Hotărârea nr. 393/2015

Hotărârea nr.393 - privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.393

din data de 18.11.2015

privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14574/11.11.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.230/26.06.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.374/28.10.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membrii și membrii supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, de Dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 13/13.03.2015 modificată și completată de Dispoziția nr.857/28.10.2015 privind nominalizarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Brașov (membrii și membrii supleanți) în Consiliile de Administrație ale spitalelor publice;

Având în vedere dispozițiile art.187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ”d” și alin. (5), lit. ”a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se validează membrii în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea nr.230/26.06.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p.Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Corfariu Rodica Ciubotaru Mariana

Pascu Mihai Lucian

Kope Attila

Consiliul Județean Brașov

Mîndrescu Aurelian

Barbu Codrina

Președintele Consiliului Județean Brașov

Defta Camelia Koszta Katalin

Ștefan Nicoleta Hagiu Magda

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Garbacea Sorin

Andrei Laurentia

Colegiul Medicilor Brașov

Stoenescu Elena

Bisa Carmen

OAMGMAMR

Stoenescu Elena

Mirela Scoican Manuela Ceapa

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director executiv

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Bularca Claudia

p.Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Săpunaru Alina Maxim Mihaela

Buzamet Otilia Bucur Mariana

Consiliul Județean Brașov

Machidon Gabriela Maria

Constantin Vasile Acrivopol

Președintele

Consiliului Județean Brașov

Sovaiala Lutsch Cristian Zichil Alina

Koszta Katalin Hagiu Magda

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medicilor Brașov

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMR

Armenopol Mircea

Iulian Orban Mihaela Puscariu

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director executiv

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Bularca Claudia

p Președinte Vicepreședinte Claudîu Coman

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Minea Monica Kope Attila

Mitarcă Maria Bucur Mariana

Consiliul Județean Brașov

Borteș Mihaela Didona

Rădulea Andreea

Președintele

Consiliului Județean Brașov

Koszta Katalin Baboi Simona

Sovaiala Lutsch Cristian Zichil Mihaela

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Ionescu Ramona

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Mardare Violeta

Murg Mihaela

OAMGMAMR

Simionel Marian

Liliana Cioaca Daniela Ciulei

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director executiv

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Bularca Claudia

p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr.LA. Sbârcea” Brașov

Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de:

Schiopu Valerica Kope Attila

Radulea Andreea Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Mone Mariana

Minea Monica

Președintele Consiliului Județean Brașov

Buvnariu Lavinia

Guran Clara

DSPJ Brașov

Moga Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Gogonea Dan

Stroescu Serban

Colegiul Medicilor Brașov

Benga Florina

Spataru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Mihaela Oprea Marcela Jancso

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director executiv

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Bularca Claudia

p.Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Pascu Mihai Lucian Bucur Mariana

Machidon Gabriela Maria

Condruz Simona

Consiliul Județean Brașov

Rădulea Andreea

MoneMariana

Președintele

Consiliului Județean

Brașov

Buvnariu Lavinia

Defta Rujoiu Camelia

DSPJ Brașov

Liliana Rogozea

Dan Grigorescu

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Albean Ilie Marcel

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Leonte Marius

Benga Florina

OAMGMAMR

Coconasu Cristina

Monica Albu Cozma Laura

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director executiv

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Bularca Claudia

p.Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic de Copii Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Mitarcă Maria Condruz Simona

Boboc Daniela Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Buzamet Otilia

Schiopu Valerica

Președintele

Consiliului Județean

Brașov

Secuiu Denisa

Guran Clara

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrica Maria

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Buzinschi Sorin

Sucaciu Dan Mirel

Colegiul Medicilor Brașov

Sotiriade Laura

Ciucasel Mihaela

OAMGMAMR

Mihaela Ciucasel

Simionescu Elena Mihai Sbierea

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director executiv

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Bularca Claudia