Hotărârea nr. 429/2015

Hotărârea nr.429 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Urgenţă Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.429

din data 21.12.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr. 15978/15.12.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență Brașov, prin promovări în funcție/grad/ treaptă profesională și transformarea unor posturi;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 373/28.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, art.15 lit.(a) și (c) din HG nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 și Legii nr.284/2010 privind salarizarea imitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgență Brașov, cu modificările corespunzătoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

APROBAT, cu H.C.J.BV nr In ședința din data: -f *SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 915

Nivel de competenta: II

Categoria unltatii: II

STAT DE FUNCȚII la data de 01.12.2015

Nr. Crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/ grad salariz are

Număr posturi

Salariu de baza

Sporuri

Total salarii brute

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

S

II

1.0

11488

0

11488

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ECONOMIST IA

S

II

1.0

7187

0

7187

3

DIRECTOR MEDICAL

S

II

1.0

7526

0

7526

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

S

II

1.0

5750

0

5750

5

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE, TERAP. INTENSIVA

S

1

1.0

4667

2321

6988

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1

1.0

4778

382

5160

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1

1.0

3649

488

4137

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

1

1.0

4619

525

5144

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

1

1.0

5145

476

5621

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

1

1.0

5255

476

5731

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

1

1.0

4522

255

4777

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

1

1.0

4732

472

5204

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE

S

1

1.0

4459

476

4935

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

S

1

1.0

5219

473

5692

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

1

1.0

4850

494

5344

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

S

1

1.0

5254

476

5730

17

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

S

1

1.0

4619

476

5095

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

S

1

1.0

5255

476

5731

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1

1.0

4778

0

4778

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

S

1

1.0

4266

484

4750

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

II

2.0

10032

953

10985

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

II

2.0

10111

961

11072

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

S

II

1.0

4778

476

5254

24

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

II

1.0

4850

494

5344

25

MEDIC SEF CENTRU GRADUL I

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

S

I

1.0

5033

1682

6715

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

S

II

1.0

4908

505

5413

27

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

II

1.0

5033

673

5706

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

II

1.0

9017

6051

15068

29

SEF SERVICIU

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

I

1.0

3978

197

4175

30

MEDIC PRIMAR

ALERGOLOGIE. IMUNOLOGIE

S

1.0

3793

398

4191

31

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

15623

5043

20666

32

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE,TERAP. INTENSIVA

S

7.0

28487

8180

36667

33

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

4118

404

4522

34

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

7.0

28822

2219

31041

35

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

14.0

55467

5246

60713

36

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

S

1.0

3953

405

4358

37

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

S

2.0

8018

807

8825

38

MEDIC PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1.0

4388

404

4792

39

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

2.0

8024

807

8831

40

MEDIC PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

S

5.5

22870

2219

25089

41

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

3.0

11781

269

12050

42

MEDIC PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

S

2.0

10810

404

11214

43

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

2.0

8198

808

9006

44

MEDIC PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

4118

404

4522

45

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

2.0

6641

404

7045

46

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.5

27522

2624

30146

47

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

10.5

42588

3022

45610

48

MEDIC PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

4118

0

4118

49

MEDIC PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

4118

538

•4656

50

MEDIC PRIMAR

NEFROLOGIE

s

2.0

7408

404

7812

51

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.0

3945

404

4349

52

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

8.5

35093

2018

37111

53

MEDIC PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

2.0

12723

135

12858

54

MEDIC PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

3.5

14616

1413

16029

55

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

3.0

12244

539

12783

56

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

10.0

40689

3631

44320

57

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

8.5

34873

3765

38638

58

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

3.5

14347

1413

15760

59

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

1.0

3983

0

3983

60

MEDIC PRIMAR

PNEUMOLOGIE

s

1.0

1820

0

1820

61

MEDIC SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

30

9707

4650

14357

62

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

S

3.0

9379

4845

14224

63

MEDIC SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

3054

324

3378

64

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.0

2836

0

2836

65

MEDIC SPECIALIST

CARDIOLOGIE

S

9.5

30199

4104

34303

66

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

S

2.0

6216

324

6540

67

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

S

1.0

3378

324

3702

68

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

S

1.0

3163

324

3487

69

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE PLASTICA. REPARATORIE

S

1.0

3443

0

3443

70

MEDIC SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1.0

2836

0

2836

71

MEDIC SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

1.0

3054

0

3054

72

MEDIC SPECIALIST

HEMATOLOGIE

S

1.0

3953

405

4358

73

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

S

6.0

18278

648

18926

74

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

S

1.0

3270

0

3270

75

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

5728

0

5728

76

MEDIC SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

S

3.0

10132

645

10777

77

MEDIC SPECIALIST

NEUROLOGIE

S

3.0

9268

648

9916

78

MEDIC SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

2.0

3200

108

3308

79

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

1.0

3547

0

3547

80

MEDIC SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

S

3.0

10299

432

10731

81

MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE

S

1.0

3544

0

3544

82

MEDIC SPECIALIST

RADIOTERAPIE

S

1.0

3547

0

3547

83

MEDIC SPECIALIST

UROLOGIE

s

2.0

6108

324

6432

84

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

1.0

3054

432

3486

85

MEDIC REZIDENT ANUL V

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

2.0

2641

0

2641

86

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE

s

I

1.0

4102

0

4102

87

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE

s

II

1.0

4229

0

4229

88

BIOCHIMIST PRINCIPAL

s

1.0

3284

327

3611

89

BIOLOG PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1.0

6113

2086

8199

90

BIOLOG PRINCIPAL

s

3.0

9990

655

10645

91

CHIMIST PRINCIPAL

s

2.0

6568

654

7222

92

FARMACIST SPECIALIST

FARMACIE

s

2.0

6412

0

6412

93

FARMACIST

FARMACIE

s

2.0

4547

0

4547

94

FIZICIAN SPECIALIST

s

1.0

3325

0

3325

95

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

2.0

4124

0

4124

96

PROFESOR CFM

SSD

1.0

2127

155

2282

97

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

2.0

5979

291

6270

98

PROFESOR CFM PRINCIPAL

SSD

1.0

2682

0

2682

99

PSIHOLOG SPECIALIST

S

1.0

2539

0

2539

100

SEF BIROU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

2828

300

3128

101

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

2.0

6213

500

6713

102

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

10347

1552

11899

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

M

1.0

2349

214

2563

104

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

8.0

25937

2428

28365

105

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

5518

512

6030

106

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

11.0

26855

3850

30705

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

2359

248

2607

108

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

16.0

39629

1853

41482

109

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

2.0

5138

0

5138

110

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

14.0

31844

0

31844

111

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

7389

233

7622

112

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

SSD

1.0

4987

1665

6652

113

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

27.0

78651

14720

93371

114

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MASEUR

PL

1.0

2459

252

2711

115

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

113.0

338913

56174

395087

116

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

10.0

24080

4785

28865

117

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

280.0

656328

105175

761503

118

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

2282

214

2496

119

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

1.0

2984

0

2984

120

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

3.0

6472

78

6550

121

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

2412

326

2738

122

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

15.0

37199

4668

41867

123

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

1832

63

1895

124

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

2625

0

2625

125

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

4.0

7630

0

7630

126

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

31.0

60037

12696

72733

127

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

3.0

5740

1037

6777

128

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

114.0

194124

15596

209720

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1312

0

1312

130

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

3.0

4897

451

5348

131

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1.0

1312

0

1312

132

ASISTENT MEDICAL

RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BAI

PL

1.0

1313

0

1313

133

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

5628

1803

7431

134

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

1567

0

1567

135

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

15.0

19804

3281

23085

136

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

16.0

21040

3276

24316

137

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

4.0

5252

630

5882

138

AUTOPSIER

M

2.0

6648

2166

8814

139

AGENT DDD

M

2.0

2818

170

2988

140

BRANCARDIER

G

36.0

48823

5723

54546

141

GIPSAR

M

1.0

1775

0

1775

142

INFIRMIERA

G

269.0

363779

44886

408665

143

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

26.0

34151

4690

38841

144

ÎNGRIJITOARE

G

120.0

168831

4390

173221

145

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

1655

160

1815

146

REGISTRATOR MEDICAL

M

3.0

4893

140

5033

147

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

12.0

24900

1673

26573

148

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

M

3.0

2626

135

2761

149

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1318

0

1318

150

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

3.0

5857

557

6414

151

SORA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

6002

387

6389

152

MANIPULANT BUNURI

G

15.0

20369

623

20992

153

GARDEROBIER

G

9.0

12132

0

12132

154

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

3487

439

3926

155

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

3487

351

3838

156

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

3488

0

3488

157

SEF SERVICIU

ECONOMIST 1

S

1.0

2847

280

3127

158

SEF SERVICIU

ANALIST IA

S

1.0

3487

351

3838

159

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

2798

0

2798

160

SEF BIROU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

3364

338

3702

161

SEF BIROU ADMINISTRATIV

ADMINISTRATOR 1

M

1.0

2348

230

2578

162

SEF BIROU TEHNIC

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2949

0

2949

163

SEF BIROU RELAȚII CONTRACTL

CONTABIL IA

M

1.0

2179

0

2179

164

SEF ATELIER NR.1

SUBINGINER 1

IS3

1.0

2608

0

2608

165

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

3292

0

3292

166

ANALIST IA

S

4.0

11107

878

11985

167

ANALIST PROGRAMATOR AJUT IA

M

2.0

3938

371

4309

168

ANALIST-PROGR-AJUTOR 1

M

1.0

1743

172

1915

169

CONSILIER JURIDIC IA

S

2.0

2884

270

3154

170

CONSILIER JURIDIC II

S

1.0

1972

0

1972

171

CONTABIL IA

CFP

M

1.0

2080

167

2247

172

CONTABIL IA

M

3.0

5404

501

5905

173

ECONOMIST 1

S

7.0

15397

1281

16678

174

ECONOMIST II

S

4.0

7783

600

8383

175

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

2.0

5326

540

5866

176

AUDITOR II

S

2.0

5507

0

5507

177

INGINER DE SISTEM 1

S

2.0

4230

203

4433

178

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2300

0

2300

179

CASIER

M

1.0

1659

155

1814

180

FUNCȚIONAR

M

5.0

8093

298

8391

181

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

M

1.0

1851

0

1851

182

MAGAZINER

M

3.0

4966

310

5276

183

MERCEOLOG IA

M

1.0

1802

0

1802

184

OPERATOR I

M

8.0

13416

836

14252

185

OPERATOR II

M

1.0

1643

142

1785

186

OPERATOR III

M

1.0

1504

120

1624

187

PREOT DEFINITIV

S

1.0

2003

135

2138

188

PREOT GRAD II

S

1.0

2248

150

2398

189

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

3.0

6613

632

7245

190

REFERENT I

M

2.0

3260

307

3567

191

REFERENT IA

M

3.0

5501

335

5836

192

SECRETAR

M

1.0

1683

165

1848

193

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

1.0

1443

0

1443

194

ȘOFER 1

ȘOFER

1.0

1946

0

1946

195

ȘOFER II

ȘOFER

4.0

7316

0

7316

196

SUBINGINER II

IS3

1.0

1870

627

2497

197

TEHNICIAN IA

M

1.0

1802

0

1802

198

ARHIVAR

M

1.0

1543

71

1614

199

MUNCITOR CALIFICAT 1

ELECTRICIAN

10.0

18202

0

18202

200

MUNCITOR CALIFICAT 1

FOCHIST

5.0

9060

223

9283

201

MUNCITOR CALIFICAT 1

INSTALATOR

6.0

10758

838

11596

202

MUNCITOR CALIFICAT 1

LACATUS

2.0

3106

0

3106

203

MUNCITOR CALIFICAT 1

OPERATOR OXIGEN

1.0

1793

0

1793

204

MUNCITOR CALIFICAT 1

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

1793

0

1793

205

MUNCITOR CALIFICAT 1

SUDOR

1.0

1888

163

2051

206

MUNCITOR CALIFICAT 1

TAMPLAR

2.0

3681

0

3681

207

MUNCITOR CALIFICAT 1

ZIDAR

1.0

1623

0

1623

208

MUNCITOR CALIFICAT 1

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

3586

0

3586

209

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

1.0

1717

0

1717

210

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

6.0

10302

318

10620

211

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

2.0

3431

319

3750

212

MUNCITOR CALIFICAT II

LACATUS

1.0

1716

0

1716

213

MUNCITOR CALIFICAT II

LENJEREASA

1.0

1446

0

1446

214

MUNCITOR CALIFICAT II

OPERATOR OXIGEN

1.0

1700

0

1700

215

MUNCITOR CALIFICAT II

TAMPLAR

1.0

1648

0

1648

216

MUNCITOR CALIFICAT III

CROITOREASA

1.0

1562

0

1562

217

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1.0

1612

0

1612

218

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

8.0

12687

395

13082

219

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

9.0

14341

892

15233

220

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

4.0

6095

0

6095

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

6.0

8760

350

9110

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

FRIZER

1.0

1412

0

1412

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

1.0

1424

129

1553

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

8.0

11076

766

11842

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

TAMPLAR

1.0

1434

0

1434

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

1514

0

1514

227

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

3.0

4435

0

4435

228

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

2645

0

2645

229

MUNCITOR NECALIFICAT I

12.0

16486

198

16684

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1628.0

3585773.4

411900

3997674

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

II

1.0

6573

2525

9098

2

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

II

1.0

9663

6526

16189

3

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

7734

5221

12955

4

MEDIC PRIMAR

ATI

S

1.0

4302

0

4302

5

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

S

2.0

9282

4043

13325

6

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

27381

4036

31417

7

MEDIC PRIMAR

MEDICINA GENERALA

S

1.0

4122

0

4122

8

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

4.0

30344

20885

51229

9

MEDIC PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

S

3.0

12732

0

12732

10

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETEN1

S

1.0

3545

0

3545

11

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

S

15.0

41086

9632

50718

12

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

S

5.0

17736

0

17736

13

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

S

1.0

13501

0

13501

14

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

S

2.0

12735

8455

21190

15

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

S

0.5

1821

0

1821

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

S

3.0

7760

940

8700

17

BIOCHIMIST PRINCIPAL

S

1.0

6674

2086

8760

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

2799

1261

4060

19

ASISTENT SOCIAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

2.0

5129

0

5129

20

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

1.0

1528

750

2278

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

4.0

7467

2182

9649

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

4217

2163

6380

23

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

9.0

20008

4445

24453

24

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

2432

798

3230

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

4508

435

4943

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

2.0

9331

4691

14022

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

11.0

32017

14730

46747

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

47.0

125287

36752

162039

29

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

10.0

24906

12605

37511

30

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

4.0

6567

739

7306

31

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

1.0

1437

460

1897

32

AUTOPSIER

M

1.0

3324

2166

5490

33

AUTOPSIER

G

1.0

3324

2166

5490

34

BRANCARDIER

PL

1.0

2463

1546

4009

35

BRANCARDIER

G

24.0

33241

11005

44246

36

INFIRMIERA

G

38.0

51586

17680

69266

37

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

3.0

3952

1430

5382

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

7866

1931

9797

39

OPERATOR I

M

1.0

1835

572

2407

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

2.0

3227

765

3992

41

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

3.0

4540

2153

6693

42

ȘOFER AMBULANTA

G

4.0

5250

0

5250

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1313

0

1313

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

S

2.0

3698

1146

4844

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

UROLOGIE

S

2.0

3508

191

3699

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

4.0

7016

573

7589

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

S

7.0

12601

1146

13747

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE PLASTICA

S

1.0

1754

191

1945

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

S

3.0

5454

0

5454

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

FARMACIE

S

1.0

1940

0

1940

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

S

6.0

13235

191

13426

52

MEDIC REZIDENT ANUL 1

MEDICINA DE LABORATOR

S

4.0

7016

764

7780

53

MEDIC REZIDENT ANUL 1

MEDICINA DE URGENTA

S

3.0

5383

2229

7612

54

MEDIC REZIDENT ANUL 1

MEDICINA INTERNA

S

10.0

20059

1910

21969

55

MEDIC REZIDENT ANUL 1

NEUROLOGIE

S

1.0

1754

191

1945

56

MEDIC REZIDENT ANUL 1

OFTALMOLOGIE

S

2.0

3508

382

3890

57

MEDIC REZIDENT ANUL 1

O.R.L

S

3.0

5410

573

5983

58

MEDIC REZIDENT ANUL 1

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

5262

573

5835

59

MEDIC REZIDENT ANUL 1

SANATATE PUBLICA

S

2.0

3663

0

3663

60

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

S

5.0

10445

1126

11571

61

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

S

5.0

10476

900

11376

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

S

2.0

4088

0

4088

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

S

11.0

22649

676

23325

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

S

4.0

8326

450

8776

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

S

3.0

6313

1576

7889

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

S

8.0

15217

1351

16568

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

S

1.0

2044

225

2269

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

6.0

12592

1125

13717

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

S

2.0

4088

450

4538

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

S

2.0

4391

450

4841

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

SANATATE PUBLICA

S

1.0

2197

0

2197

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE PLASTICA

S

1.0

2044

225

2269

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

FARMACIE

S

1.0

1867

0

1867

74

MEDIC REZIDENT ANUL III

ATI

S

1.0

2272

1259

3531

75

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

S

6.0

13962

1678

15640

76

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

S

4.0

12016

1259

13275

77

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE PLASTICA

S

1.0

2270

0

2270

78

MEDIC REZIDENT ANUL III

EPIDEMIOLOGIE

S

3.0

7354

420

7774

79

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

S

9.0

22821

755

23576

80

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

S

4.0

9781

755

10536

81

MEDIC REZIDENT ANUL III

NEUROLOGIE

S

1.0

2272

251

2523

82

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

S

11.0

25995

2005

28000

83

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

6816

755

7571

84

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

S

4.0

9819

5036

14855

85

MEDIC REZIDENT ANUL III

ONCOLOGIE MEDICALA

S

1.0

2355

251

2606

86

MEDIC REZIDENT ANUL III

RADIOTERAPIE

S

1.0

2522

251

2773

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

HEMATOLOGIE

s

1.0

2355

251

2606

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

PSIHIATRIE

s

1.0

2521

1125

3646

89

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

5669

0

5669

90

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

s

2.0

5006

518

5524

91

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

6016

259

6275

92

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

s

19.0

60002

2348

62350

93

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

s

12.0

29881

1813

31694

94

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

s

2.0

5100

2591

7691

95

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

6.0

15373

1036

16409

96

MEDIC REZIDENT ANUL IV

PSIHIATRIE

s

1.0

2505

0

2505

97

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

s

2.0

4927

260

5187

98

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ATI

s

2.0

5132

1295

6427

99

MEDIC REZIDENT ANUL V

ALERGOLOGIE

s

1.0

2914

0

2914

100

MEDIC REZIDENT ANUL V

NEUROLOGIE

s

1.0

2914

0

2914

101

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

7451

518

7969

102

MEDIC REZIDENT ANUL V

ENDOCRINOLOGIE

s

1.0

2534

259

2793

103

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

16787

518

17305

104

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

S

7.0

18067

2712

20779

105

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

5828

509

6337

106

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

7757

777

8534

107

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

S

2.0

4996

1123

6119

108

MEDIC REZIDENT ANUL V

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICAL/1

S

1.0

3514

280

3794

109

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CARDIOLOGIE

S

3.0

8497

277

8774

110

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

S

4.0

11170

554

11724

111

MEDIC REZIDENT ANUL VI

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

8551

554

9105

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

473.5

1160264

240640

1400904

Total unitate sanitara (A+B)

2101.5

4746037

652541

5398578

Total posturi aprobate:

2101.5

din care

din care

  • - conducere

  • - execuție

48.0

2,053.5

Total posturi aprobate:

2101.5

din care

din care

-venituri proprii - buget de stat

1,628.0

473.5


DIRECTOR FINANCIA Ec. RUSU BOGDA