Hotărârea nr. 412/2015

Hotărârea nr.412- privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 412

din data de 21.12.2015

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară în data de 21 decembrie 2015;

Având în vedere propunerea formulată de domnul vicepreședinte Coman Claudiu privind alegerea domnului consilier județean GABOR ALEXANDRU-ADRIAN în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de rezultatul votului secret privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov, precum și de procesul verbal întocmit de către comisia de validare;

în temeiul art.97 și art.101 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.imic. - Domnul consilier județean GABOR ALEXANDRU-ADRIAN se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov.

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE,

Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu