Hotărârea nr. 400/2015

Hotărârea nr.400 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov


'onsiiiul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.400

din data 18.11.2015

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14.628/16.11.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, cu următoarele modificări:

Modificări la nivelul organigramei:

-Trecerea postului de supraveghetor din cadrul Compartimentului Administrativ în cadrul Serviciului Istorie;

Modificări la nivelul statului de funcții:

-Transformarea unui post vacant de muncitor, M, treapta profesionala I, în supraveghetor, M;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Muzeul Județean de Istorie Brașov

p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuStr Ni colac Bălccscu nr 67. Brașov, SOOd 19 F-ni:iil orncer.y’isloriebv ro Tel 'Fax 0268.472 350

C F 438131)'»

N,         d,„ n H


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția

Niv.stud.

Grad/ Treaptă profesional

Nr. posturi

Salar de bază brut

Total fond salarii brut (lei)

1

Manager

S

II

1

3.530

3.530

2

Șef serviciu

S

II

1

4.439

4.439

3

Contabi șef

S

II

1

3.957

3.957

4

CONSILIER

S

I

2

2.260

4.520

5

Muzeograf

s

IA

4

2.592

10.368

6

MUZEOGRAF

s

II

2

1.524

3.046

7

Muzeograf

s

I

1

1.776

1.776

8

Muzeograf

SSD

I

1

1.872

1.872

9

RESTAURATOR

S

IA

1

2.197

2.197

10

Restaurator

SSD

I

1

1.932

1.932

11

Restaurator

M

IA

1

1.590

1.590

12

Conservator

S

I

3

1.826

5.478

13

Conservator

s

IA

2

2.592

5.184

14

Economist

s

IA

1

2.119

2.119

15

Economist

s

I

1

1.720

1.720

16

Referent specialitate

s

I

1

1.935

1.935

17

Referent specialitate

s

II

1

1.935

1.935

18

Inspector specialitate

s

I

1

2.260

2.260

19

Desenator

s

I

1

1.785

1.785

20

Funcționar

M

1

1.500

1.500

21

Secretar-dactilograf

M

I

1

1.176

1.176

22

Supraveghetor

M;G

10

1.176

11.760

23

Paznic

10

1.205

12.050

24

Muncitor calif.

M

I

1

1.306

1.306

TOTAL

50

89.437

Personal contractual                     50

Din care:

Personal contractual                     50

Din care:

Manager                             1

Șef serviciu                               1

Contabil șef                               1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lur nar.


COMP. RESURSE UMANE Deaconu yirginia


PREȘEDINTE,

ORGANIGRAMA MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV                                     P. PREȘEDINTE,

vjce-președinte, CLAUD1U COIVIANTOTAL POSTURI: 50

Din care:

FUNCȚII DE CONDUCERE: 3

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 47

M AN AG

Pepene Nisoh


t-Doriii


/* ..        A

7 muzeul * \ LgJl’OEȚEAN

D§ ISTORIE 7