

F.E.=O,5


I

AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • - Cabinete cu corespondent In secțiile cu paturi:

 • • pediatrie;

 • - alergologie si imunologie; -O.R.L.;

 • - chir.ort.ped.;

 • - gastroenterologie;

 • • hematologie;

 • - chir.plastica, miciochir.tec.


BIROU FINANCIAR CONTABILITATE • BUGET EC’1.FE»5


SERVICIU ADMINISTARTIV APROVIZIONARE

F.C -1. r.E.-5


Serviciul Tehnic: din care: Formația de întreținere Reparații instalat!) Sanitare F.C-t.F.E -28
SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA: Comp. Otologio Comp. Hislopatologie Comp. Prosectuia F.E’3


Cabinet oncologie med.

F.E=0,5


Bucătărie dietetica

F.E.=13


Spălătorie

F.E.-8


Cabinete fara corespondent In secțiile cu paturi:

 • - ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balnoo.;

 • - dermatovenerologie:

 • - sala de tialament.

 • - cabinet de medicina dentara F.E-29


Comp.

Bloc

Achiziții

alimentar

Publice

F.E«10

r.e-3


SPITALUL CLINIC DE

- BRAȘOV^


Funcții de conducere (F.C.) = 28

Funcții de execuție (F.E.) = 545

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 573