Hotărârea nr. 389/2015

Hotărârea nr.389 – privind aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.389

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.13.091/06.11.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, cu următoarele modificări:

  • •  majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 100 lei, conform OUG nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadru sistemului public sanaitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015;

  • •  majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată conform HG nr. 1091/2014;

  • •  majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 25% conform OUG nr. 35/2015, pentru modificarea și completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publuice în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă statul de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Unitatea de Asistență Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

p Președinte CJBV,

STAT DE FUNCȚII                                    Vicepreședinte

VALABIL PE ANUL 2015/2016                       Claudiu ComarT'S

Nr. crL

.Funcția

Clasă/

Nivel Studii

g o T* w

E 2 O ta.

Număr posturi

Număr; posturi vacante •

Salariu de bază conform. Legii nr..

284./.2010

Șporpeniru condiții deosebite 20%

Spor de ; izolare

10%

TOTAL drepturi salariate

6

1

2

3

4

fj

6

7

£

POSTURI ASISTENȚA SOCIALA FUNCȚII DE CONDUCERE

1

DIRECTOR

S

II

1

5,808

656

329

6,793

2

CONTABIL ȘEF

S

I

1

5,773

605

303

6,681

TOTAL Funcții de conducere - asistență socială

2

11,581

1,261

632

13,474

FUNCȚII DE EXECUȚIE

3

ASISTENT SOCIAL

S

principal

1

3,053

392

196

3,641

4

PSIHOLOG

S

1

2,705

339

167

3,211

5

EXPERT

S

I

1

3,792

466

233

4,491

6

SPECIALIST

S

IA

1

1

3,792

466

233

4.491

7

INSPECTOR

S

III

1

1

2,531

299

149

2,979

8

REFERENT DE SP.

S

II

1

1

2,878

334

166

3,378

9

ECONOMIST

S

II

1

2,805

339

169

3,313

9

CONTABIL

M

1

2,275

274

138

2,687

10

FUNCȚIONAR

M

2

1

4,550

620

310

5,480

11

MAGAZINER

M

1

2,315

307

154

2,776

12

ȘOFER

M

I

1

2,174

344

172

2,690

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

8

17,844

2,375

1,187

21,406

TOTAL Funcții de execuție - asistență socială

20

4

50,714

6,555

3,274

60,543

FUNCȚII DE EXECUȚIE - PERSONAL D

E ÎNGRIJIREȘIASISTENȚA

14

INFIRMIERĂ

M.G

17

9

32,538

3,729

1,864

38,131

15

ÎNGRIJITOARE

G

14

13

26,670

2,875

1,437

30,982

16

SPĂLĂTOREASĂ

G

1

1,922

214

107

2,243

TOTAL Funcții execuție-personal de îngrijire și asistență

32

22

61,130

6,818

3,408

71,356

iutal Funcții asistență sociaiă

54

26

123,425

7^14

145,373

POSTURI MEDICO-SANITARE FUNCȚII DE CONDUCERE

1

MEDIC SEF

S

II

1

6,195

776

388

7,359

2

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

II

1

3,500

452

226

4,178

TOTAL funcții medico-sanitare de conducere

2

9,695

1,228

614

11,537

FUNCȚII DE EXECUȚIE

3

MEDIC

S

primar

3

1

15,045

1,912

956

17,913

4

FARMACIST

S

primar

1

1

4,384

460

240

5,084

5

ASISTENT MEDICAL

P.L.

principal

8

23,568

3,083

1,541

28,192

6

ASISTENT MEDICAL

P.L.

4

1

7,568

851

425

8,844

7 ASISTENT MEDICAL

S

principal

5

5

12,015

1,420

705

14,140

TOTAL Funcții medico-sanitare de execuție

21

8

62,580

7,726

3,867

74,173

TOTAL Funcții medico-sanitare

23

8

72,275

8,954

4,481

85,710

TOTAL GENERAL

77

34

195,700

23,588

11,795

231,083

DIRECTOR, Laura Ioana B