Hotărârea nr. 426/2015

Hotărârea nr.426 - privind avizarea organizării concursurilor de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov pentru ocuparea funcţiilor vacante de: Şef Secţie Pneumologie I Stejăriş, Şef Secţie Clinică Pneumologie II Stejăriş, Şef Secţie Pneumologie Copii Stejăriş şi Şef Laborator de Analize Medicale

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.426

din data de 21.12.2015

- privind avizarea organizării concursurilor de către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pentru ocuparea funcțiilor vacante de: Șef Secție Pneumologie I Stejăriș, Șef Secție Clinică Pneumologie II Stejăriș, Șef Secție Pneumologie Copii Stejăriș și Șef Laborator de Analize Medicale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr. 15671/09.12.2015 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre avizare concursurile organizate de Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pentru ocuparea funcțiilor vacante de: Șef Secție Pneumologie I Stejăriș, Șef Secție Clinică Pneumologie II Stejăriș, Șef Secție Pneumologie Copii Stejăriș și Șef Laborator de Analize Medicale;

Având în vedere dispozițiile, art. 184 alin.l din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef serviciu din unitățile sanitare publice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006 modificat și completat;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor de către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de:

Șef Secție Pneumologie I Stejăriș

Șef Secție Clinică Pneumologie II Stejăriș

Șef Secție Pneumologie Copii Stejăriș

Șef Laborator de Analize Medicale

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu