Hotărârea nr. 397/2015

Hotărârea nr.397 - privind împuternicirea directorului Muzeului de Etnografie Braşov să stabilească clauzele şi să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. – Parohia Braşov, contractul de închiriere a imobilului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr.21A, aflat în prezent în folosinţa Muzeului de Etnografie Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.397

din data de 18.11.2015

privind împuternicirea directorului Muzeului de Etnografie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21A, aflat în folosința Muzeului de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14817/16.11.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se propune împuternicirea directorului Muzeului de Etnografie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21A, aflat în folosința Muzeului de Etnografie Brașov;

Având în vedere Sentința Civilă nr. 127/D/28.02.2011 a tribunalului Brașov în Dosar nr. 16/62/2003, rămasă definitivă și ale art.91 alin.l lit.c și d coroborat cu alin.5 lit.a pct.4 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se împuternicește directorul Muzeului de Etnografie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21A, aflat în folosința Muzeului de Etnografie Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și directorul Muzeului de Etnografie Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-