Hotărârea nr. 411/2015

Hotărârea nr.411- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului Veştea Mihail, ca urmare a demisiei


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.411

din data de 21.12.2015

- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Veștea Mihail, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 16721/21.12.2015, prin care domnul Veștea Mihail solicită a se lua act de demisia sa din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 21.12.2015, precum și rezultatul votului secret, consemnat în procesul-verbal, întocmit de către comisia de validare;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, art. 101 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 30 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Veștea Mihail, ca urmare a demisiei.

ArL2. - Se declară vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTEClaudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu