Hotărârea nr. 427/2015

Hotărârea nr.427 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov

România


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.427

din data 21.12.2105

- privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.15485/10.12.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, prin promovări în funcție/grad/ treaptă profesională și transformarea unor posturi vacante;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean nr.371/28.10.2015 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei modificate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, art. 15 lit.(a) și (c) din HG nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 și Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l." Se aprobă Statul de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, cu modificările corespunzătoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
C ontrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuROMÂNIA -CONSILIUL JUDE? £ AN BRAȘOV SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spini, ni. 12. Cod 500.118 Tel.: 0268.477.011,0268.477263; Fax.: 0372.870370 e-mail: maxvagei@pzieuznok)gie.ro;website: www.pneuxnologiejo Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

Aprobat cu HCJBV:

în ședința din data de : <2hJ2. Za/r Aprobat

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

STAT DE FUNCȚII


LEI

Nr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Clasa

Grad profesional/ grad salarizare

Număr post

Salariu de bază mii lei

Sporuri în afara salariului de bază mii lei

Total salarii brute mii lei

suma

suma

suma

0

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

A.Finanțare din venituri proprii

1

3

Manager

sănătate publică și management

S

medic primar / gradul 11

1

4,689

3,201

7,890

2

Director medical

medicale

S

medic primar / gradul II

1

4,720

3,101

7,821

3

Director financiar contabil

economice

S

economist I/gradul II

1

3,864

2,701

6,565

4

Sef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul II

2

9,811

6,875

16,686

5

Șef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul I

1

4,868

3,248

8,116

6

Șef laborator

medicină de laborator

S

medic primar / gradul I

1

4,823

3,248

8,071

7

Șef serviciu

economist gradul IA

S

economist specialist IA/ gradul II

1

3,160

2,126

5,286

8

Asistent medical șef

medicină generală

S

asistent medical principal

1

3,434

2,076

5,510

9

Asistent medical șef

medicină generală

PL

asistent medical principal

2

5,643

3,420

9,063

10

Medic

pneumologie

S

primar

8

33,800

22,295

56,095

11

Medic

medicină de laborator

S

primar

2

8,116

5,505

13,621

12

Medic

pneumologie

S

specialist

3

9,004

6,604

15,608

13

Medic

epidemiologie

S

specialist

1

2,901

2,221

5,122

14

Medic

radiologie

S

specialist

1

2,901

2,221

5,122

15

Medic

cardiologie

S

specialist

1

2,901

2,221

5,122

16

Medic

sănătate publică și management

S

primar

1

3,920

2,753

6,673

17

Farmacist

farmacie

s

1

1,998

1,309

3,307

18

Asistent social

sociologie

s

1

2,516

1,663

4,179

1

19

Chimist

chimie

S

principal

1

3,245

2,268

5,513

20

Asistent medical

medicină generală

S

principal

5

15,246

10,380

25,626

21

Asistent medical

medicină generală

S

1

2,549

1,663

4,212

22

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

25

63,964

42,750

106,714

23

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

2,608

1,710

4,318

24

Asistent medical

igienă

PL

i

principal

1

2,463

1,710

4,173

25

Asistent medical

radiologie

PL

principal

2

5,101

3,420

8,521

26

Asistent medical

laborator

PL

t

principal

5

12,405

8,550

20,955

27

Asistent medical

laborator

M

principal

1

2,281

1,483

3,764

28

Asistent medical

dietetică

PL

1

1

principal

1

2,521

1,710

4,231

29

Asistent medical

medicină generală

PL

i

1

1

1,961

1,526

3,487

30

Asistent medical

medicină generală

PL

debutant

6

7,878

4,740

12,618

31

Asistent medical

farmacie

PL

1

principal

1

2,463

1,710

4,173

32

Asistent medical

farmacie

PL

1

2

4,532

3,052

7,584

33

Registrator medical

M

debutant

1

L313

750

2,063

34

Infirmieră

1

18

24,901

15,354

40,255

35

Infirmieră

debutant

2

2,626

1,500

4,126

36

îngrijitoare

12

15,986

9,315

25,301

37

Analist programator

analist programator

S

IA

1

2,753

2,075

4,828

38

Consilier juridic

juridice

S

IA

1

2,663

2,075

4,738

39

Referent de specialitate

juridice

S

II

1

1,903

1,546

3,449

40

Referent de specialitate

economice

S

II

2

4,123

2,888

7,011

41

Economist specialist

economice

S

IA

4

11,066

7,486

18,552

42

Economist

economice

S

11

1

2,084

1,344

3,428

43

Economist

economice

S

I

1

2,043

1,441

3,484

44

Contabil

contabilitate

M

debutant

1

1,313

803

2,116

45

Inginer

stiinte inginerești

S

debutant

1

1,431

855

2,286

46

Casier

M

1

1,660

1,038

2,698

47

Magaziner

M

1

1,660

1,038

2,698

48

Șofer

șofer

I

1

1,850

1,166

3,016

49

Muncitor calificat

electrician

1

1

1,791

1,120

2,911

50

Muncitor calificat

șofer

I

1

1,791

1,120

2,911

51

Muncitor calificat

lăcătuș

I

1

1,791

1,120

2,911

52

Muncitor calificat

instalator

I

1

1,791

1,120

2,911

53

Muncitor calificat

bucătar

11

4

6,816

4,260

11,076

54

i Muncitor calificat

zugrav

11

1

1,718

1,065

2,783

55

Muncitor necalificat

I

1

1,369

821

2,190

56

Spălătoreasă

G

2

2,704

1,553

4,257

Total finanțare venituri proprii

144

341,432

226,313

567,745

B.Finanțare de la bugetul de stat lei

1

Medic

pneumologie

S

primar

3.5

15,055

9,634

24,689

2

Medic

radiologie

S

primar

1

4,404

2,893

7,297

3

Medic

pneumologie

S

specialist

2

5,803

4,443

10,246

4

Asistent medical

medicină generală

S

principal

1

3,121

2,076

5,197

5

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

14

35,966

23,940

59,906

6

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

2,608

1,710

4,318

7

Asistent medical

radiologie

PL

principal

3

7,799

5,130

12,929

8

Statistician medical

M

1

1,774

1,121

2,895

9

Registrator medical

M

1

1,774

1,121

2,895

10

îngrijitoare

G

3

3,938

2,329

6,267

TOTAL Finanțare de la bugetul de stat

30.5

82,242

54,397

136,639

TOTAL UNITATE SANITARA (A+B)

174.5

423,674

280,710

704,384

Total posturi aprobate

Total posturi aprobate

conducere

11

execuție

163.5

Total posturi aprobate

Total posturi aprobate.

venituri proprii

144

buget de stat

30.5

VIZAT - LIDER>SIND1CAT MEDISAN SANITAS BRAȘOV

\ As. Marian SIMIONEL


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Claudiu GRUSEACOMP RUNO

Ref.de spec.Marta POPESCU