Hotărârea nr. 431/2015

Hotărârea nr.431 – privind validarea noilor membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

C onsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 431 din data de 21.12.2015

- privind validarea noilor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Analizând referatul nr. 16143/11.12.2015 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov prin care se propune validarea noilor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 107/2015 pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Având în vedere dispozițiile art. 17, aii. (3) din Legea nr. 218/2002, republicată, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se validează în calitate de noi membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, următoarele persoane, după cum urmează:

  • 1. Al dea Nicolae - Director executiv - Poliția Locală Brașov;

  • 2. Coman Liviu - Inspector șef - Șeful Inspectoratului de Jandarmi al Județului Brașov;

  • 3. Rechițean Stelian - Inspector șef - Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” Brașov;

  • 4. Zaharia Radu - Comisar șef de poliție - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Secretariatul Executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

P.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Contrasemnează,

SECRETAR, Dumbrăveanu Maria