Hotărârea nr. 401/2015

Hotărârea.nr. 401 – privind aprobarea Statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.401

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea Statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14.421/16.11.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare din cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea Statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. ,.c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Claiidiu ComaKContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov Str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Stat funcții DGASPC Brașov

Nr. crt

Funcții publice de conducere

Nivel studii

Clasa

Grad

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Director general

S

82

n

1

4340

2

Director general adjunct

S

80

ii

1

4207

3

Director general adjunct economic

S

80

n

1

4207

4

Sef serviciu

s

76

n

12

39893

5

Sef birou

s

74

n

1

3367

6

Total

16

56014

Nr. crt.

Funcții publice de execuție

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Auditor

S

I

Superior

2

6160

2

Consilier

S

I

Superior

64

153076

3

Consilier juridic

s

I

Superior

12

28076

4

Consilier juridic

s

I

Debutant

1

1176

5

Inspector

s

I

Principal

13

16643

6

Inspector

s

I

Asistent

11

20650

7

Inspector

s

I

Debutant

1

1176

8

Referent specialitate

SSD

II

Superior

3

5220

9

Referent

M

m

Superior

7

16107

Total

114

248284

Ioana Ditcu

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Stat funcții DGASPC Brașov

Nr.crt.

Funcția contractuala de conducere

Nivelul studiilor

Număr posturi

Total salar de baza

1

Sef Serviciu gradul I

S

2

5699

2

Total

2

5699

Nr.crt

Funcția contractuala de execuție

Nivelul studiilor

Număr posturi

Total salar de baza

1

Inspector de specialitate gradul IA

S

4

9036

2

Inspector de specialitate gradul I

S

7

13281

3

Inspector de specialitate gradul II

S

7

11932

4

Referent IA

M

3

3935

5

Referent I

M

4

5148

6

Kinetoterapeut

S

1

1546

7

Medic specialist

S

2

5199

8

Medic

S

2

4216

9

Secretar

G

1

1208

10

Șofer

G

6

9800

11

îngrijitoare

G

3

3787

12

Muncitor calificați

G

3

4516

13

Total

43

73603

întocmit, Ioana Ditcu

Stat de funcții

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3330

2

Coordonator personal de specialitate

S

1

3304

3

Total

2

6634

Compartiment Administrativ

I

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

1924

2

Referent contabil

M

IA

1

1678

3

Muncitor calificat

G

III

9

13552

4

Magaziner

M

II

1

1541

5

Șofer

G

I

1

1689

6

Inspector de specialitate

S

1

1904

7

Paznic

G

II

4

5273

8

Total

13

27561

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistent social

S

1

1848

2

Psiholog specialist

S

2

3895

3

Psihopedagog

S

1

1511

4

Pedagog recuperare

PL

1

1802

5

Educator

S

I

4

8019

6

Inspector de specialitate

S

II

2

6242

7

Inspector de specialitate

S

I

1

2451

8

Referent

M

I

16

26253

9

îngrijitor

G

3

3975

10

Total

31

55996


Cămin pentru Persoane Varstince Castanul

Compartiment Socio-Psiho-Medical

t: o

k» Z

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic spec.

S

1

2751

2

Psiholog specialist

S

1

1948

3

Asistent social

s

2

3696

4

Asistent med.pr.

PL

3

5715

5

Asistent medical

PL

2

3302

6

Infirmiera

G

6

7305

7

îngrijitor

G

4

5300

8

Maseur

M

1

1560

9

Referent

M

I

1

1613

10

Total

21

33189

TOTAL-72


Director General^

Duma GtmHâne

\?x> v z


Director General AcsinteResurse Umane, SSM, Claudia Duicuîntocmit, Ioana Ditcu


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luiiu Maniu nr. 6, Brașov

Centrul de Plasament "Casa Ioana" Rupea

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef centru

S

II

1

3574

2

Total

1

3574

Compartiment Administrativ

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Administrator

M

1

1767

2

Economist

S

II

1

1998

3

Muncitor calificat

G

III

5

7526

4

Magaziner

M

II

1

1529

5

Șofer

G

I

1

1689

6

Paznic

G

II

2

2533

7

Total

11

17043

Compartiment Socio-Psiho-Medica!

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistent social

S

2

3586

2

Psiholog

S

2

4243

3

Psihopedagog

S

1

1833

4

Inspector de specialitate

S

2

4191

5

Educator

S

3

5678

6

Asistent medical

PL

1

1748

7

Asistent medical principal

PL

1

1904

8

Referent

M

IA

1

1758

9

Referent

M

I

12

19690

10

îngrijitor

G

10

13250

11

Total

35

57882
Sef Serviciul Resurse Umahâ, SSM,

ClaudiaDuicuDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Aprobat


p. Președinte Vicepreședinte


COMPLEX DE SERVICII DACIA


Compartiment Socio-Psiho-Medical CP Dacia

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1847

2

Psihopedagog

S

1

1611

3

Asistent social

S

1

1808

4

Medic specialist

S

1

2959

5

Educator

M

I

1

1558

6

Educator

S

2

3875

7

Asistent medical

PL

1

1692

8

Referent

M

I

4

6563

9

Referent

M

II

3

4442

10

îngrijitoare

G

6

7883

11

Total

21

34237

TOTAL-31
Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3574

2

Total

1

3574

Compartiment Administrativ

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

2010

2

Muncitor calificat

G

III

5

7526

3

Magaziner

M

II

1

1410

4

inspector

S

II

1

1924

5

Paznic

G

1

1288

6

Total

9

14159

Set Serviciul Resu

Claudia Duicu

întocmit, Ioana Ditcu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luiiu Maniu nr. 6, Brașov

Complex de Reabilitare Școlara Bradet

Aprobat

p. Președinte Vicepreședinte Coman Claudiu

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3833

2

Total

1

3833

Centrul de Plasament Brandusa Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

2172

2

Magaziner

M

1

1755

3

Muncitor calificat

M

III

9

15140

4

Șofer

G

III

1

1869

5

Paznic

G

3

4240

6

Total

15

25176

Compartiment Socio-Psiho-Medical Brandusa

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic

S

1

2723

2

Psiholog practicant

S

1

2072

3

Asistent social

S

1

2109

4

Educator

S

4

8673

5

Asistent medical principal

PL

1

2256

6

Asistent medical

PL

2

3951

7

Referent

M

IA

1

1749

8

Referent

M

l

3

5356

9

Referent

M

II

2

3313

10

Pslhopedagog

S

1

1898

11

îngrijitoare

G

7

10325

12

Total

24

44426

Compartiment Administrativ Ghiocelu

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Administrator

M

I

1

1972

2

Magaziner

M

1

1755

3

Muncitor calificat

G

III

9

14132

4

Paznic

G

II

2

2827

5

Total

13

20686

Compartiment socio-psiho-medical Ghiocelul

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

S

2

4321

2

Psihopedagog

S

2

4355

3

Psiholog specialist

S

1

2005

4

Asistent medical principal

PL

2

4287

5

Asistent medical

PL

1

2033

6

Asistent social

S

1

1889

7

îngrijitoare

G

8

11612

8

Educator

S

1

2229

9

Referent

M

IA

1

1696

10

Referent

M

I

5

8551

11

Referent

M

II

3

4476

12

Total

27

47453

Locuința Protejata Casa Chris

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

îngrijitoare

G

4

6080

2

Total

4

6080

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Coordonator personal de specialitate

S

1

3578.4

2

Asistent medical

PL

2

4061

3

Maseur

M

1

1758

4

Profesor CFM

S

1

1793

5

Psiholog

S

1

1781

6

Asistent social

S

1

1781

7

Referent

M

I

2

3562

8

Logoped

1

2065

9

Muncitor calificat

G

III

1

1682

10

Total

11

22062întocmit, ioana Ditcu

Aprobat

p. Președinte Vicepreședinte

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Inspector de specialitate

S

I

3

7332

2

Inspector de specialitate

S

II

3

6082

3

Consilier juridic

s

II

1

1958

4

Psiholog practicant

S

2

3586

5

Psiholog specialist

s

2

3779

6

Asistent social

s

3

5843

7

Educator

s

1

2023

8

Asistent medical

PL

1

1817

9

Referent

M

IA

2

3443

10

Referent

M

I

1

1572

11

Referent

M

II

1

1281

12

îngrijitoare

G

4

5255

13

Total

24

43970VI103UW


Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef centru

S

II

1

3188

2

Total

1

3188

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

2074

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1924

3

Muncitor calificat

M

III

3

4516

4

Șofer

G

III

1

1654

5

Total

6

10168

Director Genei al Agjf Economic, Acsinte Ma Uda

ia


Sef Serviciu] Resurse ^wme, SSM, Claucjia Dqicu întocmit, Ioana Ditcu

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3686

2

Total

1

3666

Compartiment Administrativ - Contabil CIA Timiș

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

2078

2

Inspector de specialitate

S

li

1

1933

3

Magaziner

M

1

1588

4

Muncitor calificat

M

III

8

13458

5

Șofer

G

III

1

1869

6

Muncitor necalificat

G

2

2825

7

Spalatoreasa

G

1

1295

8

Referent

M

I

1

1588

9

Total

16

26634

Compari

iment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic specialist

S

1

3316

2

Psiholog practicant

S

1

2001

3

Asistent social

S

1

1979

4

Educator

PL

1

2063

5

Asistent medical principal

PL

2

4511

6

Asistent medical

PL

3

6092

7

Referent

M

I

2

3604

8

îngrijitoare

G

5

6429

9

Infirmiera

G

18

23890

10

Maseur

M

1

1802

11

Total

35

55688

Compartiment Administrativ CIA Sf. Anton

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Administrator

M

I

1

1854

2

Economist

S

II

1

2168

2

Referent

M

IA

1

1882

3

Muncitor calificat

G

III

7

11776

4

Muncitor necalificat

G

2

2827

5

Spalatoreasa

G

1

1673

6

Paznic

G

II

3

4328

7

Șofer

G

1

1845

8

Total

17

28352

Compartiment socio-psîho-medical CIA Sf-Anton

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic

S

1

2435

2

Referent

M

I

1

1784

3

Referent

M

II

1

1447

4

Psiholog specialist

S

1

2241

5

Asistent medical principal

PL

1

2256

6

Asistent medical

PL

3

5611

7

Asistent social

S

1

1968

8

îngrijitoare

G

5

7190

9

Infirmiera

G

13

17705

10

Total

27

42637

TOTAL-96Director General Acsinte Marja

/Economic,


Sef S iddl Resurse Umane, SSM, Claudia Duicu

întocmit,

Ioana Ditcu

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

4559

2

Total

1

4559

Compari

iment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

IA

1

1678

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1986

3

Muncitor calificat

M

III

4

6021

4

Total

6

9685

Compartiment Socio-Psiho-Medica

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Logoped

S

I

1

1761

2

Educator

PL

1

1860

3

Psiholog specialist

S

1

1852

4

Asistent social

s

1

1774

5

Educator

s

1

1901

6

Asistent medical principal

PL

1

2000

7

Profesor CFM

S

1

1913

8

Maseur

M

1

1608

9

îngrijitoare

G

1

1325

10

Total

9

15995

Centru

de zi Casa Soarelui Brașov

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

PL

2

3739

2

Psiholog

S

1

1784

3

Infirmiera

G

1

1325

4

Paznic

G

1

1292

5

Educator

S

I

1

1779

|    6    | Total


9919


Echipa Mobila de Recuperare

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

S

2

3931

2

Medic primar

S

1

3433

3

Profesor CFM

s

1

1791

4

Asistent medical

PL

1

1760

5

Șofer

G

1

1696

6

Total

6

12610
Director General Acsinte Mărie


idj^conomic,


/Teiul Resurse Umane, SSM, Claudia Duicu
Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3433

2

Total

1

3433

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

IA

1

1678

2

Administrator

M

II

1

1767

3

Șofer

G

III

1

1672

4

Total

3

5117

Compartiment Socio-Psiho-Medica

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1784

2

Asistent social

s

1

1740

3

Total

2

3525

Casa Sf. Maria Brașov

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistent medical principal

PL

1

2017

2

Referent

M

I

4

6563

3

Educator

S

2

2294

4

Inspector de specialitate

S

II

1

1995

5

Total

8

12869

Casa de Tip Familial "Brebenel" Râșnov

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

6689

2

Inspector de specialitate

S

II

1

2096

3

îngrijitoare

G

3

3975

4

Total

8

12759


Casa de Tip Familial "Bambî" Zamesti

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

2

3344

2

Inspector de specialitate

S

II

2

4032

3

îngrijitoare

G

2

2645

4

Educator

S

2

3786

6

Total

8

13807
Adj. Economic,


iul Resurse Umane, SSM, Claudia Dujcu
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii Tariungeni

Aprobat

p. Președinte Vicepreședinte Coman Claudiu

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3433

2

Total

1

3433

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1998

2

Administrator

M

II

1

1561

3

Șofer

G

II

1

1505

4

Muncitor calificat

G

4

5484

5

Total

7

10548

Compartiment Socio-Psiho-Medica

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

2

3540

2

Asistent social

S

2

3644

3

Asistent medical

PL

1

1472

4

Total

5

8656

Casa de Tip Familial Lizuca Tariungeni

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

PL

1

1709

2

Referent

NI

1

2

3282

3

Educator

S

2

4014

4

îngrijitoare

G

4

5291

5

Total

9

14296

Casa de Tip Familial Patrocle Tariungeni

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

2

3282

2

Referent

M

II

3

2961

3

Educator

S

1

1849

4

îngrijitoare

G

3

3968

5

Total

9

12060

"Casa Anastasia"

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

5

9623

2

Inspector de specialitate

S

1

2006

3

Îngrijitoare

G

2

2645

4

Educator

S

1

1701

5

Total

9

15976

Casa de Tip Familial Buburuza Budila

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

8204

2

îngrijitoare

G

4

5291

3

Total

8

13495

Centrul Rezidențial pentru Tineri

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Infirmiera

G

2

2211

2

îngrijitoare

G

4

4852

3

Referent

M

I

2

3214

4

Total

8

10277


Director General kdj

Acsinte MariSef Sefvicidl Resurse Umane, SSM, Claudia DuicuDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Aprobat

p. Președinte Vicepreședinte Coman Claudiu


Complexul de Servicii Harman

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3431

2

Total

1

3431

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

IA

1

1678

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1998

3

Șofer

G

III

1

1672

4

Total

3

5348

Compartiment Socio-Psiho-Medica

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1860

2

Asistent social

S

1

1551

3

Total

2

3412

Casa de Tip Familial Sf. Patrik Hanman

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

PL

1

1548

2

Referent

M

I

2

3282

3

Inspector de specialitate

S

1

2096

4

Educator

S

1

1375

5

îngrijitoare

G

2

2650

6

Referent

M

II

1

1439

7

Total

8

12389

Casa de Tip Familial Peter Pann Lunca Calnicului

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

1

1641

2

Referent

M

li

2

2979

3

Inspector de specialitate

S

2

4012

4

Asistent medical pr

PL

1

1941

5

îngrijitoare

G

2

2645

6

Total

8

13218


Casa de Tip Familial Donalt H

arman

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

2

3282

2

Referent

M

IA

1

1758

3

Referent

M

li

1

1490

4

îngrijitoare

G

4

5291

5

Total

8

11820

Casa de Tip Familial Greierasul Teliu


Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

6563

2

îngrijitoare

G

3

3968

3

Părinte social

G

2

2645

4

Total

9

13177

Casa Irlanda


Locuința

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

1

1641

2

Referent

M

II

2

2979

Inspector de specialitate

S

1

2035

3

Psiholog

S

1

1852

4

Total

5

8508lAdj/^conomic,


SefSi


Mari ine

J ierviciul Resurse Umane, $

Claudia puicu


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii Sacele

Aprobat

p. Președinte Vicepreședinte Coman ClaudiuStat de funcții

!

1 ÎMr. cri.

1

i

i

!

runcția

........ T.....,H,1

i

i

i.....

1 «Viveiui î

j Q'.Uviliv/l

........ r ■

1 i

Gradul 1 ,                    1

j

Nr.posturi

1 ------------ — — ■■■

l                                                        i

4                                                                 1

î Totai salar de !

i                                                                 1

i           ►>*>»r**           1

1                                                        j

I                                                        I

1                                                        i

î 1 j Sef corn

plex

i     e

1

11             i

“         1

•4

i      3574      i

1

1      9

1~~

Total

i

<

!

j      3574      j

Compartiment Administrativ - Contabil

1

i

1

i * •

i IMI . Vt

1

i

1

l

f

1

j           Funcția

I

1

1                        î                                 !

!    .   ,  , I    Gradul    !

• Nivelul •      _ .

;            i ororesio.'sai;

! studiilor • '                <

i                                1                                           •

Nr.oosturi

1                     1

4 k.        aîilili \k^ j

i                                                        i

$                                                 1

j                                                        |

l                                                        2

1                                                        1

:---------------------------------

j ’-conorp.fSt

:                            1                  ii                 i

I . .                              i                                                   :

1

i      1940      î

l            A—i

c

1 Administrator

ș         «V;        î               i              ;

l      UO/      1

!

1 Muncitor calificat

s          r*»          ț                                 i

*

î       1460       ,•

•        z.

1 Șofer

•:     G     ?       m       i

•ț

1                                                        î

>           1 W W            4

*

t                                                                 <

j î Ot3i

i                                i                                           i

1       tS&O/        1

CGi»iMarti.s»ent Sgcîc— P sîuo-MeuîC2:

l

i ..

i tur crr

r-nnr.ți?

i

i

1

l iuiuniiii

1                    ■ -

i      »*4• »i■»

; otitumui

i

i

I urauiii   1

f lur.nostun rxrrUcxo mn o* i       *

r-                ;

>

1 utâl Sâlsr ut b"H

î      ~

J

i     1    iHsinoioc

! °

! !

î i

i

a                 2___: _ f

*           r**

4                      «t

A ~iA rx

4         z.

/"VOîOtwa ÎL dUUidî

t           A—t

1 i 1 U

1 .........

i       O

i     ni

i              a

1

i       e

rtSiSttia iueuiuăi

1        1 i-

i

1 i IV -n

i

inspector de specialitate

1

i               1

2006

1 5

Total                       |

1        4

3484

Centrul Matemal Casa Mamei

1-------------------------------------------------!

i                                                                                                   i

‘   î

i țxjr crt. *              runct’a              * îMivețul 1

i                      j                                                                     i _*.. . -x:: l — - ;

j aiU'JiuVi ;

!

T

1


j-ijnct’a


z*»b j


î fur rvr»cturi î .....r~~ 1


i

4.

Ț

1

! t

a.

X •* A l?

‘t't i U

iKetefeni

j Ivi |           ii

■ 2

2865     |

4

Total

6

15699


Casa de Tip Familial Dale Sacele

i Nr. cri.

i

i

Funcția

Nivelul studihor

OroCvM > profesional

Nr.posturi

!

Total salar de baza

1 *

Referent

M

1

3

4751

2

Referent

M

!!

2

2979

3

îngrijitoare

G

3

3975

4

Total

8

11705

Casa de Tip Familial Chip Sacefe

Nr. crt.

Funcția

n 1

I Nivelul

| studiilor

t

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

4

Referent                    I M I      '

2

3167

2

îngrijitoare

I ~

3

3975

3

Referent

! rvl

2

2979

4

Total

1

7

10121


Director General


Acsinte MaSeFServiciul Resurse Umane, SSM, Claudia Duicu

întocmit, Ioana Ditcu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii "Măgură" Codlea

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3431

2

Total

1

3431

Compari

iment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

1904

2

Referent contabil

M

IA

1

1605

3

Administrator

M

I

1

1767

4

Magaziner

M

1

1570

5

Referent

M

li

1

1605

6

Muncitor calificat

G

13

19569

7

Muncitor necalificat

G

3

3800

8

Șofer

G

III

1

1624

9

Paznic

G

7

8867

10

Total

29

42311

Compartiment Socio-Psiho-Medica

i

Nr. crt. |           Funcția

1

Nivelul | studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

I     *ț     jDeiHnlrin

S '

|

2

1

.                                            i

I      7

1     —

i i i

4

1004V    |

1                Iar»*4•*»**]•                   i pi i

i     **     jrxoibiciii moviivoii                î     • *-

1---------î-------------------;— ---—i

I    4    ^Asistent medicei pnnciDai  I   °l-

1------------!------------------——■--------------1

I           lAcicfant cnnio!                !

i----------------------i

j o {t Qtai|[


o

3

15


4976


}     4976

1

i        irixi

I                                  I

•1 !

|     30420


5795


Centrul de Reabilitare Școlara Albina Codlea

Nr. crt.

!

1

1                 _ ..

|            s-uncția

5

>

Ni vei ui

oiuuibvi

— «--U I vsiâuui profesional

Nr. posturi

Total salar de

i-----

1 1 J

îIncrusr'ffir rizs crua.''»alițafo

| H   WlMl MV

$

2

3004

----

1        _

1     4

j Referent

ivi

i

Ș

4922

i     3

*

i

'Asistent medica!

H!

1

i 6S9

a

i inuiiiiioare

G

**

□ 3UU

o

1 r~i          —1

irxcieiciti

n a !V!

II

1!

4 l

4 n 4 <1 IO IO

i      c

! Cdi lA^+ar

R/)

d ono

ivi

1 OM V

7

l&ducator

__i________________________________________________________________

s

1

1904

8

| Total

13

20895

Centrul de Primire in Regim de Urgenta Domino

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

3

4922

2

Asistent medical principal

PL

1

2016

3

Psiholog de specialitate

S

3

5564

4

Asistent social

S

2

3864

5

Psihopedagog

s

1

1904

6

îngrijitoare

G

3

3975

7

Total

13

22245

Centrul de Plasament Speranța

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Profesor CFM

S

I

1

1762

2

îngrijitoare

G

31

41074

3

Maseur

M

1

1568

4

Total

33

44404

Centrul de Plasament Aurora

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

6563

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1915

3

îngrijitoare

G

4

5300

4

Educator

S

1

1811

5

Total

10

15589

Centru de Plasament Alice

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1855

2

îngrijitoare

G

6

7950

3

Referent

M

I

6

8204

4

Total

13

18008întocmit, Ioana Ditcu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii Fagaras

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3574

2

Total

1

3574

Comparti

ment Administrativ - Contab

I

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent contabil

M

IA

1

1678

2

Inspector de specialitate

S

III

2

3972

3

Magaziner

M

1

1559

4

Muncitor calificat

G

4

6021

5

Șofer

G

III

1

1689

6

Total

9

14918

Compartiment Socio-Psiho-Medical Casa Maria

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog specialist

S

1

1779

2

Medic specialist

S

1

2959

3

Referent

M

I

2

3282

4

Inspector de specialitate

S

I

1

2695

5

Educator

S

6

12042

6

Educator

PL

2

3550

7

Educator

M

1

1607

8

Asistent social

S

2

3748

9

îngrijitoare

G

7

9275

10

Total

23

40936

Compartiment Administrativ Contabil Floare de Colt

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1727

2

Administrator

M

I

1

1699

3

Magaziner

M

1

1559

4

Șofer

G

1

1753

5

Muncitor calificat

G

1

1505

6

Total

5

8243

Compartiment Socio-Psiho-Medical F

oare de Colt

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

6

9845

2

Referent

SSD

1

2121

3

Medic

S

1

2389

4

Asistent medical

PL

4

7208

5

Educator

PL

2

3580

6

Educator

S

3

5846

7

Psihopedagog

S

1

1847

8

Asistent social

S

2

3436

9

Psiholog

S

1

1768

10

îngrijitoare

G

10

13250

11

Total

31

51290

TOTAL-69


Director Genei al AcsinteM


Sef Serviciul Resursd'Umâne, SSM, Ciaudia Duicu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

ASISTENT! MATERNALI PROFESIONIST!


Stat de funcții

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistenți maternali profesioniști

G

185

354727

2

Total

185

354727

TOTAL -185


Duma


Director Genera/ Agjf Economic, Acsinte Ma


Sef Serviciul Resurse Umane, SSM, Claudia Duicu