Hotărârea nr. 394/2015

Hotărârea nr.394 - privind aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiei de Şef Secţie Obstetrică şi Ginecologie I, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov,ro Website: www .judbrasov. roCONSILIUL JUDEȚEAN

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.394

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Obstetrică și Ginecologie I, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. 1. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14.183/11.11.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Obstetrică și Ginecologie I, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. l.A. Sbârcea” Brașov, ce urmează a se desfășură la sediul spitalului, în data de 10.12.2015 - 11.12.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit."d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă componența comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Obstetrică și Ginecologie I, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov, după cum urmează:

Președinte:     dr. Preda Mircea - medic primar specialitatea Obstetrică ginecologie, Director medical;

Membri:       Conf. Univ. Dr. Brătilă Petre - profesor asociat la catedra de Uroginecologie, Universitatea de

Medicină și Farmacie „ Carol Davila ” București;

dr.Gologan Radu -medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea”Brașov;

dr. Martinescu Adrian - medic primar obstetrică ginecologie, desemnat de Colegiul Medicilor Brașov;

Ciubotaru Mariana Mihaela -consilier superior, reprezentantul Consiliului Județean Brașov;

Secretar:      drArvatescu Cristian - medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Clinic de Obstetrică

Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea”Brașov;

Examenul se va desfășura la sediul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”Brașov, în data de 10.12.2015-11.12.2015;

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Claudiu Coman _Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu