Hotărârea nr. 408/2015

Hotărârea nr.408 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 noiembrie 2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 408

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 noiembrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 noiembrie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 noiembrie 2015.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 noiembrie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește doamna consilier județean Câju Mariana, domnul consilier județean Gabor Adrian, domnul consilier județean Neag Adrian și domnul consilier județean Pop Mircea. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Coman Claudiu

Bună ziua, suntem 27 din 33 de consilieri în momentul de față, după primul punct de pe ordinea de zi, bănuiesc că o să fim 28. Deci în momentul de față ședința este statutar constituită cu 27 de consilieri. Dați-mi voie să vă spun câte puncte avem pe ordinea de zi, sunt 17 puncte iar la punctul 17 interpelări, informări, diverse mai avem încă 12 puncte care sunt publicate pe site, au trecut prin comisii toate aceste puncte. Dacă mai sunt completări la ordinea de zi? Domnul Paul Enache.

DL Paul Enache

Domnul președinte având în vedere că de un an de zile pe zona Rupea, respectiv comuna Ungra sunt 1000 de oameni care stau fără apă și cară apă de la Olt ca să își rezolve problemele, vă rog să găsim o soluție și să aprobăm 2 miliarde bani vechi pentru o țeavă care va veni de la Hoghiz, deci 200.000 de ron.

Dl. Claudiu Coman

Cu permisiunea dumneavoastră o să notăm această propunere și o să o analizăm făcând toate procedurile așa cum am făcut și cu celelalte, în ședința următoare, mai avem posibilitatea și ședința următoare, nu domnul vicepreședinte, să facem această alocare mai ales că este clar că această investiție, odată ce noi aprobăm banii, chiar dacă îi aprobăm în 16 decembrie, poate să fie începută și derulată ulterior, banii odată ce sunt primiți nu trebuie să îi dea înapoi. Dacă există toate referatele corect întocmite, atunci banii pot să fie folosiți.

Dl. Paul Enache

Dorim ca până la 1 ianuarie să tragem această țeavă și oamenii să aibă apă.

Dl. Mihail Vestea

Eu am vorbit cu domnul consilier Paul Enache și am stabilit că zilele următoare ne întâlnim, discutăm și căutăm soluții pentru a rezolva, că am înțeles care este urgența și importanța.

Dl. Vasile Ungureanu

Ședința următoare înțeleg că va fi pe 16 decembrie? Și în momentul acela se va discuta ce am stabilit ieri la delegația permanentă? Cele două referate care se vor analiza între timp? Cele cu cele două direcții?

Dl. Claudiu Coman

Cele două referate așa cum am discutat, vor fi pregătite și vor intra pe ordinea de zi. în ceea ce privește actuala ordine de zi, Comisia de sănătate în urma discuțiilor de ieri de la delegația permanentă a consiliului județean, a retras punctul 15, adică a propus retragerea punctului 15 de pe ordinea de zi, deci vom vota ordinea de zi fără punctul 15 care se amână pentru ședința următoare, este vorba de proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, funcție specifică din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Brașov și aprobarea componenței acestor comisii.

Dl. Vasile Ungureanu

La acest punct așa cum am discutat ieri, rugăminte, analiză din partea Spitalului de Copii, să ne trimită acea analiză privitoare la Direcția Financiară și la conducerea ei.

Dl. Claudiu Coman

Da, de acord, vă rog să consemnați această observație a domnului consilier Ungureanu pe ordinea de zi, de asemenea la primul punct de pe ordinea de zi care este cel legat de validarea mandatului de consilier județean al domnului Grigorescu Ovidiu Dan, care este în sală și îl salutăm cu această ocazie, vă rog să introducem încă un vot pentru completarea comisiilor de specialitate. De asemenea propun un punct suplimentar la ordinea de zi, sub rezerva că îl vom supune la vot, dacă până în momentul în care vom ajunge la ultimul punct de pe ordinea de zi, ne vor fi aduse și puse la dispoziție, materialele solicitate de la Prefectura Brașov, care face solicitarea, este vorba de propunerea unei sume de 17.000 de lei cu care să contribuim în conformitate cu parteneriatul pe care îl avem cu prefectura și cu Consiliul Local Brașov la evenimentele desfășurate cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Deci cu această rezervă dacă până în momentul respectiv avem materialele necesare îl vom supune votului. Cu aceste completări vă rog să votăm ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Grigorescu Ovidiu Dan. Vă rog Comisia de validare să vă retrageri să analizați documentele și peste 7 minute, la 9:30 vă rog să reveniți în sală.

D1. Vasile Ungureanu

Citesc procesul verbal care a fost întocmit de către Comisia de validare. Proces verbal întocmit astăzi 18.11.2015 în ședința Comisiei de validare a Consiliului Județean Brașov. Astăzi 18.11.2015 Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov a examinat în conformitate cu prevederile art.89 și art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată, legalitatea alegerii domnului consilier județean Grigorescu Ovidiu Dan, candidat supleant înscris în buletinul de vot pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a încetării mandatului de consilier județean al domnului Pascu Mihai Lucian. Aici fac o completare pentru că mi s-a atras atenția din sală, domnul Grigorescu este următorul pe lista USL-ului. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale privind condițiile de eligibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Grigorescu Ovidiu Dan, ca și consilier județean, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, cu semnăturile la toți. Mulțumesc.

DI. Claudiu Coman

Mulțumesc, ca și procedură prima oară votăm propunerea comisiei de validare prin vot deschis, cu mâna sus. Cine este pentru? împotriviri? Abțineri? în unanimitate si suntem acum 29 de consilieri din 33, este validat mandatul domnului Grigorescu și pentru a termina procedura acum vă rog să dăm și votul electronic pentru hotărârea de consiliu, vă rog culegem voturile, cu 25 de voturi pentru a fost aprobată. Aceasta este hotărârea de validare, vă rog acum să trecem la depunerea jurământului, domnule consilier Grigorescu vă rog să poftiți în față.

Dl. Grigorescu Dan Ovidiu

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu’".

Dl. Claudiu Coman

Așa cum am spus în momentul de față suntem 30 de consilieri din 34, vă rog să votăm repartizarea în comisii, data trecută doar am spus de această repartizare, a fost validat domnul consilier Pascu Lucian în locul domnului consilier Braga Horațiu, așa cum prevede cutuma, dânsul ia locul în comisie domnului Braga, în Comisia de industrie. Rog Comisia de industrie până la plenul următor să se întâlnească și după ce se întâlnesc să stabilească din nou președintele și secretarul. Deci vă rog să votăm, votăm separat, deci votăm odată pentru domnul Pascu în locul domnului Braga, culegem voturile, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Am ajuns la domnul Grigorescu, așa cum prevede cutuma, încă odată, domnul Grigorescu a venit în locul domnului Pascu Mihai Lucian, domnul Pascu Mihai Lucian era în comisia de cultură. Ca și repartizare pe care o votăm astăzi domnul Grigorescu se duce în locul domnului Pascu Mihai Lucian în comisia de cultură, Comisia de cultură vă rog vă întruniți până data viitoare, faceți ședință, alegeți secretarul și președintele. Dacă se dorește migrarea de la o comisie la altă comisie, acesta este apanajul liderilor de grup. Liderii de grup sunt cei care se întâlnesc în funcție de solicitările membrilor grupului și negociază această repartizare, pentru că noi am votat, vă aduc aminte, un număr de membri pe fiecare comisie și pe urmă nominal membri în fiecare comisie. Deci noi nu putem acum artificial să facem schimbări fără acest acord, că dacă pleacă cineva trebuie să vină altcineva în locul lui și este apanajul liderilor de grup. Vă rog acum să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.10.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015. Cei care redactează procesul verbal vă rog să nu vă încurcați. Avem punctul 3 de pe ordinea de zi care este legat de buget, mergem la diverse de unde luăm punctele 10,11 și 12 de pe ordinea de zi de diverse, care sunt tot referate și proiecte legate de buget. Pentru că am amânat aceste puncte, e vorba de rectificarea bugetară, au fost foarte multe discuții, au fost foarte multe chestiuni tehnice de rezolvat și pentru a respecta procedura a trebuit să le băgăm la diverse, dar ele, punctele 3 de pe ordinea de zi și punctele 10,11 și 12 de la diverse reprezintă un bloc funcțional și este bine ca discuțiile să le avem pentru toate odată. O să mai completăm și noi vicepreședinții la sfârșit, dau cuvântul comisiei de buget.

Dl. Manea Ion

Stimați colegi, având în vedere suma foarte mică care a fost repartizată ca și cotă de 20% de influențare a bugetului, în urma discuțiilor atât în comisie cât și cu reprezentanții partidelor politice, am căzut de acord ca repartizarea să fie una echitabilă pentru toate localitățile. Astfel s-a împărțit pe numărul de orașe, pe numărul de localități și a ajuns o sumă medie de 70.000 de ron pentru localități, comune, respectiv 200.000 de ron pentru localități, orașe, municipii. Desigur având în vedere că anumite localități nu au solicita această sumă care este fie pentru arierate, fie pentru proiecte, în cadrul fiecărui grup politic sumele respective au fost repartizate. Cam aceasta a fost linia pe care am mers, spun eu, echitabilă pentru toate localitățile.

Dl. Maxim Adrian

Trebuie să mai spunem câteva lucruri, de data aceasta ceea ce a spus colegul meu se leagă la sume defalcate din impozitul pe venit și TVA dar am mai împărțit niște bani pentru repararea drumurilor comunale și pentru susținerea proiectelor europene. Deci vreau să vă anunț că toate localitățile care au solicita cofmanțări pentru proiecte europene, a avut loc o întâlnire între reprezentanții acestor localități, respectiv primari sau viceprimari, cu Comisia de buget-finanțe și cu executivul consiliului județean și trebuie să vă spun că au fost prezenți primarul din Prejmer, primarul din Codlea, primarul din Râșnov, primarul din Săcele, primarul din Budila și primarul din Predeal. Deci au avut loc discuții în cadrul comisiei și în funcție de sumele pe care le-am avut disponibile și de solicitările pe care dânșii ni le-au cerut am repartizat aceste sume, ținând cont și de nivelul sau stadiul în care se află proiectele respective. Deci cei care aveau spre finalizare au primit sume mai mici, cei care erau în derulări au primit sume mai mari. Totul a fost transparent, s-a discutat și au căzut de acord cu toți primarii. în ceea ce privește solicitările pentru repartizarea pentru sume pentru repararea drumurilor comunale de asemenea am avut 9 solicitări, ținând cont că două dintre localități au primit sume în luna august, respectiv comuna Șinca Nouă și libertul, sumele disponibile le-am împărțit între alte 7 localități, respectiv Hârseni, Părău, Șercaia, Șoarș, Viștea, Bod și Lisa. Deci împărțirea tuturor sumelor s-a făcut printr-o discuție, printr-o negociere și cred că toată lumea e mulțumită și a înțeles că acestea sunt sumele pe care le avem și pe acestea le-am împărțit. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc și sigur pe baza necesităților, pe de altă parte la punctul 4 de pe ordinea de zi, e tot în blocul acesta, e vorba de excedent, aici pur și simplu nu am făcut altceva decât să reîntregim excedentul, pentru că în ședința trecută pentru a se putea face măririle respective de salarii și plata hotărârilor câștigate în instanță și tor ce am avut de făcut, am luat bani din excedent. Acum s-a reîntregit excedentul, de asemenea s-au asigurat pe bugetul consolidat tot ceea ce trebuia asigurat pentru salarii, este vorba de Consiliul Județean Brașov unde avem majorare de cheltuieli materiale, de învățământ special unde am rezolvat toate cheltuielile de personal, de sănătate unde avem suplimentare de cheltuieli materiale și modificări minore pentru listele de investiții, la cultură, la fel, suplimentare cheltuieli materiale, la asistență socială suplimentare cheltuieli materiale, ajutoare sociale și cheltuieli de personal, la locuințe și dezvoltare publică, modificare listă de investiții și majorare capital social în sensul în care aici am majorat, am prins societatea Carfil cu o majorare de capital social cu suma de 250.000 de lei, în momentul în care vine avizul de la Consiliul Concurenței acești bani se pot da, adică cei de la Carfil să știe că în buget este prinsă această majorare și sigur la transporturi tot ceea ce s-a discutat în legătură cu aceste chestiuni.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este o modificare, a apărut azi dimineață modificare la capitolul bugetar în loc de 3.700, 3.400.

Dl. Claudiu Coman

Deci este o eroare materială de la 3.400 la 3.700 la DALI modernizare și reabilitare DJ 102C, vă rog să notați această corectură. Și am asigurat și toate sentințele, iarăși un lucru demn de reținut. Dacă mai sunt discuții? Votăm 3, 4 și respectiv 10, 11, 12. Dacă nu mai sunt discuții vă rog să votăm, punctul 3 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 de la diverse referat privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 20%, vă rog să votăm, culegem voturile, domnul Pascu am introdus pe ultimul punct pe ordinea de zi la nr. 13 legat de acea acțiune cu prefectura și am spus dacă avem materialele până în momentul în care ajungem la vot, îl votăm, dacă nu îl avem, nu îl votăm. Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 de la diverse referat privind acordarea de sume din bugetul propriu al Județului Brașov, unităților administrativ teritoriale care derulează fonduri externe nerambursabile, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 de la diverse referat privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri județene, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile realizate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea avizării închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Așa cum ieri în cadrul comisiei și ulterior în cadrul delegației permanente am observat că la acest punct sunt mai multe probleme și a rămas că în cursul zilei de azi, în cadrul plenului, o să-1 dezbatem, o fac acum și anume, ni se cere în cadrul acestui proiect de hotărâre să fim de acord cu închirierea unor spații, atenție, în ambulatoriul Policlinicii de Copii a Spitalului de Copii Brașov. Aceste spații se dorește a avea destinația de spații în care să se desfășoare un act medical. Nu ni s-a spus exact despre ce act medical ar fi vorba, dar am fost lăsați să înțelegem de către inițiatorul acestui proiect de hotărâre că este vorba despre aceleași acte medicale care se desfășoară în spațiile imediat învecinate. Adică tot cabinete medicale cu același profil. Dacă este așa, ar fii din partea noastră față de locuitorii județului Brașov și față de copii noștri un act iresponsabil de-a dreptul, așa cum colegul m-a ajutat acum. Cum putem noi să fim de acord ca în cadrul Policlinicii de Copii să se desfășoare fără bani o activitate medicală cu același medic care ar avea cabinetul imediat lângă. Domnule președinte, am să vă rog și nu numai eu ci și ceilalți care au fost prezenți acolo, în numele persoanelor respective și probabil și a celorlalți colegi, aici cred că ar trebui făcută chiar o anchetă, nu numai o investigație. Ce se întâmplă acolo? în timpul discuției am observat că inclusiv la Direcția Economică sunt probleme, s-a pensionat directoarea de acolo și tot ea vine la discuții.

Dl. Claudiu Coman

Vine la discuțiile cu executivul consiliului județean o persoană care nu are funcția de director economic, asta vrea să spună domnul coleg.

Dl. Vasile Ungureanu

Exact! Mulțumesc. Deci aceste cabinete dacă doresc să si le închirieze este

»                                                                                                                                                             5

treaba dumnealor, dar nu în cadrul policlinicii de stat. Adică acolo unde copiii noștri și nu neapărat numai ai noștri, dar sunt foarte multe familii cu venituri la limita subzistenței, nu putem să fim de acord cu așa ceva. Tot în cadrul acestui proiect de hotărâre ni se cere să închiriem spații pentru a putea să se desfășoare o activitate de comerț și acolo spune atât produse alimentare cât și nealimentare. Bun, cele alimentare dacă este vorba de biscuiți, ceaiuri, cafele, dozatoare, în acest sens eu personal sunt de acord, dar dacă este vorba de produse nealimentare, depinde ce produse nealimentare, pentru că nu ne putem apuca acolo să vindem acolo cine știe ce cuie și alte chestiuni. Trebuia să ni se explice foarte clar. Tot în cadrul acestui proiect de hotărâre ni se cere să fim de acord cu închirierea terasei de la Spitalul de Copii, acoperișul practic, în vederea montării de antene parabolice, antene cu radiații. După știința mea, aceste antene, nu sunt sigur, cel puțin așa am văzut, sunt deja montate, dar dacă acest lucru se întâmplă, aș dori și aici să ni se facă un referat foarte clar să ni se spună dacă este de ce este iar dacă nu se întâmplă, eu nu sunt de acord cu montarea unor antene care produc radiații la copii. Domnule președinte, în consecință, acest punct în afară de închirierea pentru produse alimentare, la restul eu nu sunt de acord, iar oricum vă rog frumos să demarați o anchetă cu ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

De acord, o să supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, doar subpunctul a) spații alimentare. în ceea ce privește toate celelalte puncte o să avem o întâlnire la întâlnirea pe care o avem cu executivul să vedem care este modalitatea prin care Direcția de sănătate să investigheze ceea ce se întâmplă acolo. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Stimați colegi, având în vedere că spațiile acestea aparțin consiliului județean mi se pare foarte important să luăm o decizie corectă și cu capul pe umeri. Deci pentru spații ca să închirieze papuci e ok, că trebuie să își mai cumpere cei care sunt în spital câte ceva, iarăși bine, dar să se facă concurență neloială, că asta înseamnă, să faci concurentă neloială același doctor, când e la serviciul de stat când e la cabinetul lui privat, nu suntem de acord. Deci eu aș propune că hotărârea este așa cu toate, nu putem să treacă așa, deci nu putem să aprobăm un proiect de hotărâre parțial. Eu propun la ora actuală să refuzăm, deci să votăm împotrivă și să vină cu un proiect de hotărâre doar cu spațiile respective că altfel nu putem aproba doar parțial, că nu avem o hotărâre jumătate așa și jumătate așa și noi dacă votăm ce votăm? Că nici nu sunt numerotate să zic a, b, c, sunt înșirate acolo. Deci ca atare eu propun să nu votăm acest punct și să votăm în momentul în care vom face o documentație exact pentru ceea ce trebuie.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Vă rog să îmi permiteți doar niște precizări din punct de vedere legal. Din punct de vedere legal executivul consiliului județean trebuia să vină în fața dumneavoastră cu solicitările conducerii Spitalului de Copii. Art. 194 din legea 95/2006 care reglementează inclusiv funcționarea spitalelor, permite spitalelor cu acordul proprietarului și aici am venit cu avizul în fața dumneavoastră, cu solicitarea avizului, să închirieze spații cu destinație medicală în condițiile legii prin licitație publică. Sigur că dumneavoastră hotărâți asupra oportunității și a modului de gestionare asupra spațiului. Ei au venit cu o solicitare în calitatea lor de administratori prin hotărârea pe care noi le-am dat-o cu dreptul de administrare asupra acestor spații care au intrat în patrimoniul public al județului. Respect decizia dumneavoastră, trebuie făcută o analiză detaliată, asta o putem face cu acordul și cu conducerea managerului spitalului și cu Direcția de sănătate care ne poate da avizele pe partea actului medical înscris acolo dar nu știm căror medici. Propunerea noastră a fost să se avizeze închirierea în condițiile legii cu licitație publică, cu participare, dar recunoaștem că nu sunt toate datele de care dumneavoastră aveți nevoie si punctul dumneavoastră de vedere va fi decisiv. Am vrut doar precizarea din punct de vedere legal. Ei aveau posibilitatea să facă această solicitare, depinde de plenul consiliului județean.

Dl. Aurelian Danu

Referitor tot la discuțiile pe care le-am avut ieri în cadrul comisiei și în delegația permanentă, aș ridica și eu o altă problematică, cea legată de asigurarea mediului septic din spitale. Dacă e să facem o vizită în spitale, în unele spitale avem papucei, în altele nu avem papucei. Cert este că nu avem un regulament unitar. Eu aș vrea să facem o solicitare către Direcția de Sănătate Publică, care ar trebui să aibă un punct de vedere vis-a-vis de ce înseamnă această componentă septică și care cu siguranță ne va putea oferii acele argumente referitoare la utilizarea acestor papucei de către toată lumea, pentru că sunt și situații în care medici, asistenți, infirmieri, studenți, care își duc activitatea în spital, nu folosesc papucei la ieșire și la intrare, mă refer în timpul programului. Haideți să cerem pentru toate spitalele să avem un sistem unitar. Dacă tot punem a ceastă problemă a asigurării unui mediu septic în spitale cred că acest lucru poate fi integrat, că nu este un capăt de țară să poți să amenajezi acel punct și spitalul dacă tot are nevoie, fiecare spital are nevoie de venituri la bugetul propriu, să-și organizeze spitalul această activitate astfel încât veniturile obținute din vânzarea acestor papucei să rămână la nivelul spitalului. Nu cred că ar fi un act nedemn de luat în seamă.

Dl. Ambrus Carol

Referitor la acest subiect destul de sensibil aș vrea să vă spun poziția noastră, Spitalul de Copii este în administrația noastră și proprietatea noastră, a fost creat pentru a asigura un act medical garantat de Constituție și desigur gratuit pentru cei care sunt nevoiași. Nu avem nimic împotriva inițiativei private, deci medicii își pot desfășura și activitate privată în cabinete particulare dar nu considerăm că este oportună ca acest lucru să se amestece și actul medical de natură privată să se desfășoare în incinta unei instituții care desfășoară activitate medicală susținută de Guvern prin Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate. De aceea considerăm că această hotărâre nu poate fi votată de către noi așa cum este prezentată în fața noastră iar referitor la existența sau dorința de a monta antene pe un spital de copii, este cu totul și cu totul nerecomandabil ținând cont că studii foarte serioase demonstrează că aceste antene au efecte biologice asupra organismelor. Deci considerăm că acest lucru nu poate fi tolerat. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Da mulțumesc, vă rog doamna Bularca să consemnați solicitarea care vine de la plen și în numele plenului mă adresez dumneavoastră, către DSP să facem o intervenție prin care să comunicăm aceste lucruri, să cerem punct de vedere cu privire la partea septică și să încercăm să facem un sistem unitar la nivelul tuturor spitalelor, să nu uităm că noi administrăm aceste spitale. Deci până la urmă cheltuielile de administrare, funcționare și managementul îl asigură consiliul județean, dar sigur trebuie să cerem acest punct de vedere de la DSP ca să vedem cum putem să implementăm sistemul respectiv. A doua chestiune, stimați colegi mă bucur că ați citit toți cu atenție materialele, este foarte bine pentru că, vedeți, altfel cine știe ce votam, este într-adevăr îngrijorător, sigur doamna secretar are dreptate, din punctul de vedere al legalității noi creăm un cadru dar acest cadru ar fi putut să creeze foarte multe interpretări și nedreptăți. Eu cred că în afară de Direcția de sănătate și asistență medicală, trebuie să avem în primul rând și alături de dânșii punctul de vedere de la consiliul de administrație. Deci consiliul de administrație trebuie să fie chiar consiliul de administrație și trebuie să se implice la modul foarte serios în aceste analize și cred că în afară de punctul a) legat de spațiile alimentare, toate celelalte suscită analize serioase și discuții. Așa că vă cer să votăm prima dată scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, amânarea lui și în data de 16 DSAM-ul împreună cu consiliul de administrație fac o analiză iar DSAM-ul să ne prezinte o informare în cadrul plenului cu privire la aspectele pe care dumneavoastră le-ați expus. Deci prima oară votăm amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. Domnul Crizbășan.

Dl. Crizbășan Dorin

9

Domnule președinte aș vrea să mai adaug ceva la toate cele povestite legat de produsele alimentare, nealimentare, papucei, nepapucei. Eu mi-aș pune o întrebare firească, ce fel de conducere avem noi la Spitalul de Copii care vine și ne propune nouă să punem antenele acelea pe spital? Ce fel de profesioniști sunt acolo? Ce fel de doctori sunt? Noi așa cum ați spus și dumneavoastră puteam foarte simplu să trecem mai ușor cu vederea solicitarea făcută de dânșii care este legală și pe care nu o contest, dar ca medic care conduce acea unitate cum poate să propună o astfel de activitate care știe clar că afectează sănătatea copiilor de acolo și chiar și a medicilor.

Dl. Claudiu Coman

Acesta este scopul să vedem consiliul de administrație și DSAM-ul să ne spună cine a făcut această propunere, cine este responsabil. Sigur în momentul în care conducerea unității și-o însușește și-o însușește dar să vedem dacă și dânșii și-au însușit-o în cunoștință de cauză sau nu. Domnul Enache vroiați să mai spuneți ceva?

Dl. Paul Enache

Da vroiam să informez colegii că aceste farfurii zburătoare sunt montate pe Spitalul de Copii și trebuie urgent demontate iar legat de papuceii care sunt prin spitale, sunt o serie întreagă de firme care își fac jocurile prin toate spitalele și mai vreau să vin cu o completare vis-a-vis de persoanele străine care intră în spital, fiindcă am discutat cu foarte mulți medici, inclusiv la Spitalul Județean, toate holurile, la toate nivelele, sunt pline de cetățeni care au treabă sau nu au avut treabă în spitale. Deci nu au cum să-și desfășoare efectiv activitatea medicii. Ar trebui dată o dispoziție prin care să nu se mai intre sau să fie ore și zile stabilite clar când au acces oamenii sau rudele celor care sunt spitalizați, când pot să intre în spital. Mulțumesc.

9

DI. Claudiu Coman

In ceea ce privește aceste farfurii zburătoare, aceste antene, am verificat în urma analizei pe care am făcut-o ieri și alaltăieri, e clar că dacă ele sunt montate sunt montate fără acordul nostru, nu există un acord al consiliului județean și ar fi trebuit să existe. Vă rog să consemnați acest lucru și din nou să analizăm și noi, domnul Grigorescu vă rog.

Dl. Grigorescu Dan Ovidiu

Mulțumesc domnule președinte, am bănuit că o să se discute pe tema aceasta și am luat legătura astăzi dimineață cu directorul Liviu Muntean al Spitalului de Copii. Să știți cu toții că practic modul în care s-au adresat consiliului județean nu este foarte corect procedural, pentru că ei nu vroiau de fapt decât să prelungească, înțeleg, dacă există așa ceva, un contract de închiriere. Asta mi-a zis el. Dacă acest contract de închiriere nu există în momentul de față și se cere intrarea practic în legalitate, este una, dar dacă se cere practic o prelungire a acestuia înseamnă că lucrurile sunt cu rădăcini mai adânci și eu sunt de acord sau de principiu că oricum un spital are nevoie de fonduri proprii, fără discuție, însă aceste fonduri proprii nu ar trebui să provină din niște activități care să pună în pericol, chiar și conceptual, sănătatea cuiva, așa încât părerea mea este că discuția este oportună și va trebui continuată.

Dl. Vasile Ungureanu

Mă văd nevoit să iau cuvântul a doua oară pe acest punct dar vis-a-vis de intervenția pe care a avut-o colegul domnul doctor Grigorescu, ne-a adus o altă lumină privitoare la această cerință și anume practic ni se cere să spălăm niște păcate gata făcute, deci în acest moment vă cer oficial dumneavoastră să demarați o anchetă privitor la toate spațiile din cadrul Spitalului de Copii și a Policlinicii de Copii, cu tot ceea ce este spațiu dat în administrare altora decât cei care trebuie să-1 administreze de fapt și anume Spitalul de Copii. Dacă sunt date spații, indiferent de forma prin care sunt date, chirii, închiriere, concesiune și dacă nu au avizul nostru chiar trece limita de infracțiune și în cazul acesta după ce se va face, acum vă cer, acea anchetă, dacă se constată aceste fapte, cred că va trebui să înaintăm mai departe către organele competente acele descoperiri. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, vă rog să consemnați în procesul verbal, noi am comandat deja un audit la Spitalul de Copii, este în desfășurare pe achizițiile publice începând cu anul 2012, achiziții publice, investiții, vă rog să îmi consemnați toate aceste observații și toate aceste lucruri care s-au discutat în plen și să completăm ca să pot cu materialul respectiv, să îi dau domnului Popa și să aibă în vedere să controleze și aceste chestiuni, auditul tot este acolo, completăm și cu aceste aspecte legate de spații și tot ce ați consemnat dumneavoastră. Doamna Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Bună ziua, dacă este adevărat ce spune domnul consilier vreau să vă spun că înseamnă că există o hotărâre prin care li s-a dat voie.

Dl. Claudiu Coman

O să se verifice toate aceste aspecte. Vă rog să votăm, deci votăm amânare, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Auditul are o logică în sine, sigur că împreună cu Mihai o să vă informăm când o să avem rezultatele dar am hotărât să așteptăm și informarea pe care o să ne-o facă consiliul de administrație și DSAM-ul, cu ceea ce le stă dânșilor în puteri pe 16 decembrie la ședința următoare. Vă rog să votăm să primim această informare și ea să se facă de către DSAM până pe data de 16 decembrie să fie prezentată în cadrul plenului. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu dr. Roșianu Carmen pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Universitatea „Transilvania” Brașov în vederea elaborării Strategiei Județului Brașov în domeniul sănătății. Domnul Danu mi-ați spus că doriți să interveniți aici.

Dl. Aurelian Danu

Acum nu aș vrea să rămânem sub incidența a ceea ce se întâmplă la Spitalul de Copii ci să constatăm în sens apreciativ că având în vedere dotările din momentul de față și personalul medical existent, totuși la nivelul județului Brașov, spitalele încearcă și personalul medical, să își facă datoria cât se poate de bine. Referitor la această strategie și la acest protocol de colaborare eu aș veni cu câteva completări. In primul rând trebuie să pornim de la ideea că acest sistem sanitar ar trebui să-1 gândim ca fiind un sistem integrat care să nu se limiteze doar la spitale și policlinici ci să includă și farmaciile pentru că există foarte multe comune în județul Brașov unde cetățenii sunt obligați să parcurgă zeci de km pentru a achiziționa medicamentele. Se include și serviciul de ambulanță, care deși are 9 puncte la nivelul județului Brașov, poate ar trebui să vedem cum putem să îi sprijinim astfel încât să ajungă în timpii stabiliți de standardele europene. De asemenea aș dori ca din punct de vedere profesional și metodologic, știm că sistemul de sănătate este patronat de Direcția de Sănătate Publică și aș propune să includem și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică care au și specialiști foarte buni în management sanitar, să aibă un rol consultativ, cel puțin la nivelul acestei comisii și să fie incluși și în protocol. Un alt punct foarte important, dacă nu cel mai important, ar trebui să ținem cont de finanțatorul sanitar din punct de vedere medical care este CAS-ul. Ca atare nu putem să construim o asemenea strategie fără a avea un punct de vedere al reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate. Un alt element pe care aș dori să îl subliniez, această strategie și acest studiu să nu privească doar o politică sanitară pe termen scurt ci să aibă în vedere și termenul mediu și lung și să nu privească totul doar din perspectiva urgențelor medicale ci și din punct de vedere al bolilor curente pentru că există o sumedenie de boli care necesită spitalizare, fără a avea un caracter de urgență și nu în ultimul rând a componentei de sănătate psihică și tot ce înseamnă acest lucru. De aceea tot în cadrul acestei echipe care avea responsabilitatea principală să elaboreze o asemenea strategie, aș apela și la reprezentanții Colegiului Medicilor, ai Colegiului Farmaciștilor și ai Colegiului Psihologilor. Aceste structuri există și la nivel județean, ca atare cred că ar trebui să folosim întreaga expertiză a acestor oameni și în acest context tehnocratic cu siguranță că vom avea un sistem integrat de sănătate viabil la nivelul județului Brașov. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc pentru completări, sigur că cei de la Comisia de sănătate care supervizează desfășurarea întregului proiect vor avea grijă să conexeze toate aceste instituții cu un rol foarte important în sănătate pentru a fi consultate în momentul în care se elaborează strategia. Acum dacă avem foarte multe moașe s-ar putea să nu iasă nimic. Acesta este motivul pentru care facultatea este cea care va elabora proiectul, pe urmă va urma faza de consultări și sigur că este normal ca toate instituțiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră să fie consultate și este foarte bine că ați făcut aceste precizări. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Având în vedere că toate spitalele au titulatura doar de spital clinic aș ruga ca să se consemneze ca acest studiu să țină cont de ce ar însemna ca aceste spitale să devină și universitare, pentru că avem o universitate în Brașov care are și Facultatea de medicină sau spitale de specialitate. Eu am stat de vorbă cu mai multe persoane din sistemul medical și chiar ne-au rugat pe noi ca și consiliu județean să analizăm ce implicații ar avea ca să aibă statutul nu numai de spital clinic, să poată să fie spital clinic universitar și de specialitate sau spital clinic universitar, sunt tot felul de forme. Nu mă pricep dar aș dori ca această strategie să ne prezinte ce implicații ar avea pentru spitalele din județul Brașov să primească diferite titulaturi din care am spus mai devreme.

Dl. Claudiu Coman

Noi am și aprobat într-o ședință anterioară faptul că la baza strategiei stau două elemente, centrarea pe Spitalul Județean sau Clinic Județean și faptul că ne dorim ca toate spitalele, că poate vor rămâne 5 și nu vor rămâne 6, depinde de ce va spune strategia, sau rămân 4, Dumnezeu știe că noi acum doar speculăm, dar să spunem că vor rămâne în structura actuală, toate să devină spitale clinice. In ceea ce privește alte precizări o să-1 rog pe domnul Grigorescu să le facă.

Dl. Grigorescu Dan Ovidiu

Domnule președinte, stimați colegi, foarte multă lume, chiar din lumea medicală, face o confuzie extraordinară. Definiția spune că spitalul universitar este acel spital în care toate secțiile, absolut toate, sunt secții clinice, cum e de pildă Spitalul Universitar din București. Spitalul clinic este spitalul care are în componență minim o secție clinică, deci activitatea universitară nu are legătură cu titulatura de universitar. Din păcate pentru Brașov, nu o să avem niciodată spital universitar pentru că de pildă specialitatea de neurochirurgie nu se regăsește printre disciplinele pe care facultatea le predă. Deci să ne limităm la faptul că spitalul este clinic și este suficient. Titulatura de universitar nu este o titulatură superioară a celui de clinic ci este o titulatură care dă o pălărie mai mare acestei activități. Asta pe de o parte, pe de altă parte nu am venit pregătit pentru discuția aceasta dar v-aș ruga frumos, mai ales pe colegii din Comisia de sănătate, ca în momentul în care semnează acel protocol, pe de o parte să precizeze, că nu o facem noi aici, care este termenul strategic, pe câți ani de zile facem acest lucru atâta timp cât protocolul, aici se spune că este valabil doar doi ani de zile de la semnare. Asta odată, deci facem strategie pe 2 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani, asta este una și evident că cei care sunt implicați în generarea acestei strategii sunt unii sau alții, mai mult sau mai puțin, asta pe de o parte și doi, îmi pare rău v-aș ruga frumos să mă înțelegeți, din start vă spun că rolul meu în consiliul județean nu va fi acela de a îmi promova acest proiect al noului Spital Județean de Urgență Regional, toate aceste probleme ar putea să fie rezolvate prin eforturi comune privind ridicarea aici la Brașov a unui spital așa cum ar trebui să fie și atunci lucrurile astea toate vor dispărea. Evident că este tot o chestie de strategie, de ani de zile și așa mai departe, probabil că ar fi bine ca cei care sunt semnatarii protocolului să țină seama nu numai de instituții ci poate și de cei care nu fac parte din aceste instituții dar se pricep la așa ceva.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, cu totii ne dorim acest lucru, vorbim de ceea ce avem în momentul de față și construim pe baza a ceea ce avem. în ceea ce privește semnatarii protocolului, sigur acești semnatari sunt reprezentați de o direcție din subordinea, Comisia are rol consultativ, nu poate să se angajeze în nici un fel, când am spus Comisia, comisia supervizează, deci comisia poate să analizeze să pună informațiile cap la cap, să coordoneze dar nu să semneze. Semnătura este a executivului. In ceea ce privește alte aspecte legate de durată, legate de perspectivă, împreună cu domnul vicepreședinte Veștea ne vom întâlni cu cei de la Facultatea de Medicină desemnați la nivelul universității și o să stabilim toate aceste chestiuni și bineînțeles că o să vi le prezentăm și o să le analizăm împreună cu dumneavoastră că acesta este rolul nostru, noi venim cu o propunere și în urma discuțiilor cu dumneavoastră avizăm sau nu avizăm propunerea respectivă. Vă rog domnul vicepreședinte Veștea.

Dl. Mihail Vestea

Dacă îmi permiteți să vă fac o scurtă informare, colegii din Comisia de sănătate știu, am avut o întâlnire cu directorii celor 6 spitale și cu membrii din consiliile de administrație și le-am solicitat să ne facă o propunere de program de dezvoltare pe 3 ani fiecărui institut în parte. Unii dintre ei ne-au adus un draft, unii ne-au promis că până la începutul lunii decembrie ne aduc acest program, o să vi-1 prezentăm, o să-l discutăm întâi în comisia de specialitate și după aceea o să prezentăm, ideea este ca să avem acest program de dezvoltare care înseamnă și lucrări de investiții și lucrări de reparații dar și dotări pe 3 ani. Este bine și pentru noi ca să putem să facem prevederi bugetare multianuale, este bine și pentru directori pentru că ei au semnat acum un contract pe 3 ani cu noi și pot și ei să se sprijine pe ajutorul nostru ca să își ducă acest mandat la bun sfârșit. Mulțumesc.

Dl. Aurelian Danu

Domnul vicepreședinte doar o completare vis-a-vis de ce discutam, să nu uităm să includem în această strategie și spitalele din județ, Spitalul Rupea, Făgăraș, ce mai avem la Codlea, ce mai avem la Săcele, pentru că și ele sunt foarte importante și trebuie integrate în acest concept. Ele nu sunt în subordinea noastră și de aceea vreau să le includem.

D1. Claudiu Coman

Mulțumesc că ne-ați informat că nu sunt în subordinea noastră și atunci nu vă mai certăm că ați intervenit de două ori, deci stimați colegi vă rog pe viitor să vă concentrați și să încercați ca toate ideile să le formulați într-o singură intervenție. Vă rog să votăm punctul 11 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Obstetrică Ginecologie I la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și aprobarea componenței acestor comisii. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, funcție specifică din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Brașov și aprobarea componenței acestor comisii, l-am amânat la solicitarea comisiei de sănătate. Punctul 16 notă informativă privind conținutul Ghidului de Investiții - Drumuri județene, proiect realizat de Banca Mondială. Este o notă informativă, ați primit-o ați discutat-o, dacă sunt discuții, vă rog domnul vicepreședinte Mihail Veștea.

Dl. Mihail Vestea

Am o rugăminte mare la dumneavoastră, Simona Bej an este aici, este manager public la noi, dânsa se ocupă de acest program de investiții multianuale, rugămintea mea este să citiți toate documentațiile pe care vi le punem la dispoziție, sunt foarte interesante. Ideea ar fi ca în ședința următoare să vă propunem un program de investiții multianual pe drumuri județene, având la bază și documentațiile întocmite de către specialiști printr-un contract de colaborare cu Banca Mondială și Ministerul Dezvoltării. Prin aceste documente se prezintă Ministerului Dezvoltării un mod de alocare, de prioritizare și alocare de sume pentru lucrările de dezvoltare pe drumuri județene, drumuri comunale, apă, canal și învățământ. Noi am discutat cu specialiștii care lucrează pe acest domeniu și vrem să aprofundăm această gândire pentru județul nostru. Acolo veți găsi materiale care fac referire și la județul nostru dar noi între timp le-am discuta și le-am dat datele la zi astfel încât în ședința următoare noi vrem să vă propunem spre aprobare un program multianual de dezvoltare în investiții pe drumuri județene cu priorități, cu sume alocate pentru fiecare an, ca să facem un pic de ordine în acest domeniu. Mulțumesc mult de tot și vă rog să citiți, este foarte interesant.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, deci cei care nu ați citit, vă rog să citiți. La diverse înainte să intrăm pe ordinea de zi, în afară de cele trei materiale pe care deja le-am votat, am două precizări, ați primit o prezentare și un raport pe 2015 de la Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, îi rog pe colegii de la clubul sportiv atunci când un astfel de document doresc să fie însușit ca document oficial, să facă demersurile ca el să intre ca informare pe ordinea de zi a ședinței de consiliu. Așa este pur și simplu un raport pe care dânșii ni l-au pus la dispoziție. A doua chestiune, v-am promis data trecută . o informare cu privire la comisia care a evaluat activitatea Companiei Apa, pentru că acea comisie care a fost votată de noi mai este în discuții cu executivul consiliului județean, o să vă propun ca acea informare să o prezentăm în plenul următor din 16 decembrie. Punctul 1 de la diverse proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Muzeului de Artă Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosința Muzeului de Artă Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Muzeului de Etnografie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. -Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21 A, aflat în prezent în folosință Muzeului de Etnografie Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am primit recent o adresă de la Biserica Evanghelică care a primit prin retrocedare conform legii aceste imobile în care funcționează cele două imobile, ei ne așteaptă cu acest contract de negociere până la 27 noiembrie, sper că vom avea permisiunea și înțelegerea dânșilor încă 3 zile dar aș propune să dăm termen celor doi manageri de instituții până la sfârșitul lunii, să le dăm termenul necesar ca să vină cu contractul de închiriere negociat cu proprietarul. Cu permisiunea dumneavoastră o să completez.

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să completați cu această chestiune, punctul proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate/achiziționarea de noi servicii juridice ce constau în acordarea de consultanță, asistență juridică și reprezentare a intereselor Județului Brașov și a Consiliului Județean Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de asistență și de reprezentare de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în dosarul nr. 9654/62/2009 care este pe rolul Tribunalului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. în felul acesta mai aflăm și noi ce se întâmplă și la spitale că au nevoie pentru închirieri de votul nostru, la parcuri că au nevoie pentru reprezentarea juridică de votul nostru. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele”. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, este vot de patrimoniu, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 Referat privind aprobarea regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al județului Brașov în anul 2015. Domnul Crăciun.

Dl. Dragoș Crăciun

Dați-mi voie să fac câteva completări și observații cu privire la acest regulament. în primul rând cred că ar trebui trecut în regulament că se vor lua în considerare ramurile sportive ale căror federații sunt afiliate la Comitetul Olimpic Internațional. Doi, la articolul 9 se vor atașa următoarele documente copie după diploma obținută de sportiv. Cred că dacă sportivul, clubul nu are diploma respectivă ar fi bine ca să se completeze cu un document prin care clubul să ateste obținerea acelui rezultat. Sportivii care vor fi premiați, după părerea mea, clubul respectiv ar trebui să trimită la comisie numai palmaresul, nicidecum să prindă în documentație și copie după buletin și un cont bancar. Vom cere copie după buletin și cont bancar numai celor care vor câștiga, celor premiați la cele 4 categorii de vârstă. De asemenea cu acest prilej dați-mi voie încă odată să rog cluburile din județul Brașov să trimită palmaresurile sportivilor care au obținut rezultate internaționale în cel mai scurt timp la consiliul județean pentru a face aceste nominalizări pentru premieri. Mulțumesc.

Dl. Aranyosi Ștefan

Stimați colegi, bănuiesc că argumentul, răspunsul, va fi că așa spune OUG, să o calific ca fiind tâmpită. întrebarea mea am mai pus-o. La articolul 9 se vorbește despre premierea elevilor care obțin rezultate la olimpiadele și concursurile internaționale și ca să înțelegeți foarte bine o să vin cu un singur exemplu, de aici rezultă că la olimpiada națională de limba și literatura română nu se va mai da niciodată un premiu? Că nu e internațională? Este adevărat că într-o OUG cu o titulatură clară, dar cu conținut tâmpit, de se vorbește despre premiile acordate în instituțiile bugetare, e un ultim articolaș acolo care face precizarea că se dau elevilor la concursurile internaționale. Dar întreb, titlul este pentru angajații din buget, elevii sunt angajați? E adevărat că așa zice această OUG, motiv pentru care nu am mai acordat premii acum 2 ani, anul trecut am acordat premii unde s-a putut, iar noi consiliul județean, autoritățile de educație trebuia să nu uite și aduceți-vă aminte că am mai avut această intervenție și acum un an și atunci trebuia organizat un concurs internațional, că se putea invita Liceul din Iula cu liceul din Rădăuți și făcut unul internațional. Și olimpiada națională, rețineți, unde rezultatele și participanții ca număr și ca, calitate, nu sunt de oriunde, ei nu pot primii premii, dar dacă adunăm trei orașe din două țări este internațional.

Dl. Claudiu Coman

Da și am spus și anul trecut, am spus și acum doi ani, avem aceeași problemă cu acele premii ATOP pe care nu mai putem să le dăm pentru că o ordonanță pe 2012 pe urmă nu a mai fost revocată, ce putem să facem pe această cale este să tragem un semnal de alarmă și să transmitem încă odată către legislativ aceste probleme.

Dl. Mihail Vestea

9

Rugămintea mea este dacă putem săptămâna viitoare să ne întâlnim. Aveți perfectă dreptate și cred că trebuie să încercăm să acționăm, deci să nu ne mai tot plângem și să vedem cum mergem pe la Guvern, pe la ministerele de specialitate și să încercăm să modificăm această ordonanță.

Dl. Aurelian Danu

Domnilor colegi, acum vreau să fac și eu un comentariu referitor la acest punct, în regulamentul nostru de organizare și funcționare și în Legea 215 se precizează foarte clar că avem o responsabilitate foarte bine definită referitoare la învățământ, la educație, ca atare dacă am privi din această perspectivă, a responsabilității noastre ca și consiliu județean, am putea să o transformăm într-o oportunitate și să cream o strategie la nivelul județului Brașov prin care acești premianți ar putea să fie puși în valoare și recompensați pentru meritele și aportul lor. O întreb pe doamna secretară dacă nu cumva acesta ar fi un argument absolut bun pentru că nimeni nu ne oprește să cream o asemenea strategie, să folosim argumentul de oportunitate.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnul Danu și vă rog să elaborați această strategie și să includeți și ordinea publică. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu completările car au fost ale domnului Dragoș Crăciun, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 13 de pe ordinea de zi ați primit materialul cu privire la acțiunea organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, dacă sunt discuții? Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Da domnul președinte mulțumesc, m-am uitat peste acest material, m-am uitat la lista de invitați și sper că pur și simplu a fost o scăpare din partea celor care au întocmit lista, că bănuiesc că nu domnul prefect a întocmit-o, nu au inclus absolut toți reprezentanții instituțiilor deconcentrate și am să vorbesc personal cu domnul prefect, deci mai trebuie incluse acolo câteva instituții și la invitați personali am să vă rog, dacă domnul prefect nu a făcut-o, pentru că tot noi finanțăm și sunt convins că cel puțin dumneavoastră domnule președinte ANATOP, veți fi de acord, la invitați personali sunt o parte din personalitățile județului care nu au în acest moment funcție, să fiți de acord, la cererea noastră, să mai introducem cel puțin 2 nume, dacă nu mai multe, și anume pe domnul general Pop care de curând s-a pensionat și cu care consiliul județean și ATOP-ul au avut o colaborare excepțională și în cazul în care nu are în altă parte persoana pe care o voi numi imediat, atribuții de prezență și pe domnul chestor Oprea, al nostru de la Brașov. Mulțumesc.

DI. Claudiu Coman

Mulțumesc, vă mandatez domnule consilier județean să comunicați toate aceste chestiuni și să vă ocupați ca ele să fie însușite domnului prefect. Domnul Vasile Oltean.

Dl. Vasile Oltean

Constat cu insatisfacție o atitudine extraordinar de opusă vis-a-vis de Prima Școală Românească. Până alaltăieri un site fantomă afirma că Muzeul Primei Școli Românești este închis sâmbătă și duminică. S-a rezolvat. S-a făcut o hartă a monumentelor cu rulaj spre monumentele din Brașov. Prima Școală Românească nu există. Acum constat în referatul acesta că nu avem cinstea și onoarea să participăm la ziua de 1 Decembrie. Toate instituțiile de cultură au această cinste și onoare, Prima Școală Românească nu o are. Și am aflat din surse neoficiale că chiar s-ar intenționa ca ziua de 1 Decembrie să nu se mai sărbătorească în Scheii Brașovului în Piața Unirii. Consider că cel mai important monument dedicat unirii românilor este cel ridicat de Uniunea Femeilor Române în 1939 în Piața Prundului, tocmai în memoria acestei zile de 1 Decembrie. Cred că este un semnal de alarmă pe care îl adresez autorităților din Brașov pe care le acuz de lipsă de cultură. Pentru că așa stau lucrurile în cultura brașoveană. Vrem să devenim o capitală a culturii și noi nu facem cultură la Brașov. Păi ce eveniment cultural mai important decât acesta, acolo unde în Șchei sunt Junii, e Prima Școală Românească și cea mai veche biserică ortodoxă din Țara Bârsei. Cred că m-ați înțeles ce am vrut să vă spun, m-am simțit jignit că Prima Școală Românească nu apare ca invitat la 1 Decembrie. Mi se pare nefiresc. Nu știu cine l-a făcut, eu acum am primit referatul, acum am aflat.

Dl. Claudiu Coman

O să vorbesc personal cu domnul prefect pentru a încerca să facem acest lucru, ați vorbit înainte și cu domnul Veștea și cu mine și este într-adevăr o nedreptate și ar fi cazul, ar fi momentul să sărbătorim acolo unde trebuie să sărbătorim. Domnul Aranyosi.

Dl. Aranyosi Ștefan

Apelând la amabilitatea dumneavoastră de a transmite domnului prefect, poate îi transmiteți și faptul că liceele toate, au menirea principală educația. Și atunci poate toate liceele ar trebui invitate.

Dl. Claudiu Coman

De acord, domnul Maxim.

Dl. Maxim Adrian

Având în vedere că această listă poate fi perfectibilă, făcând un calcul, că ni s-a spus că meniul este 45 de lei, eu sunt cu matematica, banii pe care îi dăm noi 17.000 de lei ne asigură pentru 377 de persoane. Mai dă și municipiul atâta, fac ori 2 mai mult decât este aici, deci eu zic să votăm suma urmând ca această listă să fie completată cu persoanele care trebuie, în cazul în care nu ajunge, să le mai scadă din meniu.

Dl. Coman Claudiu

De acord, domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte sunt de acord cu ce spune domnul părinte, părerea mea este că trebuie să îl invităm pe domnul prefect acum, aici, și să ne spună poziția prefecturii și cine a făcut această listă, pentru că eu o consider ca o acțiune subversivă împotriva Primei Școli Românești și a zilei de 1 Decembrie și ar trebui deconspirată activitatea acestor infractori care nu își văd decât interesele personale. Deci încă odată repet, vă rog să îl chemați pe domnul prefect și să îi spunem această situație acum, mai întârziem 5 minute, 10 minute, nu este nici o problemă.

Dl. Claudiu Coman

Da mulțumesc, o să mergem noi la domnul prefect, domnul Ambrus.

Dl. Ambrus Carol

Mulțumesc domnul președinte, nu pot să trec nici eu cu vederea anumite puncte din lista celor care vor fi invitați la această zi importantă. Trăim de atâția ani în Brașov cu toții și nu am reușit nici până astăzi să învățăm că la noi la maghiari există mai multe culte care sunt recunoscute legal. Nu sunt multe, sunt în total 4. Dacă două din acestea sunt invitate și celelalte două nu, se creează o situație care este jenantă și fiindcă discutăm de omisiuni și de cultură, că omisiunea este pe bază de cultură, eu zic că este preferabil și ar fi plăcut pentru comunitatea noastră ca în sfârșit autoritățile să știe că existăm în această organizare. O ultimă observație, foarte scurtă, legat de ceea ce a zis și domnul părinte Oltean. Acel material care a apărut referitor la punctele importante din punct de vedere turistic din municipiul Brașov

A

este un pas înainte. Intr-adevăr sunt foarte multe monumente care merită să fie recomandate turiștilor și constatăm cu satisfacție că printre acestea se află foarte multe referitoare și la cultura maghiară din Brașov, dar în același timp, trebuie să fac și o observație critică, mai sunt anumite puncte care lipsesc din această chestiune și recomandăm ca pe viitor să fie consultată și comunitatea noastră, când se întocmește un astfel de material care se tipărește în mii de exemplare, se distribuie turiștilor și turiștii scapă, din păcate, din lipsă de informație, anumite puncte care sunt la fel de importante ca și celelalte. Vă mulțumesc.

D1. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Domnule președinte, stimate colege, stimați colegi, din această listă de protocol a prefecturii lipsește de exemplu organizația reprezentativă a minorităților germane Forumul German. De asemenea, văd că la mass media sunt trecute și ziare și posturi de televiziune, de radio, lipsește ziarul maghiar Brassoi Lapok care apare din 68 în Brașov, în fiecare săptămână se găsește la chioșc și nu apare nici ziarul german și ar trebui ca lista de protocol a prefecturii să fie completată cu aceste nume.

Dl. Claudiu Coman

Eu propun ca această hotărâre să o votăm cu următoarea rezervă, ea nu vă fi pusă în aplicare decât în momentul în care se reface această listă de protocol, o să-l mandatăm pe colegul Vasile Ungureanu să strângă de la toți colegii toate completările necesare, să le comunice domnului prefect și de asemenea, după ce se termină ședința. Ședința se termină când subsemnatul spune am închis ședința, după acel moment o să vă rog, cine dorește, să meargă cu mine până la domnul prefect. Nu are rost acum să facem alte chestiuni. De asemenea vă rog Comisia de buget finanțe, Comisia juridică și Comisia de urbanism să meargă la doamna secretar după ce se încheie această ședință pentru că mai avem niște probleme tehnice de rezolvat. Este o frază, o chestiune tehnică pe care trebuie să vă o comunicăm și vă cerem avizul. Da domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

îmi cer scuze că intervin a doua oară dar în urma a ceea ce eu am văzut și la rândul lor colegii noștri au văzut mult mai multe omisiuni din această listă, în principiu sunt de acord cu ce a spus domnul consilier Maxim, să se reducă din meniu, dar în cazul în care nu se va putea aș ruga ca suma aceasta de 17.000 să nu fie bătută în cuie ci să poată fi upgradată la un anume necesar.

Dl. Claudiu Coman

Această sumă nu poate fi nici upgradată nici abdatată, este fixă. Deci noi votăm o sumă fixă, cu amendamentele pe care le-am convenit. Domnul Danu.

D1. Aurelian Danu

Dacă tot s-a pus problema cine să vă însoțească, credem că cel mai în măsură este să fie chiar părintele Oltean ca să aibă oportunitatea să își spună personal oful.

Dl. Claudiu Coman

Părintele Oltean și bineînțeles dumneavoastră, ați fost prefect și cred că aveți experiența necesară ca să puteți să veniți cu argumentele care trebuie.

D1. Aurelian Danu

Eu merg la doamna secretar.

Dna. Luminița Olteanu

Dacă nu ajunge atunci plătim.

Dl. Claudiu Coman

Bună observație. Domnul Manea.

Dl. Manea Ion

Având în vedere că este în perioada postului Crăciunului, meniul este suficient.

Dl. Claudiu Coman

Cu amendamentele pe care vi le-am spus vă rog să votăm și după vot să nu părăsiți băncile pentru că mai urmează o intervenție. Culegem voturile pentru punctul 13, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc pentru participarea la ședință, bun venit domnule Grigorescu și pentru că nu am vrut să începem într-o notă tristă această ședință, totuși de la ultima noastră ședință și până acum s-au întâmplat două evenimente nefericite în România și la Paris, vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru toți morții noștri. Dumnezeu să îi odihnească. Vă mulțumesc.

p. Președinte,

Secretar,

Vicepreședinte

Dumbrăveanu Maria

Coman Claudiu

țp.