Hotărârea nr. 383/2015

Hotărârea nr. 383- privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achilibrarea bugetelor locale, cota de 20%

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.383

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 20%,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14.795/13.11.2015.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 20%, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală ;

Ținând cont de adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Brașov nr. BVR TRZ -4901/ din 03.11.2015 și a Deciziei Directorului General al DGRFP Brașov nr. 1692/3.11.2015 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art.33 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cota de 20%, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Economică..și Direcția Generală Administrație Publică.


p. PREȘEDINTE,

/AS

VICEPREȘEDINTE

Lw

Contrasemnează,

Claudiu Coman

* //

v /

SECRETAR

Mana Dumbrăveanu

Aprobat, pt. Președinte, Vicepreședinte Claudiu Coman Vicepreședinte Mihail Vestea

.—

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriaie a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală

MII LEI

NR. CRT.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

SUMA PROPUSĂ SPRE APROBARE

1

2

3

1

BRAȘOV

400,00

2

CODLEA

540,00

3

FĂGĂRAȘ

200,00

4

SÂCELE

155,00

5

GHIMBAV

94,00

6

PREDEAL

200,00

7

RÂȘNOV

0,00

8

RUPEA

0,00

9

VICTORIA

200,00

10

ZĂRNESTI

500,00

TOTAL MUNICIPII Și ORAȘE

2289,00

1

APAȚA

80,00

2

AUGUSTIN

70,00

3

BECLEAN

70,00

4

BOD

75,00

5

BRAN

0,00

6

BUDILA

70,00

7

BUNESTI

70,00

8

CATA

70,00

9

CINCU

70,00

10

COMĂNA

70,00

11

CRISTIAN

0,00

12

CRIZBAV

50,00

13

DRĂGUS

80,00

14

DUMBRAVIȚA

70,00

NR. CRT.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

SUMA PROPUSĂ SPRE APROBARE

15

FELDIOARA

70,00

16

FUNDATA

90,00

17

HÂLCHIU

0,00

18

HĂRMAN

70,00

19

HĂRSENI

60,00

20

HOGHIZ

70,00

21

HOLBAV

70,00

22

HOMOROD

100,00

23

JIBERT

70,00

24

LISA

80,00

25

MĂIERUS

70,00

26

MÂNDRA

70,00

27

MOIECIU

67,00

28

ORMENIS

35,00

29

PĂRÂU

80,00

30

POIANA MĂRULUI

70,00

31

PREJMER

0,00

32

RACOȘ

80,00

33

RECEA

80,00

34

SÂMBĂTA DE SUS

70,00

35

SÂNPETRU

70,00

36

SERCAIA

70,00

37

SINCA

80,00

38

SINCA NOUĂ

70,00

39

SOARS

70,00

40

TĂRLUNGENI

90,00

41

TELIU

80,00

42

TICUS

105,00

43

UCEA

70,00

44

UNGRA

70,00

45

VAMA BUZĂULUI

100,00

46

VISTEA

80,00

47

VOILA

70,00

48

VULCAN

90,00

TOTAL COMUNE

3262,00

TOTAL GENERAL

5551,00

DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.

Mihai Pascu

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

Viorica Olteana

w ■

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ Daniela Anca Boboc