Hotărârea nr. 388/2015

Hotărârea nr.388 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.388

din data de 18.11.2015

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 13574/13.11.2015 întocmit de către Direcția Economică -Compartiment Venituri, prin care se propune stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016;

Ținând cont de adresele nr.ad 13574/2.11.2015 și nr.ad 13574/12.11.2015 ale Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov cu propunerile de prețuri medii ale produselor agricole necesare pentru evaluarea veniturilor realizate din arendă, cu mențiunea că prețurile medii propuse pe anul 2016 sunt mai mari, față de anul curent, datorită faptului că producțiile unor culturi au avut de suferit din cauza secetei din vara anului 2015;

Având în vedere dispozițiile art.62 alin. 2 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Compartiment Venituri.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexă la Hotărârea


CJBv. nr.p. PREȘEDINTE.

VICEPREȘEDINTE.

Claudiu ComanPrețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2016

Nr. crt.

Denumire produs

Preț mediu

1.

Grâu de toamnă

0,60 lei / kg

2.

Orz de toamnă

0,60 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,60 lei / kg

4.

Ovăz

0,60 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,65 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,65 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

0,14 lei / kg

8.

Sfeclă furajeră

0,07 lei / kg

9.

Fân natural

0,40 lei / kg

10.

Ceapă uscată

1,80 lei / kg

11.

Fasole boabe

6,00 lei / kg

12.

Tomate

2,00 lei / kg

13.

Morcov

1,50 lei/kg

14.

Varză

0,50 lei / kg

15.

Mere

1,50 lei/kg

16.

Iarbă

0,04 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Viorica Olteanu