Hotărârea nr. 435/2015

Hotărârea nr.435 – privind actualizarea anexelor A,C, H, H1, H2, H3, H4, I şi K din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.511/2013 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Braşov actualizat pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 435

din data de 21.12.2015

- privind actualizarea anexelor A, C, H, HI, H2, H3, H4, I și K din Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 511/2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul nr. 14508/20.11.2015 întocmit de către Direcția Economică/Biroul Administrativ prin care se propune actualizarea anexelor A, C, H, HI, H2, H3, H4, I și K din Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 511/2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 511/2013 privind aprobarea Pianului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013;

Luând în considerare dispozițiile art. 6 alin.(l) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d” și alin. (5) lit. „a” pct. 8 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se actualizează anexele A, C, H, HI, H2, H3, H4, I și K din Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 511/2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov actualizat pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică/Biroul Administrativ și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.

p.PREȘEDINTE, Vicepreședinte Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

NESECRET

Exemplar NR./

Nr-

O&. ((•


Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov

PLANUL

DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A

RISCURILOR

ANEXE

A, C9H,H19H29H3,H49I,K

BRAȘOV

2015

Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în unitatea administrativ- teritorială în județul Brașov din cadrul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență / 7

DENUMIREA INSTITUȚIEI

ADRESA

TELEFON

FAX

FUNCȚIA

NUME Șl PRENUME

TELEFON MOBIL

Primăria Municipiului BRAȘOV

Bulevardul

Eroilor nr. 6.

0268416550, int. 121, cabinet secretar primar.

0268470147

Primar

George Scripcaru

0744/603606; 0744/505076

Viceprimar

Alexandra - Adina Durbacă

0756/198708

Viceprimar

Ciprian Ionuț Bucur

0744/625256

Secretar

Paraschiv Nicolae

0744/503600

ȘefS.V.S.U.

Chicomban loan

0744/503599

Primăria Municipiului CODLEA

Str. Lungă nr.

33

0268251650

0268251202

0268251809.

Primar

Cătălin Muntean

0722/477621

Viceprimar

Virgil Urdea

0744/438299

Secretar

Rotaru Vasile

0752272409

ȘefS.V.S.U.

Cioaca Lucian

0752/272438; 0722/133983

Primăria Municipiului FĂGĂRAȘ

Str. Republicii nr. 3

0268211313; 0268280269; 0268216818.

0268213020.

Primar

Sorin Constantin Mănduc

0745/145065

Viceprimar

Cătălin Cârje

0743/098943

Secretar interimar

Laura Elena Giunca

0743/210521; 0744/326854

ȘefS.V.S.U.

Harabagiu Marian

0745/768758; 0726/156787

Primăria Municipiului SÂCELE

Piața Libertății nr. 17

0268276164; 0268276198; 0268274577; 0268276161.

0268273091.

Primar

Nistor Radu Florea

0756/032225

Viceprimar

Geczi Gellert

0747/123678

Secretar

Andronic Maria Silvia

0724/290318; 0747/035165

ȘefS.V.S.U.

Hilohi Marcel

0747/035178

Primăria Municipiului GH1MBAV

Str. Lungă nr. 69.

0268258006; 0368506604; 0268258097

0268258355.

Primar

Toma Dorel

0721/280600

Viceprimar

Horgos Vasile

0726/746414

Secretar

Szinatovici Dan

0723/534319

ȘefS.V.S.U.

-

-

Primăria Municipiului PREDEAL

B-dul. Mihail Săulescu nr. 117.

0268456332;

0268456237;

■ 0268455256.

0268455425;

0268455456.

Primar

Liviu Cocoș

0744/202527; 0723/151810

Viceprimar

Victor Uiescu

0722/467843

Secretar

Loredana Iuga

0766/074912

ȘefS.V.S.U.

Fetica loan Cornel

0745/577823

Primăria Municipiului RÂȘNOV

Str. Ion Luca

Caragiale nr. 21

0268230115;

0268230027;

0268230002.

0368/401858

0368/401589

Primar

Vestea Adrian loan

0721/242727; 0741/234666

Viceprimar

Ducar Mariana

0723/397845; 0741/234665

Secretar

Dogariu Stelian

0729/499398

ȘefS.V.S.U.

Olteanu Mircea

0729/499394

Primăria Municipiului RUPEA

Str. Republicii nr.

169

0268260490.

0268260788

Primar

Flavius Dumitrescu

0724/575358

Viceprimar

Pompiliu Comăniciu

0721/215198

Secretar

Ioana Mădălina Roman

0723/244357; 0744/126044

ȘefS.V.S.U.

Niagu Petre

0745/571057

Primăria Municipiului VICTORIA

Str. Stadionului nr.

14.

0268241008;

0268241525;

0268241931.

0268241501.

Primar

Cristian Gheorghe

0742/353246

Viceprimar

Cristina Bratu

0733/090411

Secretar

Gabriela Tocoaie

0740/239627

ȘefS.V.S.U

Vîgu loan

0748/779335

Primăria Municipiului ZĂRNEȘTI

Str. Mitropolit Ion Metianu nr. 1.

0268515777; 0268515812.

0268222012; 0268515777.

Primar

Dorel Valeriu Bârlădeanu

0722/658138

Viceprimar

Alexandru Igrișan

0747/787217

Secretar

Gabriel Marius Modiga

0734/772334

ȘefS.V.S.U.

Dan Lucian

0734/772339

Primăria Comunei APATA

Str. Principală nr.

57.

0268284504.

0268284648; 0268210877.

Primar

luliu Boloni

0741/111100

Viceprimar

luliu Stână

0766/711000

Secretar

Margareta Kispal

0785/273210

ȘefS.V.S.U.

Tana Dionisie

0754//032461

Primăria Comunei AUGUSTIN

Str. Lungă nr. 238.

0268284993.

0374279819.

Primar

Garcea Mircea Gheorghe

0744/489283

Viceprimar

Sebastian Nicolae Porumb

0754/227835

Secretar

Elena - Valentina Taus

0767/805731

ȘefS.V.S.U.

Sebastian Nicolae Porumb

0766676952

Primăria Comunei BECLEAN

Beclean nr. 196.

0268518668.

0268518668

Primar

Leancu Cosmin Jan

0767/552316; 0747/460815

Viceprimar

Ludu Costel

0766/065027

Secretar

Elena Marinescu

0751/513023

ȘefS.V.S.U.

Io an Șerban

0751/513021

Primăria Comunei BOD

Str. Școlii nr. 139.

0268283099;

0268283046.

0268283190.

Primar

Cemat Paul

0745/052797

Viceprimar

Ovidiu Bârsan

0742/423386

Secretar

Mirela Marina Șchiopu

0745/617213; 0744/639182

ȘefS.V.S.U.

Vaier Moldo van

0740/172653

Primăria Comunei BRAN

Str. Principală nr. 504.

0268236413; 0268236416.

0268237605; 0268236413.

Primar

Hermeneanu Gheorghe

0731/960700

Viceprimar

Dorel Nicu Rareș Rădăcină

0731/960701

Secretar

Laurentiu Modiga

0731/960702

ȘefS.V.S.U.

Primăria Comunei BUDILA

Str. Principală nr.

261.

0268518153.

0268518153.

Primar

Marșavela Irimia

0747/995842

Viceprimar

Godri losif

0746/135257;0754/027720

Secretar

Laura Axenie

0724/872356; 0752/262360

SefS.V.S.U.

Dud as Gyongyi

0769/095651

Primăria Comunei BUNEȘTI

Bunești nr. 119.

0268248710.

0268248710.

Primar

Pălășan Mircea

0744/537346; 0731/029968

Viceprimar

Spătaru Gheorghe Dan

0745/315825; 0731/029969

Secretar

Pălășan Adrian

0723/450646; 0730/029970

SefS.V.S.U.

Pălășan Viorel

0731/029972

Primăria Comunei CATA

Str. Principală nr. 223.

0268248533; 0268248621.

0268248563.

Primar

Vocila Gheorghe

0727/798718

Viceprimar

Kelemen Ștefan

07344748272

Secretar

Niculae Bardas

0728/276298; 0740/938063

ȘefS.V.S.U.

Kelemen Ștefan

Primăria Comunei CINCU

Str. Pietii nr. 254'.

0268244360; 0268244101.

0268244360.

Primar

Sorin Suciu

0723/578835; 0760/666471

Viceprimar

Nicolae Stroe

0764/407145

Secretar

Mihaela Oancea

0760/666466

ȘefS.V.S.U.

Rus Cornel

0722255760

Primăria Comunei COMĂNA

Comăna nr. 3.

0268287511.

0268287511; 0268287501.

Primar

Viorel Grusea

0745/145028;0745354354

Viceprimar

Călbează Dumitru

0744/336822

Secretar

Șerb Viorel

0744/336850

ȘefS.V.S.U.

Grusea Mihai Sorin

0742/013799

Primăria Comunei CRISTIAN

Str. Libertății nr. 1.

0268257795; 0268257001.

0268257733

Primar

Dragoș Serafim

0729/988999; 0740/090049

Viceprimar

Octavian Buta

0729/988912

Secretar

Antonia Naghi

0732/950210

ȘefS.V.S.U.

Aura loniță

0721/245171

Primăria Comunei CRIZBAV

Str. Principală nr. 141.

0268481755.

0268481755.

Primar

Balași Sorin

0723/632973

Viceprimar

Gheorghe Marcu

0730/731777

Secretar

Bogdan Neferică

0720/946511

ȘefS.V.S.U.

-

-

Primăria Comunei DRĂGUȘ

Str. Principală nr

42

0268249601

0268249618

0268249601

Primar

Gheorghe Sucaciu

0744/683830

Viceprimar

Nicolae Jurcovan

0755/131361

Secretar

Cristina Fogoroș

0755/131364; 0721/604592

ȘefS.V.S.U.

Dorel Bobeică

0755/131362

Primăria Comunei DUMBRAV1TA

Str. Mare nr.

1176.

0268483100.

0268483014

Primar

Zachiu Popa

0722/532728;0755033166

Viceprimar

Ciolan Adrian Mircea

0744/528910

Secretar

Costel Micu

0748/103340

ȘefS.V.S.U.

loan Vlădău

0755/033163

Primăria Comunei FELDIOARA

str. Octavian Goganr. 55.

0268265403; 0268265006.

0268265403; 0268265006.

Primar

Taus Sorin

0744/351492

Viceprimar

Silviu Trifan

0740/236950

Secretar

Aurel Vartolomei

0744/425224

ȘefS.V.S.U.

Aris Separide

0757/032312

Primăria Comunei FUNDATA

Str. Principală nr. 70.

0268236651

0268238068

Primar

Pălea Marian Florin

0726/379567

Viceprimar

Dănut Căciulă

0723/250676

Secretar

Preda Nicoleta Daniela

0731367569

ȘefS.V.S.U.

Solovăstru loan

0731/367571

Primăria Comunei HÂRSENI

Str. Principală nr. 96.

0268247500; 0268247832.

0268247800.

Primar

Oltean Mihai

0724/893814; 0268/247832

Viceprimar

Gheorghe Grecu

0735525481

Secretar

Simona Făgărășan

0735525482;0752/266852;

0722/937710

ȘefS.V.S.U.

Muntean Ciprian

0735/525493

Primăria Comunei HALCH1U

Str. Feldioarei nr. 1.

0268481174; 0268481003.

0268281416.

Primar

loan Gârbacea

0722/951252; 0741/951252

Viceprimar

loan Agapescu

0748/192801

Secretar

Claudia Ceicu

0723/569543; 0753/050321

ȘefS.V.S.U.

Constantin Vasilică

0740/523246

Primăria Comunei HARMAN

Str. Mihai Viteazunr. 1.

0268367221;

0268367523.

0268367144.

Primar

Mihai Disor

0724/996199

Viceprimar

Onoriu Velican

0733/028203

Secretar

Georgeta Pipu

0726/264199; 0745/368699

ȘefS.V.S.U.

Onoriu Velican

0733/028203

Primăria Comunei HOGHIZ

Str. Făgărașului nr. 161.

0268286238;

0268286226.

0268286138.

Primar

Șerban Ion

0722/202172; 0724/522330

Viceprimar

Marton Atila Kadar

0744/152082

Secretar

Cirică Monica

0751/304143

ȘefS.V.S.U.

Pleșa Emilia

0751/304141

Primăria Comunei HOLBAV

Str. Principală nr.

6.

0268483670.

0268483669.

Primar

Oprea Lucian

0732/407234

Viceprimar

loan Vlădăreanu

0724/067270; 0736/501020

Secretar

Nicușor Grigoraș

0742/134021

ȘefS.V.S.U.

Florin Drăgușin

0736/501021

Primăria Comunei HOMOROD

Str. Principală nr.4O3.

0268286601.

0268286601.

Primar

Pelei Marcel

0744/632443

Viceprimar

Lorincz Bela

0746/134943

Secretar

Alina Pușcaș

0742/230431

SefS.V.S.U.

Alina Pușcaș

0742/230431

Primăria Comunei JIBERT

Str. Jibert nr. 129.

0268285528.

0268285528.

Primar

Boeriu Ioan lancu

0733/007355

Viceprimar

Gyerkes Sandor

078/605146

Secretar

Morar Valentin

0762/254149

SefS.V.S.U.

Aldea Emilian

0762/254142

Primăria Comunei LISA

Str. Principală nr. 194.

0268246825;

0268246795

0268246795.

Primar

Greavu Sorin Nicolae

0723/625518

Viceprimar

Gheorghe Paler

0744/374935; 0733662650

Secretar

DianaNicușan

0724/004782

SefS.V.S.U.

Cațavei Ionel

0735/171225

Primăria Comunei MÂNDRA

Str. Principală nr. 364..

0268247618.

0268247619.

Primar

Taflan loan Șerban

0745/032714

Viceprimar

Gheorghe Chelemen

0752/304241

Secretar

Dorin Galea

0752/304243

SefS.V.S.U.

Ștefan Ghencea

0766/065070

Primăria Comunei

MÂ1ERUȘ

Str. Nicolae Bălcescu nr. 2.

0268284771.

0268284757.

Primar

Boriceanu Nistor

0733089702

Viceprimar

Felician Garcea

0733/089703; 0722/333509

Secretar

Barbu Adriana

0733/089716

SefS.V.S.U.

Zaharia Gheorghe

0733089707

Primăria Comunei MOIECIU

Str. Principală

0268236585; 0268236878.

0368/446459

Primar

Clinciu Nicolae

0735/510650

Viceprimar

Gheorghe Dănuț Darie

0735/510653

Secretar

Giorgiana Ulea

0735/510631

SefS.V.S.U.

Ioan Lapticiu

0735/510634

Primăria Comunei ORMENIȘ

Str. Principală nr. 291.

0268284979.

0268284974

0268363974

Primar

Janos Gergely

0729/500944

Viceprimar

Gheorghe Pista

0752/279732

Secretar

A bel Katalin

0752/279722; 0746/964195

SefS.V.S.U.

Raduly Attila

0746130977

Primăria Comunei PARAU

Str. Parau nr. 214.

0268287112.

0268287155; 0268287178.

Primar

Popeneciu Mihai Liviu

0722/288259

Viceprimar

Victor Drăghici

0722/288269

Secretar

Maria Bucelea

0726/218450

ȘefS.V.S.U.

Hudițean Lucian

0745/060147

Primăria Comunei POIANA MĂRULUI

Str. Principală nr. 189.

0268228001; 0268228040.

0268228001 0368008176

Primar

Codreanu Nicolae

0722/523332

Viceprimar

Perșoiu Cătălin

Secretar

Mihai Gogonea

0728/004555

ȘefS.V.S.U.

-

-

Primăria Comunei PREJMER

Str. Mare nr. 565.

0268362003; 0268362363.

0268362363.

Primar

Todorică Șerban Constantin

0744/333019

Viceprimar

Ciprian Papaghiuc

0731/312347

Secretar

Emil Piesa

0729/535003

SefS.V.S.U.

Gheorghe Șandru

0731/909857

Primăria Comunei RACOȘ

Str. Dr. Im re Bârna nr. 13.

0268286809; 0268286888.

0268286809

0268286888

Primar

Epureanu Ion

0744/851484

Viceprimar

Rakosi Ioan

0743/123866

Secretar

Gheorghe Mucea

0746/091245

ȘefS.V.S.U.

Antal losif

0720141558

Primăria Comunei RECEA

Str. Principală nr.

42.

0268246343; 0268246003.

0268246003.

Primar

Gheorghe Lazea

0745/032724

Viceprimar

Gheorghe Breneșu

0758/024500

Secretar

Mirela Motoc

0758/024501

SefS.V.S.U.

Fratu Gheorghe

0758/024504

SÂMBĂTA DE SUS

Str. Principală

nr. 150.

0268246901.

0368-816325

Primar

Vasile Adreaș

0733/679163; 0744/331360

Viceprimar

Gheorghe Ruja

0733/679168; 0727/228131

Secretar

Mariana Veronica Lazea

0733/679166

ȘefS.V.S.U.

Vasile Andreiaș

0722/997442

Primăria Comunei SÂNPETRU

Str. Republicii nr. 656.

0268360118;

0268360028;

0268360243.

0268360118.

Primar

Rusu Ion

0723/327066

Viceprimar

Sebastian Adrian Poiana

0749/201572

Secretar

Enea Alteea

0731/731753; 0745/171066

SefS.V.S.U.

-

-

Primăria Comunei ȘERCAIA

Str. Principală nr.

82.

0268/245809; 0368/427185.

0268245923

0268245928

Primar

Paltin Cristinel

0744/631489; 0723/060591

Viceprimar

Valeriu Popa

0733/015350

Secretar

Mariana Spiridon

0757/201910

ȘefS.V.S.U.

Adrian Penciu

0752/201906

Primăria Comunei ȘINCA

Str. Sinea nr. 314.

0268245301; 0268245555.

0268245301; 0268245555

Primar

Bârlez Victor

0731/318406

Viceprimar

Popa Adrian

Secretar

Delia Pap

0731/318404

ȘefS.V.S.U.

Emil Mareș

0728/941762

Primăria Comunei ȘINCA NOUA

Str. Principală nr. 358.

0268228721 0268228698 0268228582

0268228721.

Primar

Flucuș Dumitru

0740/051105

Viceprimar

Adrian Ciocan

0723/732386; 0755/749255

Secretar

Bucura Aroiu

0741/190083

SefS.V.S.U.

Tunsoiu llie

0745/684196

Primăria Comunei ȘOARȘ

Str. Principală nr. 111.

0268285440; 0268285454.

0268285440.

Primar

Danuț Timiș

0728/771377; 0785/273226

Viceprimar

loan Muntean

Secretar

Silvia Malene

0740/498701; 0785/273221

ȘefS.V.S.U.

Gheorghe Mihaiu

0785/273222

Primăria Comunei TÂRLUNGENI

Str. Zizinului nr.2.

0268365713; 0268365714.

0268365072.

Primar

Kiss losif

0745/156095

Viceprimar

Severius Florin Beșchea

0785/274710

Secretar

loan Muntean

0751/122882; 0722/394976

ȘefS.V.S.U.

Partinka Attila

0721/203359

Primăria Comunei TELIU

Str. Tudor Vladimirescu nr.

449

0268518316.

0268518316.

Primar

Șerban Vasile

0744/688690

Viceprimar

Blendica Dumitru

0725/828282

Secretar

Luminița Balana

0733/932960

ȘefS.V.S.U.

Mihai lonei

0733/932965

Primăria Comunei TICUȘ

Str. Ticuș nr. 198.

0268285807;

0268285828.

0268285807.

Primar

Șchiopea Emil Mircea

0758/065800; 0755/122964

Viceprimar

Roșea Bucur

0758/065804

Secretar

Roșea 1 lomorozeanu

0752/217000; 0758/065803

ȘefS.V.S.U.

-

-

Primăria Comunei UCEA

Str. Principală nr.

78.

0268247176. 0268247244 0268247275 0268247150

0268247150

Primar

Băcilă Marian Valentin

0752/286299

Viceprimar

Silea loan

Secretar

Anca Susai

0730/654369

ȘefS.V.S.U.

Danut Sofonea

0726/114062

Primăria Comunei UNGRA

Str. Principală nr. 189.

0268248211.

0268248211

Primar

Stanciu Traian

0726/103991

Viceprimar

Cristinel Rasu

0726/774118

Secretar

Elena Oneată

0740/012103

ȘefS.V.S.U.

Bucuțea Vasile

0722/517864

Primăria Comunei VAMA BUZĂULUI

Str. Vama Buzăului nr. 425.

0268288505; 0268288830.

0268288830

Primar

Chirilaș Tiberiu

0740/143464

Viceprimar

loan Popică

0751/309530

Secretar

Adrian Constantin Găitan

0758/013131

ȘefS.V.S.U.

-

-

Primăria Comunei VIȘTEA

Str. Principală nr. 132.

0268247304

0268247303

0268247303

0268247418

Primar

Florin Ioani

0753/313041

Viceprimar

Sorin Dima

0745/143383

Secretar

Marian Dateș

0753/313042

ȘefS.V.S.U.

Rogozea Teodor

0753/313051

Primăria Comunei VOILA

Str. Principală nr. 124.

0268517615

0268517620

0268517620.

Primar

O vid iu Șerban

0769/070303 ;0730/190340;

0724/085864

Viceprimar

Ioan Vâja

0740/314838

Secretar

Claudiu Rusu

0730/190343; 0723/649527

ȘefS.V.S.U.

Sorin Lazar

0785/204523

Primăria Comunei VULCAN

Str. Principală nr.

1.

0268256554;

0268256354.

0268256554.

Primar

Călburean Gheorghe

0723/521317

Viceprimar

Dumitru Morar

0731/026014

Secretar

Mihai Irinel Afrasinei

0734/889176; 0761/609945

ȘefS.V.S.U.

Muntean Nicolae

0745/176997;0731/026037

Anexa C

Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor

NR. CRT

FUNCȚIA

CONDUCĂTOR

DENUMIRE INSTITUȚIE

TELEFOANE

FAX, MA1L

1.

Director

ing.Laszlo BARABAS

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE, ADMINISTRAȚIA BAZINAL DE   APĂ   OLT,   SISTEMUL   DE

GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV, str. Maior Cranța, nr.32

secretariat 0268412277 disp 0268414567 0744520319

secretariat 0268412277 disp 0268475622

2.

Director executiv

Ciprian BANCIALÂ

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

BRAȘOV, str.Politehnicii, nr. 3, Brașov

0368409124

0268419013

0268417292

Office@apmbv.anpm.ro

3.

Comisar Șef

Mircea PARASCHIV

GARDA  NAȚIONALA  DE  MEDIU-

COMISARIATUL   GENERAL-SERVICIUL

COMISARIATUL JUDEȚEAN BRAȘOV

0268417028;

0724141418

0268418047 cibrasov@enm.ro

4.

Director general

ing. Dorin FATU

COMPANIA APA BRAȘOV S.A. locație str. Vlad Țepeș, nr. 13 locație str. Crișana,nr.3

0268408602

0268471427

aDabrasov@apabrasov.ro dorinlatu@aDabrasov.ro

5.

Director regional

ing. Adriana - Alexandra NICULA

C.N. DE AUTOSTRĂZI Șl DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA SA -DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI Șl PODURI BRAȘOV,

B-dul M.kogălniceanu, nr. 13, Bl. C2, Sc. 1

0268547687

0268547688

0268547689

0268547695

0268547697

secretariat@drdpbv.ro

6.

Director

dr. ing. loan P1NTEA

COMPANIA NAȚIONALA DE CAI FERATE „C.F.R.” S.A. BUCUREȘTI- SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE   ȘI   REPARAȚII   CĂI

FERATE" BRAȘOV, str. Politehnicii, nr.l Brașov

0268472092

0268410233 int. 133000-133001

0722693011

0268475451

7.

Vicepreședinte

Claudiu COMAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, B-dul Eroilor, nr.5

0268419145

0744548700

0268415408

8.

Vicepreședinte

Mihail VEȘTEA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, B-dul Eroilor, nr.5

0268419281

0756099733

0268471903

9.

Președinte

Vicepreședinte Claudiu COMAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, B-dul Eroilor, nr.5

0268419145

0744548700

0268475576

10.

Șef serviciu

Carmen - Silvia BRAN

CONSILIUL  JUDEȚEAN  BRAȘOV

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE DRUMURI Șl PODURI, str. Ecaterina Varga, nr.23

0368883334

0761616638

0740311198

0268442422 dadobv@vahoo.com office@j udbrasov.ro

11.

Arhitect șef

ing. Adrian - Emilian IBĂNESCU

CONSILIUL  JUDEȚEAN  BRAȘOV

DIRECȚIA INVESTIȚII, URBANISM Șl AMENAJAREA   TERITORIULUI,   B-duI

Eroilor, nr.5

0268417369

0756666222

0268471903

12.

Director executiv

dr. Elena - Claudia BULARCĂ

CONSILIUL  JUDEȚEAN  BRAȘOV

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE Șl ASISTENȚĂ MEDICALĂ, Bd.Nicolae Bălcescu, nr.67

0368419122

0368419122

dsam .ci bv@vahiKi.com

13.

Manager

dr. Carmen Daniela NECULOIU

CONSILIUL  JUDEȚEAN  BRAȘOV

SPITALUL   CLINIC   JUDEȚEAN   DE

URGENȚĂ BRAȘOV, str. Calea București, nr.25-27

0268320022

0372676271

0749283412

0268333015

0372676351

14.

ȘefUPU

dr.Cristina VECERD1

CONSILIUL    JUDEȚEAN    BRAȘOV-

SPITALUL   CLINIC   JUDEȚEAN   DE

URGENȚĂ BRAȘOV, str. Calea București, nr.25-27-UNITATEA PRIMIRE URGENȚE

0268320022

0372676271

0268333015 0372676351 cris vecerdi@vahoo.com

15.

Director regional

Lucian VOINESCU

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV, B-duI. M. Kogălniceanu, nr.7

0268308421

0268308485

0740223600

0268547730

linanleoublice@rdsbv.ro

16.

Comandant Locțiitor șef

It. col Croitoru Claudiu col. Mihai BRADU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE INFORMAȚII

0268401600

0729660709

0726141617

0268401640

17.

Comisar șef de poliție

Marius POPESCU

SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI PROTECȚIE INTERNĂ

0268407500/int 20041 0755069348

-

18.

Dir. executiv

dr. Lavinia BUVNARIU

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDEȚULUI   BRAȘOV,   B-dul   Mihail

Kogălniceanu , nr.l 1

0268547972

0268535899

0368001010

0749199405

0268547973

dsoi.brasov@rdslink.ro

19.

Director executiv

Călin BIRĂESCU

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA JUDEȚEANĂ BRAȘOV, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.38 A, Brașov

0268478529

0724344988

0268470264

biraescucalin@yahoo.com

20.

Director executiv

dr. Dorin - Valter ENACHE

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA Șl PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BRAȘOV, Calea Feldioarei,nr.20 A

0268440257

0268441722 dsvbv@rdslink.ro office-brasovitfiansvsa.ro

21.

Comandant

gl. bg. dr. Petrache TUDOR1CĂ

GARNIZOANA BRAȘOV Brigada 2 Vânători de Munte, UM 01107, Nicolae Titulescu, nr. 1-2

0268411952

0268415937

0752015730

0268415012

22.

Comandant

col. Valentin MIREA

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA ‘BUREBISTA" BRAȘOV

0268545900

0268/545901/24407

0749678337

0268545902

office@jandarmeriainobilabr asov.ro

23.

pentru Inspector șef

col. Liviu COMAN

INSPECTORATUL    DE    JANDARMI

JUDEȚEAN BRAȘOV, str. Vasile Goldiș, nr.1-3

0268545898

0268545900

0268545903

0268545894

office@jandarmeriabrasov.

ro

24.

Inspector șef

Chestor de poliție dr. Ioan ARON

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN

BRAȘOV, str. Nicolae Titulescu, nr.28

0268407500 centrala 0268328631 secretariat IC 068/1200 0749700777

0268328630 secretariat dispecerat 0268/319398 cabinet

@b v.politiaromana. ro

25.

Inspector șef

col. Stelian RECH1ȚEAN

INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "ȚARA BÂRSEI" BRAȘOV

0268428888

0268412227 Scolii nr.4

0268543537 0268415808 contact© isujbv.ro

26.

Inspector șc. gen.

prof. Ariana Oana BUCUR

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI

BRAȘOV, str. Șirul Gheorghe Dima, nr.4

0268415104

0730636918

0268475621 isi(a)rdsbv.ro

27.

Inspector șef

jr. Adrian Nicolae REIT

INSPECTORATUL   TERITORIAL   DE

MUNCA AL JUDEȚULUI BRAȘOV, str. Ion Rațiu ,nr.l7

0268472200

0744775598

0268413224

itni brașov@i tm brașov .ro

28.

Prefect

Miliai MOHACI

INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL

BRAȘOV, b-dul Eroilor, nr.5

0268419277

0757060660

0268475105

cabinet.prefect©)prefectura brasov.ro director.cancelarie@prefec lurabrasov.ro

29.

Subprefect

-

INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL BRAȘOV, b-dul Eroilor, nr.5

0268414137

0757060666

0268475361

30.

Procuror general

Sorin VASILACHE

PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE

APEL BRAȘOV, str. Republicii, nr. 45

0268412689

0733078485

0268471481

pca brasov(a)mnublic.ro

31

Director regional

Gabriel TĂNASE

SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL -DIRECȚIA      REGIONALĂ      DE

DISCTRUBUȚIE CENTRU- Punet de Lucru Brașov, str. Bisericii Române, nr.!07A

0268402501 0244409503-direct director regional 0268415456 int.1047

0268478417 0244436603

gabriel.tanasc(a)distrigaz.su

d-retclc.ro: rctelecentruii/distrigazsud-retele.ro

32.

Director

Lucian ILIE

SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE- ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD S.A SUCURSALA BRAȘOV

0268305999

0722321801

0268305004

02684755411

33.

Manager general interimar

dr. Liviu STELEA

SERVICIUL DE AMBULANȚA JUDEȚEAN BRAȘOV , str. Dr. Victor Babeș, nr.27

0268411999

0268413333

0268416411 ambbv@ambulanlabrasov.

ro

iurisl@ambulan tabrasov.ro

34.

Comandant

col.ing. Mihai ȘOVĂIALĂ

SERVICIUL   DE   TELECOMUNICAȚII

SPECIALE-UM 0464 Brașov, str. Prundului, nr.10.

0268476777 0268476999 0268440809 IC 06861600 0726375644

0268477774

ojtsbv@stsnel.ro

35

președinte

col. (r) Ionel SILION

ASOCIAȚIA      JUDEȚEANĂ      DE

RADIOAMATORISM BRAȘOV str. Ecaterina Varga, nr. 23

0268470044

0368427458

0268470044

CONSULTANȚI CJSU 2015

1

Director filială

Dan Marian ȘTEFAN

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALĂ MUREȘ-OLTUL SUPERIOR, Calea Feldioarei, nr.6A

0268440809

0728881871

0268440021 brasov@anif.ro

2

ȘefSTPS înlocuitor

Col.(r) ing. Cristian URECHIATU

ADMINISTRAȚIA    NAȚIONALA    A

REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE - Structura teritorială pentru probleme   speciale   județul   BRĂȘOV,

str.Lungă, nr.231

0268510487

0268510487

slns.bv@anrsos.eov.ro

3

Președinte

Eugen MOGA

ASOCIAȚIA CASCADORILOR BRAȘOV, str. Retezat, nr. 1

0268511564

4

Director executiv

Viorica OLTEANU

CONSILIUL JUDEȚEAN  BRAȘOV

DIRECȚIA ECONOMICĂ, B-dul Eroilor, nr.5

0268410777

0733007699

0268415408

5

Director

ing. Ciprian PAIS

Consiliul Județean Brașov - SERVICIUL PUBLIC   JUDEȚEAN   SALVAMONT

BRAȘOV, str. Ecaterina Varga, nr.23; Brașov

0268/471517

0725/826668

0268471517 ciDrian Dais@vahoo.com salvamont@judbrasov.ro

6

Insp. sef reg.

Ing. Ilie TIBERIU

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII -INSPECTORATUL     REGIONAL     ÎN

CONSTRUCȚII CENTRU - INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII BRAȘOV

0268/319364

0759/042704

0268/310188

7

Inspector șef

ing. Radu COJANU

INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ȘI VÂNĂTOARE, str. Panselelor, nr.23

0374/086796

0746/093142

0368/434183 itrsv brasov'i/ivahoo.co.uk

8

Director

Ing. Dănuț RUNCEANU

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMS1LVA DIRECȚI A SILVICĂ BRAȘOV, str. Cloșca, nr.3i

0268/415770

0730/653701

0268/475678

office@ brasov.rosilva.ro

9

Director

Luana MINEA

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

Brașov, str. Mureșenilor, nr. 5.

0268/475913

0268/475913 crucearosiebrașov .blogspot.

corn

10

Director împuternicit

Gabriel CREȚU

SN DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI   “CFR   CĂLĂTORI   SA

BUCUREȘTI”- SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI BRAȘOV str. Iuliu Maniu, nr.45 A, etaj 1, jud. Brașov

0268410233

0268477063

0722650737

0268477063

11

Manager

Cătălin ONESCU

S.N.TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ „CFR MARFĂ" S.A. - SUCURSALA TRANSILVANIA - CENTRUL ZONAL DE MARFĂ BRAȘOV, str. Transilvaniei, nr.28

0268472917

0722454099

0268471931 0268475110

12

Manager Regional

Florin SEBE

S.C. LUKOIL ROMANIA SRL - Regiunea Transilvania,str. Republicii, nr.62 CIuj-Napoca

0264450334

0268547283

0264430250 0268547284

fsebe@romania.lukoil.com

13

Șef Depozit

Marian NEAMȚU

SC 0 MV PETROM SA- DEPOZIT CRISTIAN, str. Eroilor, Nr.33, Cristian, Brașov

0268257112

0268259911

0268257435 marian. neamtu@oetrom.co m

14

Coordonator operațiuni depozit

Sorin GUIA

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL -DEPOZIT ZĂRNEȘTI

0372722954

0740104007

0372789823

sorin.guia@rompetrol.com

ZONE NATURALE CU RISCURI - ALUNECĂRI DE TEREN

LOCALITATEA

SATE COMPONENTE

LOCALIZARE

DIMEN./ SUPRAF.

ZONA AFECTATĂ

OBSERVAȚII

BRAȘOV

-drumul vechi al Poienii la conf. cu V.Seacă -zona amonte fab. Pantex;

-

 • - extravilan

 • - extravilan

- în fond forestier (0. S. Brașov)

FĂGĂRAȘ

-zona Dl. Galați

-

intravilan, cartier Galați

-afectat pod peste pr. Galați

PREDEAL

 • - zona Cioplea - str.

Schiorilor, N. Băicescu -O'Kelley;

- zona Vlădeț - 3 Brazi

 • - D.N. 1 - Tab. nr. 1

 • - intravilan

 • - intravilan

- extravilan -intravilan

- nr. topo 13499/11 și 13503/9

RUPEA

- str. A.P. Bănuț, bl. 7, 8 și str. Sg. N. Boieriu nr. 15

- intravilan

BRAN

Bran

-

-

Predeluț

-

-

Sohodol

- 4 gospodării

- intravilan

Poarta

- 4 gospodarii

- intravilan

Simon

- 9 gospodării

- intravilan

BUNEȘTI

Bunești

-2 ha -9 ha

- extravilan -extravilan

 • - arabil

 • - faneață

Criț

-18 ha

- 9 ha

- extravilan -extravilan

- faneață -pășune

Mesendorf

- 4 ha -20 ha -10 ha

- extravilan -extravilan -extravilan

- arabil

- faneață -pășune

Roadeș

 • - 5 ha

 • - 5 ha

- extravilan -extravilan

 • - arabil

 • - faneață

Viscri

-5 ha -10 ha -20ha

- extravilan -extravilan -extravilan

- arabil

- faneață -pășune

CINCU

Cincu

- NV de comuna Cincu

- 250 ha

- extravilan

Toarcla

-

-

-

-

COMĂNA

Comăna de Jos

- zona Mestecăniș - zona Vâlceaua Dinii Dealul lui

-

- extravilan -extravilan

 • - pășune

 • - faneață

Comăna de Sus

 • - zona Cărpiniș, Glimee, Racela, Planul lui Bălan

 • - zona Hârtop, Fața Sării

 • - extravilan

 • - extravilan

- pășune

- arabil și faneață

LOCALITATEA

SATE COMPONENTE

LOCALIZARE

DIMEN./ SUPRAF.

ZONA AFECTATĂ

OBSERVAȚII

Rodbav

- Dl. Țiganilor

- 15 ha

- extravilan

- arabil

Sei listat

- zona Hula, După Biserică și Fata Retis - cim.

Ortodox și aval sat Podul de pe V. Aldeoara

- 40 ha

 • - extravilan

 • - intravilan

- arabil

TICUȘ

Ticușu Vechi

- zona Cărarea Vițeilor

- zona Pr. Taberei

-30 ha

- 20 ha

 • - extravilan

 • - extravilan

 • - pășune

 • - pășune

Cobor

-

-

-

-

Lista construcțiilor încadrate în clasele seismice

Nr. crt

Localitate

Destinația imobilului

Anul expertizării

Clasa risc seismic

Populația

Adresa imobil

Anul construirii

Regim de înălțime

Nr. apt

Suprafața constr / desf - mp -

locuințe

altă deșt.

1

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

18

Republicii - 24

1400

P+M+E

6

1859.00

2

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs2

21

Republicii - 4

1600

P+E

7

662.99

3

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs 3

18

Piața Sfatului - 9

1885

P+2E+M

6

1048.00

4

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

33

Postăvarului - 64

1870

P+E

11

1260.00

5

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

18

Castelului - 92

1889

P+M

6

732.60

6

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs 2

45

Mureșenilor - 7

1775

P+M

15

2730.00

7

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs 3

15

Nicolae Bălcescu -20

1753

P+2E

5

532.20

8

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

24

Trai an Grozăvescu -9

1924

P+E

8

512.70

9

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

15

Lungă - 77

1820

P+E

5

544.10

10

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs2

18

Alecu Russo - 6

1910

P+E

6

880.00

11

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

15

15 Noiembrie - 12

1930

P+E

5

280.00

12

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

18

Castelului - 47

1892

P+E

6

1078.00

13

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

9

15 Noiembrie - 18

1920

P

3

456.80

14

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

9

Lungă - 48

1890

P+E

3

534.00

15

Brașov

Clădire locuit

1993

Rs3

24

Pieții - 1

1924

P+E

8

619.00

36

Brașov

Clădire locuit

1999

Rs3

6

Luca Arbore - 13

1940

S+P

2

112.50

37

Brașov

Clădire locuit

1999

Rs3

9

Cuza Vodă 13

1940

S+P+M

3

726.00

38

Brașov

Clădire locuit

2000

Rs 1

39

Nicolae Bălcescu -45

1900

S+P+2E

13

1417.00

39

Brașov

Clădire locuit

2000

Rs 2

12

Castelului - 69

1800

S+P+E

4

456.90

40

Brașov

Clădire locuit

2000

Rs 2

39

Republicii - 21

1900

S+P+E

13

2779.00

41

Brașov

Clădire locuit

2000

Rs 2

27

Nicolae Bălcescu -31

1928

S+P+3E

9

1141.00

42

Brașov

Clădire locuit

2000

Rs2

1067

Saturn 50

1968

S+P+10E

352

24626.00

43

Brașov

Clădire locuit

2001

Rs 2

24

Hans Beckner - 4

Sec. XVII

S+P+E+M

8

735.00

44

Brașov

Clădire locuit

2001

Rs 2

30

Republicii - 51

1900

S+P+2E+M

10

1149.00

45

Brașov

Clădire locuit

2002

Rs 2

130

Aurora - 25

1977

P+10

43

3366.00

46

Brașov

Clădire locuit

2002

Rs 2

9

Castelului - 140

1890

P+E

3

394.00

47

Brașov

Clădire locuit

2002

Rs 1

9

C. Brâncoveanu - 65

1910

P+E

3

241.70

48

Brașov

Clădire locuit

2006

Rs3

121

Soarelui 13

1964

S+P+4E

40

2875.00

49

Făgăraș

Clădire locuit

2006

Rs 1

42

Republicii 27

1900

P+E

11

676,14

659

TOTAL

2324

764

69356.29

2990.00

INFORMAȚII PRIVIND EFECTELE PROBABILE ALE UNUI SESIM LA NIVELUL JUDEȚULUI BRAȘOV

Nr.crt

Efecte

Mp. Brașo

V

Mp.

Făgăra Ș

Mp. Codle a

Mp.

Săcel

e

Or.

Ghimba

V

Or.

Predea

1

Or.

Rășno V

Or.

Rupe a

Or.

Victori a

Or.

Zărneșt i

TOTAL COMUN E

TOTAL GENERA L

Obs.

1.

Clădiri de locuit /clasa de risc seismic I

18

1

19

Mp.

Brașov: 18 Mp. Fagaras:l

2.

Clădiri de locuit /clasa de risc seismic II

12

12

Mp.

Brașov: 12

3.

Clădiri de locuit /clasa de risc seismic III

18

18

Mp.

Brașov: 18

4.

Clădiri de locuit / clasa de risc seismic IV

5.

Clădiri de locuit neexpertizate cu risc de prăbușire/avarier e

125

42

49

100

3

5

21

12

10

1178

1545

Orașe: 182 blocuri, 232 case, 1 cămin social Comune: 12 blocuri, 1146 case

6.

TOTAL clădiri care pot fi distruse

18

1

19

7.

TOTAL clădiride locuit / care pot fi avariate

155

42

49

100

3

5

21

12

10

1178

1575

Orașe: 182 blocuri, 232 case, 1 cămin social Comune:

12 blocuri, 1146 case

8.

Populație în clădiri de locuit clasa I

427

18

445

9.

Populație în clădiri de locuit clasa II

1439

1439

10.

Populație în clădiri de locuit clasa III

415

415

11.

Populație în clădiri de locuit clasa IV

0

12.

Populație în clădiri de locuit neexpertizate cu risc de prăbușire/avarier e

3520

1050

4472

3410

95

276

1260

480

791

2686

18040

13.

TOTAL populație în clădiri de locuit probabil afectate, din care:

5801

1068

4472

3410

95

276

1260

480

791

2686

20339

14.

-total decedați

Nu am primit de la Inspctoratu 1 Teritorial în Construcții nici o bază de calcul

15.

-total răniți

16.

-total sinistrați

17.

Nr. spitale care pot fi

6

1

1

1

1

10

Spitalul Municipal

distruse/avariate

Făgăraș -clădirea secției de boli infecțioase

18.

Nr paturi din spitale care pot fi distruse/avariate

1138

50

140

80

1408

19.

Nr. paturi de spital care pot fi suplimentate

313

70

240

623

20.

Școli/grădinițe care pot fi distruse/avariate

1

2

6

2

1

10

56

78

Școli: 49 Grădinițe: 29

21.

Nr. copii în Școli/grădinițe care pot fi distruse/avariate

500

387

1800

51

210

1481

5390

9819

Școli: 8246 Grădinițe: 1573

22

Instituții publice care pot fi distruse

23

Nr. angajați în instituțiile publice care pot fi distruse

24

Instituții publice avariate

1

1

1

1

32

57

36

25

Instituții publice județene: 13 cu 57 imobile

Instituții din subordinea CL: 36 din 22 localități DGASPC - 25 locații

25

Nr. angajați în instituțiile publice care pot fi avariate

230

22

14

2

346

614

TOTAL: 3331

Instituții publice județene: 956 salariați

Instituții din subordinea CL:614 salariați DGASPC - 915/846 angajați/asistați

26

Baraje afectate

1

4

5

27.

Nr localități aflate în aval de baraje

1

9

10

1 mp., 12 sate

28

Nr. cetățeni din loc. din aval de baraje, aflată în zona inundabilă

141

11069

11210

29

Operatori economici de risc chimic (cu evidențiere tip substanță și rază letală și intoxicare)

conform anexei nr. 2

30

Operatori economici de risc nuclear cu evidențierea ZPU

nu este cazul

31

Timpul probabil de remediere a utilităților publice afectate1) (cu evidențierea timpului probabil de remediere), astfel:

32.

- gaze

Distrigaz Sud: 3 ore - 24 ore in funcție de dimensiunea avariei

33

- apă

Cp. APA:

 • - urban: 15-40 minute

 • - rural: 30-60 minute

 • - condiții deosebite: 30 min - 24 h

34

- energie electrică

FDEE:

 • - urban: 12 ore

 • - rural: 24 ore

 • - condiții deosebite: 72 ore

35

- canal

Cp. APA:

 • - urban: 15-40 minute

 • - rural: 30-60 minute

 • - condiții deosebite: 30

min - 24 h

36

- telecomunicații

Nu am primit răspuns de la Romtelecom și RDS

37

- agent termic

SC TETKRON: 6 ore (produs agent termic) SC BEPCO: 24 ore (distribuit agent termic)

38

Timpul probabil de remediere a căilor de transport2) afectate (cu evidențierea timpului probabil de remediere astfel încât să asigure desfășurarea traficului), astfel:

39

- poduri

DRDP: 30 zile

40

- șosele

DRDP: 2-15 zile

41

- aeroporturi

Nu este cazul

42

- porturi

Nu este cazul

43

-CF

Nu am primit răspuns de la Regionala CFR

44

Nr. puncte de prim ajutor care se vor instala

13

1

1

1

1

2

1

1

4

25

In sectiile/locatiile neavariate ale fiecărui spital.

Pt. Zamesti: in spital si in 3 cabinete

Pt. Ghimbav: in fostul dispensar

Pt. Râșnov: in cabinet medical

Pt. Sacele: spitalul este pregătit pt. funcționare dar nu are inca aprobarea de deschidere

45

Nr. puncte de triaj medical care se vor

13

2

1

1

1

1

1

1

4

25

In sectiile/locațiile neavariate ale fiecărui

instala

spital.

Pt. Zămești: in spital si in 3 cabinete

Pt. Ghimbav: in fostul dispensar

Pt. Râșnov: in cabinet medical

Pt. Sacele: spitalul este pregătit pt. funcționare dar nu are inca aprobarea de deschidere

46

Nr. baze de operații care se vor amenaja3)

10

1

1

1

1

1

15

In secțiile/locațiile neavariate ale fiecărui spital.

47

Nr. populație care poate fi cazată în adăposturi (Școli, cămine, etc)

4769

2007

481

303

372

286

286

758

915

9187

19364

in spațiile din planul de evacuare

48

Nr populație care poate fi cazată în corturi

49

Nr. locuințe modulare

50

Nr persoane care pot fi cazate în spații private (hotel, motel, pensiuni, etc)

8000

240

90

100

2345

189

150

200

766

1504

13584

51

Nr. persoane care pot fi hrănite în cantine și restaurante

8000

640

500

500

2345

1650

1100

300

1470

11947

26277

52

Nr. estimat al efectivelor proprii care nu se pot prezenta la unitate în barem

101

20

4

4

1

14

12

156

53

Nr. persoanelor abilitate să execute

14

1

1

16

Inspectoratul Teritorial în Construcții: 16 persoane

expertizarea clădirilor afectate

54

Nr. de locuințe ale personalului ISU posibil a fi distruse sau avariate

101

20

4

4

1

14

12

156

55

Nr. membrilor de familie ai personalului ISU care locuiesc în imobile posibil a fi avariate sau distruse

323

66

7

20

4

25

34

479

56

Capacitatea spațiilor dedicate pentru preluarea cadavrelor (morgă)

120

2

15

10

45

30

5

4

395

626

la spitale si biserici

57

Nr de locuri ce pot fi amenajate pentru identificarea și înregistrarea decedaților

12

24

15

5

2

1

5

5

4

206

279

in cadrul bisericilor si alte spatii amenajate

58.

Nr. de gropi care pot fi amenajate de autoritățile locale pentru înhumarea decedaților

30

1

1

5

2

2

2

2

2

27

74

în cadrul cimitirelor

59.

Sedii ale ISU care pot fi distruse

60.

Sedii ale ISU care pot fi avariate

5

1

1

1

1

9

Anexa H.3

OPERATORI ECONOMICI SURSA DE RISC NUCLEAR SAU RADIOLOGIC

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

1.

HIPERDIA SA, Str. Calea București, Nr. 25 - 27

Computer tomograf SOMATOM SPIRIT Amplasament Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

Medic primar radiologie Dr. Coman Dumitrescu Elena

Ing. Fizician Ciurascu Jan

Seria IEC 336/93 Model Nr. 08596558 An fab. 2007

MAMMOMAT 3000 Nova

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

12072/2007

AXIOMICONOSR 100

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

12017/2008

DPX Pro(osteodensitometru)

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

151074

SPECT SYMBIA E

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

1048/2009

MULTIX COMPACT

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

01008/2000

NUMECINT 88

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

MCIB/6968/1980/1989

2.

SC.CLINIC1LE ICCO SRL.

Brașov str, Scolii, nr.8

ARTIS ZEE FLOOR

Ursu Mihai Emil

Ursu Mihai Emil

135194/2008

MULTIX SWING

Ursu Mihai Emil

Ursu Mihai Emil

1374/2008

SIREMOBIL COMPACT L

Ursu Mihai Emil

Ursu Mihai Emil

4804/2008

POLYMOBIL PLUS

Ursu Mihai Emil

Ursu Mihai Emil

21063/2010

3.

POLICLINICA DIAGNOSTIC RAPID str. Livada Vulturului, nr.10

PRODIGY ADVANCE

Szekely Zsolt

Szekely Zsolt

300620/2006

MULTIX COMPACT K

Szekely Zsolt

Szekely Zsolt

01353/2001

MAMMOMAT 3000

Szekely Zsolt

Szekely Zsolt

10038/2003

SOMATOM EMOTION 6

Szekely Zsolt

Szekely Zsolt

44030/2006

4.

SC. CLINICA SÂNTE VIE SRL. str. Carpatilor, nr.54

OSTEOCORE

Leonte Doina

Leonte Doina

2514606/2006

GENESIS 50

Leonte Doina

Leonte Doina

78712/2006

MILADY

Leonte Doina

Leonte Doina

l LADY/007/CO

5.

THOHEALT

(SP1TALUL.SF.CONSTANTIN)

Fluorostar 7900

Chiujdea Adrian

Chiujdea Adrian

79-S-4890

Fluorostar 7900

Chiujdea Adrian

Chiujdea Adrian

79-S-4873

6.

Spitalul General CF Brașov, Bd. 15 Noiembrie Nr. 60, Tel. 0268 475949

Instalație radiologica cu un post de grafie tip Odelca Temco GRx-03 amplasata in spațiu închis autorizat CNCAN Ia Et. 1 din ambulatoriu

Dr. Maria Nela -medic primar radiolog

Personalul angajat

Seria CI 6786/2002

Instalație radiologica cu un post de scopie tip Siregraph CF amplasata in spațiu inchis autorizat CNcan la Et I din

Dr. Maria Nela -medic primar radiolog

Personalul angajat

Seria 02043/ 2000

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

ambulatoriu

Instalație radiologica cu un post de grafie tip MULTIX COMPACT amplasata in spațiu închis autorizat CNCAN la Et. I din ambulatoriu

Dr. Maria Nela -medic primar radiolog

Personalul angajat

Seria 01067/2000

Instalație radiologica cu un post scopie/ grafie tip DUODIAGNOST- amplasata in spațiu inchis autorizat CNCAN la Et.I din ambulatoriu

Dr. Maria Nela -medic primar radiolog

Personalul angajat

Seria 0200743/2002

7.

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA Codlea, str. 9 Mai, nr.10

DUODIAGNOST Instalație de roentgen-diagnostic tip duodiagnostic cu un post scopie/ grafie/tomografie

Cioroiu Mihaela

Cioroiu Mihaela

0100556/2002

8.

SPITALUL DE BOLI INFECT1OASE str. Mihai Viteazul, nr.9

MERCURY 332

Dr. Caplan Lavinia

Dr. Caplan Lavinia

04072649/2004

TRANSPORTIX

Dr. Teodorescu Roxana

G33931/10234

9.

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras, str.Ghioceilor, nr.l

MERCURY 332 Sursa inchisa parter spital

Dr. Ursu Adina

Almasan Mihaela Ciurila Simona Fluture Klara Moldovan Gabriela

04062645/2004/2005

OPERA T3D Sursa inchisa parter Ambulatoriu

Dr. Ursu Adina

Chivu Cristina Coman Adriana Draghici Daniela Mogos Laura

25706/2007

DIAGNOMAX MI25 , sursa inchisa Disp. TBC-Ambulatoriu

Dr. Ursu Adina

Burlacu Elena

1631-51-11/1965

DENTIX sursa inchisa Et. I Ambulatoriu

Dr. Ursu Adina

Almasan Mihaela Ciurila Simona Fluture Klara Moldovan Gabriela

8018/1974/1974

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

NANOMOBIL2 sursa inchisa Bloc operator et. IV spital

ELTEX 400

10.

Spitalul Clinic Județean de Urgenta - Staționar Central Calea București 25-27, Tel. 0372 676100

/•

K.

Ap. radiologie- ddr Multi System

Ap radiologie - Sireskop CX

Ap radiologie - Multix compact K

Ap radiologie - Duo Diagnost

Ap radiologie- Telediagnost

Ap radiologie mobil Jolly 15R

Ap radiologie mobil Polymobil

Ap radiologie mobil Siremobil Compact

Ap radiologie mobil Siremobil Compact

Ap radiologie mobil Practix 100

Ap radiologie mobil Siremobil Compact

Mamograf Senographe DMR+

Computertomograf SeleCT SP

Computertomograf Bright Speed

Angiograf Allura Xper FD 10 C

11.

Spital Clinic Județean de Urgenta/ Staționar Marzescu - Cuza Vodă

Ap radiologie Eltex 400

Ap radiologie MERCURY 332

12.

Spital Clinic Județean de Urgenta^ Staționar Astra - Calea București U

Ap radiologie Duo Diagnost

13.

Spital Clinic Județean de Urgenta -

Staționar Tractorul - Str. Oltet 2^

Ap radiologie Multix Compact K

Ap radiologie mobil Polymobil plus

Mamograf Senographe DMR+


Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

Dr. Ursu Adina

Chivu Cristina Coman Adriana Draghici Daniela Mogos Laura

1869-01460/1973/1973

Dr. Ursu Adina

Dr. Ursu Adina

042/1973

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 987055/ 2000

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 01059199/1999

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 01193/2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 0100370/2003

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 42087/2000

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria T- 6477/2007

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 1818231.10306/2000

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 03580/ 2000

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 03670/ 2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria P2.625/ 2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 03625/ 2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 343789BU4/2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 157213/ 2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 172966HM4/2007

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 1219/2008

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

Seria 204/ 1975

Bruja Serban Razvan

Bruja Serban Razvan

Seria 1551F4/ 2004

Dr. Carstea E Dantis Laura

Dr. Carstea E Dantis Laura

Seria 01.00.379/2003

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 1314/ 2001

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 1818231.10433/2000

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 71371TX9/2003


Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

14.

Spital Clinic Județean de Urgenta -Staționar Oncologie - Brancoveanu 4

Inst cobaltoterapie Theratron Elite 100 In conservare

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 011/2000

Simulator radioterapie Simulix MCR in conservare

Dr. Carstea E

Dr. Carstea E

Seria 1353/2001

15.

SC Onco Cârd Invest SRL, Str. Carierei Nr 65A, Tel. 0268 448000

UNIQUE generator de radiații subsol

Veronica Mandea

Veronica Mandea

Seria HI82027/2011

TRILOGIE generator de radiații subsol

Veronica Mandea

Veronica Mandea

Seria H295200/ 2011

CT SIMULATOR sursa inchisa subsol

Dorina Henegar

Dorina Henegar

Seria 296687HM7/2012

RX / sursa inchisa parter

Dorina Henegar

Dorina Henegar

Seria S2S12003/2012

DEXA sursa inchisa parter

Dorina Henegar

Dorina Henegar

Seria NT 151821/2012

Mamograf sursa inchisa parter

Dorina Henegar

Dorina Henegar

Seria 34361/2012

CT sursa inchisa parter

Dorina Henegar

Dorina Henegar

Seria 38148YC3/ 2012

RMN sursa inchisa parter

Dorina Henegar

Dorina Henegar

Seria R8451/2012

PetCT sursa deschisa parter

Claudia Buzumurga

Claudia Buzumurga

Seria 12064PT2/2012

Scinti sursa deschisa parter

Claudia Buzumurga

Claudia Buzumurga

Seria 18367/2012

Brahiterapie sursa deschisa parter

nefunctionala / fara autorizație de deținere

nefunctionala / fara autorizație de deținere

Seria 0713/ 2011

16.

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov, Str. Prundului Nr 7 - 9, Tel.

0268 511481   K

Fax. 0268 410205

RADIOLOGICH MERCURY

332

Laborator Radiologie Spital

Medic primar radiologie Dr. Coman Dumitrescu Elena

Medic primar radiologie Dr. Coman Dumitrescu Elena

Seria 04092690/2004

17.

Spitalul Clinic Obstetrica

Ginecologie Dr. I.A. Sbarceay Brașov, Str. Ghe. BaritiuNr 36, Tel.

0368 202020

Instalație Roentgen fix cu post scopie/grafie/ tomografie,Tip DUODIAGNOSTIC

Dr. Boricean Daniela Elena Medic specialist radiologie imagistica medicala

Dr. Boricean Daniela Dr. fizician Antonescu Elisabeta

9848- 500-51001-0100467

POLYMOBIL 10

01234/1996

18.

Spitalul Clinic de Copii str.Nicopole, nr.45

7

MERCURY 332 Laborator roentgen- diagnostic

Dr. Carmen Otelea

Dr. Carmen Otelea

04072651/2004/2005

SIREMOBIL COMPACT Blocul Operator Ortopedie Pediatrica

Dr. Carmen Otelea

Dr. Carmen Otelea

03667/2000/2001

POLYMOBIL PLUSSectia ATI

Dr. Carmen Otelea

Dr. Carmen Otelea

010532/2000/2001

ELTEX 400 Laborator roentgen- diagnostic

Dr. Carmen Otelea

Dr. Carmen Otelea

097/1973

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

MULTIX COMPACT K Laborator roentgen- diagnostic

Dr. Carmen Otelea

Dr. Carmen Otelea

01253/2001

JOLLY 15R

Laborator roentgen- diagnostic

Dr. Carmen Otelea

Dr. Carmen Otelea

T 6607/2007

19.

Spitalul Orășenesc Rupea, str.Republicii, nr.128

MERCURY 332

Lisenco Valeriu

Lisenco Valeriu

04092675/2004/2005

20.

Spitalul "DR. C.T.SPARCHEZ" Zamesti, str. Policlinicii, nr.12

DUO DIAGNOST laborator de Rx- diagnostic

Dr. Barbulescu Cristina

Personal medical radiologie

0100549/2001/2002

DENTIX RD2 Instalație fixa de roentgen dentar

Dr. Barbulescu Cristina

Personal medical radiologie

6420/1977/1987

TUR DE 19

Dr. Barbulescu Cristina

Personal medical radiologie

89375/39/1988/1989

NANODOR2

Dr. Barbulescu Cristina

Personal medical radiologie

02073/1970

21.

Spitalul Militar de Urgenta Regina

Maria Brașov, Str. Pietii, Nr. 9, Tel. 0268 416393

Stație de lucru raze X,tip Siregraph cu multixpro și vertixpro Siemens.

Dr.Belu Mihai

SC PHM SRL Contract 3996/ 30.

12. 2013

Seria 252421/1998

Echipament pentru Roentgendiagnostic tip C Philips- BV -25-GOLD

Dr.Belu Mihai

CJAM/19. 12. 2013

Seria SB0DR00175/2000

Aparat Computer Tomograf General Electric Hispeed

Dr.Belu Mihai

SC PHM SRL Contract 3996/ 30.

12.2013

Seria 731043YM6/2000

22.

Spital de Pneumoftiziologie Str. Aleea Dealul Spirii Nr. 12

AXIOM ICONOS MD

Dr. Chesca Antonela Elisa

Dr. Chesca Antonela Elisa

15015/2007

SIEMENS AXIOM,

Dr. Chesca Antonela Elisa

Dr. Chesca Antonela Elisa

15016/2008

23.

Disp.de Pneumoftiziologie str. Sitei, nr.17

PHILIPS Duo Diagnost,

Dr. Chesca Antonela Elisa

Dr. Chesca Antonela Elisa

0100471/2001

SWISSRAYddR CHEST SYSTEM

Dr. Chesca Antonela Elisa

Dr. Chesca Antonela Elisa

S 400302/2001

24.

TBC SANPETRU str.Meschendorfer, nr.443A

DIAGNOMAX MS 125

Andreevici Alexandru

Andreevici Alexandru

1631-64-12/1964/1964

25.

SC. CABINET Rx-3S SRL. Fagaras, str. Negoiu, nr.20

EXPLORX70

Antonescu Oana Florina

Antonescu Oana Florina

23040008/2004

26.

SC. DENTI SEN SRL. str. Crisului, nr.8, bl. 15, sc.B, ap.2

X-MIND AC

Cutu Aurel

Cutu Aurel

309544/01.2005

X-MINDPANO

Cutu Aurel

Cutu Aurel

K511630

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

27.

SC. DENTALUX SRL. b-dul.Muncii, nr.8, bl.E19, sc.A, ap.l

1MAGE X

Dumitrescu Daniela

Dumitrescu Daniela

21864/2000

28.

SC. AMERICAN DENT SRL. str. Zizinului, nr.79

X 70S CASTELLINI

Fisticanu Stanislav

Fisticanu Stanislav

01 AGP/2001/2001

29.

SC. ABIMED SRL. str. N.Balcescu, nr.60

ELITYS-TR

Gligore Gabriela Cristina

Gligore Gabriela Cristina

TFXB 245/2005

VERAVIEWPOCS 2 D

Gligore Gabriela Cristina

Gligore Gabriela Cristina

ACI 109/2012

30.

CMI DR.TAUT EUGEN b-dul Grivitei, nr.49, bl.34, sc.B, ap.2

IRIX 708

Taut Eugen

Taut Eugen

XAPE 052/2001

31.

SC. CABINET DR.VARI ANDRAS SRL. str. Codrii Cosminului, nr.57

BATTRIX

Vâri Andras

Vâri Andras

262 Q 654/1987

32.

SC. DENTAL ALEX SRL. str. Carpati, nr.7

CRANEX 3D CEPH

Cojocaru Alexei

Cojocaru Alexei

ASF

Srcl Cranex Tome Ceph

Cojocaru Alexei

Cojocaru Alexei

X72090/2007

XMIND DC

Cojocaru Alexei

Cojocaru Alexei

D19835/2011

CRANEX D CEPH

Cojocaru Alexei

Cojocaru Alexei

1200236/2012

33.

SC. DR.VOINESCU MARIA SRL. str. Iuliu Maniu, nr. 23

IRIX 708

Blaj-Voinescu Bianca

Blaj-Voinescu Bianca

QJXA 127/2002

34.

SC. MEDICAL REHMA SRL. str.

Privighetorii, nr.5, bl.D17,ap.3

IMAGE X 70

Stroe Lucian Danut

Stroe Lucian Danut

19428/2000/2000

35.

SC. MEDINVEST SRL. str.M.Kogalniceanu, nr.l 1, bl.Cl, ap.l 1

X 70S CASTELLINI

Simina Iulian

Simina Iulian

01GDI/2001

ORTHOCEPH OC 100

Simina Iulian

Simina Iulian

83994/2006

36.

SC. ALSTOMATODENT SRL. str. Mihai Viteazul, nr.2, bl. 10, ap.l

X-M1ND SYSTEM

Albu Petru

Albu Petru

15455-04/1998/1999

37.

SC. Rx GROUP SRL. str. Diaconu Coresi, nr.l, cabinet 5

ORTHOSLICE 500 C

Gamulescu Alina Claudia

Gamulescu Alina Claudia

7600148/2004

KODAK 2000

Gamulescu Alina Claudia

Gamulescu Alina Claudia

TFXB 199/2005

38.

SC. DENTALMED COM SRL. str. Lunga, nr.l 4

KODAK 2200

Henegar Dorina Gabriela

Henegar Dorina Gabriela

WBYA 521/2008/2008

X-MIND DC

Henegar Dorina Gabriela

Henegar Dorina Gabriela

D 08718/04.2008

X-MIND DC

Henegar Dorina Gabriela

Henegar Dorina Gabriela

D 09907/09.2008

X-MIND DC

Henegar Dorina Gabriela

Henegar Dorina Gabriela

D 10154/10.2008

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

CRANEX TOME CEPH

Henegar Dorina Gabrieia

Henegar Dorina Gabrieia

X 72093/01.2007

39.

CMI DR.CIOBANU GHEORGHE str. Saturn, nr.2, sc.C, ap.2

X-MIND SYSTEM

Ciobanu Gheorghe

Ciobanu Gheorghe

28992/01/2003

40.

SC. DENTAL DAVID SRL. Calea București, nr.52, bl.S24, ap.3

X-MIND PANO

Cojocaru Nicolae Ion

Cojocaru Nicolae Ion

K 612732/2006/2007

X-MIND AC

309886/2005/2007

41.

SC. CITY DENT SRL. str. Dobrogeanu Gherea, nr.4, ap. 1

FOCUS

Moldo van Ruxandra

Moldovan Ruxandra

F 9741/2006/2007

ORTOCEPH OC 100

84176/2006/2007

42.

SC. DENT CRISTAL SRL.

Fagaras,str.Campului,bl. 14,sc.B, ap.3

INTRAOS 70

Pădurari u Alexandra Maria

Pădurari u Alexandra Maria

OCX70-G/2006

Cranex Novus

V02942/2010

43.

SC. VALPET MED SRL. str.

Paraului, nr.40, bl.S27, sc.B, ap.l

KODAK 2000

Petrovici Bogdan lonut

Petrovici Bogdan lonut

UDXB 059/2006

44.

SC. DENTI'S SRL. str. 15 Noiembrie, nr.98, sc. A, ap.l

X-MIND AC

Vasii Olga

Vasii Olga

309885/2005

45.

CMI DR.VASARHELYI MOISE str. Carpatilor, nr.13, bl.6, sc.B, ap.4

X-MIND AC

Vasarhelyi Moise

Vasarhelyi Moise

306748/04.2004/2004

46.

SC. CIF DENT SRL. str. Muncitori lor, nr.18

CRANEX D CEPH

Cioaca Florin

Cioaca Florin

B/81366/2008

MINRAY

Cioaca Florin

Cioaca Florin

I 802695/2008

MINRAY

Cioaca Florin

Cioaca Florin

I 802697/2008

47.

CMI DR. GLIGORE GABRIELA str. Nicolae Balcescu, nr. 60

MINRAY

Gligore Gabrieia Cristina

Gligore Gabrieia Cristina

I 802364/2008

48.

CMI DR.RADU DOINA SRL. b-dul Ștefan cel Mare,nr. 1, sc. A, ap.l

5D2-Et

Radu Oana Doina

Radu Oana Doina

349/1992/2006

ORTHOSLICE 500

Radu Oana Doina

Radu Oana Doina

7500194/2001

49.

SC. DENTAL WEST SRL. str. Harmanului, nr. 116, bl. 12, ap. 1

KODAK 2100

Costea Tatiana

Costea Tatiana

WJYA 065/2008

KODAK 9000 3D

Costea Tatiana

Costea Tatiana

WJAH 001/2008

50.

SC. TIMUS DENT SRL. str.

Zizinului, nr.17, bl.8, sc.B, ap.2

X-MIND PANO

Timus Anatolie

Timus Anatolie

K 713471/2008

X-MIND AC

Timus Anatolie

Timus Anatolie

312428/2006

51.

CMI DR. GECZI AND A FLORICA str. Iuliu Maniu, nr. 1, ap. 1

DX-70

Geczi Anda Florica

Geczi Anda Florica

31071255/2008

52.

SC. DENTACLASS SRL. str. General Dumitrache, nr. 2

PLANMECA INTRA

Balcu Anca

Balcu Anca

ITHa 65005/2007

53.

CMI DR.SOFRONOVICI VASILE str. Paraului, nr. 22, bl. El6, ap.2

X-MIND AC

Sofronovici Vasile

Sofronovici Vasile

318527/2007

54.

CAB.DENTAR BOZOCEA

TRAIAN str. Tâmpei, nr.l 1, bl.Dl,

Cranex Novus

Bozocea Trai an Mihai

Bozocea Traian Mihai

V23656/2012

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

sc.D, ap. 1

55.

SC. CERAMICDENTA SRL. str.Harmanului, nr.21, bl.31, sc.E, ap.l

X-MIND DC

Dan Vasile Danut

Dan Vasile Danut

D 07797/2007

56.

CMI DR. TRIFU MIHAELA str. Oltet, nr. 8, bl. 16, sc. C, ap. 1

X-MIND AC

Trifu Mihaela

Trifu Mihaela

321453/03.2009

57.

SC KRONDENT SRL str.Castelul ui,nr. 108,ap. 1

Minray

Ciurascu Daniel

Ciurascu Daniel

1903511/07.2009

58.

SC CMCR SRL Str.Ghioceilor,nr.l

SCT Shimadzu 6800 TX

Stimer Erwin

Stimer Erwin

0167054202/1999

59.

SC IMPLADENT SRL Str.Policlinicii,nr. 14

X Mind Ac

Antonescu Dragos

Antonescu Dragos

319591/04/2007

60.

SC MEDICOVER SRL Calea București, nr.30, bl.S4, sc.A

MULTIX SW1NG

Otelea Marina

Otelea Marina

1125/2007/2007

61.

CMI PALTINISANU PAUL Str. Ion creanga,nr.l l,bl.4, Sc.A,ap. 1

X Mind DC

Paltinisanu Paul

Paltinisanu Paul

D13725/2010

Cranex Novus

Paltinisanu Paul

Paltinisanu Paul

02247/2010

62.

SC DENTIMED G str.Nicopole, nr.53

X Mind AC

Georgescu Diana

Georgescu Diana

322183/2009

63.

Dr.VLADAU DENTAL LABOR SRL Str. 13 Decembrie,nr.l,etj.5

PIANMECA Pro One

Vladau Mircea

Vladau Mircea

Pro0752467/2009

PLANMECA INTRA

Vladau Mircea

Vladau Mircea

IXRF84180/2010

64.

CMU

CT Bright Speed 16

Tica Doru

Tica Doru

258533HM9/2011

XR 6000

Tica Doru

Tica Doru

S2S100212/2010

MammoDiagnost Multicare

Tica Doru

Tica Doru

04408105/2004

TMX+

Tica Doru

Tica Doru

393101291423/2010

65.

DIODENTA

KODAK 2100

Gavrila Dionisie

Gavrila Dionisie

YDYA 115/2010

PROLINE XC

Gavrila Dionisie

Gavrila Dionisie

XC 431851/2010

66.

CLINICA UNU

MINRAY

Georgescu Mircea

Georgescu Mircea

I 1105026/05.2011

67.

SMILE DENT

Kodak 2200

Comaniciu Ana maria

Comaniciu Ana maria

YEYC 329/2010

68.

CMI DR.STANCIU LIDIA

X Mind DC

Dr.Stanciu Lidia

Dr.Stanciu Lidia

DC 17819/03,2011

69.

DIODENTA

str.Republicii,nr. 164,Rupea

KODAK 2100

Dr.Gavrila Dan

Dr.Gavrila Dan

ZBYA052/2011

70.

CMI DR.BARBUL CORIOLAN B.dul Grivitei, nr.46,bl .23 ,ap.3,Brașov

AC Miray

dr. Barbul Coriolan

dr. Barbul Coriolan

70501519/2010

71.

CMI DR.IONASEANU MARIA B.dul Grivitei

X Mind DC

Dr.Ionaseanu Maria

Dr.Ionaseanu Maria

D18474/2011

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

72.

SC DENTEXPERT MAGIC

A. I.Cuza,nr.54,Brașov

Planmeca Intra

Dr.Costea Radu

Dr.Costea Radu

IXRF 091509

Planmeca Intra

Dr.Costea Radu

Dr.Costea Radu

078075/2008

Planmeca Intra

Dr.Costea Radu

Dr.Costea Radu

IXRF091508/2011

Veraviewepocs

Dr.Costea Radu

Dr.Costea Radu

ZC 3002/2011

73.

CMI BIVOLU CLAUDIU SRL Str.Ulita Mica,nr. 189,com.Dragus

Cranex Novus

Dr.Bivolu Claudiu

Dr.Bivolu Claudiu

VI3052/2011

Minray

Dr.Bivolu Claudiu

Dr.Bivolu Claudiu

11105284/2011

74.

DECO PRAXIS

Sacele,str.Mori i,nr.4

Heliodent Vario

Deak Andrei

Deak Andrei

Sirona 6280304/2011

75.

SC DR.FRUMAN SRL str.Avram Iancu,nr.2

DC eXTend

Dr.Fruman Radu

Dr.Fruman Radu

70660150/2011

76.

CMI DR.CZONDI ILDIKO str.Molnar Janos,nr.l l,bl.3,ap.2

Ergon X HF 70kV/7 mA

Dr.Czondi

Dr.Czondi

000827/2012

77.

CRISTADENT SRL Al. Vlahuta,nr.51 ,sc.B,ap.2.

Kodak 2200 70kV/7 mA

Dr.Toma Florin

Dr.Toma Florin

ZJYC235/2011

Kodak 9000 90kV/15mA

Dr.Toma Florin

Dr.Toma Florin

ZI AJ 006/2011

78.

ALBDENT SRL

str. Victoriei,nr. 15,bi.33,sc.C

Minray

Dr.Albu Mihaela

Dr.Albu Mihaela

I 1205794/2012

79.

SC ADNO CLINICA str.Izvor,nr.2,Râșnov

Focus

Dr.Dumitru Gheorghe

Dr.Dumitru Gheorghe

FI 0642/2007

Orthopantomograph OP 100

003/24,01,2013

80.

SC DR.TOMA DENTAL CLINIC str.P.ta Liberatatii, nr.22,Cristian

Planmeca Intra

Dr.Toma Sergiu

Dr.Toma Sergiu

95593/2012

81.

SC UNIQUE DENTAL SRL Str. Vulturului,nr.5

PaX-1

Dr.Gansca Vlad

Dr.Gansca Vlad

0470915/2012

ESX

0241257/2012

82.

SC LOZAN DENT SRL Str.Eftimie Murgu,nr.l

XMind DC

Dr.Lozan Dumitru

Dr.Lozan Dumitru

D2359/2013

Cranex 3 D Pan

1300538/2013

83.

SC R&E KREATIV DENT SRL str. Aluminiului,nr.l 1

Max HF/DC

Dr.Balog Alina

Dr.Balog Alina

E7P363/2012

84.

INSPECTORATUL JUD.DE POLITIE str.N.Titulescu, nr.28

FOXRAY 11

Tache Aurelian

Tache Aurelian

1007/2005

85.

SERVICIUL ROMAN DE INFORMAȚII

VID1SCO foXRayzor

Constantin Lulu

Constantin Lulu

6634/2008/2009

86.

SC. CONDMAG SA. Șoseaua Cristianului, nr.l 1

GDP-U5

Buhaescu Alexandru

Buhaescu Alexandru

1059/1987

GDP-U5

Plesu Alecu

Plesu Alecu

1060/1987

GDP-U5

Plotogea Liviu Gheorghe

Plotogea Liviu Gheorghe

1061/1987

GDP-U5

1062/1987

GDP-U5

1317/1983

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

GDP-U5

5494/1985

87.

SC. UPRUC-UTCH SA. Fagaras, str. Negoiu, nr. 1

ISO VOLT 420/10

Comanariu Ileana Carmen

Comanariu Ileana Carmen

951673-60/1995

ANDREX 200/5

16176/1977

88.

CMI DR.COJOCARU MIHAI str. Zizinului, nr.29, bl.9, sc.C, ap.2

X-MIND AC

Cojocaru Mihai

Cojocaru Mihai

318573/2007

CRANEXNOVUS

89.

SC. DR.MULLER-KUTI EVA SRL. str. Neptun, nr.30, sc.A, ap.3

MINRAY

Muller-Kuti Zoltan

Muller-Kuti Zoltan

I 702260/2007

90.

CMI DR.TRIFU MIHAELA Fagaras, str. V.AIecsandri, bl.4, ap.2

X-MIND AC

Trifu Mihaela

Trifu Mihaela

312926/2006/2006

91.

CMI DR.MORARU CLAUDIA Codlea, str. Lunga, nr.73

X-MIND AC

Moraru Claudia

Moraru Claudia

313058-03/2006/2006

92.

CMI DR. BARLA GRATIELA str.

Jupiter, nr.6, bl. 153, ap.2

ENDOS ACP

Barla Gratiela Alina

Barla Gratiela Alina

31060380/2006/2006

93.

SC. IAR SA. Ghimbav, str.Aeroportului, nr. 1

BALTOGRAPH GH 300

Pavel Mircia

Pavel Mircia

24488/1971/1971

BALTOGRAPH BF-5

Pavel Mircia

Pavel Mircia

5167/1971/1971

BALTOSPOT C-150

Pavel Mircia

Pavel Mircia

1554/1971/1971

MXR2M300

Pavel Mircia

Pavel Mircia

1141/1987/1987

DICI-73/143 buc

Pavel Mircia

Pavel Mircia

DICI-83/130 buc

Pavel Mircia

Pavel Mircia

CERBERUS FES-5B/9buc

Pavel Mircia

Pavel Mircia

94.

SC. CNCTR SA. str.Tamavei, nr.9

ANDREX 200

Munteanu Sorin Ioan

Munteanu Sorin Ioan

15207/1965/1968

95.

CNU S.A București -Sucursala Feldioara Dumbrăvii,nr. 1

Minereu de uraniu (Sursă deschisă de radiații)

Angajați CNU S.A București -Sucursala Feldioara

Angajați CNU S.A București -Sucursala Feldioara

Uraniu de compoziție izotopică naturală și descendenții săi radioactivi

96.

Materie primă nucleară (Sursă deschisă de radiații)

Uraniu de compoziție izotopică naturală

97.

Deșeuri radioactive (numai șlamurile de la prepararea uraniului) (Sursă deschisă de radiații)

Uraniu de compoziție izotopică naturală și descendenții săi radioactivi

98.

Deșeuri radioactive solide de joasă activitate

Uraniu de compoziție izotopică naturală

Nr.crt.

Denumire unitate, adresa

Tip instalatie/sursa

Responsabil cu radioprotectia

Personal de intervenție

Serie/An fabricarie

(Sursă deschisă de radiații)

și descendenții săi radioactivi

99.

Am- 241 (închisă, fixă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

A-056

100.

Am-241 (închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCÂ

Alexandru GÎLCĂ

NES-302 S/1977

101.

Am-241 (închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

0307 LA/1978

102.

C-14

(închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

NES-200 A/1977

103.

Cl-36

(închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCÂ

Alexandru GÎLCĂ

NES-200 D/1977

104.

Sr-90

(închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

NES-261/1977

105.

Ra-226

(soluție mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCÂ

EB-6014-28/1978

106.

Ra-226

(soluție mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

EB-7014-93/1978

107.

UZINA RFELDIOARA

Ra-226 (soluție mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCÂ

EB-85-014-252/1978

108.

Dumbrăvii,nr.l

Tc-99

(închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCÂ

NES-200 S/1977

109.

U natural (închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

EM2-393-04/1978

110.

U natural (închisă, mobilă) Depozit surse radioactive

Alexandru GÎLCĂ

Alexandru GÎLCĂ

EM4-468-04/1978

Anexa H.4

Situația efectivelor de animale din județul Brașov

Nr. Crt.

Circumscripția Sanitara Veterinara de Asistenta si numele medicului veterinar concesionar

Localitatea

SP

ECIA DE ANIMALE

Observații

Bovine

Ovine

Porcine

Cabaline

Păsări

Socetati

Populație

Socetati

Populație

Socetati

Populație

Socetati

Populație

Socetati

Populație

1

Bunesti Dr.Patea Gheorghe

Bunesti

65

136

4650

6200

53

43

0

885

2

Crit

270

440

1915

56

28

0

952

3

Mesendorf

54

433

785

60

42

0

456

4

Roades

344

1215

48

26

0

175

5

Viscri

28

402

5608

45

65

0

994

6

Comana Dr.Buzila Traian

Comana de Jos

31

237

2112

118

40

0

920

7

Comana de Sus

12

154

1426

78

21

0

492

8

Crihalma

645

2710

190

42

0

1304

9

Ticusul Nou

39

411

4312

176

44

0

921

10

Ticusul Vechi

728

8012

182

84

0

455

11

Cobor

8

240

2876

52

24

0

345

12

Rupea Dr.Tita Adrian

Rupea

10

686

14200

40

69

0

1195

13

Rupea gara

4

280

25

7

0

520

14

Fiser

296

5900

30

12

0

641

15

Ungra

Dr.Negru Horea

Ungra

987

7750

150

80

0

1630

16

Daisoara

278

2500

60

70

0

1610

17

Cata Dr.Mihalache Calin

Cata

423

2500

6834

84

95

0

938

18

Drauseni

274

1505

78

52

0

1040

19

Ionesti

1199

3842

75

7

0

509

20

Paloș

221

1710

49

19

0

631

21

Beia

389

3186

45

54

0

266

22

Racos

Racos

111

1038

81

61

0

810

23

Dr.Mihalache Calin

Mateias

42

926

33

16

0

322

24

Jibert

Dr.Patea Bogdan

Dacia

69

526

6600

2200

112

76

0

1165

25

Jibert

70

429

5150

54

56

0

799

26

Lovnic

233

3250

39

24

0

680

27

Văleni

174

2360

26

23

0

450

28

Granari

146

3900

51

28

0

835

29

Hoghiz

Dr.Coman Ioan

Dopca

402

4009

81

28

0

1135

30

Bogata

30

88

1125

32

41

0

510

31

Hoghiz

55

148

2186

106

60

0

1410

32

Fantana

177

3269

77

30

0

1040

33

Cuciulata

310

412

4123

131

59

0

1477

34

Lupsa

37

489

10

7

0

190

35

Homorod Dr.Tatarici ManoiI

Homorod

170

298

10500

1560

120

96

0

841

36

Mercheasa

650

10520

100

63

0

920

37

Jimbor

628

1052

50

39

0

535

38

Sercaia Dr.Balca Victoria

Sercaia

290

990

1600

58500

324

46

0

2138

39

Haimeag

68

2040

266

88

0

1239

40

Vad

165

2500

145

11

0

3090

41

Soars

Dr.Lupu Mircea

Soars

190

7640

51

58

0

780

42

Barcut

237

3010

20

28

0

725

43

Felmer

141

3310

15

70

0

626

44

Rodbav

124

1085

21

23

0

436

45

Selistat

88

1600

24

21

0

712

46

Ucea / Victoria Dr.Fogoros Maria

Ucea de Sus

26

202

1401

193

27

0

1510

47

Ucea de Jos

564

148

1533

165

29

0

1444

48

Corbi

53

45

1327

58

2

0

560

49

Feldioara

39

1622

48

32

0

645

50

Victoria

14

34

502

33

3

0

425

51

Vistea

Dr.Popa Virgil

Vistea de Jos

478

50

1580

115

25

0

2800

52

Rucar

115

1535

195

35

0

2028

53

Oltet

61

13

60

50

7

0

1738

54

Vistea de Sus

470

470

2180

474

12

0

2948

55

Dragus

310

373

2985

6

1

0

150

56

Vistisoara

650

140

785

30

0

3600

57

Voila/Sambata

Sambata de

295

2500

490

19

0

2200

Dr.Draghiciu Sorin

Sus

58

Sambata de

Jos

45

580

90

337

12

0

450

59

Voila

1012

150

3613

110

14

3200

565

60

Dridif

70

180

85

18

0

529

61

Cincsor

256

3518

100

35

0

566

62

Voievodeni

354

3799

390

15

0

2240

63

Ludisor

65

410

1560

115

9

0

690

64

Sinea Dr.Manea Andrei

Sinea Veche

245

2041

62

34

0

1169

65

Persani

47

1870

38

10

0

532

66

Sercaita

250

950

78

31

0

1140

67

Bucium

82

314

41

16

0

261

68

Ohaba

102

520

39

15

0

282

69

Valcea

13

140

18

12

0

71

70

Recea

Dr.Banu loan

Recea

110

1074

212

34

0

1670

71

Berivoi

44

239

2692

241

21

0

1522

72

Sasciori

16

85

62

3

0

804

73

Savastreni

32

699

58

4

0

579

74

Iași

102

641

174

6

0

1433

75

Gura Văii

37

129

1888

198

49

0

1455

76

Dejani

34

298

49

35

0

888

77

Parau Dr.Claudiu Talaba

Parau

128

2241

132

12

0

1213

78

Veneția de

Jos

48

541

8570

200

30

0

1953

79

Veneția de Sus

134

718

110

20

0

969

80

Grid

239

140

2093

153

11

0

610

81

Mandra Dr.Claudiu Talaba

Mandra

340

2886

155

21

0

2425

82

Ileni

184

1945

170

12

0

2410

83

Rausor

275

375

150

11

0

1378

84

Toderita

30

115

802

150

15

0

1384

85

Sona

105

2406

148

18

0

737

86

Lisa Dr.Chirciu Dorin

Lisa

229

1652

450

60

0

3200

87

Breaza

211

3200

360

38

0

2120

88

Pojorta

98

2800

100

10

0

1855

89

Harseni Dr.Cioara Ionel

Harseni

36

61

619

123

15

0

1311

90

Copăcel

174

938

109

15

0

1090

91

Sebeș

15

95

1182

74

14

0

904

92

Mărgineni

224

433

93

15

0

1130

93

Fagaras Dr.Cerbu Daniela

Fagaras

215

241

1476

34

46

0

1911

94

Cincu Dr.Bobes Lucica

Cincu

1010

9910

334

85

0

3030

95

Toarcla

*

60

1567

62

29

0

563

96

Beclean

Dr. B ian li Grigore

Beclean

291

951

79

18

0

1990

97

Hurez

153

1202

69

14

0

1782

98

Calbor

129

230

5567

22

20

0

816

99

Boholt

135

5096

21

28

0

823

100

Luta

17

605

16

1

0

402

101

Cristian / Ghimbav

Dr.Filip Ilie Alin

Cristian

322

112

4750

10

20

0

902

102

Ghimbav

9

1800

5

7

18700

831

103

Vulcan Dr.Vasiliu Alexandru

Vulcan

265

1290

38

55

85650

802

104

Colonia 1 Mai

28

555

3

5

0

201

105

Holbav

219

1075

34

25

0

503

106

Fundata Dr.Babes Adrian

Simea

576

2500

30

50

0

990

107

Fundata

470

1500

19

27

0

835

108

Fundatica

195

900

7

8

0

196

109

Sinea Noua

Dr.Cojocariu Razvan

Sinea Noua

77

742

1550

85

28

95

0

2000

110

Paltin

45

250

10

5

0

350

111

Moieciu Dr.Urzica Luminița

Moieciu de Jos

777

7927

42

18

0

707

112

Moieciu de Sus

698

3199

37

15

0

685

113

Măgură

305

1445

31

14

0

621

114

Peștera

370

1451

48

31

0

546

115

Drumul Carului

95

209

12

0

0

110

116

Cheia

185

1093

26

5

0

214

117

Zamesti Dr. Zamoveanu Ionut

Zamesti

360

1210

10000

940

320

0

10420

118

Dumbravita

Dr.Filip Ilie Alin

Dumbravita

170

2550

15

105

0

890

119

Vladeni

113

303

3200

15

25

0

812

120

Râșnov

Dr.Sipos Zoltan

Râșnov

424

428

4600

120

10

190

150600

3215

121

Bran

Dr.Sipos Zoltan

Predelut

187

1600

30

18

0

300

122

Poarta

3

466

5500

70

48

0

702

123

Simon

1470

14200

120

66

0

960

124

Sohodol

13

1422

7700

140

143

0

910

125

Poiana Mărului

Dr.Cojocariu Razvan

Poiana Mărului

1150

5000

85

100

0

1450

126

Codlea Dr.Vasiliu Alexandru

Codlea

474

527

5085

2260

81

65

740000

2977

127

Harman Dr.Batranu Maria

Harman

320

420

5000

1050

42

2200

2565

128

Podul Olt

128

1500

250

35

0

710

129

Prejmer Dr.Balan Aurel

Prejmer

641

4900

410

61

0

5120

130

Lunca Calnicului

510

4420

453

52

0

3870

131

Stupini

85

270

62

29

0

527

132

Bod Dr.Radu Ștefan

Bod

820

1020

10500

200

90

210000

1820

133

Sanpetru

Dr.Filip Ilie Alin

Sanpetru

50

170

2260

5

30

0

2390

134

Teliu

Dr. Virag Zsolt

Teliu

1

255

3500

220

90

0

1215

135

Budila Dr.Ciocea Dumitru

Budila

210

3400

340

160

0

1222

136

Tarlungeni Dr. Virag Zsolt

Tarlungeni

12

335

1800

110

30

0

830

137

Carpinis

10

87

950

70

18

125000

277

138

Purcareni

162

800

350

180

0

380

139

Zizin

155

1800

120

50

0

462

140

Vama Buzăului Dr.Puiu Constantin

Acris

7

390

3869

428

52

0

3265

141

Vama

570

5685

386

48

0

2959

Buzăului

142

Buzoiel

339

4215

414

82

0

3146

143

Sacele Dr.Simon Attila

Sacele

384

6854

127

32

0

3470

144

Predeal

22

0

8

1

0

220

145

Brașov 1.

Dr.Comanita Petru

20

57

22

6

724000

1345

146

Brașov 2.

Dr.Filip Ilie Alin

129

970

3

7

0

1040

147

Brașov 3.

Dr.Nits Edmund

640

440

1600

700

90

24600

1465

148

Ormenis Dr.Petri Hans Klaus

Ormenis

14

360

439

343

30

0

1100

149

Augustin

47

656

41

44

0

540

150

Apata Dr.Bidiga Lorand

Apata

740

2404

435

135

0

2730

151

Maierus Dr.Cristolovean Gabriela

Maierus

86

640

5500

200

100

0

1115

152

Arini

15

267

1400

450

75

0

2200

153

Feldioara

Dr.Anghel Elena

Feldioara

104

640

1900

4780

285

58

0

2720

154

Rotbav

35

455

4830

183

76

0

2370

155

Reconstrucția

23

0

7

9

0

42

156

Halchiu Dr.Fatan Ovidiu

Halchiu

201

449

2150

11770

450

32

162000

2900

157

Satul Nou

236

570

150

30

0

1270

158

Crizbav

203

144

1100

840

150

27

89800

1320

159

Cutus

33

15

5

19

0

55

TOTALUL JUDEȚ

9357

48426

17790

437374

81910

22229

375

6409

2335750

202433

BV.

Anexa I

PLANIFICAREA EXERCIȚIILOR privind managementul și gestionarea situațiilor de urgență, cu participarea personalului din Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, care se vor desfășura în anul 2015

INCENDII, INCLUSIV CELE LA FONDUL FORESTIER

0

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Activitatea/ Denumirea exercițiului

Structurile participante

Data/perioada

Locul de desfășurare

Structurile organizatoare și tipul exercițiului (EXCON, EXSIM, EXPT, EXCOM)

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Țara Bârsei” AL JUDEȚULUI BRAȘOV

1.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la incendiile produse la hipermaketuri

ISU Brașov, SVSU Râșnov, SVSU Codlea, Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, SPSU hipermarket Auchan, IPJ Brașov, IJJ Brașov

Trimestrul 1

HIPERMARKET AUCHAN

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

2.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la incendiile produse la sălile cu aglomerări de persoane

ISU Brașov, SVSU Râșnov, SVSU Codlea, Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, SPSU hipermarket Auchan, IPJ Brașov, IJJ Brașov

Trimestrul 11

TEATRUL DRAMATIC „SICĂ ALEXANDRESCU” BRAȘOV

inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

3.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la hipermaketuri

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

HORNBACH BRAȘOV

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

4.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Aprilie 2015

REINERT

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

5.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

S.C. EDS ROMÂNIA

S.R.L.

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

6.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la

13.05.2015

UM 01545 AP AȚA

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

0

1

2

3

4

5

intervenția la incendiile produse la obiective aparținând MApN

locul de muncă

7.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând ANRS

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Iunie 2015

ANRS CODLEA

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

8.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

S.C. MANS.A.

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

9.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

CASA SFATULUI BRAȘOV

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

10.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând MApN

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

19. 09.2015

UM 01545 APAȚA

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

11.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

AEROTECH GHIMBAV

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

12.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând ANRS

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

ANRS CODLEA

Detașamentul 1 de Pompieri”(EXFT)

13.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective de agrement

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

BAZINUL OLIMPIC

Detașamentul 1 de Pompicri”(EXFT)

14.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiectivele de îngrijire a persoanelor vârstnice

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Ianuarie 2015

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE NOUA

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

15.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective ce desfășoară activități cu caracter administrativ

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

RPLP KRONSTADT

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

16.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Martie 2015

SC DG PETROL SRL BUCUREȘTI-DEPOZIT LUNCA CÂLNICULUI

Detașamentul 2 de Pompieri”( EXFT)

17.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de Ia locul de muncă

Aprilie 2015

SC OXIGEN SERV B&B SRL

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

18.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la hipermaketuri

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

COMPLEX COMERCIAL MAGNOLIA

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

0

1

2

3

4

5

19.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Iunie 2015

HOTEL RESTAURANT „HANUL DOMNESC”

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

20.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective ce desfășoară activități cu caracter administrativ

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

August 2015

BRAȘOV BUSINESS PARK

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

21.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

AUTOLIV - PARC INDUSTRIAL PREJMER

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

22.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective ce desfășoară activități cu caracter administrativ

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

RAT BRAȘOV

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

23.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective ce desfășoară activități cu caracter educativ

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Noiembrie 2015

CENTRUL DE REABILITARE ȘCOLARĂ BRÂDET

Detașamentul 2 de Pompieri”(EXFT)

24.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiectivele de îngrijiri medicale

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

SPITALUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Detașamentul 2 de Pompieri”! EXFT)

25.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Ianuarie 2015

S.C UPRUC CTR

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

26.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la depozitele de produse petroliere

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

S.C. Oscar DOWNSTREAM S.R.L -Depozit Șercaia

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

27.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la operatori economici al căror obiect de activitate este creșterea animalelor

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Martie 2015

S.C SERGIANA S.R.L -Ferma Șercaia

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

28.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiectivele de îngrijiri medicale

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă, SVSU Rupea

Aprilie 2015

SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

29.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând MApN

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

07.04.2015

CENTRUL DE INSTRUCȚIE AL INFANTERIEI ȘI VÂNĂTORILOR DE MUNTE FĂGĂRAȘ

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

0

1

2

3

4

5

30.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

POPAS STANDAVID

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

31.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Detașamentul de Pompieri ’* Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Iunie 2015

SC NAVIMO ROUMANIE

S.R.L

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

32.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la operatori economici din domeniul energetic

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

SC HIDROELECTRICA S.A - Baraj Voila

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

33.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective de patrimoniu

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

CETATEA

FĂGĂRAȘULUI

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

34.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

COMPLEX TURISTIC PLAIUL LISEI

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

35.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la instituții de învățământ

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Noiembrie

2015

COLEGIUL TEOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

36.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la operatori economici al căror obiect de activitate este creșterea animalelor

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

S.C. A.J.T Farming S.R.L -ferma Șercaia

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

37.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând MApN

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

03.12.2015

CENTRUL DE INSTRUCȚIE AL INFANTERIEI ȘI VÂNĂTORILOR DE MUNTE FĂGĂRAȘ

Detașamentul de Pompieri Făgăraș”(EXFT)

38.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de incendii la instituțiile de învățământ

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Ianuarie 2015

LICEUL TEORETIC „M. SÂULESCU” PREDEAL

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

39.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de incendii de pădure

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

MUCHEA SUSAIULUI

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

40.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Martie 2015

HOTEL HAART TIMIȘU DE SUS

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

41.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de

Aprilie 2015

MUCHEA FITIFOIU

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

0

1

2

3

4

5

intervenția în situații de urgență determinate de incendii de pădure

muncă

42.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de incendii la instituțiile de îngrijire a persoanelor vârstnice

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

CĂMINUL DE BĂTRÂNI TIMIȘUL DE SUS

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

43.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Predeal, personalul de ia locul de muncă

Iunie 2015

HOTEL EDEN PREDEAL

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

44.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând MApN

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

UM 01090 „P”

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

45.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de incendii la instituțiile de învățământ

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

August 2015

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 PREDEAL

Secția de Pompieri PredeaP’(EXFT)

46.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

HOTEL ORIZONT PREDEAL

Secția de Pompieri Predeal”(EXFT)

47.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Ianuarie 2015

S.C. VIROMET S.R.L. -Secția Metanol IV-VICTORIA

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

48.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la operatori economici din domeniul energetic

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

HIDROELECTRICA S.A.

C.H.E VIȘTEA jud. Brașov

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

49.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Martie 2015

HOTEL -POIANA IZVORULUI Zona turistică Sâmbăta de Sus

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

50.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Aprilie 2015

HOTEL CENTRAL-VICTORIA

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

51.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția ia incendiile produse la operatori economici din domeniul energetic

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

HIDROELECTRICA S.A. C.H.E ARPAȘU jud. Sibiu

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

52.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la operatori economici din industria de panificație

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Iunie 2015

BRUTĂRIA GETYNIC-DRAGUȘ

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

53.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective de cult

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de

Iulie 2015

MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU-

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

0

1

2

3

4

5

muncă

Sâmbăta de Sus

54.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective de agrement

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

August 2015

CLUB SAGA VICTORIA

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

55.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

S.C.MAXAM CORP. S.A. -VICTORIA

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

56.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

S.C. VIROMET S.R.L. -Secția Depozitul de metanol -VICTORIA

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

57.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la instituții de învățământ și protecția minorilor

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Noiembrie 2015

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Brașov -AZUR

Secția de Pompieri Victor ia”(EXFT)

58.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți comerciale

Secția de Pompieri Victoria, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

S.C. PUROLITE S.A. -VICTORIA

Secția de Pompieri Victoria”(EXFT)

59.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la instituții de învățământ

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Ianuarie 2015

LICEUL SEXTIL PUȘCAR1U BRAN

Secția de Pompieri Zămești (EXFT)

60.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând ANRS

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

ANRS Șinca

Secția de Pompieri Zărnești (EXFQ

61.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Martie 2015

HOTEL EDEL I1OUSE RÂȘNOV

Secția de Pompieri Zămești (EXFT)

62.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

PENSIUNEA BRANDIMBURG

Secția de Pompieri Zămești (EXFT)

63.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

COMPEX TURISTIC MAX INTERNAȚIONAL RÂȘNOV

Secția de Pompieri Zămești (EXFT)

64.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând ANRS

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

ANRS Șinca

Secția de Pompieri Zămești (EXFT)

65.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

PENSIUNEA CONACUL DOMNESC ȘIMON

Secția de Pompieri Zămești (EXFT)

66.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru

Secția de Pompieri Zărnești,

August 2015

CASTELUL BRAN

Secția de Pompieri

0

1

2

3

4

5

intervenția la incendiile produse la obiective de patrimoniu

personalul de la locul de muncă

Zărnești (EXFT)

67.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

SC EUROPA BEST DEAL 2007 SRL, FUNDATA

Secția de Pompieri Zărnești (EXFT)

68.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Noiembrie 2015

PENSIUNEA MARTIN BRAN, POARTA

Secția de Pompieri Zărnești (EXFT)

69.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Noiembrie 2015

COLIBA VÂNĂTORULUI

Secția de Pompieri Zămcști (EXFT)

70.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

PENSIUNEA TAVERNA BRANULUI BRAN, SOHODOL

Secția de Pompieri Zărnești (EXFT)

71.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

S.C. MEBRA S.R.L.

Secția de Pompieri Zărnești (EXFT)

72.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

Aprilie 2015

CĂMINUL CULTURAL BOD

Pichetul de Pompieri Bod(EXFT)

73.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

FABRICA DE ZAHĂR BOD

Pichetul de Pompieri Bod(EXFT)

74.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

August 2015

AVICOLA S.A., FERMA BOD

Pichetul de Pompieri Bod(EXFT)

75.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse Ia societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

S.C. LEMN PRIM S.R.L.

Pichetul de Pompieri Bod(EXFT)

76.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

S.C. DACIA PLANT S.R.L.

Pichetul de Pompieri Bod(EXFT)

77.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția Ia incendiile produse la societăți

Pichetul de Pompieri Bod, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

S.C. FERMA LUCA S.R.L.

Pichetul de Pompieri Bod(EXFT)

78.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția ia incendiile produse la obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

lanuarie2015

HOTEL „OLIMPIC”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

79.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la situațiile de urgență produse la obiectivele de

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Februarie 2015

CENTRUL DE ECHITAȚIE

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

0

1

2

3

4

5

agrement

80.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Martie 2015

HOTEL „AURELIUS-ÎMPÂRATUL ROMANILOR”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

81.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Aprilie 2015

HOTEL „SPORTUL”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

82.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse ia obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Mai 2015

HOTEL „ACASA LA DRACULA”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

83.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Iunie 2015

RESTAURANT „VÂNĂTORUL”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

84.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse ia ansambluri de locuințe

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

COMPLEX „SILVER MOUNTAIN”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

85.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

COMPLEX „CAPRA NEAGRA”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

86.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse ia obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Noiembrie 2015

CABANA „POSTO VARUL”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

87.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective turistice

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov, personalul de la locul de muncă

Decembrie 2015

HOTEL „ALPIN”

Pichetul de Pompieri Poiana Brașov(EXFT)

ACCIDENTE CHIMICE CU IMPLICAȚII PE AMPLASAMENT SAU IN AFARA AMPLASAMENTULUI (INCLUSIV LA OBIECTIVELE DE TIP SEVESO), PRECUM ȘI CELE PE CĂILE DE TRANSPORT

0

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Activitatea/ Denumirea exercițiului

Structurile participante

Data/perioada

Locul de desfășurare

Structurile organizatoare și tipul exercițiului ( EXCON, EXSIM, EXPT, EXCOM)

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Țara Bârsei” AL JUDEȚULUI BRAȘOV

88.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la situațiile de urgentă generate de accidente chimice cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului — Testarea Planului de Urgență Externă

ISU Brașov, SPSU SC Maxam Romania SRL, CLSU Victoria, CSU SC

Maxam Romania SRL

Martie 2015

S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L.

VICTORIA

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

89.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la situațiile de urgență generate de accidente chimice cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului - Testarea Planului de Urgență Externă

ISU Brașov, SPSU SC Cârtii SRL, CLSU Hărman, CSU SC Cârtii SRL, COAT Hărman, SVSU Hărman,

Mai 2015

S.C. CARFIL S.A. SECȚIA PIROTEHNICĂ HĂRMAN

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

90.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la situațiile de urgență generate de accidente chimice cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului - Testarea Planului de Urgență Externă

ISU Brașov, SPSU SC Nitroporos SRL, CLSU Făgăraș, CSU SC Nitroporos SRL, COAT Făgăraș, SVSU Făgăraș,

Iulie 2015

S.C. NITROPOROS S.R.L. FĂGĂRAȘ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

91.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situațiile de urgență determinate de accident chimic cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului (inclusiv la obiectivele de tip SEVESO), precum și cele pe căile de transport

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Ianuarie 2015

SC HUTCHINSON (confecții componente cauciuc)

Detașamentul 1 de Pompieri Brașov”(EXFT)

92.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de accident chimic cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului (inclusiv la obiectivele de tip SEVESO), precum și cele pe căile de transport

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, personalul de la locul de muncă

Iulie 2015

SC URSUS BREWERIES SRL

Detașamentul 2 de Pompieri Brașov”(EXFT)

93.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de accident chimic cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului (inclusiv la obiectivele de tip SEVESO), precum și cele pe căile de transport

Detașamentul de Pompieri Făgăraș, personalul de la locul de muncă

August 2015

SC NITROPOROS SRL-DEPOZITUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE

Detașamentul de Pompieri Făgăraș(EXFT)

0

1

2

3

4

5

94.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situații de urgență determinate de accident chimic cu implicații pe amplasament sau în afara amplasamentului (inclusiv la obiectivele de tip SEVESO), precum și cele pe căile de transport

Secția de Pompieri Predeal, personalul de la locul de muncă

Octombrie 2015

DN 73 A

Secția de Pompieri Predeal (EXFT)

95.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția la incendiile produse la obiective aparținând MApN

Secția de Pompieri Zărnești, personalul de la locul de muncă

Septembrie 2015

SC Tohan SA

Secția de Pompieri Zărnești (EXFT)

SITUA ȚII DE URGENȚĂ DETERMINA TE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE ȘI/SAU POLUĂRI, RESPECTIV ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

0

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Activitatea/ Denumirea exercițiului

Structurile participante

Data/perioada

Locul de desfășurare

Structurile organizatoare și tipul exercițiului ( EXCON, EXSIM, EXPT, EXCOM)

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Țara Bârsei” AL JUDEȚULUI BRAȘOV

96.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la situațiile de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase și/sau poluări, respectiv accidente la construcții hidrotehnice

ISU Brașov, CSU al SGA Brașov, CLSU Hoghiz, SVSU Hoghiz, COAT Hoghiz

Trimestrul II 2015

ACUMULAREA DOPCA

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

97.

Exercițiu pentru antrenarea personalului inspectoratului pentru intervenția la situațiile de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase și/sau poluări, respectiv accidente la construcții hidrotehnice

ISU Brașov, CSU al SC Hidrocentrale Sibiu, CLSU Voila, SVSU Voila, COAT Voila

Trimestrul III 2015

ACUMULAREA VOILA

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

ACCIDENTE MAJORE PE CĂILE DE TRANSPORT RUTIER, FEROVIAR, AERIAN SAU PE APĂ;

0

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Activitatea/ Denumirea exercițiului

Structurile participante

Data/perioada

Locul de desfășurare

Structurile organizatoare și tipul exercițiului (EXCON, EXSIM, EXPT, EXCOM)

0

1

2

3

4

5

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Țara Bârsei” AL JUDEȚULUI BRAȘOV

98.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situațiile de urgență determinate de accidente majore pe căile de transport aeriene

ISU Brașov, CJSU Brașov, Brigada 2 Vânători de Munte, Serviciul Public Salvamont, SVSU Râșnov, SVSU Codlea, Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, IPJ Brașov, IJJ Brașov

Trimestrul III

MASIVUL POSTĂVARUL

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

CUTREMURE PUTERNICE, ALUNECĂRIȘI/SA UPRĂBUȘIRI DE TEREN

0

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Activitatea/ Denumirea exercițiului

Structurile participante

Data/perioada

Locul de desfășurare

Structurile organizatoare și tipul exercițiului (EXCON, EXSIM, EXPT, EXCOM)

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Țara Bârsei” AL JUDEȚULUI BRAȘOV

99.

Exercițiu pentru antrenarea personalului subunității pentru intervenția în situațiile de urgență generate de cutremure majore care necesită evacuarea utilizatorilor

ISU Brașov, SVSU Rupea, Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, IPJ Brașov, IJJ Brașov

Trimestrul IV

CETATEA FĂGĂRAȘ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei al județului Brașov ”(EXFT)

Anexa K

SITUAȚIA CU PRINCIPALELE SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI DOTAREA ACESTORA

Localitate

Tipul spațiului (școală, sală de sport, sală polivalentă ele.)

Capacitate de cazare (număr distinct pentru fiecare spațiu)

Capacitate de hranire (număr de persoane/ număr de zile)

Dotare (DA/NU distinct pentru fiecare spațiu)

Observații

municipiul BRAȘOV

Sala Sporturilor „Dumitru Colibași”

257

NU

Sala de Sport nr. 1 din Corpul F a Universității "Transilvania" Brașov

110

NU

Sala de Sport nr. 2 din Corpul F a Universității "Transilvania" Brașov

219

NU

Sala de sport a Școlii Generale nr. 11

314

NU

Sala de sport a Școlii Generale nr. 19

314

NU

Sala de sport a Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil”

320

NU

Sala de Sport a Colegiului Tehnic "Mircea Cristea"

217

NU

Sala de sport a Colegiului Național Șaguna

67

NU

Sala de sport a Colegiului Național "Dr.Ioan Meșotă"

133

NU

Sala de Sport a Liceului "Andrei Mureșanu"

171

NU

Sala de Sport a Colegiului Național "Unirea"

51

NU

Sala de Sport a Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu"

68

NU

Sala de Sport a Colegiului Național "Aprily Lajos"

57

NU

Sala de Sport a Grup Școlar Industrial Auto

57

NU

Sala de Sport a Colegiul Național Economic "Andrei Bârsanu"

429

NU

Sala de Sport a C.T. C-ții și Arhitectură "Christian Kertsch"

94

NU

Sala de Sport a Colegiului Tehnic "Sfinții Voievozi"

155

NU

Sala de Sport a Liceului Teoretic "Nicolae Titulescu"

171

NU

Sala de Sport a Colegiului Tehnic Feroviar

200

NU

Sala de Sport a Colegiului Tehnic "Remus Răduleț"

74

NU

Sala de Sport a Grupului Școlar de Turism și Alimentație

229

NU

Sala de Sport a Colegiului Tehnic Astra

171

NU

Sala de Sport a Școlii generale nr. 10

93

NU

Sala de Sport a Școlii Generale nr. 25

193

NU

Corpul B al Liceului "Andrei Mureșanu"

129

NU

municipiul BRAȘOV

Corpul B al Colegiului Național "Unirea"

57

NU

Corpul B al Colegiului Național "Aprily Lajos"

34

NU

Corpul B al Colegiului Tehnic "Remus Răduleț"

51

NU

Corpul B al Școlii Generale nr. 12

114

NU

Corpul B al Școlii Generale nr. 14

171

NU

Corpul B al Școlii Generale nr. 15

51

NU

55 unități turistice - Brașov

3200

6800 / 3 zile

DA

38 unități turistice - Poiana Brașov

3000

3000/3 zile

DA

municipiul FĂGĂRAȘ

Sala de sport a Colegiului tehnic “Aurel Vijoli”

150

NU

Corpul internat al Colegiului tehnic “Aurel Vijoli”

350

350 / 3 zile

DA

paturi, saltele, pături

Corpul B al C.N. “Doamna Stanca”

108

NU

Sala de sport a C.N. “Doamna Stanca”

327

Sala de sport a C.T. “Dr.I. Șenchea”

280

NU

Corpul A al C.T. “Dr.I. Șenchea”

245

NU

Sala de sport a C.N. “Radu Negru”

479

NU

Corpul internat al C.N. “Radu Negru”

60

100 / 3 zile

DA

paturi, saltele, pături

Corpul B al Școlii Generale nr.4

46

NU

Sala de sport a Școlii Generale nr. 1

56

NU

Corpul B al Școlii Generale nr. 1

123

Baza sportivă Parc Arena

7000mp

Baza sportivă (fosta Utilajul)

4000mp

Spitalul municipal

400/3 zile

DA

municipiul CODLEA

Sala de nunți a Primăriei

109

NU

Sala de sport a Liceului Teoretic

70

NU

Sala de sport a Grupului Școlar Industrial

165

NU

Sala de sport a Școlii de arte si meserii

137

NU

2 restaurante

200 / 3 zile

DA

municipiul SĂCELE

Sală sport

303

NU

Spitalul municipal

120/3 zile

DA

Școala ajutătoare

260 / 3 zile

DA

Cămin " Christiana"

84/3 zile

DA

orașul GHIMBAV

Căminul Cultural

124

300 / 3 zile

NU

Corpul B al Școlii Generale

61

NU

Cantina IAR

200 / 3 zile

DA

Restaurant și 2 pensiuni

550 / 3 zile

DA

orașul PREDEAL

Sala de sport a Primăriei

229

NU

Sala de Sport Liceului "Mihail Săulescu"

143

120 / 3 zile

DA

orașul RÂȘNOV

Grădinița 2

100/3 zile

NU

Sala de sport a Școlii Generale nr. 3

100

NU

Sala de sport a Școlii Generale nr. 2

57

NU

Sala de sport a orașului

100

NU

Cămin cultural

100

NU

7 Hotel-restaurant

141

1180/3 zile

DA

Complex turistic

48

150/3 zile

DA

orașul RUPEA

Sala de sport a Lic. Teoretic "Șt.O.Iosif”

80

90 / 3 zile

NU

Corpul B al Școlii Generale (secția germană)

86

NU

Cantina socială a primăriei

90/3 zile

DA

orașul VICTORIA

Sala de sport a Lic.Teoretic "I.C.Drăgușanu"

229

NU

Sala de sport a Școlii Generale

129

NU

Colegiul Tehnic

90

146

DA

Sala de sport a C.T. "Dr. Alexandru Bărbat"

170

NU

Hotel Central

50

150/3 zile

DA

orașul ZĂRNEȘTI

Casa de cultură

171

NU

50 paturi pliante

Sala de sport a Primăriei

240

NU

Sala de Sport a Liceului Teoretic

240

NU

15 saltele

Sala de sport Tohan

240

NU

20 saltele

Căminul cultural Tohanu Nou

39

NU

Căminul cultural Tohanu Vechi

114

NU

Cantina Tohan

450 / 3 zile

DA

Cantina SC Eco-Paper SRL

300 / 3 zile

DA

3 restaurante și 2 cabane

720 / 3 zile

DA

comuna APAȚA

Căminul Cultural

119

350 / 3 zile

NU

comuna AUGUSTIN

Căminul Cultural

32

DA

32 saltele

Școala Generală

72

DA

72 saltele

comuna BECLEAN

Căminul Cultural Beclean

174

350 / 3 zile

DA

Căminul Cultural Hurez

120

250/3 zile

DA

Căminul Cultural Luța

60

150/3 zile

DA

Căminul Cultural Calbor

70

180/3 zile

DA

Căminul Cultural Boholț

100

220/3 zile

DA

comuna BOD

Sala de sport a Școlii Generale

44

NU

Școala generală, corp A, B și corp Bod Colonie

300

NU

Căminul Cultural

50

200/3 zile

DA

Cantina SC Fabrica de Zahăr SA

100

100/3 zile

DA

Sala de mese a bisericii ortodoxe

20

60 / 3 zile

DA

comuna BRAN

Căminul Cultural Șimon

86

NU

Sala de Sport a Primăriei

286

NU

Vila Bran

69

200/3 zile

DA

comuna BUD1LA

Căminul Cultural

70

70 / 3 zile

DA

Școala Gimnazială, corp B

50

NU

comuna BUN EȘTI

Căminul Cultural Bunești

86

NU

Căminul Cultural Crit

91

NU

Căminul Cultural Roadeș

57

NU

Căminul Cultural Viscri

80

NU

Căminul Cultural Mesendorf

86

NU

comuna CAȚA

Căminul Cultural Cața

106

NU

Căminul Cultural Beia

43

NU

Căminul Cultural Drăușeni

29

NU

Căminul Cultural lonești

32

NU

Căminul Cultural Paloș

79

NU

comuna CINCU

Căminul Cultural Cincu

43

250/3 zile

NU

Căminul Cultural Toarcla

60/3 zile

NU

Biserica evanghelică

100 / 3 zile

NU

comuna COMANA

Căminul Cultural Comăna de Jos

57

70/3 zile

NU

Căminul Cultural Comăna de Sus

66

80 / 3 zile

NU

Căminul Cultural Crihalma

67

100/3 zile

NU

Căminul Cultural Ticușu Nou

103

100/3 zile

NU

comuna CRISTIAN

Căminul Cultural nr.l "Pomul verde"

50

100/3 zile

NU

Căminul Cultural nr.2

150

300 / 3 zile

NU

Sală de nunți

86

500 / 3 zile

NU

Corpul B al Școlii Generale

36

NU

Pensiune "Babilon"

200

400/3 zile

DA

comuna CRIZBAV

Căminul Cultural

109

NU

comuna DRĂGUȘ

Căminul Cultural

200

450 / 3 zile

DA

Școala Generală

30

Sala de Sport a Școlii Generale

143

NU

comuna DUMBRĂVIȚA

Căminul Cultural Dumbrăvița

143

NU

Căminul Cultural Vlădeni

34

NU

comuna FELDIOARA

Căminul Cultural Feldioara

171

NU

Căminul Cultural Rotbav

71

NU

Corpul B al Școlii Generale Feldioara

146

NU

Corpul C al Școlii Generale Feldioara

87

NU

Corpul B al Școlii Generale Rotbav

43

NU

SC Doripesco SRL

20

150/3 zile

DA

comuna FUNDATA

Căminul Cultural Fundata

43

NU

Căminul Cultural Șimea

49

NU

4 unități turistice

100

100/3 zile

DA

comuna HĂLCHIU

Căminul Cultural Hălchiu

79

100/3 zile

NU

Corpul B al Școlii Generale Hălchiu

116

NU

Corpul B al Școlii Generale Satu Nou

46

NU

Centrul Social

53

50 / 3 zile

NU

comuna HĂRMAN

Căminul Cultural Hărman

114

100/3 zile

NU

Căminul Cultural Podu Olt

86

NU

Centru social

50/3 zile

DA

comuna HÂRSENI

Căminul Cultural Hârseni

200

200 / 3 zile

NU

Căminul Cultural Mărgineni

200

200 / 3 zile

NU

Căminul Cultural Copăcel

200

200 / 3 zile

NU

comuna HOGHIZ

Cămin Cultural Hoghiz

200

200 / 3 zile

DA

Corpul B al Școlii Generale

77

NU

Corpul C al Școlii Generale

77

NU

Cămin Cultural Cuciulata

200

200 / 3 zile

DA

Cămin Cultural Fântâna

150

100/3 zile

DA

Cămin Cultural Bogata

150

50/3 zile

DA

Cămin Cultural Dopca

150

100/3 zile

DA

Cămin Cultural Lupșa

80

DA

Cantina SC Lafarge România SRL

150/ 3 zile

DA

comuna HOLBAV

Căminul Cultural

96

NU

Corpul B al Școlii Generale

121

NU

comuna HOMOROD

Căminul Cultural Homorod

214

NU

Căminul Cultural Jimbol

171

NU

Căminul Parohial al Bisericii Ortodoxe Homorod

171

NU

comuna JIBERT

Căminul Cultural Jibert

129

NU

Căminul Cultural Dacia

109

NU

Căminul Cultural Lovnic

109

NU

Căminul Cultural Grinari

86

NU

Căminul Cultural Văleni

86

NU

comuna LISA

Căminul Cultural Lisa

300

300 / 3 zile

DA

10 saltele, 20 paturi

Școala Gimnazială

340

340 i zile

DA

30 paturi

Căminul Cultural Breaza

200

200 / 3 zile

DA

10 saltele, 20 paturi

Școala Breaza

300

300 / zile

DA

20 paturi

Căminul Cultural Pojorta

200

200/3 zile

DA

15 paturi

Sat de vacanță

200/3 zile

DA

comuna MĂ1ERUȘ

Căminul Cultural Măieruș

150

NU

Căminul Cultural Arini

100

NU

comuna MÂNDRA

Căminul Cultural Mândra

53

NU

Căminul Cultural Toderița

40

NU

Căminul Cultural Șona

44

NU

Căminul Cultural Râușor

48

NU

Căminul Cultural lleni

51

NU

Cabana Fântânița

300/3 zile

DA

comuna MOIECIU

Căminul Cultural Moieciu de Jos

111

NU

Căminul Cultural Moieciu de Sus

34

NU

Căminul Cultural Măgura

57

NU

Căminul Cultural Peștera

62

NU

4 unități turistice

3950 /3 zile

DA

comuna ORMENIȘ

Căminul Cultural Ormeniș

171

300 / 3 zile

DA

Sala de sport a Școlii de Arte și Meserii

171

NU

Corpul B al Școlii de Arte și Meserii

46

NU

comuna PĂRĂU

Căminul Cultural Pârău

60

200 / 3 zile

NU

Căminul Cultural Grid

43

150/3 zile

NU

Căminul Cultural Veneția de Jos

69

200 / 3 zile

NU

Căminul Cultural Veneția de Sus

60

150/3 zile

NU

Căminul social al primăriei

46

NU

comuna POIANA MĂRULUI

Căminul Cultural

143

50/3 zile

NU

comuna PREJMER

Sala de nunți a Primăriei

57

NU

Căminul cultural

200 / 3 zile

DA

Căminul Cultural Stupinii Prejmerului

66

NU

Căminul Cultural Lunca Câlnicului

80

100/3 zile

NU

Corpul internat al Col. Agric. Ind. Alim. "Țara Bârsei"

97

100/3 zile

DA

Centrul de zi al Primăriei

37

NU

comuna RACOȘ

Căminul Cultural Racoș

81

300 / 3 zile

DA

Căminul Cultural Mateiaș

46

100/3 zile

DA

comuna RECEA

Căminul Cultural Recea

143

100/3 zile

NU

Căminul Cultural Berivoi

149

150/3 zile

NU

Căminul Cultural Săsciori

71

NU

Căminul Cultural Săvăstreni

29

60/3 zile

NU

Căminul Cultural Gura-Văii

57

NU

Căminul Cultural Iași

57

NU

Căminul Cultural Dejani

57

60/3 zile

NU

comuna SÂMBĂTA DE SUS

Școala generală

100

saltele

Căminul Cultural Sâmbăta de Sus

100


Căminul Parohial al Bisericii Ortodoxe

40

NU

4 unități turistice

360

560 13 zile

DA

Mănăstirea "Brâncoveanu" Sâmbăta

400

200! 3 zile

DA

comuna SÂNPETRU

Căminul Parohial al Bisericii Evanghelice

137

200'3 zile

NU

Căminul Parohial al Bisericii Ortodoxe

179

200! 3 zile

NU

Corpul A al Școlii Generale

317

NU

Corpul C al Școlii Generale

146

NU

comuna ȘERCAIA

Căminul Cultural Șercaia

66

NU

Căminul Cultural llălmeag

29

NU

Căminul Cultural Vad

86

NU

2 cantine

400 J 3 zile

DA

comuna ȘINCA

Căminul Cultural Șinca Veche

257

160 i 3 zile

NU

Căminul Cultural Perșani

86

NU

Corpul B al Școlii Generale Perșani

86

NU

Căminul Cultural Șercăița

100

NU

Căminul Cultural Bucium

57

NU

Căminul Cultural Ohaba

71

NU

comuna ȘINCA NOUA

Căminul Cultural

171

300 /3 zile

NU

comuna ȘOARȘ

Căminul Cultural Șoarș

39

NU

Căminul Cultural Bărcut

51

NU

Căminul Cultural Felmer

22

NU

Căminul Cultural Rodbav

27

NU

Căminul Cultural Șelistat

19

NU

comuna TĂRLUNGENI

Căminul Cultural Tărlungeni

100

300 /3 zile

DA

Căminul Cultural Zizin

62

120 /3 zile

DA

Căminul Cultural Purcăreni

26

NU

Sala de Sport a Primăriei

448

NU

Sala de mese motel Ciucaș

73

200/3 zile

DA


comuna TELIU

Căminul Cultural Teliu

171

250/3 zile

DA

Corpul B al Școlii Generale

171

NU

comuna TICUȘ

Căminul Cultural Ticușu Vechi

61

100/3 zile

DA

Căminul Cultural Cobor

43

NU

comuna UCEA

Căminul Cultural Ucea de Jos

170

300 / 3 zile

DA

Școala generală

300

NU

Căminul Cultural Ucea de Sus

100

250 / 3 zile

DA

Școala generală

350

NU

Căminul Cultural Corbi

70

120/3 zile

DA

Căminul Cultural Feldioara

60

100/3 zile

DA

comuna UNGRA

Căminul Cultural Ungra

200

200 / 3 zile

NU

Școala Generală

100

100/3 zile

Căminul Cultural Dăișoara

150

150/3 zile

NU

Casa Parohială

45

45/3 zile

Grădinița Dăișoara

45/3 zile

Corpul B al Școlii Generale

60

60 / 3 zile

NU

comuna VAMA BUZĂULUI

Căminul Cultural Vama Buzăului

80

200 / 3 zile

NU

Căminul Cultural Acriș

30

80 / 3 zile

NU

comuna VIȘTEA

Școala Generală

300

NU

9 saltele

Căminul Cultural Viștea de Jos

200

200 / 3 zile

DA

Căminul Cultural Viștea de Sus

200

200 / 3 zile

DA

Căminul Cultural Olteț

150

150/3 zile

DA

Căminul Cultural Rucăr

180

180/3 zile

DA

comuna VOILA

Căminul Cultural Voila

40

NU

Căminul Cultural Sâmbăta de Jos

36

NU

Căminul Cultural Voivodenii Mari

35

NU

Căminul Cultural Voivodenii Mici

34

NU

Căminul Cultural Ludișor

35

NU

Căminul Cultural Drîdif

Căminul Cultural Cincșor

Școala primară Sâmbăta de Jos

comuna VULCAN

Căminul Cultural Vulcan

Căminul Cultural Colonia 1 Mai

Total nr. estimat persoane pt. relocare

51

NU

41

NU

0

NU

6 saltele de sport

150

50/2 zile

DA

35

NU

36417

Situația cu principalele spații de evacuare în caz de urgență și dotarea acestora

anexa k


Nr. crt.

Denumire

Adresă

Număr de camere

Număr de paturi

Capacitate

Capacitate de servire a mesei

Posibilități de preparare a hranei

1.

HOTEL ARO PALACE

Bd. Eroilor 27-29, Brașov

195

396

396

500

500

2.

HOTEL ARO BUSINESS

Bd. Eroilor nr. 29,Brașov

118

204

204

300

300

3.

HOTEL RAMADA

C București nr. 13,Brașov

113

226

226

250

250

4.

HOTEL ADA BELLE

Str. Pietii nr. 5, Brașov

23

38

38

50

50

5.

HOTEL AMBIENT

Str. Iuliu Maniu nr. 27A, Brașov

39

81

81

100

100

6.

HOTEL APOLLONIA

Str. Neagoe Basarab nr. 7, Brașov

33

66

66

75

75

7.

HOTEL BELLA MUZICA

Str. Piața Sfatului nr. 19, Brașov

22

44

44

50

50

8.

HOTEL BELVEDERE

Str.Stejerisului nr. 11, Brașov

21

38

38

45

45

9.

HOTEL BRAȘOV

Str. 13 Decembrie nr. 38, Brașov

18

40

40

45

45

10.

HOTEL CAPITOL

B-dul Eroilor nr. 19, Brașov

183

366

366

500

500

11.

HOTEL CASA MURESAN

Str. Nicopole nr. 54, Brașov

35

89

89

100

100

12.

HOTEL CITY CENTER

Str. Traian Grozavescu nr.

4 Brașov

28

57

57

80

80

13.

HOTEL CUBIX

B-dul. Saturn nr. 47, Brașov

58

116

116

150

150

14.

HOTEL KOLPING

Str. Alexandru Petdfi nr.

27, Brașov

15

30

30

40

40

15.

HOTEL OASIS

Str. Vulcan nr.41, Brașov

22

50

50

70

70

16.

HOTEL OLIVER

Str.Calea București nr. 99, Brașov

22

49

49

60

60

17.

HOTEL RAINER

Str. Bisericii Române nr. 124, Brașov

17

32

32

40

40

18.

HOTEL RESIDENCE HIRSCHER

Str. Apollonia Hirscher nr.14, Brașov

12

24

24

30

30

19.

HOTEL COROANA

Str. Republicii nr. 62, Brașov

81

158

158

250

250

20.

HOTEL HELIS

Str. Memorandului nr. 29, Brașov

17

31

31

40

40

21.

HOTEL ARO SPORT

Str. Sf. Ioan nr. 3, Brașov

33

58

58

65

65

22.

HOTEL POSTĂVARUL

Str. Politehnicii nr. 2, Brașov

59

97

97

150

150

23.

PENSIUNE CASA CRANTA

Str. Maior Cranta nr. 3 A, Brașov

14

32

32

40

40

24.

PENSIUNE CURTEA BRAȘOVEANA

Str. Băilor nr. 16, Brașov

14

29

29

35

35

25.

PENSIUNE AMBIENT

Str. Iuliu Maniu nr. 62 B, Brașov

18

35

35

40

40

26.

PENSIUNE ASELTUR

Str. Calea Feldioarei nr.

37, Brașov

12

23

23

30

30

27.

PENSIUNE CASA SAMURAI

Str. Petru Maior nr. 12A, Brașov

12

21

21

30

30

28.

PENSIUNE CASA WAGNER

Piața Sfatului nr. 5, Brașov

12

24

24

30

30

29.

PENSIUNE FLAMINGO

Str. Lunga nr. 75, Brașov

20

44

44

60

60

30.

PENSIUNE FLOAREA SOARELUI

Str. Carpatilor nr. 60, Brașov

17

40

40

50

50

31.

PENSIUNE HORA

Str. Miraslau nr. 14, Brașov

8

22

22

30

30

32.

PENSIUNE LAURA

Str. Lacurilor nr. 33 C, Brașov

12

24

24

30

30

33.

PENSIUNE LEO

Str. Dobrogea nr. 15, Brașov

15

30

30

45

45

34.

PENSIUNE LUIZA

Str. Lunga nr. 244, Brașov

16

34

34

45

45

35.

PENSIUNE MEMO

Str. Lunga nr. 159, Brașov

11

22

22

30

30

36.

PENSIUNE SOFIE

Str. Codrul Cosminului nr. 122, Brașov

19

58

58

60

60

37.

PENSIUNE WARTHE

Str. Cibinului nr. 45, Brașov

17

34

34

40

40

38.

VILA SILVANIA

Str. Căprioarei nr. 27, Brașov

13

30

30

30

30

39.

HOTEL ACASA LA DRACULA

Str. Poiana lui Stechil 22, Poiana Brașov

18

31

31

50

50

40.

HOTEL ALPIN

Poiana Brașov

144

279

279

500

500

41.

HOTEL EDELWEISS

Str. Poiana Soarelui 162, Poiana Brașov

21

46

46

60

60

42.

HOTEL PIATRA MARE

Str. Poiana Doamnei, Poiana Brașov

182

353

353

700

700

43.

HOTEL RUIA

Poiana Brașov

32

94

94

150

150

44.

HOTEL RINA VISTA

Str. Sticlăriei, Poiana Brașov

110

*220

220

350

350

45.

HOTEL MIRUNA

Str. Drumul Sulinarnr. 51, Poiana Brașov

18

40

40

60

60

46.

HOTEL ROYAL

Poiana Brașov

30

56

56

80

80

47.

HOTEL SPORT

Str. Sporturilor, Poiana Brașov

197

389

389

600

600

48.

HOTEL RINA TIROL

Str. Poiana lui Stechil, Poiana Brașov .

58

111

111

180

180

49.

PENSIUNEA HERALDIC CLUB

Str. Poiana Ruia 1, Poiana Brașov

20

42

42

60

60

50.

PENSIUNEA ALEX

Poiana Brașov

10

19

19

30

30

51.

PENSIUNEA ESCALADE

Str. Poiana Soarelui 160, Poiana Brașov

20

40

40

60

60

52.

PENSIUNEA CASA MARINA

Str. Valea Cheii, Vila 3, Poiana Brașov

4

20

20

20

20

53.

PENSIUNEA CASA VINGA

Str. Valea Lunga, Poiana Brașov

14

27

27

40

40

54.

PENSIUNEA COLINA

Str. Poiana Doamnei nr. 70C, Poiana Brașov

16

30

30

45

45

55.

VILA CASA VIOREL

Poiana Brașov

16

32

32

40

40

56.

VILA CROCUS

Str. Poiana Ursului nr. 13, Poiana Brașov

18

36

36

45

45

57.

VILA ZORILE

Str. Poiana Ruia nr. 6, Poiana Brașov

17

36

36

45

45

58.

VILA ALEXANDRA

Str. Poiana Doamnei nr. 7, Poiana Brașov

29

56

56

70

70

59.

SATUL DE VACANTA TRAVELAND

Str. Valea Lunga, Poiana Brașov

20

52

52

70

70

60.

HOTEL LIMOR

Poiana Brașov

35

70

70

100

100

61.

HOTEL CĂPRIOARA

Poiana Brașov

15

30

30

100

100

62.

HOTEL CARAIMAN

Poiana Brașov

66

132

132

200

200

63.

HOTEL CONDOR

Poiana Brașov

22

44

44

60

60

64.

HOTEL AURELIUS

Poiana Brașov

92

184

184

400

400

65.

HOTEL POIANA

Poiana Brașov

50

101

101

200

200

66.

PENSIUNEA IARINA FAGARAS

Negoiu nr. 9, Făgăraș

12

24

24

30

30

67.

PENSIUNEA FLORA FAGARAS

Vasile Alecsandri nr. 12, Făgăraș

21

42

42

50

50

68.

PENSIUNEA BAMBUU FAGARAS

Mihai Eminescu nr. 2, Făgăraș

17

34

34

40

40

69.

HOTEL BULEVARD FAGARAS

Bulevardul Unirii nr. 1 A, Făgăraș

24

48

48

60

60

70.

PENSIUNEA ONIX FAGARAS

Doamna Stanca nr. 78,

Făgăraș

12

24

24

25

25

71.

PENSIUNEA EXOTIC CODLEA

Liliacului nr. 1, Codlea

18

36

36

40

40

72.

PENSIUNEA MERIDIAN

Principala nr. 233, Fundata

9

18

18

20

20

73.

COMPLEX TURISTIC RAZA SOARELUI

Str. Principala, nr. 213B, Fundata

14

28

28

30

30

74.

PENSIUNEA EURO PARK

Fundata nr. 1, Fundata

22

44

44

50

50

75.

CLUB VILA BRAN

Sohodol nr. 271, Bran

120

240

240

350

350

76.

COMPLEX TURISTIC WOLF

Branului nr. 36bis, Bran

74

148

148

300

300

77.

HOTEL HANUL BRAN

Principala nr. 384, Bran

46

92

92

130

130

78.

HOTEL LADOLCEVITA

Bran

45

90

90

140

140

79.

COMPLEX TURISTIC SELECT HOLIDAY VILLAS

Principala nr. 170, Bran

36

72

72

100

100

80.

PENSIUNEA IOANA

Poarta nr. 84, Bran

24

48

48

60

60

81.

PENSIUNEA COROANA REGINEI

Predelut nr. 74 A, Bran

23

46

46

60

60

82.

VILA TRANSYLVANIAN INN

Predelut nr. 205B, Bran

21

42

42

50

50

83.

PENSIUNEA GENTIANA

Sohodol nr. 146, Bran

20

40

40

50

50

84.

PENSIUNEA CASA BRANEANA

Principala nr. 440, Bran

20

40

40

50

50

85.

PENSIUNEA DUMBRAVA MINUNATA

Simon nr. 239, Bran

18

36

36

45

45

86.

HOTEL FLO'MARY

Sohodol nr. 77B, Bran

18

36

36

45

45

87.

PENSIUNEA DUMBRAVA MINUNATA

Simon nr. 239, Bran

18

36

36

45

45

88.

VILA ALISA

Principala nr. 387, Bran

17

34

34

40

40

89.

VILA ANDREEA &DANUT

Poarta nr. 89, Bran

16

32

32

40

40

90.

HOTEL SOFIA

Sohodol nr. 373 A, Bran

15

30

30

40

40

91.

PENSIUNEA MARINA

Branului nr. 55, Bran

15

30

30

30

30

92.

PENSIUNEA INGR1D

Poarta nr. 158b, Bran

15

30

30

35

35

93.

PENSIUNEA POPASUL ANCUTEI

Iancu Gontea nr. 449, Bran

14

28

28

35

35

94.

PENSIUNEA CRISTAL

Branului nr. 125, Bran

14

28

28

35

35

95.

PENSIUNEA GABRIELA

Simon nr. 13, Bran

14

28

28

35

35

96.

VILA OPTIM

Branului nr. 145, Bran

13

26

26

30

30

97.

PENSIUNEA MAMA COZONACILOR

Simon nr. 212, Bran

12

29

29

30

30

98.

PENSIUNEA DEALUL FRUMOS

Poarta nr. 233, Bran

12

24

24

30

30

99.

PENSIUNEA VILA BENGA

Predelut nr. 230, Bran

12

24

24

25

25

100.

PENSIUNEA CONTELE VLADIMIR

Reitesti nr. 61, Bran

12

24

24

25

25

101.

PENSIUNEA CASA DIN BRAN

Gen. Mosoiu nr. 367 A,

Bran

12

24

24

30

30

102.

PENSIUNEA ANDRA

Principala nr. 104, Bran

12

24

24

30

30

103.

PENSIUNEA BRADUL

Principala nr. 101 C, Bran

12

24

24

30

30

104.

PENSIUNEA LE PROVENCE

Poarta nr. 144, Bran

12

24

24

30

30

105.

PENSIUNEA LUMINIȚA

Simon nr. 66, Bran

11

22

22

25

25

106.

PENSIUNEA MUNTELE RECE

Predelut nr. 9, Bran

11

22

22

25

25

107.

PENSIUNEA CASA NEGREA

Simon nr. 120, Bran

11

22

22

25

25

108.

PENSIUNEA VRAJA MUNȚILOR

Poarta nr. 320, Bran

11

22

22

25

25

109.

PENSIUNEA ANDO

Podul Simon nr. 573A, Bran

11

22

22

25

25

110.

PENSIUNEA NU MA UITA

Simon nr. 61 A, Bran

11

22

22

25

25

111.

PENSIUNEA CASA TOLSTOI

Sohodol nr. 172 D, Bran

10

20

20

25

25

112.

PENSIUNEA POPASUL CAVALERULUI

Cavaler Ioan De Puscariu nr. 104b, Bran

10

20

20

25

25

113.

PENSIUNEA CONDURUL REGINEI

Sohodol nr. 98C, Bran

10

20

20

25

25

114.

PENSIUNEA TAVERNA

Sohodol nr. 271B, Bran

10

20

20

25

25

BRANULUI

115.

PENSIUNEA RAMONA

Simon, Bran

10

20

20

25

25

116.

PENSIUNEA RIFF

Branului nr. 136, Bran

10

20

20

25

25

117.

CASA SERENA

Predelut nr. 64A, Bran

10

20

20

25

25

118.

PENSIUNEA LAIS

Poarta nr. 154C, Bran

10

20

20

25

25

119.

PENSIUNEA ARON

Bran

10

20

20

25

25

120.

PENSIUNEA CONDURUL REGINEI

Sohodol nr. 98C, Bran

10

20

20

25

25

121.

VILA ANDREI

Iancu Gontea nr. 159 A, Bran

10

20

20

25

25

122.

PENSIUNEA CASA NOBILA BRAN

Principala nr. 103 A, Bran

10

20

20

25

25

123.

PENSIUNEA CASA DIN BRAN VILLAS

Bradul înalt nr. 40, Bran

10

20

20

25

25

124.

PENSIUNEA A&B

Colibasi nr. 30, Bran

10

20

20

25

25

125.

COMPLEX TURISTIC CHEILE GRADISTEI

Cheile Gradistei, Moieciu

131

262

262

400

400

126.

HOTEL MISTRAL RESORT

Moieciu nr. 1, Moieciu

63

126

126

200

200

127.

PENSIUNEA MIHAELA

Principala nr. 225, Moieciu

32

64

64

100

100

128.

PENSIUNEA HOUSE OF RIVER

Moeciu De Sus, Principala nr. 225, Moieciu

32

64

64

100

100

129.

PENSIUNEA VRAJA MUNTELUI

Moeciu de Sus, Sat Cheia nr. 29, Moieciu

28

56

56

80

80

130.

VILA VERONICA MOECIU

Principala nr. 121, Moieciu

26

52

52

80

80

131.

VILANICULINA

Moeciu de Jos nr. 235, Moieciu

22

44

44

70

70

132.

HOTEL NEDEIA MUNȚILOR

Drumul Carului nr. 60,

Moieciu

20

40

40

50

50

133.

PENSIUNEA ARINUL

Principala nr. 508, Moieciu

20

40

40

50

50

134.

HOTEL TURNUL

Principala nr. 394, Moieciu

19

38

38

50

50

135.

PENSIUNEA PERLA CARPATILOR

Principala nr. 227, Moieciu

19

38

38

50

50

136.

PENSIUNEA CASA STOIAN

Principala nr. 224, Moieciu

18

36

36

50

50

137.

HOTEL ACVILA

Zbarcioara nr. 103 A, Moieciu

17

34

34

50

50

138.

PENSIUNEA DELIA SCARLATIONUT

Moeciu de Jos nr. 563, Moieciu

17

34

34

45

45

139.

PENSIUNEA CONACUL VÂNĂTORULUI

Cheia nr. 37 B, Moieciu

16

32

32

45

45

140.

PENSIUNEA PODUL TURCULUI

Principala 16nr. 441B, Moieciu

16

32

32

45

45

141.

PENSIUNEA VLAHIA INN

Principala nr. 2 IA, Moieciu

15

30

30

40

40

142.

PENSIUNEA BANGALA SORINA

Valea Bangaleasa nr. 182, Moieciu

15

30

30

40

40

143.

PENSIUNEA CEZAR

Vis-a-vis de Cheile Gradistei nr. 62, Moieciu

15

30

30

40

40

144.

PENSIUNEA DOR DE MOECIU

Valea Popii nr. 60, Moieciu

15

30

30

40

40

145.

PENSIUNEA MARIA

Bisericii nr. 191A, Moieciu

15

30

30

40

40

146.

PENSIUNEA CETATEA CARULUI

Principala nr. 59, Moieciu

14

28

28

40

40

147.

VILA ENESCU

Principala nr. 1, Moieciu

14

28

28

35

35

148.

PENSIUNEA ANDREI

Principala nr. 519, Moieciu

13

26

26

35

35

149.

PENSIUNEA CODRUȚ

Principala nr. 418, Moieciu

13

26

26

35

35

150.

COMPLEX TURISTIC CASA WIARUST1

Valea Bangaleasa nr. 126A, Moieciu

12

24

24

25

25

151.

PENSIUNEA INTIM

Zbarcioara nr. 183 C, Moieciu

12

24

24

25

25

152.

PENSIUNEA IOANA MIRUNA

Drumul Mic nr. 341A, Moieciu

12

24

24

25

25

153.

PENSIUNEA IOSEFINA MOECIU

Podul Simon nr. 574, Moieciu

12

24

24

25

25

154.

PENSIUNEA VALEA CU CALEA MOECIU

Valea Cu Calea nr. 118, Moieciu

12

24

24

25

25

155.

PENSIUNEA CASA BOIEREASCA

Principala nr. 94A, Moieciu

12

24

24

25

25

156.

PENSIUNEA DE LANGA GUTANU

Valea Bangaleasa nr. 194, Moieciu

12

24

24

25

25

157.

PENSIUNEA DARIUS

Langa Cheile Gradistei nr.

62, Moieciu

11

22

22

25

25

158.

PENSIUNEA GRADINA RAIULUI

Cheii nr. 478, Moieciu

11

22

22

25

25

159.

PENSIUNEA LA MUNTE

Cheia nr. 41 A, Moieciu

11

22

22

25

25

160.

VILA ROBERTO

Principala nr. 6, Moieciu

11

22

22

25

25

161.

PENSIUNEA BRANCOVEANU

Principala nr. 378A, Moieciu

11

22

22

25

25

162.

PENSIUNEA COTE D' AMOUR

Principala nr. 270, Moieciu

11

22

22

25

25

163.

VILA CASA DE PIATRA

Valea Bangaleasa nr. 177,

Moieciu

11

22

22

25

25

164.

HOTEL NOBILLIS

Sat Peștera nr. 125 C, Moieciu

10

20

20

25

25

165.

PENSIUNEA ANIELA

Principala nr. 40 A, Moieciu

10

20

20

25

25

166.

PENSIUNEA ANDORA

Principala nr. 408, Moieciu

10

20

20

25

25

167.

PENSIUNEA VALEA SOARELUI

Principala nr. 402A, Moieciu

10

22

22

25

25

168.

PENSIUNEA ANA ARIA

Drumul Carului nr. 2, Moieciu

10

20

20

25

25

169.

PENSIUNEA ALLEMARIE

Principala nr. 558 B, Moieciu

10

20

20

25

25

170.

VILA LARISA

Valea Bangaleasa nr. 165, Moieciu

10

20

20

25

25

171.

PENSIUNEA ACASA LA MOIECIU

Drumul Mic nr. 431, Moieciu

10

20

20

25

25

172.

PENSIUNEA CASUTA CU PONEI

Dn73 nr. 228 A, Moieciu

10

20

20

25

25

173.

PENSIUNEA DORALI

Principala nr. 247, Moieciu

10

20

20

25

25

174.

PENSIUNEA PIATRA CRAIULUI

Podul Simon nr. 56IC, Moieciu

10

20

20

25

25

175.

PENSIUNEA DOI BRAZI MOECIU

Moeciu de Sus, Moieciu

10

20

20

30

30

176.

PENSIUNEA CRIS GARDEN MOECIU

Cheile Gradistei nr. 100 D, Moieciu

10

20

20

30

30

177.

HOTEL PIATRA CRAIULUI

Valea Rasnoavei nr.

10,Pârâul Rece

22

44

44

80

80

178.

PENSIUNEA LA ROTONDE

Valea Rasnoavei nr.

63,Pârâul Rece

15

30

30

75

75

179.

PENSIUNEA DOR DE MUNTE

Pârâul Rece nr. 2,Pârâul Rece

10

20

20

40

40

180.

VILA CARINA

Sos. Râșnov - Predeal nr. fn.Pârâul Rece

10

20

20

40

40

181.

PENSIUNEA MONICA SACELE

B-dul Brașovului nr. 162, Săcele

21

42

42

50

50

182.

PENSIUNEA CASA SORICELU SACELE

Bulnoc nr. 113, Săcele

11

22

22

30

30

183.

HOTEL ACADEMIA

Principala nr. 1, Sâmbăta de Sus

70

140

140

200

200

184.

PENSIUNEA MIRUNA SAMBATA DE SUS

Sambata de Sus

40

80

80

120

120

185. | PENSIUNEA EMMA

Sambata de Sus

27

54

54

60

60

186.

PENSIUNEA NICODOR

Sambata de Sus

15

30

30

40

40

187.

PENSIUNEA ROUĂ MUNȚILOR

Zona Turistica nr. 12, Sâmbăta de Sus

12

24

24

35

35

188.

PENSIUNEA CRISTIAN

Sambata de Sus

12

24

24

30

30

189.

PENSIUNEA VICTORIA

Lisei nr. 166a, Sâmbăta de Sus

11

22

22

30

30

190.

PENSIUNEA POARTA NOROCULUI

Zona Turistica Dejani nr. 101, Sâmbăta de Sus

10

20

20

25

25

191.

PENSIUNEA MOUNTAIN KING

Zona Turistica nr. 472, Sâmbăta de Sus

10

20

20

25

25

192.

PENSIUNEA RAPSODIA MUNȚILOR

Sambata de Sus nr. 20

10

20

20

25

25

193.

PENSIUNEA MARIA

Complex Sambata De Sus

9

18

18

25

25

194.

HOTEL CENTRAL

Libertății nr. 20, Victoria

40

80

80

120

120

195.

COMPEX CONCA VERDE

DN 73A, km. 5.5,Râșnov

25

50

50

100

100

196.

PENSIUNEA ROCK&RED

I.L. Caragiale, nr. 165,Râșnov

13

26

26

50

50

197.

PENSIUNEA CHEILE RÂȘNOAVEI

DN 73A, km. 7,Râșnov

10

20

20

30

30

198.

PENSIUNEA CASA SAXONIA

Caraiman, nr.34,Râșnov

21

42

42

60

60

199.

PENSIUNEA BELVEDERE

Calea Brașovului nr.

1,Râșnov

15

29

29

40

40

200.

PENSIUNEA VALEA CETĂȚII

Valea Cetății nr. 19,Râșnov

14

28

28

40

40

201.

PENSIUNEA TUDOR

D.N. 73A,Râșnov

15

29

29

40

40

202.

PENSIUNEA RÂȘNOV

D.N. 73A

km. 15+680,Râșnov

10

20

20

30

30

203.

PENSIUNEA REM”S

Cetății, nr. 13,Râșnov

14

28

28

35

35

204.

PENSIUNEA CASA MUNTEANU

M. Viteazul, nr. 5,Râșnov

12

24

24

35

35

205.

COMPLEX TURISTIC MAX INTERNAȚIONAL

Brândușelor, nr.

3 2, Râșnov

22

44

44

60

60

206.

PENSIUNEA ROSENAU

Florilor, nr. 27,Râșnov

25

50

50

60

60

207.

PENSIUNEA LA NOI

Valea Glăjeriei,Râșnov

11

21

21

30

30

208.

COMPLEX TURISTIC PUNTEA DILICII

Valea Glăjeriei,Râșnov

10

20

20

30

30

209.

PENSIUNEA ADELA

Pandurii nr. 27,Râșnov

12

24

24

30

30

210.

VILA LUCIAN

Valea Glăjeriei,Râșnov

10

20

20

30

30

211.

PENSIUNEA ALINA

Branului, nr.5,Râșnov

13

26

26

40

40

212.

PENSIUNEA VERDE CRUD

Cheile Râșnoavei,Râșnov

12

24

24

35

35

213.

COMPLEX TURISTIC PANICEL

D.N. 73A,Râșnov

62

31

31

40

40

214.

PENSIUNEA POIANA RÂȘNOAVEI

D.N. 73A km. 14,Râșnov

10

20

20

30

30

215.

PENSIUNEA VICTORIA

Branului, nr.21,Râșnov

10

20

20

30

30

216.

PENSIUNEA COLȚ DE RAI

Valea Glăjeriei Râșnov

10

20

20

25

25

217.

PENSIUNEA STEJARUL

D.N. 73A,Râșnov

12

24

24

30

30

218.

PENSIUNEA HIMALAYA

Valea Glăjeriei Râșnov

15

30

30

40

40

219.

PENSIUNEA LEO

Ana Ipătescu. Nr.20,Râșnov

11

22

22

30

30

220.

PENSIUNEA AMALIA

D.N. 73A,Râșnov

14

28

28

35

35

221.

PENSIUENA CHEILE CETĂȚII

Cheile Râșnoavei,Râșnov

17

34

34

45

45

222.

HOTEL ALL TIMES

DN 1, nr. 3, Predeal

21

42

42

50

50

223.

HOTEL ANDY

Trei Brazi, nr.3, Predeal

35

70

70

100

100

224.

HOTEL ATELIER

Teleferic, Predeal

17

34

34

40

40

225.

HOTEL BELVEDERE

Libertății, nr. 102, Predeal

180

267

267

350

350

226.

HOTEL BUCEGI

Râșnoavei nr. 10, Predeal

28

56

56

60

60

227.

HOTEL CARMEN

Mihail Săulescu nr. 121, Predeal

42

87

87

100

100

228.

HOTEL CARP AȚI

Nicolae Bălcescu nr. 1,

74

148

148

200

200

Predeal

229.

HOTEL CIRUS

Avram Iancu, nr. 2, Predeal

35

70

70

80

80

230.

HOTEL COMFORT SUITES

Trei Brazi, nr.33, Predeal

36

72

72

80

80

231.

HOTEL COMPLEX EDEN

Neagoe Basarab, nr. 7, Predeal

37

75

75

80

80

232.

HOTEL DRAGULUI

Mihail Săulescu nr. 28, Predeal

20

40

40

50

50

233.

HOTEL GAISER CONTINENTAL

DN 1, km. 148, Predeal

54

108

108

150

150

234.

HOTEL HERA

Trei Brazi, lot 12, Predeal

44

88

88

100

100

235.

HOTEL PIATRA CRAIULUI

Valea Râșnoavei, nr.10, Predeal

22

44

44

50

50

236.

HOTEL PIEMONTE

Mihail Săulescu nr. 149, Predeal

27

55

55

60

60

237.

HOTEL PREDEAL

Muncii, nr. 6, Predeal

44

88

88

100

100

238.

HOTEL PREMIER

Teleferic, nr. 11, Predeal

16

32

32

35

35

239.

HOTEL ROBINSON

Muncii, nr.10, Predeal

19

38

38

45

45

240.

HOTEL ROUĂ

Nicolae Bălcescu. nr 10, Predeal

29

58

58

70

70

241.

HOTEL ROZMARIN

Mihail Săulescu nr. 159, Predeal

76

152

152

200

200

242.

HOTEL SKI&SKY

Liviu Rebreanu, nr.2, Predeal

34

64

64

70

70

243.

HOTEL TIMIȘ

DN 1. nr. 5, Predeal

44

88

88

100

100

244.

HOTEL URSULEȚUL

Vasile Alecsandri, nr 35, Predeal

34

69

69

80

80

245.

PENSIUNEA ADIFAN

Independenței, nr.25, Predeal

11

22

22

25

25

246.

PENSIUNEA ALPIN

Liviu Rebreanu, nr.2b, Predeal

15

30

30

40

40

247.

PENSIUNEA ANDRA

Libertății, nr. 38, Predeal

10

20

20

25

25

248.

PENSIUNEA ANDRA 2

Libertății, nr. 39, Predeal

15

30

30

35

35

249.

PENSIUNEA ANGEL

Mănăstirii, nr. 14, Predeal

13

26

26

30

30

250.

PENSIUNEA CAPELI

Valea Râșnoavei, nr. 7, Predeal

12

24

24

30

30

251.

CASA ARDELEANĂ

DN lnr. 17/87, Predeal

11

22

22

25

25

252.

CASA BUNICII

DN lnr. 28, Predeal

11

22

22

25

25

253.

CASA ANA

Mihail Săulescu nr. 2 bis, Predeal

12

24

24

25

25

254.

CASA RODITEL

Mărășești nr. 24, Predeal

15

30

30

35

35

255.

PENSIUNEA CONSTANȚA

DN 1, nr. 81, Predeal

15

30

30

35

35

256.

PENSIUNEA EMIL

Tudor Vladimirescu,nr.

12, Predeal

27

54

54

60

60

257.

PENSIUNEA MĂRGĂRITAR

Libertății, nr. 74, Predeal

15

30

30

35

35

258.

PENSIUNEA MEDIEVAL

Mihail Săulescu nr. 18, Predeal

14

28

28

35

35

259.

PENSIUNEA PICIOR DE MUNTE

Libertății, Predeal

15

30

30

40

40

260.

PENSIUNEA PREDEAL

Libertății, nr. 8, Predeal

13

26

26

30

30

261.

PENSIUNEA TAMINA

Trei Brazi, lot 19, Predeal

20

40

40

60

60

262.

PENSIUNEA TIM-TUR

DN 1, nr.22A, Predeal

16

32

32

40

40

263.

HOTEL „MARIDOR”

str. Branului nr. 98, Zămești,

50/43

100/86

100/86

150/100

150/100

264.

HOTEL „WOLF”

str. Branului nr. 36 BIS, Zămești,

18/58

36/112

36/112

100/150

100/150

265.

HOTEL „LA DOLCE VITA”

str. Branului nr. 78, Zămești,

45

90

90

150

150

266.

HOTEL „TRANSILVANIA”

str. Ciucașului nr. 9, Zărnești,

11

22

22

350

350

267.

CABANA „GURA RÂULUI”

str. Râului nr. 86, Zămești,

20

48

48

100

100

268.

CABANA „CURMĂTURA”

1470m, Zămești

7

48

48

50

50

269.

CABANA „PLAIUL FOII”

840m, Zămești

16

40

40

50

50

270.

CABANA „TAVERNA PIETREI CRAIULUI”

Str. Plaiul Foii, F.N., Zămești

16

32

32

50

50

271.

CABANA „CASA CRĂIȚA”

Str. Tămaș, nr. 20, Zămești

4

12

12

14

14

272.

COMPLEX „UN BĂIAT ȘI 0 FATĂ”

Str. Branului nr. 170, Zămești

11

22

22

300

300

273.

PENSIUNEA „MOTOROM”

Str. Tohănița, nr. 28, Zămești

12

30

30

30

30

274.

PENSIUNEA „IRINA”

Str. Râului, nr. 62, Zămești

17

45

45

50

50

275.

PENSIUNEA „CRISTAL”

Str. Branului, nr. 125, Zămești

13

13

26

50

50

276..

PENSIUNEA „ELENA”

Str. P. Craiului, nr. 43, Zămești

13

30

30

50

50

277.

PENSIUNEA „APLIN RANCH”

Str. Brazilor, nr. 52, Zămești

7

18

18

30

30

278.

PENSIUNEA „PIATRA CRAIULUI”

Str. Plaiul Foii, F.N., Zămești

8

22

22

40

40

279.

PENSIUNEA „HORA CU BRAZI”

Str. Râului, nr. 34,

Zămești

21

48

48

50

50

280.

PENSIUNEA „ALEXANDRA”

Str. T. Spârghez, nr. 34, Zămești

7

14

14

14

14

281.

PENSIUNEA „VLĂDUȚ”

Str. Școlii, nr. 158, Zămești

5

14

14

14

14

282.

PENSIUNEA „GAROFIȚA PIETREI CRAIULUI”

Str. G. Barițiu, nr. 17, Zămești

9

20

20

20

20

283.

PENSIUNEA „MIR”

Str. Branului, nr. 55, Zămești

10

25

25

30

30

284.

PENSIUNEA „FABIUS”

Str. Dr. șenghea, nr. 7, Zămești

5

10

10

60

60

285.

PENSIUNEA „CASA PESTE RÂU”

Str. 1 Mai, nr. 4, Zămești

4

12

12

12

12

286.

PENSIUNEA „ADLER”

Str. 13 Decembrie, nr. IA, Zărnești

5

13

13

20

20

287.

PENSIUNEA „KYFANA”

Str. Horia, nr. 4, Zămești

8

16

16

16

16

288.

PENSIUNEA „CASA DODE”

Str. Râului, nr. 58, Zămești

6

12

12

12

12

289.

PENSIUNEA „CASA TOHĂNEANĂ”

Str. Branului, nr. 29, Zămești

10

17

17

20

20

290.

PENSIUNEA „CASA CARPAȚI”

Str. Carpați, nr. IA, Zămești

4

8

8

10

10

291.

PENSIUNEA „CASA MAGDALENA”

Str. I. Alduleanu, nr. 7, Zămești

3

6

6

6

6

292.

PENSIUNEA „TINION”

Str. Mare, nr. 168, Zămești

7

16

16

20

20

293.

PENSIUNEA „CASA BÂNCILÂ

Str. Dr. Șenchea, nr. 85, Zămești

4

8

8

10

10

294.

PENSIUNEA „ANNA MARIA”

Str. Brazilor, nr. 51, Zămești

5

10

10

10

10

295.

PENSIUNEA DIANTHUS”

Str. Plaiul Foii, F.N., Zămești

17

34

34

40

40

296.

PENSIUNEA „IRINUCA”

Str. Pinului, nr. 10, Zămești

10

20

20

20

20

297.

PENSIUNEA „CASA SUCEA”

Str. Brazilor, nr. 1, Zămești

5

10

10

80

80

298.

PENSIUNEA „CASA ADA”

Str. Florilor nr. 76, Zămești

5

10

10

20

20

299.

PENSIUNEA „VILA PETRA”

Str. Cloșca nr. 8, Zămești

4

8

8

8

8

300.

PENSIUNEA „VILA CRĂIȚA”

Str. Balea, nr. 4, Zămești

4

8

8

10

10

301.

PENSIUNEA „FLORI SUZANA”

Str. Carpați nr. 12, Zămești

4

8

8

10

10

302.

PENSIUNEA „MIORIȚA”

Str. Mare, nr. 105, Zămești

10

26

26

80

80

303.

PENSIUNEA „VLAMIR”

Str. 1 Mai, nr. 12, Zămești

2

6

6

10

10

304.

PENSIUNEA „CRISTINA”

Str. M. Mețianu, nr. 60, Zămești

5

10

10

10

10

305.

PENSIUNEA „CASA ELIM”

Str. Tohănița, nr. F.N., Zămești

20

40

40

80

80

306.

PENSIUNEA „TOHANU VECHI”

Str. Mare nr. 174, Zămești

10

20

20

25

25

307.

PENSIUNEA „MONADY”

Str. Școlii nr. 136, Zămești

5

10

10

15

15

308.

PENSIUNEA „CASA ȘENCHEA”

Str. Școlii nr. 34, Zămești

3

6

6

10

10

309.

PENSIUNEA „COLIBA LUI ZAMOLXE”

Str. Sub Bortilă F.N., Zămești

9

25

25

30

30

310.

COMPLEX TURISTIC „7 CRAI - PLAIUL FOII”

Str. Tămaș F.N., Zămești

30

90

90

72

72

311.

PENSIUNEA „OPTIM”

Str. Branului nr. 145, Zămești

12

24

24

30

30

312.

PENSIUNEA „RIFF”

Str. Branului nr. 145, Zămești

10

22

22

25

25

313.

PENSIUNEA CASA NOSTALGIA”

Str. Branului nr. 145, Zămești

24

48

48

100

100

314.

PENSIUNEA „MOSOREL”

Str. Branului nr. 145, Zămești

19

38

38

80

80

315.

PENSIUNEA „TOHĂNIȚA”

Str. Branului nr. 145, Zămești

11

22

22

30

30

316.

PENSIUNEA „ȘURA PIETREI CRAIULUI”

Str. Branului nr. 145, Zămești

5

14

14

15

15

317.

PENSIUNEA „GRĂDINA URSULUI”

Str. Branului nr. 145, Zămești

4

10

10

10

10

318.

PENSIUNEA „MARIANA”

Str. T. Vladimirescu nr. 735, Teliu

4

8

8

8

8

319.

PENSIUNEA „CASA ’ MANIȚIU”

Str. Principală nr. 310, Vulcan

6

21

21

21

21

SITUAȚIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE ȘI MATERIALE DE APĂRARE EXISTENTE, MODUL CUM SE ACOPERĂ DEFICITUL DIN DISPONIBILITĂȚI LOCALE ȘI CU SPRIJIN DE LA COMITETUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA IERARHIC SUPERIOR

 • A. Evidența substanțelor de stingere/intervenție altele decât apa aflate în gestiunea unității/subunităților:

  Nr.crt.

  Unitate / subunitate

  Situația

  Tipul substanței de stingere

  Cantitate

  U/M

  diverși

  depozit

  1

  Detașamentul 1 de Pompieri Brașov

  500

  18502

  pulbere florex

  19002kg

  2

  Detașamentul 1 de Pompieri Brașov

  350

  1991

  spumogen lichid

  23411

  3

  Detașamentul 2 de Pompieri Brașov

  5250

  10403

  pulbere florex

  15653kg

  4

  Detașamentul 2 de Pompieri Brașov

  0

  0

  spumogen lichid

  0

  5

  Detașamentul de Pompieri Făgăraș

  5055

  12375

  pulbere florex

  17430kg

  6

  Detașamentul de Pompieri Făgăraș

  0

  0

  spumogen lichid

  0

  7

  Secția de Pompieri Victoria

  5000

  7000

  pulbere florex

  12000kg

  8

  Secția de Pompieri Victoria

  130

  44

  spumogen lichid

  1741

  9

  Secția de Pompieri Zamesti

  4800

  0

  pulbere florex

  4800kg

  10

  Secția de Pompieri Zamesti

  0

  0

  spumogen lichid

  0

  11

  Secția de Pompieri Predeal

  0

  0

  pulbere florex

  0

  12

  Secția de Pompieri Predeal

  0

  0

  spumogen lichid

  0

  13

  Pichetul de Pompieri Bod

  0

  0

  pulbere florex

  0

  14

  Pichetul de Pompieri Bod

  0

  0

  spumogen lichid

  0

  15

  Pichetul de Pompieri Poiana Brașov

  0

  0

  pulbere florex

  0

  16

  Pichetul de Pompieri Poiana Brașov

  0

  0

  spumogen lichid

  0

 • B. Evidența substanțelor de stingere/intervenție altele decât apa aflate în gestiunea operatorilor economici din județul Brașov

  Nr. Crt

  Operatorecoriomic

  1 u 7 - f *? • Y '

  - ‘ AdresăVnr.tel/fax 1

  Nattira-substanțeide: ? stmgere/intervenție^

  Cantitatea

  1.

  R.A. TRANSPORT BV

  Brașov, str. Hărman, nr.49

  tel.0268.428.603/0268.335.660

  Spumogen lichid

  301

  2.

  S.C. ROMPETROL S.A

  Zărnești, str.Mare, nr.l tel.0268.222.161

  Spumogen lichid

  74001

  ** J.

  S.C. NITROPOROS S.A.

  Făgăraș, Șos. Combinatului tel. 0268.206.500

  Spumogen lichid

  9001

  4.

  S.C. PETROM S.A. DEPOZIT CRISTIAN

  Cristian, str. Eroilor, nr. 1 tel. 0268.475.332

  Spumogen lichid

  80001

  5.

  ANRS ȘINCA VECHE

  U.T. 430

  Șinca, extravilan nr.l tel.0268.245.554

  Spumogen lichid

  25000 1

  Spumogen praf

  3500 Kg

  6.

  S.C. TOHAN S.A. Zărnești

  Zărnești, str. Aleea Uzinei, nr. 1 tel. 0268.220.961

  Spumogen lichid

  501

  7.

  S.C. IAR S.A.

  Ghimbav, str.Aeroportului, nr. 1 tel.0268.475.278

  Spumogen lichid

  14001

  Spumă chimică

  600 Kg

  Praf florex

  8000 Kg

  Spumogen praf

  1700 Kg

  8.

  S.C. VIROMET S.A. Victoria

  Victoria, str.Aleea Uzinei, nr.8

  Lightwater

  10000 1

  tel.0268.241.120

  Spumogen praf

  1000 Kg

  9.

  S.C. ROLEM S.R.L. Codlea

  Codlea, str.Gării, nr.25 tel. 0268.507.323

  Spumogen praf

  1500 Kg

  10.

  S.C. D.G. PETROL S.R.L.

  Prejmer, str.I.C.Fimu, nr.l

  Spumogen lichid

  20001

  11.

  S.C. PROSPECȚIUNI S.A.

  Șinca, sat Ohaba tel. 0268.245.325

  Spumogen lichid

  5001

  12.

  S.C. MAXAM România S.A.

  Victoria, str. Aleea Uzinei, nr.8b tel. 0268.242.992

  Spumogen lichid

  4001

  13.

  S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. - Depozit Dârste

  Brașov, cartier Dârste, str. Gării, FN

  Spumogen lichid

  10001

 • C. Evidenta mijloacelor de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov

  SUBUNITATEA

  MIJLOACE

  TOTAL MIJLOACE

  AUTOSPECIALE

  ALTE MIJLOACE

  Autospeciale de lucru cu apa si spuma

  6 tu

  O <

  O cn

  <Z)

  SARC

  P 5000

  DESC

  APIC

  %

  Autoturism transport muniție ___________neexplodata___________

  |     TOTAL Autospeciale

  Ambulanta

  Remorca dezastre

  MP

  Barei cu motor 10 pers.

  Veste salvare

  Costum scafandru        I

  Costume antichimice

  Total alte mijloace

  0006 V

  AT 9000

  AT 4000

  AT 7500

  AT 10000

  A 1801

  A 2002

  A 2003

  A 4001

  AT 5003

  TOTAL

  n CQ

  O

  Total Ambulante

  MPT

  MPR Novus 2000

  TOTAL

  Detașamentul 1 de Pompieri Brașov

  1

  1

  1

  1

  l

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  l

  12

  2

  3

  5

  2

  1

  8

  I

  9

  12

  30

  42

  Detașamentul 2 de Pompieri Brașov

  1

  1

  1

  3

  1

  1

  1

  1

  I

  I

  9

  2

  2

  1

  1

  1

  5

  2

  18

  25

  34

  Detașamentul de Pompieri Făgăraș

  1

  1

  I

  1

  l

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  10

  1

  1

  3

  1

  5

  2

  18

  25

  35

  Secția de Pompieri Victoria

  2

  1

  3

  1

  1

  5

  1

  1

  2

  1

  4

  2

  18

  24

  29

  Secția de Pompieri Zarnesti

  1

  i

  1

  3

  1

  1

  5

  2

  2

  1

  3

  2

  18

  23

  28

  Secția de Pompieri Predeal

  1

  1

  1

  1

  4

  1

  1

  1

  1

  8

  1

  1

  l

  1

  3

  1

  9

  13

  21

  Pichetul de Pompieri Poiana Brașov

  l

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  Pichetul de Pompieri Bod

  1

  1

  1

  0

  1

  1

  9

  11

  12

  Total

  7

  3

  2

  1

  4

  1

  1

  3

  1

  2

  25

  4

  6

  4

  1

  4

  2

  4

  I

  0

  51

  10

  3

  13

  1

  9

  7

  30

  11

  99

  0

  12

  152

  203

 • D. Evidența mijloacelor serviciilor voluntare și private pentru situații d< urgență

Evidența mijloacelor serviciilor voluntare pentru situații de urgență,

Nr. crt.

Județul

Localitatea

SERVI

:iU VOLUNTAR DE URGENȚĂ

Categoria SVSU

Număr personal SVSU

Număr personal compartiment /specialiști prevenire

Număr personal Echipe Specializate

/ ir

Număr tersonal Echipaje jrupe de tervenție

UTILAJE /MOTOPOMPE /AUTOSPECIALE DE INTERVENȚIE

Sector de competență

Angajat

Voluntar

Număr

Tip și marca

Data fabricației

Număr înmatricul are

Funcțională /Nefuncțională

1

Brașov

Brașov

a l-a

3

175

1

175

0

0

-

-

-

-

Brașov

1

Brașov

Codlea

alV-a

7

36

7

28

8

1

Autospecială cu apă și spumă SAURER PMC 1008

1980

BV 23 PMC

DA

Codlea

Brașov

Codlea

alV-a

1

Autospecială cu apă și spumă Scania ANGLOCO

2003

BV 24 PMC

DA

Codlea

3

Brașov

Făgăraș

a I-a

1

29

5

24

0

-

-

-

-

Făgăraș

4

Brașov

Săcele

alV-a

15

119

10

109

14

1

Autospecială cu apă MERCEDES BENZ TIP LAF 322/36

1977

NU (înregistrat ă la Primărie)

NU

Săcele

Brașov

Săcele

alV-a

1

Autospecială cu apă MAN TIP 11.16 Half

1968

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Săcele

5

Brașov

Ghimbav

al-a

1

6

1

5

0

-

-

-

-

Ghimbav

6

Brașov

Predeal

a I-a

1

15

2

13

0

-

-

-

-

Predeal

Brașov, str. Mihai Viteaza, nr. 11, cod 500174 Telefon: 0268/42.18.88; Fax: 0268/41.11.78

NI'SECRET


Pagi


ra 148 din 188


7

Brașov

Râșnov

alV-a

2

64

7

40

19

1

Autospecială cu apă și spumă Mercedes 2600

1984

BV 22 FWR

DA

Râșnov

Brașov

Râșnov

a IV-a

1

Autospecială Magirus cu motopompă

1977

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Râșnov

Brașov

Râșnov

alV-a

1

Motopompă Mercedes Benz

1983

BV 23 FWR

DA

Râșnov

Brașov

Râșnov

alV-a

1

Autoscară Mercedes 30 m

1978

BV21

FWR

DA

Râșnov

Brașov

Râșnov

alV-a

1

Autosanitară Mercedes Al

1998

BV 99 POR

DA

Râșnov

Brașov

Râșnov

alV-a

1

ATV Firexpres Polarisl60 L

2008

BV51 CJB

DA

Râșnov

8

Brașov

Rupea

alV-a

7

2

4

2

6

1

Autospecială cu apă și spumă Magirus Deutz

1967

BV04 XUI

DA

Rupea

Brașov

Rupea

alV-a

1

Autospecială cu apă și spumă Magirus Deutz

1980

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Rupea

Brașov

Rupea

alV-a

1

Autospecială cu apă și spuma Saviem Renault

1979

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Rupea

Brașov

Rupea

a IV-a

1

Autoscară Magirus Deutz

1981

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Rupea

9

Brașov

Victoria

a I-a

1

45

3

42

0

0

-

-

-

-

Victoria

10

Brașov

Zămești

al-a

1

95

10

85

0

0

-

-

-

-

Zămești

11

Brașov

Apața

al-a

1

23

5

18

0

0

-

-

-

-

Apața

12

Brașov

Augustin

a III -a

2

14

4

12

1

1

Autospecială cu apă Mercedes Benz L608D

1975

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Augustin

13

Brașov

Beclean

a I-a

1

44

5

38

0

0

-

-

-

-

Beclean

14

Brașov

Bod

a I-a

1

17

2

15

0

0

-

-

-

-

Bod

15

Brașov

Bran

a III -a

4

22

4

18

4

1

APCT Mercedes 1017

1987

BV 11

PCB

DA

Bran

Brașov

Bran

a III-a

1

ATV Firexpres Polarisl60 L

2008

BV 52 CJB

DA

Bran

16

Brașov

Budila

a III -a

2

40

5

35

2

1

Autospeciala cu apa și spuma Volvo FE614

2003

NU (înregistrat ăia Primărie)

DA

Budila

17

Brașov

Bunești

a III-a

1

56

4

48

4

1

Autospecială cu apă Mercedes LP 813

1975

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Bunești

Brașov

Bunești

a III -a

1

Autospecială cu apă MERCEDES TLF

1990

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Bunești

18

Brașov

Cața

al -a

1

28

3

25

0

0

-

-

-

-

Cața

19

Brașov

Cincu

a III -a

3

9

4

5

2

1

Autospecială apă și spumă Stayer

1977

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Cincu

20

Brașov

Comăna

a I-a

1

63

3

60

0

0

-

-

-

-

Comăna

21

Brașov

Cristian

a III -a

2

53

4

49

1

1

Autospecială apă Staer

1976

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Cristian

22

Brașov

Crizbav

a III -a

2

38

3

33

2

1

APCA Roman 12215

1992

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Crizbav

23

Brașov

Drăguș

a I-a

1

20

3

16

0

0

-

-

-

-

Drăguș

24

Brașov

Dumbrăv ița

alV-a

1

30

4

18

8

1

Autospecială cu apă MERCEDES STAER

1982

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Dumbrăviț

a

Brașov

Dumbrăv ița

1

Autospecială cu apă și spumă RENAULT

1980

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Dumbrăviț

a

25

Brașov

Feldioara

a III -a

2

6

1

5

1

1

Autospecială cu apă R12215DF

1976

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Feldioara

26

Brașov

Fundata

a l-a

0

13

1

12

0

0

ATV Firexpres Polarisl60 L

2008

BV 54

CJB

DA

Fundata

27

Brașov

1lălchiu

a III -a

1

24

2

19

2

1

Autospeciala

Magirus 1600 1

1990

NU (înregistrat ăla Primărie)

NU

Hălchiu

Brașov

Hălchiu

1

Autospeciala MERCEDES 800 L

1965

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Hălchiu

Hălchiu

1

Ford Komando

1989

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Hălchiu

28

Brașov

Hărman

a l-a

1

13

l

12

0

0

-

-

-

-

Hărman

29

Brașov

Hârseni

a III-a

1

24

3

19

4

1

Autospecială cu apă MERCEDES BENZ IMOG

1976

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Hârseni

30

Brașov

Hoghiz

a IlI-a

0

24

1

22

1

1

Autospecială cu apă APCT

1976

NU (înregistrat ăla Primărie)

NU

Hoghiz

Brașov

Hoghiz

1

Autospecială cu apă Magirus Deutz

1961

NU (înregistrat ăla Primărie)

NU

Hoghiz

31

Brașov

Holbav

a IlI-a

1

16

2

13

1

1

Autospecială apa spuma MAGIRUS Deutz 24001

1961

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Holbav

32

Brașov

Homorod

a III-a

1

30

4

14

1

1

Autospecială cu apă DEUTZ

1971

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Homorod

33

Brașov

Jibert

a III-a

2

40

4

36

1

1

Autospecială cu apă Mercedes STAER

1984

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA doar vara

Jibert

34

Brașov

Lisa

a I-a

1

32

3

29

0

0

-

-

-

-

Lisa

35

Brașov

Măicruș

a l-a

1

35

3

31

0

0

-

-

-

-

Măieruș

36

Brașov

Mândra

all-a

1

73

10

55

7

1

Autosanitară TIP DACIA

2003

BV 14 DCM

DA

Mândra

37

Brașov

Moieciu

a IlI-a

1

24

6

18

1

1

ATV Firexpres Polarisl60 L

2008

BV 53 • CJB

DA

Moieciu

38

Brașov

Ormeniș

a I-a

1

43

5

37

1

1

Autospecială cu apă RENAULT

1986

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Ormeniș

39

Brașov

Pârău

a I-a

0

23

4

19

0

0

-

-

-

-

Pârău

40

Brașov

Poiana Mărului

a I-a

0

34

3

31

0

0

-

-

-

-

Poiana Mărului

41

Brașov

Prejmer

alV-a

1

24

8

16

5

1

Autospecială cuapăSR 132

1964

NU (înregistrat ă la Primărie)

NU

Prejmer

Brașov

Prejmer

1

APCA ROMAN 10215

1986

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Prejmer

42

Brașov

Racoș

a III-a

1

25

3

21

0

0

-

-

-

-

Racoș

43

Brașov

Recea

a III-a

1

35

5

30

0

0

-

-

-

-

Recea

44

Brașov

Sâmbăta de Sus

a I-a

1

12

2

10

0

0

-

-

-

-

Sâmbăta de Sus

45

Brașov

Sânpetru

a III-a

1

10

2

7

1

1

Autospecială cu apă MERCEDES

1990

NU (înregistrat â la Primărie)

DA

Sânpetru

46

Brașov

Șercaia

a IV-a

2

36

6

30

1

1

Autospecială cu apă MERCEDES LAF 1113/36

1968

BV 53 PCS

DA

Șercaia

Brașov

Șercaia

1

Autospecială descarcerare cu motopompă MERCEDES

1978

NU (înregistrat ă la Primărie)

NU

Șercaia

47

Brașov

Șinca

a l-a

1

32

7

25

0

-

-

-

-

Șinca

48

Brașov

Șinca

Nouă

a Il-a

1

22

7

15

1

Autosanitară

1989

NU (înregistrat ăla Primărie)

-

Șinca Nouă

49

Brașov

Șoarș

a I-a

1

21

4

17

0

0

-

-

-

-

Șoarș

50

Brașov

Tărlunge ni

a 11 l-a

5

27

11

27

3

1

ATV Firexpres Polarisl60 L

2007

NU (înregistrat ă Ia Primărie)

DA

Tărlungeni

Brașov

Tărlunge ni

1

Autospecială cu apă Mercedes

1989

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Tărlungeni

51

Brașov

Teliu

a I-a

1

47

5

42

0

0

-

-

-

-

Teliu

52

Brașov

Ticuș

a I-a

0

22

3

19

3

1

Autospeciala cu apa Mercedes Unimog416 CCF 2000

1971

NU (înregistrat ăla Primărie)

DA

Ticuș

53

Brașov

Ucea

a I-a

1

24

3

21

0

0

-

-

Ucea

54

Brașov

Ungra

a I-a

1

12

2

10

0

0

-

-

Ungra

55

Brașov

Vama Buzăului

a I-a

0

57

4

53

0

0

-

-

Vama Buzăului

56

Brașov

Viștea

a I-a

1

60

3

57

0

0

-

-

Viștea

57

Brașov

Voila

a I-a

1

45

6

39

0

0

-

-

Voila

58

Brașov

Vulcan

a IlI-a

4

28

4

24

3

1

1 APCT SAVIEM RP 8135 FA

1976

NU (înregistrat ă la Primărie)

DA

Vulcan

Situația Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență încadrate cu autospeciale de intervenție

Nr. Crt.

Localitatea

Tip autospeciale

Capacitate

Stare tehnică

Nr. șoferi ce încadrează autospeciala (angajați)

Observații (dacă poate fi utilizată la intervenții și în alte localități)

Nrde înmatriculare

An fabricație

Apă

Spumă

Angajați

Voluntari

1

Mp. CODLEA

1 Autospecială cu apă și spumă SAURER PMC 1008

în stare de funcționare

4

0

înmatriculată

BV 23 PMC

1980

1 Autospecială cu apă și spumă Scania AGLANCO

în stare de funcționare

înmatriculată

BV 24 PMC

2003

2

Mp. SÂCELE

1 Autospecială cu apă MERCEDES BENZ TIP LAF 322/36

2500

Defectă

7

0

NU (înregistrată la Primărie)

1968

1 Autospecială cu apă și spumă MAN TIP 11.16 Half 1968

2600

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1977

3

Or. RÂȘNOV

1 ATV Firexpres Polarisl60 L

160

15

în stare de funcționare

5

înmatriculată

BV51 CJB

2008

1 Autosanitară Mercedes Al

în stare de funcționare

înmatriculată

BV 99 POR

1998

1 Motopompă Mercedes Benz

în stare de funcționare

înmatriculată

BV 23 FWR

1983

1 Autoscară Mercedes 30 m

în stare de funcționare

înmatriculată

BV21 FWR

1978

1 Autospecială cu apă și spumă Mercedes

2600

100

în stare de funcționare

înmatriculată

BV 22 FWR

1984

1 Autospecială Magirus cu motopompă

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1977

4

Or. RUPEA

1 Autospecială cu apă și spumă Magirus Deutz

3000

în stare de funcționare

6

0

înmatriculată

BV 04 XUI

1967

1 Autospecială cu apă și spumă Magirus Deutz

3000

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1980

1 Autospecială cu apă și spuma Saviem Renault

1250

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1979

1 Autoscară Magirus Deutz

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1981

Nr. Crt

Localitatea

Tip autospeciale

Capacitate

Stare tehnică

Nr. șoferi ce încadrează autospeciala (angajați)

Observații (dacă poate fi utilizată la intervenții și în alte localități)

Nr de înmatricular e

An fabricație

Apă

Spumă

Angajat

Voluntar

5

Corn. AUGUST1N

1 Autospecială cu apă Mercedes Benz L 608D 1975

în stare de funcționare

2

0

NU (înregistrată la Primărie)

1975

6

Com. BRAN

1 APCT Mercedes 1017 1987

în stare de funcționare

1

0

înmatriculată

BV 11 PCB

1987

1 ATV Firexpres Polarisl60 L

160

15

în stare de funcționare

înmatriculat

BV 52 CJB

2008

7

Com. BUDILA

1 Autospeciala cu apa și spuma Volvo FE 614

3200

în stare de funcționare

2

1

NU (înregistrată la Primărie)

2003

8

Com. BUNEȘTI

1 Autospecială cu apă Mercedes LP813

2400

în stare de funcționare

1

1

NU (înregistrată la Primărie)

1975

1 Autospecială cu apă MERCEDES TLF

2600

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1990

9

Com. Cața

1 APCARoman 12215

2500

în stare de funcționare

0

2

NU (înregistrată la Primărie)

1980

10

Com. CINCU

1 Autospecială apă și spumă Stayer

în stare de funcționare

2

0

NU (înregistrată la Primărie)

1977

11

Com. CRISTIAN

1 Autospecială apă Stayer

2500

în stare de funcționare

1

3

NU (înregistrată la Primărie)

1976

12

Com. CRIZBAV

1 APCA Roman 12215

9000

în stare de funcționare

2

0

NU (înregistrată la Primărie)

1992

13

Com.

DUMBRÂVIȚ A

1 Autospecială cu apă MERCEDES STAER

în stare de funcționare

0

2

. NU (înregistrată la Primărie)

1982

1 Autospecială cu apă și spumă RENAULT

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1980

14

Com. FELDIOARA

1 Autospecială cu apă R12215DF

9000

în stare de funcționare

1

1

NU (înregistrată la Primărie)

1976

15

Com. FUNDATA

1 ATV Firexpres Polarisl60 L

160

15

în stare de funcționare

0

1

înmatriculat

BV 54 CJB

2008

16

Com. HÂRSENI/ Com.RECEA

1 Autospecială cu apă MERCEDES BENZ

1200

în stare de funcționare

0

O(Șef Serviciu)

Autospeciala este în coproprietate, Com. Recea, 1 an la Com. Hârseni

1976

Nr. Crt

Localitatea

Tip autospeciale

Capacitate

Stare tehnică

Nr. șoferi ce încadrează autospeciala (angajați)

Observații (dacă poate fi utilizată la intervenții și în alte localități)

Nrde înmatriculare

An fabricație

Apă

Spumă

Angajat

Voluntar

17

Com. HALCHIU

Autospeciala Magirus

1600

în stare de funcționare

0

3

NU (înregistrată la Primărie)

1990

1 Autospeciala MERCEDES contract 806/22.02.2005 SC. Biotering SRL Halchiu

800

în stare de funcționare

NU (înregistrată ia Primărie)

1965

Ford Komando

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1989

18

Com. HĂRMAN

Dacia DUSTER

în stare de funcționare

0

2

-

BV 12PRF

2014

19

Com. HOGHIZ

1 Autospecială cu apă APCT

9000

Defectă

0

0

Neînmatriculată

1976

1 Autospecială cu apă Magirus Deutz

Defectă

1961

20

Com. HOLBAV

1 Autospecială MAGIRUS Deutz 24001 apa+spumogen

2500

în stare de funcționare

1

2

NU (înregistrată la Primărie)

1961

21

Com. HOMOROD

1 Autospecială cu apă DEUTZ

în stare de funcționare

0

3

în comodat de la Asociația Pro Jimbor

1971

22

Com. JIBERT

1 Autospecială cu apă Mercedes STAER

2000

în stare de funcționare doar vara

2

0

NU (înregistrată la Primărie)

1984

23

Com. MÂNDRA

Autosanitară TIP DACIA 1310

în stare de funcționare

0

0

NU

BV 14 DCM

2003

Com.

MĂIERUȘ

UTV

250

în stare de funcționare

0

l

NU (înregistrată la Primărie)

24

Com. MOIECIU

1 ATV Firexpres Polarisl60 L

160

15

în stare de funcționare

0

0 (Șef Serviciu)

DA

BV 53 CJB

2008

25

Com. PREJMER

1 Autospecială cu apă SR 132

Defectă

4

2

NU (înregistrată la Primărie)

1964

1 APCA ROMAN 10215

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie)

1986

26

Com. ORMENIS

1 Autospecială RENAULT 1986

în stare de funcționare

0

O(Șef Serviciu)

NU (înregistrată la Primărie)

1986

27

Com

1 Autospecială cu apă

1200

în stare de

0

1

NU (înregistrată

1990

SÂNPETRU

MERCEDES

funcționare

la Primărie)

Nr.

Crt

Localitatea

Tip autospeciale

Capacitae

Stare tehnică

Nr. șoferi ce încadrează autospeciala (angajați)

Observații (dacă poate fi utilizată la intervenții și în alte localități)

Nr de înmatriculare

An fabricație

28

Com.

ȘERCAIA

1 Autospecială cu apă MERCEDES LAF 1113/36

2400

în stare de funcționare

0

1

înmatriculată

BV-53PCS

1968

Autospecială descarcerare cu motopompă MERCEDES

Defectă

NU (înregistrată la Primărie)

1978

29

Com. SINCA NOUĂ

1 Autosanitară Mercedes Benz

în stare de funcționare

0

1

înmatriculată

BV-30-PSN

1989

30

Com. TĂRLUNGENI

1 ATV Firexpres Polarisl60 L

160

15

în stare de funcționare

3

0

NU (înregistrată la Primărie)

2007

Autospecială cu apă Mercedes

2400

în stare de funcționare

NU (înregistrată la Primărie

1989

31

Com. TICUS

1 Autospeciala cu apa Mercedes Unimog416CCF 2000

în stare de funcționare

0

0

NU (înregistrată la Primărie)

1971

32

Com. VULCAN

1 APCT SAVIEM RP 8135 FA

2000

în stare de funcționare

2

0

NU (înregistrată la Primărie)

1976

TOTAL

52 Autospeciale din care:

 • - 36 de Autospeciale de diferite tipuri pentru stins incendii

 • - 5 ATV-uri,

 • - 2 Autoscări,

 • - 3 Autosanitară,

 • - 1 Autospecială de descarcerare,

 • - 3 AP1C,

 • - 2 Autospecială Magirus cu motopompă

 • - 45 autospeciale în stare de funcționare:

 • - 32 de autospeciale de diferite tipuri pentru stins incendii

 • - 5 ATV-uri,

 • - 2 Autoscări,

 • - 3 Autosanitară,

 • - 3APIC,

2 Autospecială Magirus cu motopompă

73: din care 51 angajați

32 voluntari 4 șefi SVSU

29 înregistrate la Primării și

1 neînmatriculată

16 înmatriculate 6 autospeciale de stins incendii de diferite tipuri, 1 autoscară Mercedes Benz de 30m,

 • 3 autosanitare,

 • 4 ATV-uri,

1 Motopompă Mercedes Benz 1 APIC (Dacia Duster).

Situația serviciilor private pentru situații de urgență încadrate cu autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor

Nr. Crt

Localitatea

Tip autospeciale

Capacitae

Stare tehnică

Nr. șoferi ce încadrează autospecia la (angajați)

Nr de înmatriculare

An fabricație

Apă

Spumă

1

RA Transport BV

2 Motopompe PSI

în stare de funcționare

11+9=20

2

Fabrica de Pulberi Făgăraș

2 Motopompe evacuare apa

în stare de funcționare

3

SC NITROPOROS SA Făgăraș

APCAAT

9000

în stare de funcționare

8

BV16NTS

1991

ATI

7500

Defectă

41 BV 8721

1979

Autoscara R12215

-

-

în stare de funcționare

BV 19 NTS

1982

1 Motopompă evacuare apa Tip OTTER

-

-

1999

4

SC PETROM Depozit Cristian

1 ROMAN DAC Lancer

1500

80

în stare de funcționare

5

BV 07 JFE

2002

5

A.N.R.S.

U.T. 430 Șinca Veche

1 APCT

2800

în stare de funcționare

4

BV 07 JFM

1976

2 ATV

-

In stare de funcționare

Neînmatriculat

2007

1 Motopompă evacuare apa

-

în stare de funcționare

-

6

A.N.R.S.

U.T. 240 Codlea

2 Motopompe evacuare apa

-

în stare de funcționare

-

7

SC Tohan SA Zărnești

APCA R 12215 DFA

9000

în stare de funcționare

5+3=8

31 BV2175

1987

Autosanitară Dacia Brake

-

în stare de funcționare

BV 50 UMT

2003

8

SC IAR SA Ghimbav

DENNIS

2400

In stare de funcționare

6

Neînmatriculat

1998

Ambulanta Dacia Logan

-

în stare de funcționare

BV 77 YAR

2006

9

SC Carfil SA

1APCA R 12215

9000

în stare de funcționare

6

BV07HYD

1987

1APCA R 12215

9000

în stare de funcționare

BV 07 SKH

1987

10

SC Viromet SA Victoria

ACTAS - Roman

9000

în stare de funcționare

6

BV 04FCP

1987

Autosanitară Dacia Logan

în stare de funcționare

BV 20 VRM

2006

2 Motopompe evacuare apa

în stare de funcționare

11

CNU SA - Sucursala

N3 Magi rus Deutz

5200

500

în stare de funcționare

5

B 982 DVI

1994

Feldioara

12

SC Prospecțiuni SA Șinca Veche

1 Motopompă PSI

în stare de funcționare

2

1 Motopompă evacuare apa

în stare de funcționare

13

SCHAEFFLER România SRL

Magirus Deutz 170 Dl 1

2400

-

în stare de funcționare

4

-

1970

14

Compania Apa SA Brașov

8 Motopompe evacuare apa

în stare de funcționare

-

-

-

15

Kronospan România : Magazinul Brașov

Mercedez Benz 1017 AF model TLF 16/25

2800

-

în stare de funcționare

2+3

Neînmatriculată

1994

15

SC Avicola Brașov

8 Motopompe evacuare apa

-

A

In stare de funcționare

-

-

-

16

LUKOIL - Psicom

1 APCA

900

Defectă

2

1987

17

Selgros Cash & Carry

1 Motopompă evacuare apa

-

în stare de funcționare

-

-

-