Hotărârea nr. 422/2015

Hotărârea nr.422 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A., pe unele trasee

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office@iudbrasov.ro Website: wNw.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 422

din data de 21.12.2015

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A., pe unele trasee

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul nr. 15563/02.12.2015 întocmit de către Direcția Tehnică - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A., pe unele trasee;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin.lAl, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.l, lit. „d” și alin. 5, lit. „a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A., pe următoarele trasee:

  • - Zămești (CEC) - Codlea ( S.C. ROLEM S.R.L.- parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 31.08.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

  • - Vulcan (în vecinătatea imob. Nr. 874) - Codlea (S.C. ROLEM S.R.L.- parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.08.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

. - Făgăraș (str. Dr. I. Șenchea nr. 2)) - Codlea (S.C. ROLEM S.R.L.- parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.08.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

- Brașov (str. Zizin nr.103) - Codlea (S.C. ROLEM S.R.L.- parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.08.2016, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu