Hotărârea nr. 433/2015

Hotărârea nr.433 - privind însusirea documentaţiilor cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcţia Spitalului Clinc de Copii Braşov şi a Policlinicii, a rapoartelor de evaluare din care rezultă valoarea de piaţă a terenurilor şi a releveelor care vor sta la baza legalizării construcţiei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.433

din data de 21.12.2015

-privind însușirea documentațiilor cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcția Spitalului Cline de Copii Brașov și a Policlinicii, a rapoartelor de evaluare din care rezultă valoarea de piață a terenurilor și a releveelor care vor sta la baza legalizării construcției

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr.15875/16.12.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații cu Publicul -Compartimentul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentațiilor cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcția Spitalului Cline de Copii Brașov și a Policlinicii, a rapoartelor de evaluare din care rezultă valoarea de piață a terenurilor și a releveelor care vor sta la baza legalizării construcției;

Având în vedere prevederile art.91, alin.l lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 213/1998 prvind bunurile proprietate publică, cu modificările și completării ulterioare precum și HG nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene precum și art.10 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușesc documentațiile cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcția Spitalului Clinic de Copii Brașov și a Policlinicii, întocmite de S.C. FUNCIARA SRL, autorizare ANCPI categoria I, Seria RO-B-J- nr. 0230, ce se vor constitui în anexe la prezenta hotărâre, astfel:

 • 1. Documentație cadastrală-prima înscriere', lucrare nr.124/2015, contract nr. 33/2015 Proprietar: S.C. WILHELM TELMANN & COMP SA BRAȘOV

Beneficiar: JUDEȚUL BRAȘOV

Obiectiv: CF nr. 120074 Brașov, nr. TOP. (1330/1, 1330/2, 1331)/2 , teren în suprafață de 2210,40 mp din care 749 mp sunt afectați de spital și policlinică;

 • 2. Documentație cadastrală -prima înscriere/lucrare nr. 121/2015, contract nr. 33/2015 Proprietar: GALEMERIC

Beneficiar: JUDEȚUL BRAȘOV

Obiectiv: CF nr.124363 Brașov. nr.TOP (1334/1/4/1), teren în suprafață de 2859,01 mp din care 2334 mp sunt afectați de spital și policlinică, parcelele de teren necesare documentației de alipire la terenurile existente pe numele județului afectate de contracția Policlinicii și a Spitalului de Copii Brașov.

 • 3. Documentație cadastrală -prima înscriere', lucrare nr. 120/2015, contract nr. 33/2015 Proprietar: PREIDT FRANZ

Beneficiar: : JUDEȚUL BRAȘOV

Obiectiv: CF nr. 118357 Brașov, nr.TOP (1337, 1338, 1339)/3 , teren în suprafață de 1969,2 mp din care 883 mp sunt afectați de spital și policlinică.

Art.2. - Se însușesc rapoartele de evaluare, întocmite de evaluator autorizat Ioan Palici, legitimat ANEVAR nr. 14961, în vederea evaluării valorii de piață a terenurilor situate în Brașov, str. Nicopole, f.n. ce se vor constitui în anexe la prezenta hotărâre, astfel:

 • 1. Evaluare teren în suprafață de 2334,0 mp, înscris în CF nr. 118357 Brașov, nr. top

 • (1337.1338.1339) 2, proprietar tabular Statul Român, care are drept de proprietate dobândit prin Hotărâre Judecătorească, conform act 107993/08.10.2015 cf.

Evaluatorul propune următoarele valori:

 • •  70,0 Euro/mp, echivalent 311,0 Ron/mp

 • •  Valoare totală a terenului este de 163.400 Euro, respectiv 725.100 Ron

 • 2. Evaluare teren în suprafață totală de 883,0 mp, înscris în CF nr. 118357 Brașov, nr. top

 • (1337.1338.1339) 1, proprietar tabular Statul Român, care are drept de proprietate dobândit prin Hotărâre Judecătorească, conform act 107993/08.10.2015 cf.

Evaluatorul propune următoarele valori:

 • •  69,0 Euro/mp, echivalent 306,0 Ron/mp

 • •  Valoare totală a terenului este de 60.900 Euro, respectiv 270.200 Ron

 • 3. Evaluare teren în suprafață de 749,0 mp, înscris în CF nr. 118357 Brașov, nr. top

 • (1337.1338.1339) 3, proprietar tabular Statul Român, care are drept de proprietate dobândit prin Hotărâre Judecătorească, conform act 107993/08.10.2015 cf.

Evaluatorul propune următoarele valori:

 • •  68,0 Euro/mp, echivalent 302,0 Ron/mp

 • •  Valoare totală a terenului este de 50.900 Euro, respectiv 225.900 Ron

Art.3. - Se însușesc RELEVEE - Spital Clinic de Copii Brașov, situat pe Str. Nicopole nr.45, municipiul Brașov, întocmite de către S.C. FUNCIARA SRL, în vederea legalizării construcției, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. -Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


PUNCT TERMIC S = 6..9 mp Pard. ciment


SPALATORIE

S = 51.1. mp

Pard. mozaic


NMUIERE

DEZINFECTIE

S = 12.18 mp Pard. mozaic


PRIMIRE SORTARE S = 11.32 mp Pard. mozaic


S = 11.97 mp

Pard. mozaic


DEPOZIT S = 7.00 mp Pard. mozaic


UMPLERE S = 12.51 mp Pard. mozaic


BUCATARIE DIETETICA BIBERONERIE S = 29.02 mp Pard. mozaic


SPALATOR VASE S = 11.78 mp Pard. mozaic


SPALATOR S = 12.19 mp Pard. mozaic


BUCATARIE S = 64.17 mp Pard. mozaic


PREPARARE CARNE

S = 11..7 mp

Pard. mozaic


DEPOZIT FRIGORIFIC S = 18.10 mp Pard. mozaic


S

1..2 mp Pard.

Ciment


EPOZIT RUFE CURATE, REPARATII RUFE

S = ...28 mp

Pard. mozaic


ELIBERARE S = ..96 mp

Pard. mozaic


CENTRALA

VENTILATIE

S = 22.86 mp

Pard. ciment rolat


PASTEURIZARE S = 5.27 Pard. mozaic


BUCATAR

SEF S = 6.68 mp Pard. mozaic


VESTIAR

S = 12.76 mp

Pard. mozaic


= 4.2. mp

Pard. mozaic


SPALARE PRIMIRE BIBEROANE S = 11.18 mp Pard. mozaic


ELIBERARE

S = 10.89 mp

Pard. mozaic


OFICIU

S = 14.95 mp


CAMERA DEZINFECTIE S = 24.49 mp Pard. ciment


DEPOZIT EFECTE DEZINFECTATE S = 28.0. mp Pard. ciment


VESTIAR

S = 28.07 mp

Pard. mozaic


§1.00

2.10


DEPOZIT

MATERIALE CURATENIE

= 10.85 mp


1.00

2.10


PRIMIRE SORTARE S = 14.48 mp Pard. ciment


4.05


Pard.


mozaic


CORIDOR

Pard. mozaic


1.60

2.10


CARUCIOARE, OFICIU S = .0.57 mp Pard. mozaic


PAINE

= 1..48 mp jPard. mozaic


RECEPTIE S = 4.74 m

Pard. P.V.C


1.00

2.10


PATISERIE PREPARARE CEAI-LAPTE S = 18.27 mp Pard. mozaic


PATISERIE

LEGUME

S = 16.76 mp

Pard. mozaic


CORIDOR S = 30.38 mp Pard. mozaic


CORIDOR

Pard. mozaic


DEPOZIT COLONIALE S = 17.91 mp Pard. ciment


DESEURI S = 4.12 mp Pard.


CORIDOR

Pard.-mozaic


VESTIAR

S = 8.08 mp

Pard.mozaic


S = 1.98 mp Pard. mpzaic


CASA SCARII S = 1..60 mp Pard. mozaic


DEPOZIT MATERIALE INVENTAR S = 15.54 mp Pard. ciment


TABLOU ELECTRIC GENERAL S = 18.18 mp Pard. ciment


CORIDOR

S = 144.55 mp

Pard. mozaic


VESTIAR

S = 12.61 mp

Pard. mozaic


DEPOZIT

S = 47.00 mp

Pard. ciment


DEPOZIT

S = 9.... mp

Pard. ciment


CORIDOR Pard. mozaic


ATELIER NTRETINERE S = 8.7. mp Pard. ciment


GREGATE

= 6.15 mp

Pard. ciment


PREPARARE CADAVRE S = 16.71 mp Pard. mozaic


FRIGO

S = 11.47 mp

Pard. mozaic


NTOCMIRE FORME S = 7.69 mp


ASTEPTARE

S = 12.10 mp

Pard. mozaic


DISECTIE S = 21..7 mp Pard. mozaic


S = 2.15 mp

Pard-P,VC


MEDICI

S = 8.61 mp

Pard


P.V.C


RATOR

S = 10.4. mp

Pard. P.V.C


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str. B-dul 15 Noiemteblr.i/efa6x:2,0s2c6.8B/ ,4a72p.52157 J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN DEMISOL SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 01

Verificat

Petru ValentinaCasa scarii S=22,15 mp Pard. mozaic


E.E.G.

S =14,72 mp Pard. P.V.C


Asistenta sefa

S =16,56 mp Pard. P.V.C.


Ecocardiografie S =14,92 mp Pard. P.V.C


—Coridor—

S =25,02 mp

P 1.45 . mozaic


Ecografie

S =14,92 mp

Pard. P.V.C


E.E.G.

S =15,57 mp Pard. P.V.C


Aparate gipsate S = 17,31 mp Pard. P.V.C


Tratamente

S =22,84 mp

Pard. P.V.C


Salon

S =19,96 mp

Pard. P.V.C


Salon

S =19,41 mp

Pard. P.V.C


Salon

S =19,53 mp

Pard. P.V.C


Salon

S =19,57 mp

Pard. P.V.C


Salon

S =19,56 mp

Pard. P.V.C


Salon

S =19,66 mp

Pard. P.V.C


Depozit rufe curate S =2.84

Pard. P.V.C


Garderoba

S=33,48 mp Pard. mozaic


Igienizare S =5,00 mp Pard. 3.85zaic


Externari

S=22,60 mp Pard. mozaic


Izolator

S =10,61 mp Pard. P.V.C.


Stabilizare functii vitale S = 16,61 mp Pard. P.V.C


Sala resuscitare

S =17,76 mp Pard. P.V.C.


Filtru

S =15,45 mp Pard. P.V.C.


Termostat

=3,41 m


S =3,58 mp

Pard. P.V.C


Birou internar

S =5,68 mp

Pard. P.V.C.


Coridor

S=237,25 mp

Pard. mozaic


S =5,61 mp

Pard. P.V.C.


Sef ...

S =12,36 mp Pard. P.V.C.


Medic Sef sectie

O.R.L.

S =8,49 mp Pard. P.V.C.


personal

S =4,43 mp

Pard. mozaic


Pa


=3,53 mp rd. mozaic


Vizitatorii, terapie prin joc O.R.L. S =11,97 mp Pard. P.V.C


Coridor

S=237,25 mp

Pard. mozaic


Chirurgie

S =26,83 mp Pard. P.V.C.


Consultatii

chirurgie S = 21,89 mp Pard. P.V.C.


Sala asteptare

S=55,73 mp

Pard. P.V.C.


Hol vizitatorii

S = 54,65 mp Pard. mozaic


Casa scarii S=24,15 mp Pard. mozaic


Coridor

S=237,25 mp

Pard. mozaic


Coridor

S=226,69 mp

Pard. mozaic


Dus

S=1,47 mp

Pard. mozaic


G.S =3,16 mp ard. mozaic


Pa


Vestiar

S=11,46 mp Pard. mozaic


Primire nesterile

S=14,19 mp

Pard. mozaic


Hol primiri

S = 59,68 mp Pard. P.V.C.


Oficiu

S = 11,10 mp Pard. m


Secretariat

S =14,01 mp Pard. mozaic


Director

S =22,71 mp Pard. mozaic


S =2,46 mp

Pard. mozaic


Dus

S=0,97 mp

Pard. mozaic


Dus S=0,90 mp Pard. mozaic


Camera garda

S=9,46 mp Pard. mozaic


Camera garda

S=7,72 mp Pard. mozaic


Camera de garda

S=15,60 mp

Pard. P.V.C.


Sala operatii

O.R.L.

S =18,74 mp Pard. P.V.C


Oficiu

S = 7,45 mp Pard. mozaic


Sala de mese

S = 19,86 mp Pard. mozaic


—Eliberare sterile

S=10,25 mp Pard. mozaic


HOL

S = 2,30 mp d. mozaic


Sterilizare

S=30,35 mp

Pard. P.V.C.


Statistica

S=20,94 mp Pard. P.V.C.


Spalator bloc operator O.R.

S =5,93 mp

Pard. 1.39 .C


Terapie

S =11,05 mp

Pard. P.V.C


G.S

S =2,16 mp

Pard. mozaic


G.S

S =2,16 mp

Pard. mozaic


.10


sociala

S=2,24 mp

Pard. P.V.C.


Depozit

S=2,02 mp

Pard. P.V.C


Electroterapie

S=20,00 mp Pard. P.V.C.


___1_____L

Coridor

S=237,25 mp Pard. mozaic


Fizioterapie

S=47,20 mp Pard. P.V.C.


G.S

S=1,64 mp

Pard. P.V.C.


Casa scarii S=17,20 mp Pard. mozaic


Camera odihna

S=9,52 mp Pard. P.V.C.


Cabinet doctor fizioterapeut S=9,52 mp

Pard. P.V.C.


Anatomie patologica S=8,76 mp Pard. P.V.C.


Hol G.S

S=3,62 mp

Pard. P.V.C


Camera de garda

S=12,89 mp

Pard. P.V.C.


Vestiar

S=5,83 mp

Pard. P.V.C.


Sala Gimnastica S=31,18 mp Pard. P.V.C.


Cabinet medic

S=13,66 mp

Pard. P.V.C.


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str. B-dul 15 Noiemteblr.i/efa6x:2,0s2c6.8B/ ,4a72p.52157 J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN PARTER SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 02

Verificat

Petru ValentinaBACTEROLOGIE S= 22.56 mp Pard mozaic


DEPOZIT S= 7.07 mp Pard mozaic19|-


PARAZITOLOGIE INOCULARA S= 14.16 mp Pard mozaic


BIOCHIMIE SPITAL S= 15.32 mp Pard mozaic


HEMATOLOGIE SPITAL S= 13.94 mp Pard mozaic


SEROLOGIE S= 14.01 mp Pard mozaic


BIOCHIMIE POLICLINICA

S= 15.56 mp Pard PVC


HEMATOLOGIE POLICLINICA S= 15,50 mp Pard PVC


BOXA

S= 3.75 mp Pard mozaic


BOXA

S= 3.75 mp

Pard mozaic


LABORATOR RECOLTARI

S= 32,48 mp

Pard mozaic


SALA EDUCATIE SANITA

S= 49,45 mp

Pard mozaic


BUCATARII MEDII

DE CULTURA S= 7.56 mp Pard mozaic


SEF LABORATOR S= 9.62 mp Pard mozaic


CAMERA BALANTE FOTOMETRICE S= 14.82 mp Pard PVC


STERILIZARE

SPALAT STICLARIE

S= 15,21 mp

Pard mozaic


CENTRIFUGI S= 6.99 mp Pard mozaic


00 00 00


Pard


S= 1,53 mpc

HOL S= 4,56 mp Pard mozaic

p

CAM. PREGATIRE S= 5,13 mp Pard mozaic

CAM. COMANDA S= 5,43 mp Pard mozaic

E

H S= 4,56 mp Pard mozaic


DEP.BARIU S= 0.93 mp ard mozaic


DEZBR.

S= 1.43 mp Pard mozaic


LABORATOR S= 9,60 mp Pard mozaic


CAM. OBSCURA S= 4.39 mp Pard mozaic


HOL


DEZB. 7S= 1,24 mp Pard mozaic


DEZB. 0.

S= 1,30 mp

Pard mozaic


HOL S= 4.53 mp Pard mozai


R.X. GRAFIE S= 23,17 mp Pard mozaic


GR.SANIT

S= 3, 1.90 p


CAM.

PREGAT S= 5,12 mp Pard mozaic


CAM.

OMANDA = 5,25 mp Pard mozaic


VESTIAR LABORATOR S= 6.59 mp Pard mozaic


GR. SANIT. S= 7,81 mp Pard mozaic


SALA GIPS S= 10,13 mp Pard mozaic


CAB. ORTOPEDIE

TRAUMATOLOGIE

S= 11,57 mp Pard PVC


PRIMIRE-PREDARE

REZULTATE S= 5.56 mp Pard mozaic


VESTIAR PERSONAL MEDIU S= 16,79 mp Pard mozaic


S= 1.90 mp Pard mozaicINFORMATII S= 6,17 mp Pard mozaic


HOL S= 163,76 mp Pard mozaic


TERMOMETRIZARI S= 7,28 mp Pard mozaic


ELIBERARE MEDICAMENTE

POLICLINICA

S= 20,10 mp Pard mozaic


FILTRU S= 2,91 mp Pard mozaic


HOL

S= 5,10 mp Pard mozaic I-----------------'


R.X. SCOPIE S= 22,44 mp Pard mozaic


DEP. FARMACIE S= 14,51 mp Pard mozaic


BOXA SUBST EXPLOZIVE S= 4,38 mp Pard mozaic


DEZB.

S= 1,62 mp

Pard mozaic


DEZB.

S= 1,65 mp

Pard mozaic


SPALATOR S= 7,83 mp Pard mozaic


HOL Pard mozaic


STERILIZARE

FLAC.

S= 6,10 mp Pard mozaic


DEP. FARMACIE S= 20,73 mp Pard mozaic


DEP. -ELIBERARE SO

S= 9,80 mp

Pard PVC


CAM. RECEPTI S= 4,75 mp Pard mozaic


HOL S= 9,20 mp Pard. mozaic


GR. SAN S= 4,54 mp Pard moza


CINA-RECEPTURA

S= 45,90 mp Pard PVC


LABORATOR S= 9,47 mp Pard mozaic


DIRIGINTE

CAM. GARDA

S= 9,51 mp

Pard PVC


SPALARE

FLAC.

S= 12,91 mp Pard mozaic


DISTILATOR S= 6,10 mp Pard mozaic


PREP. SOL STERILE

S= 9,68 mp Pard PVC


AUTOCLAVE S= 10,18 mp Pard mozaic


VESTIAR

S= 8,12 mp Pard mozaic


CASA SCARI S= 10,71 mp Pard. mozaic


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str.B-dul 15 m    . V

J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN PARTER AMBULATOR RELEVEU

Plansa nr. :

A - 01

Verificat

Petru ValentinaBALCON S = 4,66 mp pard. mozaic


SALON 4 PATURI S = 19,86 mp

Pard. PVC


SALON 4 PATURI S = 19,61 mp

Pard. PVC


SALON 4 PATURI S = 21,62 mp Pard. PVC


SALON 4 PATURI S = 17,34 mp Pard. PVC


SALON 4 PATURI S = 19,12 mp

Pard. PVC


SALON 6 PATURI S = 24,35 mp Pard. PVC


SALON 5 PATURI S = 19,30 mp

Pard. PVC


SALON 5 PATURI S = 19,80 mp

Pard. PVC


SALON 5 PATURI S = 19,80 mp

Pard. PVC


SALON 5 PATURI S = 19,80 mp

Pard. PVC


SALON 4 PATURI S = 20,20 mp

Pard. PVC


CORIDOR

S = 354,60 mp

Pard. mozaic


CORIDOR pard. mozaic


SALON mama+1copil S = 10,24 mp

Pard. PVC


SALON mama+1copil S = 10,24 mp

Pard. PVC


SALON 4 PATURI S = 21,16 mp Pard. PVC


CAM. 3 PATURI

S = 8,78 mp

Pard. P


S = 3,19 mp P mozaic


GR.

SANIT

S = 4,49

mp

mozaic


TRATAMENTE S = 8,66

mp

Pard. PVC


CASA SCARII

S=24,12 mp pard. mozaic


CORIDOR pard. mozaic


CORIDOR

pard. mozaic


NUCLEU

I S = 9,00 mp n


Pard. PVC


CAM.3 PATURI

S = 8,86 mp ard. PVC


NTERV. ORL

S = 13,36 mp

Pard. PVC


CAM.

 • 4 PATURI

 • 5 = 8,13 mp

Pard. PVC


NUCLEU

S = 8,99 mp

Pard. PVC


SALON

 • 4 PATURI

 • 5 = 8,48 mp

Pard. PVC


OFICIU

S = 7,45 mp

mozaic


SALA DE MESE S = 19,86 mp Pard. mozaic


TABLOU ELECTRIC S = 10,25 mp

Pard. PVC


HOL = 2,30 mp mozaic


ATORI

6 mp

ntiacida


SALA GIPS

S = 18,54 mp

Pard. mozaic


PREGATIRE

S = 14,45 mp

Pard. PVC


PRIMIRE = 4,56 mp Pard. PVC


STERILIZARE

S = 13,30 mp

Pard. mozaic


EPOZITARE

S = 7,91 mp

Pard. mozaic


PREG

S = 9,03 mp

Pard. PVC


ATIRE

,03 mp


PROTOCOL

S = 8,27 mp

Pard. PVC


ASISTENTE

S = 8,12 mp

Pard. PVC


GR. 0

SANIT__0

S =a=


SPALARE MEDICI S = 8,68 mp Pard. mozaic


SPALARE MED

S = 8,86 mp

Pard. mozaic


CASA SCARII

S=16,18 mp pard. mozaic


CAM.4 PATURI

S = 24,96 mp

Pard. PVC


CAM.4 PATURI

S = 17,04 mp

Pard. PVC


CAM.5 PATURI

S = 19,55 mp

Pard. PVC


CAM.5 PATURI

S = 19,55 mp

Pard. PVC


SALA OPERATIE

S = 38,11 mp

Pard. mozaic


NSTRUMENTE S = 6,46 mp Pard. mozaic


SALA OPERATIE

S = 35,68 mp

Pard. mozaic


strUmente

S = 6,65 mp


SALA OPERATIE

S = 37,19 mp

Pard. mozaic


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str. B-dul 15 Noiemteblr.i/efa6x:2,0s2c6.8B/ ,4a72p.52157 J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN ETAJ 1 SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 03

Verificat

Petru Valentina


[2


[3SALON

6 PATURI S = 30.35 mp

Pard. P.V.C


6 PATURI S = 34.64 mp

Pard. P.V.C


SALON

4 PATURI S = 19.61 mp

Pard. P.V.C


SALON

4 PATURI S = 19.61 mp PARD. P.V.C


SALON

5 PATURI S = 19.61 mp

Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI S = 19.61 mp

Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI S = 19.61 mp

Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI S = 19.99 mp

Pard. P.V.C


G.S

S = 3.0 mp Pard.

mozaic


SALON 4 PATURI S = 19.61. mp

Pard. P.V.C


BALCON

S = 6,88 mp


CASA SCARII

S = 29.11 mp

Pard. mozaic


SALON 3 PATUR S = 8.20 mp

Pard. P.V.C


NUCLEU

S = 8.46 mp

Pard. P.V.C


S = 2.94 mp

Pard.

ciment


= 2.52

mp

Pard.

mozaic


HOL


CORIDOR Pard.

mozaic


CORIDOR Pard.

mozaic


SALON 3 PATURI S = 8.20 mp

Pard. P.V.C


SALON 3 PATUR S = 8.13 mp

Pard.


NUCLEU

S = 8.89 mp

Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S = 13.97 mp

Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S = 19.93 mp

Pard. P.V.C


SALON 3 PATURI S = 8.66 mp

ard. P.V.C


ASIST. SEFA RUFE

S = 11.43 mp

Pard. P.V.C


GARDA-LUCRU MED S = 13.36 mp

Pard. P.V.C


MAMA+COPIL

S = 10.49 mp

Pard. P.V.C}


CAM. MAMA+COPIL S = 10.86 mp

Pard. P.V.C


Pard.


G.S

1.97 m

Pard.

m 1.24ic


COS


OFICIU S = 7.46 mp Pard. mozaic


CASA SCARII S = 24.12 mp Pard. mozaic


CORIDOR

S = 270.03 mp Pard. mozaic


DEPOZIT RUFE S = 8.10 mp

Pard. P.V.C


SEF SECTIE

S = 13.15 mp

Pard. P.V.C


DEPOZIT RUFE S = 9.45 mp

Pard.P.V.C


CORIDOR

Pard.

mozaic


G.S

= 3.47 mp0

ard. mozaic


G.S

3S = 3.47 mp

Pard. mozaic


1.10|,     |.     1.10 l l

0.d0         0.15


SALA DE

MESE S = 19.85 mp Pard. ciment


TRATAMENTE S = 15.88 mp

Pard. P.V.C


CASA SCARII S = 16.18 mp pard. mozaic


CAM.

4 PATURI S = 17.57 mp

Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI

S = 13.02 mp


CAM.

4 PATURI S = 17.02 mp

Pard. P.V.C


MAMA+COPIL S = 10.83 mp

Pard. P.V.C


G.S

1.91

Pard


- :f= 1.33 m

0.13rd.

F0


oz0


G.S

2.85 m

moza


OLITE

= 4.31 mp

moza


S = 3.09 mpS =


S = 5.85 m

Pard. mo.


CORIDOR Pard.

mozaic


CAM.

4 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


CAM.

6 PATURI S = 28.41 mp

Pard. P.V.C


CAM.

6 PATURI S = 33.24 mp

Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


SALON

4 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


SALON

3 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


SALON

3 PATURI S = 23.15 mp

Pard. P.V.C


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str. B-dul 15 Noiemteblr.i/efa6x:2,0s2c6.8B/ ,4a72p.52157 J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN ETAJ 3 SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 05

Verificat

Petru Valentina
CASA SCARII

S = 27.58 mp

Pard. mozaic


VESTIAR

S = 10.34 mp

Pard. mozaic


SALON

4 PATURI S = 28.46 mp Pard. P.V.C


SALON

S = 21.62 mp

Pard. P.V.C


8 PATURI S = 32.29 mp

Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI S = 20.27 mp Pard. P.V.C


SALA TRATAMENTE S = 31.00 mp.

Pard. P.V.C


SALON

S = 19.98 mp

Pard. P.V.C


SALON

S = 19.98 mp

Pard. P.V.Cmp

1.42 .


HOL = 1.74

mo

0.85


G.S

S = 2.47 mp

1.37 .


2.52

mp Pard. m1.39ic


= 2.52 mp

Pard.


SALON

S = 31.00 mp

Pard. P.V.C


SEF SECTIE

S = 15.45 mp

Pard. P.V.C


CORIDOR

Pard. mozaic


REZERVA S = 13.21 mp Pard. P.V.C


CABINET MEDICI S = 8.20 mp Pard. P.V.C


MEDIC SEF SECTIE S = 12.74 mp

Pard. P.V.C


SALON

S = 12.91 mp

Pard. P.V.C


NUCLEU

S = 8.46 mp

Pard. P.V.C


SALON

S = 12.82 mp

Pard. P.V.C


SOL. STERILE

S = 8.78 mp

Pard. P.V.C


CAM.

2 PATURI S = 19.93 mp Pard. P.V.C


G.S

S = 2.30

mp

1.33 mozaic -


CABINET ASISTENTA SEFA S = 8.66 mp Pard. P.V.


CASA

SCARII S = 24.12 mp Pard. mozaic


CORIDOR

S = 287.60 mp

Pard. mozaic


CORIDOR Ps'rd. mozai


TRATAMENTE S = 13.36 mp Pard. P.V.C


OFICIU

S = 7.46 mp

Pard. mozaic


MAGAZIE

S = 19.85 mp

Pard. mozaic


SPALATOR S = 5.35 mp Pard. P.V.C


WC

2.20 mp

ard. mozaic


TABLOU COMANDA S = 8.12 mp Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S = 13.20 mp

Pard. P.V.C


0.1


0.


CASA SCARII S = 16.18 mp Pard. mozaic


PANSAMENTE S = 9.01 mp Pard. P.V.C


MEDICI

S = 8.86 mp

Pard. P.V.C


CAM.

3 PATURI S = 19.55 mp Pard. P.V.C


STERILIZARE S = 8.37 mp

Pard. P.V.C


ASISTENTA

SEFA

S = 8.81 mp

Pard.


SAMENT

S = 8.55 mp

Pard. P.V.C


SALON 1PAT S = 8.06 mp

Pard P.V.C


SALON

S = 8.95 mp

Pard. P.V.C


SALON

MEDICI

= 10.17 mp

Pard. P.V.C


[S = 2.05 mp Pard.

mozaic


G.S

S = 4.80 mp P^rd. mozaic


= 1.20 ardmo


G.S PERSONAL S = 7.20 mp

Pard. mozaic


CORIDOR

Pard. mozaicCAM.

2 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


CAM.

3 PATURI S = 19.97 mp Pard. P.V.C


SALON POSTOPERATOR S = 31.06 mp

Pard. P.V.C


SALON BLOCOPERATOR S = 33.35 mp

Pard. P.V.C


SALON ASISTENTE S = 19.96 mp

Pard. P.V.C


SALON

3 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


SALON

3 PATURI S = 19.55 mp

Pard. P.V.C


TERAPIE JOC

S = 4.24 mp

Pard. P.V.C


RUFE MURDARE S = 3.82 mp


SALON

3 PATURI S = 14.71 mp

Pard. P.V.C


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str. B-dul 15 Noiemteblr.i/efa6x:2,0s2c6.8B/ ,4a72p.52157 J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN ETAJ 2 SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 04

Verificat

Petru ValentinaCASA

SCARII

S = 16.72 mp

Pard. mozaic


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str. B-dul 15 Noiemteblr.i/efa6x:2,0s2c6.8B/ ,4a72p.52157 J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN ETAJ AMBULATOR RELEVEU

Plansa nr. :

A - 02

Verificat

Petru Valentina


C

S

S=2

Pard

ASA CAR 8.78

mo

II

mp zaic

\

0.50


BALCON

S=7.54 mp Pard. mozaic


S=6.74 mp Pard. mozaic


SALON 5 PATURI S=22.93 mp Pard. P.V.C


SALON 5 PATURI S=22.93 mp Pard. P.V.C


SALON 5 PATURI S=22.93 mp Pard. P.V.C


SALON 3 PATURI S=20.42 mp Pard. P.V.C


SALON 3 PATURI S=8.13 mp Pard. P.V.C


NUCLEU

S=8.90 mp

Pard. P.V.C


SALON 3 PATURI S=8.66 mp

Pard. P.V.C


1.50


BALCON

S=19.97 mp pard. mozaic


13
TRATAMENTE

S=18.22 mp pard. P.V.C


DUSURI

S=7.41 mp pard. mozaic


BALCON

S=33.85 mp Pard. mozaic


SALON 5 PATURI S=22.93 mp Pard. P.V.C


SALON 5 PATURI S=22.93 mp Pard. P.V.C


SALON 7 PATURI S=38.30 mp Pard. P.V.C


CORIDOR

Pard. P.V.C


BALCON

S=22.04 mp Pard. mozaic


DEP.

S=2.94 mp Pard. ciment


GARDA LUCRU MED.

S=13.22 mp

Pard. P.V.C


OFICIU

S=7.46 mp Pard. mozaic


CASA

SCARII

S=24.12 mp Pard. mozaic


G.S S=14.44 mp Pard. mozaic


CORIDOR

S=248.51 mp

Pard. mozaic


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp Pard. P.V.C


SEF SECTIE S=8.07 mp pard. P.V.C
WC /

S>=i.44mfp

Pard.mozaic


S a

D

rc


SALA DE MESE S=30.14 mp Pard. P.V.C


PALATOR

=5.82 mp Pard.

mozaic


BALCON

S=18.53 mp

rd. mozaic


CASA

SCARII

S=16.19 mp Pard. mozaic


CORIDOR Pard. mozaic


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S=12.90 mp Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S=13.06 mp pard. P.V.C


CAM. 4 PATURI S=13.06 mp Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S=13.14 mp Pard. P.V.C


CAM.

4 PATURI S=12.98 mp Pard. P.V.C


0.i3 OLITE

S=4.31 mp

Pard. mozaic


WC

S=1.44 Pard. mo


—=GS

S=5.85 mp pard. mozai


CORIDOR Pard. mozaic


BALCON

S=4.36 mp Pard. mozaic


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp Pard. P.V.C


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp pard. P.V.C


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp Pard. P.V.C


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp Pard. P.V.C


CAM.

5 PATURI S=23.03 mp Pard. P.V.C


CAM.

5 PATURI S=26.83 mp Pard. P.V.C


BALCON

S=44.31 mp Pard. mozaic


0.40


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str.B-dul 15 '■'■■//■fa' sc.W

J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN ETAJ 5 SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 07

Verificat

Petru Valentina

C3.50a

SCARII

S = 29.11 mp Pard. mozaic


DEPOZIT

MOBIL

S = 13.40

mp Pard. ciment


SALON 6 PATURI S= 37.76 mp

Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.61 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.61 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.61 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.61 mp Pard. P.V.C


SALON

4 PATURI

S = 19.61 mp Pard. P.V.C


SALON

4 PATURI

S = 19.99 mp Pard. P.V.C


3.40

2.62


^10

2.10


2.10


SALON

4 PATURI

S = 20.25 mp Pard. P.V.C


Pard. Mozaic


SALON

2 PATURI

S = 8.12 mp

Pard mozaic


SALON

3 PATURI S = 8.12 mp

Pard.


NUCLEU

S = 8.89 mp

Pard. P.V.C


SALON

3 PATURI

S = 8.66 mp Pard. P.V.C


CASA

SCARII

S = 24.12 mp Pard. mozaic


CORIDOR

S = 252.88 mp Pard. mozaic


ASIST. SEFA

S = 11.59 mp Pard. P.V.C


SALA TRATAMENTE S = 13.22 mp

Pard. P.V.C


CAM GARDA

S = 8.12 mp

Pard. P.V.C


HOL

= 2.21 mp rd. mozai


ic CAM MEDICI

S = 8.12 mp

Pard. P.V.C


rd. moza!


COS


BUTELII

OXIGEN

S = 8.10 mp Pard. mozaic


OFICIU

S = 7.46 mp Pard. mozaic


SALA DE

MESE

S = 30.14 mp Pard. mozaic


SPALATOR

S = 5.82 mp

Pard. mozaic


SALON

3 PATUR

S = 8.78 mp

Pard. P.V.C


NUCLEU

S = 9.01 mp

Pard. P.V.C


SALON

3 PATURI

S = 8.86 mp

Pard. P.V.C


RUFE

S = 9.45 mp Pard. P.V.C


3 PATURI

S = 8.34 mp

Pard. P.V.C


NUCLEU

S = 8.80 mp

Pard. P.V.C


3 PATURI

S = 8.35 mp

Pard. P.V.C


3 PATURI

S = 8.23 m Pard. P.V.


NUCLEU

S = 9.03 mp

Pard. P.V.C


3 PATURI

= 8.44 mp Pard. P.V.C


MEDIC SEF SECTIE S = 8.26 mp Pard. P.V.C


OLITE

= 4.31 mp


G.S S = 5.85 m Pard. mo


mp


CORIDOR

Pard. mozaic


mp


},HOL

S = 3 mp


S=3.10 mp Pard. P.V.C


= 3.35 mp Pard. mozaic0


3 = 3.35 m0.2

Pard. mozaicSALON

5 PATURI .93 mp P.V.C


S = 19.

Pard.


SALON

4 PATURI

S = 19.55 mp Pard. P.V.C


SALON

4 PATURI

S = 19.55 mp Pard. P. V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.55 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.55 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.55 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.55 mp Pard. P.V.C


SALON

5 PATURI

S = 19.54 mp

Pard. P.V.C


SALON

7 PATURI

S = 28.51 mp

Pard. P.V.C


SALON

6 PATURI

S = 22.22 mp Pard. P.V.C


110

1.50

0.40


BRASOV

SC FUNCIARA SRL Str.B-dul 15

J 08/1366/2001

BENEFICIAR : JUDETUL BRASOV

Proiect nr. :

33/2015

TITLU PROIECT :

Intabulare Spital Clinic de Copii Brasov

Str. Nicopole nr. 45, Brasov, jud. Brasov

Relevat

Szasz Robert

Scara :

1 / 100

Faza : intabulare

Desenat

Nastase Andreea

Data :

11/2015

TITLU PLANSA :

PLAN ETAJ 4 SPITAL RELEVEU

Plansa nr. :

A - 06

Verificat

Petru Valentina