Hotărârea nr. 428/2015

Hotărârea nr.428 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.428

din data 21.12.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr. 15485/10.12.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, prin promovări în funcție/grad/ treaptă profesională și transformarea unor posturi vacante;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 372/28.10.2015 privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, art. 15 lit.(a) și (c) din HG nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 și Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, cu modificările corespunzătoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

C ontrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV Str.Prundului nr.7-9

Te1.0268511481/Fax 0268511609;0268410205

E-mall runos@spnbrasov.ro

Aprobat, in ședința din data de: 0 Președinte Vicepreședinte Coman ClaudiuSTAT DE FUNCȚII

Nr.cr

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/gr ad

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri propr

I

1

Manager

S

li

1

10736

3672

14408

2

Director financiar contabil

S

li

1

7266

2487

9753

3

Director medical

S

n

1

8729

2995

11724

4

Director de îngrijiri

S

ii

1

5671

1946

7617

5

sef secție, medic primar

neurologie

S

ii

2

9295

1462

10757

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

S

ii

3

13291

6579

19870

7

sef secție, medic primar

balneofizioterapie

S

ii

1

4388

2193

6581

8

sef secție, medic primar

laborator

S

ii

1

4430

1462

5892

9

farmacist principal ,sef

farmacie

S

ii

1

4008

1326

5334

10

farmacist

farmacie

S

1

1865

681

2546

11

medic primar

neurologie

S

5,5

20632

4683

25315

12

medic primar

psihiatrie

S

10

34864

18539

53403

13

medic primar

anatomie patologica

S

1

5903

2405

8308

14

medic primar

medicina generala

S

2

6218

3148

9366

15

medic primar

radiologie .imagistica

S

1

3573

1238

4811

16

medic primar

balneofizioterapie

S

0,5

1975

929

2904

17

medic specialist

medicina generala

S

2

5610

2352

7962

18

medic specialist

neurologie

S

4

11885

3129

15014

19

medic specialist

psihiatrie

S

6

16939

8990

25929

20

medic specialist

epidemiologie

S

1

2903

1006

3909

21

psiholog principal

psihologie

S

5

13396

6832

20228

22

psiholog specialist

psihologie

S

1

2399

1247

3646

23

psiholog

psihologie

S

2

4914

2079

6993

24

logoped

logopedie

S

1

2430

1247

3677

25

biolog principal

laborator

S

2

6042

2014

8056

26

kinoterapeut

recuperare

S

3

5806

3083

8889

27

asistent medical pr. sef

medicina generala

S

2

5593

1941

7534

28

asistent medical pr. sef

medicina generala

PL

6

14331

6370

20701

29

asistent medical principal

medicina generala

S

18

47499

20365

67864

30

asistent medical principal

laborator

S

2

8122

5272

13394

31

asistent social principal

sociopsihopedagogie

S

1

2776

1365

4141

32

asistent social

sociologie

S

1

1953

934

2887

33

asistent medical

medicina generala

S

6

9598

3119

12717

34

asistent medical principal

balneofizioterapie

S

1

2459

1396

3855

35

asistent medical principal

medicina generala

SSD

4

7163

2758

9921

36

asistent medical

balneofiziokinetoterapie si recuperare

S

1

1804

911

2715

37

asistent medical principal

medicina generala

PL

74

155914

66744

222658

38

asistent medical principal

balneofizioterapie

PL

4

7628

3786

11414

39

asistent medical principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

10605

5235

15840

40

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

2085

1047

3132

41

asistent medical principal

laborator

PL

8

18105

6293

24398

42

asistent medical principal

farmacie

PL

5

10217

3987

14204

43

asistent medical principal

radiologie

PL

2

3975

1322

5297

44

asistent medical principal

igiena

PL

1

2271

732

3003

45

asistent medical

medicina generala

PL

26

41160

16256

57416

46

asistent medical debutant

medicina generala

PL

9

12029

3634

15663

47

asistent medical

farmacie

PL

1

1600

788

2388

48

asistent medical debutant

farmacie

PL

1

1313

428

1741

49

asistent medical

balneofizioterapie

PL

1

1646

847

2493

50

asistent medical principal

balneofizioterapie

M

1

2166

1047

3213

51

autopsier

anatomie patologica

M

1

2808

1876

4684

52

sora medicala principala

medicina generala

M

3

5363

2519

7882

53

registrator medical

M

2

3362

1300

4662

54

infirmiera

G

96

127674

47363

175037

55

ingrijitoare

G

63

84432

31223

115655

56

spalatoreasa

G

7

9233

2678

11911

57

brancardier

G

15

19801

6231

26032

58

paznic

G

11

14963

4450

19413

59

sef serviciu

S

ll

3

9881

3519

13400

60

sef birou

S

II

5

16868

5532

22400

61

consilier juridic IA

consilier juridic

S

1

2621

902

3523

62

auditor public intern

economist

S

2

5401

1804

7205

63

referent de specialitate I

jurist

S

1

1896

721

2617

64

referent de specialitate I

inginer

S

3

7810

2706

10516

65

referent de specialitate II

inginer

S

1

2040

721

2761

66

economist IA

economist

S

3

7991

2706

10697

67

economist I

economist

S

10

21397

7210

28607

68

economist II

economist

S

3

6422

2004

8426

69

referent de specialitate II

economist

S

1

2256

721

2977

70

referent de specialitate II

jurist

S

2

4370

1442

5812

71

casier

M

1

1674

520

2194

72

magaziner I

M

1

1671

519

2190

73

arhivar debutant

M

1

1379

425

1804

74

muncitor calificat I

zugrav

G

1

1404

433

1837

75

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1790

560

2350

76

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1453

436

1889

77

muncitor calificat II

electrician

G

1

1430

428

1858

78

muncitor calificat II

fochist

G

4

6225

1899

8124

79

muncitor calificat III

instalator

G

1

1425

428

1853

80

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1424

428

1852

81

muncitor calificat IV

instalator

G

3

4175

1238

5413

82

muncitor calificat IV

fochist

G

3

4249

1290

5539

83

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

7150

2160

9310

84

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

4470

1359

5829

85

șofer I

G

1

1766

560

2326

86

șoferi II

G

3

4585

1491

6076

Total Finanțare venituri proprii

505

990039

386103

1376142

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

medic primar

psihiatrie

S

4

14797

4956

19753

2

medic specialist

psihiatrie

S

2

6017

2012

8029

3

psiholog principal

psihologie

S

1

2796

910

3706

4

psiholog specialist

psihologie

S

1

2514

915

3429

5

psiholog

psihologie

S

3

7224

2496

9720

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

S

1

3008

996

4004

7

asistent medical principal

medicina generala

PL

3

5947

1905

7852

8

asistent social principal

medicina generala

PL

1

2176

698

2874

9

registrator

medicina generala

PL

1

1701

561

2262

10

infirmiera

G

1

1324

375

1699

11

îngrijitoare

G

2

2637

763

3400

12

rezident I

neurologie

S

1

1751

318

2069

13

rezident I

psihiatrie

S

7

13067

6692

19759

14

rezident II

psihiatrie

S

4

8464

4504

12968

15

rezident II

neurologie

S

2

4082

750

4832

16

rezident III

neurologie

S

2

4538

840

5378

17

rezident III

psihiatrie

S

3

6807

3777

10584

18

rezident IV

neurologie

S

3

7433

1296

8729

19

rezident IV

psihiatrie

S

6

14604

7782

22386

Total finanțare de la Bugetul de Stat

48

110887

42546

153433

Total unitate sanitara( A+B)

nr posturi aprobate

1100926

428649

1529575

553


553

total posturi aprobate

din care

conducere

29

553

execuție

524

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

505

553

buget de stat

48


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,Ec.Pop Aurelia


SEFSERVICIU RUNOS, Ing.ec.Puiu Ileana