Hotărârea nr. 381/2015

Hotărârea nr. 381 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 octombrie 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.381

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 octombrie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Braga Horațiu și domnul consilier județean Crizbășan Dorin. La lucrările ședinței de astăzi, participă în locul secretarului județului doamna Crăciun Claudia.

Dl. Coman Claudiu

Bună ziua, începem ședința, ședința este legal constituită, sunt 31 de consilieri din 33 prezenți. La ordinea de zi avem 40 de puncte, la partea de interpelări, informări și diverse sunt 11 puncte în plus. Față de acestea propun ca punctul 7 de la diverse, proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Braga Horațiu - Florentin, ca urmare a demisiei, să treacă ultimul punct pe ordinea de zi la diverse. După această validare să propunem înlocuirea unui membru în Comisia de validare pentru că domnul Braga făcea parte și din Comisia de validare. Avem la registratură validarea domnului Pascu Lucian Ion și în aceeași situație, deci ce vreau să vă spun la ora actuală, înainte să începem ședința, s-a modificat 215 și validările se fac pe partide politice nu pe alianțe. Asta înseamnă că probabil, în ședința următoare, mai avem un coleg, domnul Grigorescu dacă nu mă înșel, de la PSD, care și-a depus la un moment dat solicitarea de validare pe USL. în momentul respectiv, neexistând această modificare a legislației nu s-a dat curs la această propunere. în momentul de față am discutat cu colegii din grupul PSD și la ședința următoare, rugăminte să vină cu solicitarea conform modificărilor la 215, semnată doar de PSD chiar dacă domnul Grigorescu a fost ales pe listele USL, să specifice că a fost ales pe listele USL dar USL nu mai ființează și semnată doar de președintele PSD și vom purcede și la validare și depunerea jurământului. Dacă mai sunt alte modificări, solicitări la ordinea de zi? Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Bună ziua, domnule președinte cer amânarea punctului 7 de pe ordinea de zi deoarece în cursul zilei de ieri a sosit la consiliul județean o adresă de la instanță care face referire la unul din posturile respective și până nu se ia o decizie scrisă de către direcția juridică nu sunt de acord să discutăm acest punct. Mulțumesc.

DI. Claudiu Coman

O să discutăm când ajungem la punctul 7. O să vă dau din nou cuvântul să interveniți. Alte propuneri dacă sunt? Domnul Vasile Oltean.

Dl. Vasile Oltean

între 11 si 15 noiembrie 2015 are loc Festivalul International de Muzică Bizantină Anton Pann. Organizatorii propun suma de 4000 de ron pentru desfășurarea acestui eveniment internațional. Dacă e posibil.

Dl. Claudiu Coman

Am fi onorați să putem să ajutăm, între timp la consiliul județean s-au schimbat procedurile, acel program este un program de cultură, după cum știți intră pe finanțări nerambursabile, ar fi trebuit depus un proiect, eu cred că și la anul se va desfășura același eveniment si si dumneavoastră si cei de la Anton Pann știu acum

9                              9                                        9      9                                                        9                                                                          9

care este situația și vor depune în momentul în care se lansează competiția pe finanțări nerambursabile, proiectul respectiv. De asemenea profit de ocazie să spun colegilor de la sport că trebuie, și eu cred că în ultimul plen din acest an sau în primul plen din anul viitor, să aprobăm și regulamentul pentru sport în așa fel încât în bugetul de anul viitor să putem prinde și activități legate de sport pe același program de finanțări nerambursabile. Dacă mai sunt alte propuneri? Deci propunerea, părinte, nu poate să fie acceptată din păcate. Dacă nu mai sunt alte propuneri vă rog să votăm ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Județean Brașov din data de 30.09.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015. Dacă nu sunt discuții în numele executivului vreau să vă facem pentru punctele care sunt legate de buget doar câteva precizări și anume, în afară de schimbările între capitole pe care le puteți vizualiza în documentația pusă la dispoziție, ca și filozofie am plătit, am asigurat salariile pentru tot anul pentru toate instituțiile, am asigurat mărirea cu 12% pentru toate instituțiile, am asigurat inclusiv plata drepturilor litigioase câștigate în instanță pentru toate instituțiile, am vorbit cu doamna consilier Luminița Olteanu, la rectificarea de buget care o să vină pe plan național și va fi discutată în următoarea noastră ședință, că o să vedem dacă avem posibilitatea pentru ca unele măriri să le facem cu începere din luna octombrie nu din luna noiembrie. Deci aceasta este chestiunea legată de salarii. O altă chestiune foarte importantă, am prins banii necesari pentru deszăpeziri, înjur de 3 milioane de lei din sume defalcate din TVA iar banii curenți pentru reparații i-am dat din altă sursă. Nu am tăiat bani de la investiții care se află în desfășurare, sperăm ca aceste investiții să poată fi realizate, noi am lăsat banii intacți tocmai pentru a nu pune în pericol nici o investiție care se derulează la ora actuală. Dacă nu sunt alte discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov la data de 30.09.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.276/31.08.2015 adoptată de Consiliului Județean Brașov privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform HGR nr.638/2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov. Domnul Ungureanu vă rog.

Dl. Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, vă mulțumesc. Vă citez din procesul verbal de data trecută, foarte scurt voi fii și anume la momentul când eu am cerut un punct de vedere al direcției de specialitate dumneavoastră ați zis așa : vă rog direcția personal și direcția juridică să veniți cu un punct de vedere scris la interpelarea făcută și la același punct ceva mai încolo, deci răspuns în scris. Citez din dumneavoastră : la mine au venit materialele pentru a le trimite în plen, vă rog să dați un răspuns în scris domnului consilier Ungureanu. Deci răspunsul în scris nu este.

Dl. Coman Claudiu

Este la doamna.

Dl. Ungureanu Vasile

Nu, la mine, că așa ați spus. Mai departe, nu înțeleg de ce această persoană este protejată, cocoloșită. Atâta timp cât s-a numit singur funcționar public și știți bine, am cerut anchetă, nu s-a făcut nimic. Este numit de peste 2 ani jumătate, aproape 3 ani, ilegal, am cerut răspunsuri, nu mi s-a dat. Acum vine cu o adresă în care ne cere să îl promovăm pe funcția de director, așa scrie aici, nu am scris-o eu, dar mai mult, ca să ascundă acest lucru a băgat la statutul dumnealui secretar al județului, secretar al consiliului local, nu am înțeles ce caută acolo. Singurul lucru pe care îl cer în acest moment este să amânați acest punct până veniți cu un răspuns scris conform legii. Mulțumesc.

Dna. Crăciun Claudia

Conform legii și legislației în vigoare planul pentru ocuparea funcțiilor publice pentru anul 2016 se poate aproba anul acesta. Intr-adevăr avem pe rol un litigiu cu doamna Ungureanu, în funcție de evoluția litigiului vom hotărî pe parcurs, anul viitor, dacă vom scoate la concurs sau nu acest post. Vă mulțumesc.

D1. Vasile Ungureanu

O simplă întrebarea dacă se poate, dacă pe parcursul unui litigiu asupra unei funcții, se poate modifica în vreun fel acea funcție?

Dna. Crăciun Claudia

Nu se modifică nimic.

Dna. Luminița Olteanu

9

Nu se modifică dar eu cred că pentru acest post care este în litigiu este normal să aprobăm statul de funcții al acestei instituții urmând ca acel post să fie sau nu scos la concurs în funcție de hotărârea dată de către instanță. Deci nu putem să vitregim o întreagă instituție pentru un post.

DI. Claudiu Coman

Mulțumesc, doamna Crăciun vă rog să îi dați răspunsul pe care l-ați făcut în scris domnului Ungureanu. Vă rog să votăm, culegem voturile, vă rog consemnați că domnul Ungureanu nu votează, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C.FLAVTOUR AMD S.R.L. Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Mulțumesc domnule președinte, în ultima perioadă am tot aprobat licențe de traseu, știu că există o comisie care verifică eligibilitatea societăților comerciale. As vrea totuși să facem o paranteză vis-a-vis de faptul că avem o experiență neplăcută cu actualul operator care prestează servicii de transport de persoane în județul Brașov. Solicitându-i în nenumărate rânduri taloanele să vedem dacă a reînnoit parcul auto pentru că condițiile în care circulă cetățenii județului Brașov sunt destul de precare, aici mă refer la siguranța în trafic, poluare maximă, nu s-au luat nici un fel de măsură, tocmai de aceea vreau ca si la societățile la care mai acordăm licență de traseu să vedem în ce stadiu sunt, ce parc auto au, dacă au autovehicule de rezervă pentru atunci când ar rămâne în pană. Mai puțin m-aș referi aici când este vorba de un traseu pentru un transport special dintr-o localitate la un obiectiv industrial. Aici m-aș referii la cei care transportă dintr-o localitate în altă localitate unde avem copii, elevi, avem bătrâni care pe timp de iarnă îngheață în mașini și pe timp de vară mor de cald. Aș vrea totuși o atenție mai sporită atunci când dăm acea licență de traseu. Pe lângă noi este Autoritatea Rutieră Română care probabil că or să ceară lucrurile acestea, dar pe noi ne interesează în special siguranța și confortul cetățenilor. Mulțumesc.

Dl. Vasile Ungureanu

Am solicitat în cadrul comisiei de la direcția de specialitate toate actele care au stat la baza acordării acestui aviz, mai lipseau atestatele șoferilor care serveau aceste linii, ați spus că o să ni se prezinte înainte de vot, eu nu le văd, deci asta din punct de vedere legal. Totodată din punct de vedere legal eu zic că îndeplinesc, atenție, deci din punct de vedere legal, în afară de prezentarea acestui atestat pe cereri îndeplinesc formele legale dar vă dau exemplu privitor la acest punct, sunt pentru 15 persoane, se pune la dispoziție un minibus de 16 locuri și se lucrează în trei schimburi dimineața, la prânz și seara. Adică sunt 5 inși pe schimb. Mie mi se pare mai mult decât cusută cu ață albă această cerere dar nu putem să nu fim de acord pentru că practic, am încălca prevederile legale. Rugămintea mea este ca direcția de specialitate, conform atribuțiilor pe care le are, să facă acele controale, că am întrebat dacă au făcut controale la celelalte dinainte și mi-au zis că au fost o dată. Păi să meargă o dată la atâtea licențe care s-au dat mi se pare prea puțin. Rugămintea mea este să facă acele controale care sunt normal a se face și să vină să prezinte, dumneavoastră în primul rând, raportul acelor controale, dar nu un control. Dumneavoastră să decideți când să meargă în control, să îi chemați domnule în ziua asta mergeți acum. Și cu asta basta. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, cred că ar trebui, că nu vrem să îngropăm o problemă, m-am consultat și cu domnul Veștea să facem o comisie, e prostul acela obicei că faci comisia ca să nu se întâmple nimic. Noi facem comisia ca să se întâmple ceva și atunci, pentru că și dumneavoastră și domnul Fliundra ați sesizat niște aspecte care probabil ar trebui supervizate și verificate de cineva, aș propune o comisie din care să faceți parte domnul Fliundra și cu dumneavoastră și încă o persoană din rândul consilierilor, tocmai pentru a putea să vă aplecați asupra aspectelor pe care le-ați spus. Stabiliți programul de control, vedeți cum se corelează toate aceste chestiuni, nu e o instituție care supervizează, e o instituție care practic în urma unei activități de 30 de zile, pentru că ea trebuie să fie pe termen determinat, o să vină cu un raport și pe baza raportului se îmbunătățesc lucrurile. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Bună ziua, stimate domn vicepreședinte cu funcție de președinte, eu vă spun în felul următor, nu suntem noi cei care trebuie să controlăm, eu îi contrazic pe colegii noștri, noi nu avem autoritatea care se ocupă de reglementare, noi dăm licențele de transport. Ceea ce eu vă propun este în felul următor, ca acea autoritate care este acreditată să facă aceste controale, să ne facă o informare asupra controalelor efectuate și rezultatelor care s-au obținut, deci nu are nici o treabă să ne apucăm noi consilierii județeni să controlăm traseele județene. De ce mai avem atâtea instituții. Deci instituțiile abilitate care sunt la ora actuală să ne facă un raport. Asta este propunerea mea.

Dl. Claudiu Coman

Este perfect, nu sunt lucruri diferite, am găsit și al treilea membru al comisiei, domnul Maxim, dacă sunteți de acord cu această comisie domnul Fliundra, domnul Ungureanu, domnul Maxim? Vă rog peste 30 de zile să ne facă un raport cu privire la aspectele semnalate, 45 de zile. Deci durata este de 45 de zile, componența este stabilită, obiectivele sunt cele pe care le-a spus domnul Fliundra. Vă rog să votăm această comisie, vot secret, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Că tot veni vorba de raport înainte să votăm punctul 9, rugămintea este ca acele licențe de transport să fie prezentate, deci cu acest amendament, dacă nu sunt prezentate licențele de transport, chiar dacă votul este pozitiv ele nu se pun în aplicare până nu sunt prezentate atestatele șoferilor. La plenul următor vă informăm că o să vă fie prezentat raportul comisiei care și-a desfășurat activitatea la Compania Apa, acum acest raport a ajuns la toate comisiile de specialitate ale consiliului județean care trebuie să dea o rezoluție, se lucrează, deci s-a trecut la această fază, în așa fel încât la plenul următor să facem și să prezentăm în plen concluziile raportului. Punctul 9 cu amendamentul pe care l-am spus, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C.ADAGROM - KINASY S.R.L, Dacă nu sunt discuții, cu același amendament, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.297/31.08.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov pentru derularea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov”. Activitatea cea mai importantă a consiliului județean este de a emite hotărâri. Acesta este până la urmă rolul pe care noi îl avem și să ducem la îndeplinire acele hotărâri, așa că este foarte important când o hotărâre nu produce efecte juridice, neproducând efecte juridice nu produce nici efecte financiare, ea să fie revocată. Adică nu este normal ca hotărârile care nu mai sunt puse în practică să le considerăm anulate de drept. Ele trebuie să fie revocate pentru că noi avem un proces prin care urmărim cum se derulează, dacă sunt implementate sau nu sunt implementate. în ceea ce privește Ziua Porților Deschise noi intenționăm să facem, așa cum am spus, și când am făcut această motivare de Ziua Porților Deschise și Ziua Consiliului Județean ca evenimente care să se desfășoare în fiecare an la nivelul Consiliului Județean Brașov. Având în vedere faptul că unele elemente legate de un program pe care noi îl avem în vedere de igienizare a spațiilor din această clădire, nu a fost atribuit încă datorită greutății cu care se realizează achizițiile publice, atunci nu ni se pare normal să desfășurăm o astfel de activitate care trebuie să fie o activitate de promovare a imaginii consiliului județean, atât a consiliului județean ca entitate cât și a unităților care sunt în subordinea noastră, să facem acest program dacă noi nu am fost în măsură până la ora actuală să rezolvăm acele probleme administrative. Acesta este motivul dragi colegi pentru care este clar că anul acesta nemaiputând să se execute Ziua Porților Deschise, vă solicităm să fiți de acord cu revocarea acestei hotărâri. Dacă nu mai sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea nr.157/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

Dna. Mariana Câju

Este o modificare a componenței comisiei propusă de Inspectoratul Școlar Județean Brașov, au desemnat altă persoană.

Dl. Claudiu Coman

Dacă nu mai sunt alte discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 informare asupra activității ATOP pe trimestrul HI al anului 2015, privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității. Domnul președinte Ambrus vă rog.

Dl. Ambrus Carol

Mulțumesc domnule președinte, stimați colegi ați primit fiecare dintre dumneavoastră forma scrisă a informării, v-aș ruga să răsfoiți și dacă există întrebări vă stau la dispoziție cu mare plăcere.

Dl. Claudiu Coman

Nu sunt întrebări, vă rog dacă nu mai sunt alte intervenții să votăm punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, pe anul școlar 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul școlar 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet, pe anul școlar 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea, pe anul școlar 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul școlar 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferența dintre majorarea cu 9% (aprobată prin HCJ nr.245/2015) și 12%. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Centrului de Zi pentru Nevăzători Rază de Lumină Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Am spus la început că este vorba de rectificare bugetară faptul că mărim cu 12% la toate unitățile. Datorită faptului că cei care conduc destinele țării, Guvernul României, la solicitarea a numeroase autorități publice locale a scos plafonul de salarii și am putut face aceste majorări. Datorită Guvernului României, în mod sigur la rectificarea de buget care o să vină de la Guvernul României vom mai putea face și alte foarte multe lucruri bune și o să le aprobăm în ședința următoare. Vă rog domnul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnule președinte, hai să fim corecți și să recunoaștem că toate aceste salarii, modificări, rectificări pozitive s-au făcut datorită Guvernului Ponta care sigur, întâmplător sau nu duce țara în acest moment până când o va conduce. Vă mulțumesc.

9

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, considerând că nu este o declarație politică apreciem declarația dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare rectificarea de buget.

Dl. Mihail Veștea

Numai puțin, așteptăm vă rog frumos și autostrada București-Brașov și așteptăm și aeroportul.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, haideți să nu intrăm la declarații politice, pe de altă parte dacă tot am făcut acum o pauză între aceste măriri pe care noi le aprobăm, aș vrea să rog și pe această cale parlamentarii brașoveni, de toate culorile politice, să se îngrijească să ajungă pe ordinea de zi proiectul de lege cu privire la aeroport, pe această cale aș dori să îl laud pe domnul senator PSD Viorel Chiriac care personal s-a dus și a făcut acest demers pentru ca pe ordinea de zi a Senatului să intre proiectul de lege și așteptăm același lucru de la colegii noștri de la Camera Deputaților, pentru că acel proiect de lege nu o să ajungă singur pe ordinea de zi dacă nu se va face lobby-ul necesar. Pe de altă parte dacă tot vorbim acum de aeroport, aș solicita pe această cale, să încheiem, că tot am început acele negocieri cu Primăria Brașov, indiferent de modul în care cele două instituții publice vor conlucra în viitor pe acest proiect, cred că trebuie să începem demersurile realizării unui parteneriat public-public care să aibă drept obiect AIBG. Și o să facem și o solicitare, că mi-a spus domnul prefect că nu am făcut o solicitare, facem și o solicitare, vă rog să vă notați, în scris prin care solicităm Guvernului 40 de milioane de euro pentru obiectivul de investiții Brașov-Ghimbav pe care să îi prindă în bugetul de anul viitor. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Aveți dreptate domnul coleg pentru că domnul Chiriac s-a ocupat dar cel care a fost inițiatorul a fost un senator liberal și îl cheamă Nicolae Vlad Popa. Deci aș vrea ca să se recunoască meritele tuturor. Toți parlamentarii de Brașov sunt foarte buni, dar nu unii sunt mai buni și unii mai răi. Muncesc împreună să iasă bine. Așa că hai să nu îi lăudăm numai pe unii.

Dl. Claudiu Coman

Ii lăudăm pe toți. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul Maxim a spus un neadevăr prin omisiune, nu numai domnul senator Vlad Popa s-a ocupat ci și domnul deputat Donțu.

Dna. Luminița Olteanu

Domnilor președinți, domnilor colegi, având în vedere că am votat măririle de 12% pentru instituțiile care nu au avut acest beneficiu până acum, rugămintea mea ar fi să nu trecem acum cu 1 noiembrie și poate găsim modalitatea având în vedere că la rectificare Guvernul cu siguranță va trimite bani, pentru că astea sunt lucruri pentru care și eu ca și federație sindicală le-am discutat și aș vrea să nu se treacă cu 1 noiembrie pentru toate instituțiile care primesc conform OG 41 acest spor de 12% ci să se dea cu 1 octombrie. Mulțumesc.

1

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, noi am avut acum resurse și s-a încheiat bugetul pentru modificările pe care le aveam cu 1 noiembrie. Așa cum am spus la început, o să analizăm în urma solicitărilor și fondurilor care vin de la Guvern, dacă există posibilitatea și de la 1 octombrie. Acum trebuie să votăm de la 1 noiembrie, nu avem altă variantă. Domnul Vestea.

Dl. Mihail Vestea

Ați văzut ce s-a întâmplat în momentul în care am intrat pe zona politică. Părerea mea sinceră este că suntem consiliul județean să ne ocupăm de problemele administrative ale județului și să nu discutăm de alte zone politice. In ce privește alocările pentru suplimentarea banilor pentru cheltuielile de salarizare, prin rectificarea de buget pe care v-a prezentat-o domnul vicepreședinte Claudiu Coman, am reușit din banii noștri, în momentul de față, prin redistribuire să asigurăm 12% și toate drepturile salariale la toți. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, punctul 23, vă rog să votăm, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.. Punctul 26 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Camerei Agricole Județene Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Centrului Cultural „Reduta” Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 30 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 31 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Muzeului de Artă Brașov, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 32 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12%, pentru personalul angajat al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, începând cu data de 01.11.2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 33 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 34 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 35 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 36 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în Municipiul Brașov, str. A. Hirscher, nr.l. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, este vot de patrimoniu, este o chestiune formală dar pentru oameni este importantă, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 37 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație în vederea vânzării spațiilor libere din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, domeniu privat al Județului Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 38 proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2. Aici am avut o licitație, deci este vorba de Olimpia, am avut o licitație și dacă vă uitați în referatul de specialitate sunt două variante și anume se aprobă reluarea procedurii de reevaluare a imobilului, teren și construcții situat în municipiul Brașov, Baza Sportiva Olimpia în vederea închirierii și modificarea regulamentului de închiriere aprobat prin HCJ în sensul completării cu precizări privind continuarea procedurii prin negociere directă în cazul în care există un singur ofertant. Ce s-a întâmplat? Noi am scos-o la licitație de două ori, nu s-a prezentat nimeni și atunci e clar că trebuie să facem o reevaluare că oricum a trecut timp destul de mult de la ultima reevaluare și să lucrăm și la regulamentul de închiriere. Cealaltă variantă ar fi să votăm să reluăm procedura. Domnul Pop.

Dl. Pop Mircea

Domnule președinte, situația bazei Olimpia este complicată pentru că așa a fost făcută să fie complicată. Acum sunt două variante, în primul rând trebuie trasă o linie la ce a fost în urmă și executivul după părerea mea are două variante, una 100% legală în care mergem formal și baza se distruge, pentru că trebuie ținut cont de realitățile de acolo, din tenis nu te îmbogățești. Fără să ai o activitate conexă tenisului, pentru că vara în Brașov durează 5 luni maxim. O activitate conexă poate să fie patinajul sau să deții un patinoar. Acolo mai ai două-trei luni dar așa poți să susții o activitate sportivă pe Baza Olimpia. Altfel nu poți nici într-o parte nici în alta, degeaba discutăm de partea de închiriere de clădire care a fost considerată o activitate separată. A doua variantă a executivului este tot la fel 100% legală dar ținând cont, încă odată vă spun, de realitățile de acolo și atunci realitățile de acolo poate să însemne într-adevăr o negociere directă, poate să însemne o asociere cu cineva care poate să susțină activitatea respectivă. Dacă ne ducem iar la închiriere și reevaluare și cu tarife de închiriere exagerate, nu vine nimeni și baza se distruge pur și simplu.

Dl. Claudiu Coman

Nu avem altă variantă la ora actuală. Am început cu închirierea, acum putem să mergem în continuare și a treia oara dar este absurd pentru că dacă nu s-a prezentat nimeni în condițiile acestea este greu de crezut că se va prezenta cineva. Dacă am înțeles bine de la colegii mei, făcând o reevaluare foarte rapid și împreună cu dumneavoastră care sunteți de specialitate, lucrând la ceea ce înseamnă regulament care să ne permită inclusiv negocierea cu un singur ofertant, se poate merge mai departe, dacă nici așa atunci putem într-adevăr să mergem pe varianta concesiunii.

Dl. Pop Mircea

Poate să fie și cu 2-3 ofertanți, nu numai cu un singur ofertant.

Dl. Claudiu Coman

Poate să fie negocierea cu oricâți, dar să fie posibilă și cu unul singur că noi așa am crezut că or să se prezinte mai mulți. Nu s-a prezentat nimeni. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

In principiu sunt de acord cu colegul nostru privitor la ce s-ar putea face acolo dar să știți că dacă ar fi să se facă ca și activitate conexă patinoar, vreau să vă spun din propria experiență îndelungată, că patinoarele în Europa nu sunt rentabile. Deci cu atât mai mult un patinoar care este obligatoriu să fie artificial și este și descoperit, dar revenind la ce este acum, este evident că în urma acestor două încercări de a îl închiria nu am avut succes. Ceva este în neregulă si si eu sunt de acord si cred că prețul rezultat în urma reevaluării este cam mare și de aceea, cu atât mai mult că a trecut destulă vreme de la momentul când s-a făcut acea evaluare, sunt de acord cu reevaluarea acelui imobil. Cred că este singura soluție pe care nu ar putea să o conteste nimeni în momentul în care am pomi o licitație la un preț corect. Oricum licitația va fi licitație, dar dacă se prezintă doi sau mai mulți ar fi foarte bine. Mulțumesc.

Dl. Maxim Adrian

Stimați colegi având în vedere că a fost o evaluare putem să ne luăm după ANAF pentru că și ANAF-ul face licitații să închirieze. Deci dacă la prima licitație nu s-a prezentat nimeni, reducem cu 25%. Dacă la a doua licitație nu a venit nimeni reducem iar 25%. Eu cred că dacă ANAF-ul poate să facă lucru acesta și consiliul județean poate să facă lucrul acesta. Acesta este un aspect, al doilea aspect având în vedere că facem o închiriere pe 12 luni de zile putem să umblăm la regulament să îi dăm drumul să facă și alte activități dar tot de sport ca să nu se schimbe domeniul iar nimeni nu o să ia acel teren fără clădire. Deci eu aș propune să ținem cont de cum procedează ANAF-ul și să coborâm minimul la valoarea de amortizare a investițiilor pe care le-am făcut acolo. Niciodată Curtea de Conturi nu poate să ne judece dacă scoatem un leu mai mult din suma care ne revine, pentru că noi am făcut niște investiții în clădire și în teren, nu știu exact, suma aia are o perioadă de amortizare de 25 de ani, 50 de ani maxim, cum s-a înregistrat în contabilitate, deci propunerea mea este, putem să ținem cont de cum procedează ANAF-ul dar să nu scădem sub valoarea de amortizare pe care o avem la investițiile lunare. Asta este părerea mea și cred că este și fundamentată din punct de vedere economic.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, se agreează aceeași propunere și când refacem regulamentul să analizăm dacă este posibilă varianta spusă de domnul Maxim. Domnul Comea.

Dl. Cornea Claudiu

Stimați colegi, eu am rugămintea să analizăm și varianta de dare în administrare a respectivului imobil cu tot ce înseamnă acolo fiindcă mă gândesc că din punct de vedere procedural ar putea fi mai rapidă mișcarea aceasta. E o variantă si vă rog să o luati în calcul. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc e o variantă ulterioară care se poate discuta, acum dacă am început o procedură trebuie să mergem pe procedura respectivă și este cea mai beton ca să spun așa și atunci supun votului varianta pe care am expus-o de reevaluare și de modificare, îmbunătățire a regulamentului și unde vă rog să țineți cont de toate punctele de vedere care au fost exprimate. Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Părerea mea este că acel imobil trebuie închiriat pe minim 10 ani iar în caietul de sarcini în vederea licitației pentru închiriere ar fi trebuit trecute câteva condiții vis-a-vis de o investiție serioasă vis-a-vis de crearea de locuri de muncă acolo, suma care s-ar investi, am putea să facem niște criterii și punctaj pe tema aceasta dar fără 10 ani nimeni nu o să-si asisure o investiție acolo.

9        ©                      5

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, cu toate observațiile colegilor noștri ca puncte de plecare în ceea ce înseamnă întocmirea unui nou regulament vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 39 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație în vederea închirierii imobilului construcție, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5, domeniu privat al Județului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 la diverse proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.270/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc și a Hotărârii nr.325/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind modificarea acesteia. De ce se face această revocare? Delegația inițial trebuia să se desfășoare în decembrie anul trecut, sunt niște delegații care trebuie foarte bine pregătite, între timp în Maroc s-au desfășurat alegeri locale, au apărut niște modificări, cei din Maraches care au solicitat înfrățirea cu Brașovul și parteneriatul cu județul Brașov nu au mai revenit cu solicitarea respectivă în urma corespondenței care s-a purtat, pe de altă parte celelalte obiective sunt puse în pericol datorită contextului social geo-politic din ultima vreme, vedeți problemele cu emigranții, vedeți până la urmă și acea dificultate diplomatică în care ne aflăm, unul din obiectivele noastre acolo era și de a găsi soluții ca și la Universitatea Transilvania din Brașov să facem un schimb cu studenți, să vină studenți la facultatea de Medicină, vedeți ce se întâmplă la Iași, nu este contextul geo-politic favorabil cu toate că avem toate documentația și avizele de la Ministerul Afacerilor Externe să facem această delegație, e clar că nu se mai face anul acesta, de aceea vă solicit revocarea ei. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Germania și Republica Cehă. Aici este vorba de Conferința Regiunilor Nuremberg în cadrul căreia se solicită o prezentare a mediului economic brașovean și a Țării Bârsei, o prezentare a proiectului aeroportului și a candidaturii și a conceptului de candidatură europeană a Brașovului la titlul de Capitală Europeană a Culturii, întâlnire de lucru și vizite la aeroportul Munchen, aceasta este în 3 și 4, vizită de lucru în Cehia, oraș care a câștigat titlul de Capitală Culturală Europeană 2015 și întâlnire și vizită Muzeul Herman Norbert, cazarea este doar la Nuremberg. Discuții? Domnul Comea.

Dl. Cornea Claudiu

La delegația pe care noi v-am depus-o ca și aviz din partea Comisiei de relații externe, după consultarea cu Comisia de buget-finanțe în condițiile în care se poate suplimenta numărul, noi avem propunerea să îl delegăm și pe domnul Maxim, să suplimentăm delegația cu persoana domnului Adrian Maxim, dânsul făcând parte din Comisia de buget-finanțe și considerăm că ar fi oportun ca dânsul să participe în această delegație.

O 9

Dl. Claudiu Coman

Dacă comisia este de acord putem să suplimentăm, este vorba atunci de, vă rog să vă notați, Coman Claudiu, Aranyosi Ștefan, Popa Mihai Valentin, Paler Ioan Miron, Gabor Adrian, Ibănescu Adrian Emilian din cadrul executivului și domnul Maxim Adrian. Cu această precizare de la Comisia de relații internaționale vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.435/12.12.2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparații necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele. Aici este vorba de o hotărâre care nu și-a mai produs din nou efecte, nemaifăcându-se asocierea respectivă, sigur că hotărârea noastră devine caducă, nu și-a făcut efecte juridice-financiare, trebuie să o revocăm. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru este revocată. Domnul Zavarache.

Dl. Constantin Zavarache

Normal că suntem de acord cu revocarea, am și votat, însă săptămâna viitoare vom relua discuția fiindcă este absolut necesar ca spitalul din Săcele să se redeschidă. Trebuiau urmăriți mai mulți pași și trebuie puși la aceeași masă, cum am reușit la un moment dat, de a fost și domnul prefect și domnul primar și Casa de Sănătate și Direcția Sanitară și a venit și ministrul sănătății, dar vedeți că până acum nu s-a realizat acest lucru. Locuitorii din Săcele, dacă sunt întrebați absolut la întâmplare, cum se dorește, prima problemă este redeschiderea spitalului din Săcele. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Aici este o problemă prin care putem și să ne asociem, nu doar ca consiliul județean să dea niște bani, acolo cu forțe proprii și fără intervenția ministerului, el nu mai poate să funcționeze spitalul la capacitate, noi mai avem niște probleme legate de niște spații pe care le pierdem în Brașov, deci cred că putem să facem un parteneriat să realocăm niște activități din Brașov la spitalul din Săcele. Trebuie să luăm în calcul și acest lucru.

Dl. Constantin Zavarache

Deci acolo de la 120 de paturi s-a ajuns la 55 de paturi, 20 de interne, 20 pediatrie și 10 paliative, la care se adăugau 5 paturi pentru urgențe. Pentru reparația spitalului, pentru reparația instalației electrice, a încălzirii, apa, plus zugrăviri și ce trebuie pentru a fi adus conform normelor sanitare, este nevoie de 500.000 de lei. Pentru primăria din Săcele, primăria din Săcele trebuie să prindă în bugetul pe anul viitor 120.000 de lei lunar care înseamnă utilitățile iar Casa de Sănătate 180.000 de lei lunar care înseamnă salariile si celelalte. Mulțumesc.

* »

Dl. Vasile Ungureanu

Eu, ca și consilier județean, ca locuitor al acestui județ, ca săcelean născut în Săcele, susțin întru totul poziția domnului consilier Zavarache. Este mare păcat că acolo există această clădire, fost spital și sper din tot sufletul, viitor spital. Locuitorii municipiului Săcele au nevoie stringentă de acest spital acolo. Ei practic sunt a doua localitate a județului Brașov și nu au acest lucru care practic nici nu ne putem gândi că nu este de strictă necesitate. Rog toți colegii să se aplece asupra acestui obiectiv și să încercăm să sprijinim Săcelele în a putea redeschide spitalul Săcele. Vă mulțumesc.

*

Dl. Adrian Gabor

E foarte bine cu spitalul, acum mă uitam plătim o chirie foarte mare pentru spitalul de pe drumul de Poiană și cu avizul ministerului, că aici și-a luat angajamentul și domnul ministru pentru redeschiderea spitalului de la Săcele, dacă nu, să mutăm spitalul acela, vedem cât ocupă, în primul rând să facă o analiză Comisia de sănătate dacă se poate muta spitalul unde plătim foarte mulți bani și vor veni foarte multe procese, în viitor să evităm aceste procese și îl mutăm la Săcele, nu e mare lucru să îl mutăm.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Gabor, împreună cu Comisia de sănătate, deci Comisia de buget-finanțe și Comisia de sănătate, vă rog că e foarte bine să lucrați împreună și în această chestiune. Cele două comisii să coordoneze această activitate

Dl. Fliundra Ionel

Sper, adică nu sper, sunt sigur că această revocare de hotărâre va fi doar temporară, după cum știți sunt responsabil de zonă acolo, atât consiliul local cât și primăria își doresc ca acest spital să fie redeschis, cât și biroul nostru permanent. Trebuie să ne uităm doar ce a făcut municipiul Codlea care au reușit să deschidă acest spital, mai ales că mi se pare că populația din Săcele este mult mai numeroasă decât cea din Codlea. Dacă tot s-a vorbit un pic de actuala guvernare, fac o recomandare ca ministrul Bănicioiu, care este un om tânăr, să vină și la Săcele să vadă că e o problemă mare cu spitalul acesta închis.

Dl. Claudiu Coman

Am zis că facem așa cum a subliniat colegul Mihai, facem administrație. Am avut într-adevăr câteva schimburi de replici legate de aeroport dar nu legate de activitatea noastră, indiferent din ce partid facem parte și doar pentru a sensibiliza parlamentarii noștri să se preocupe să nu ne împiedicăm acum pe ultima sută de metri. Haideți să lăsăm politica și să mergem pe administrație. Hotărârea din păcate o revocăm definitiv dar sperăm cu contribuția dumneavoastră să votăm data viitoare o altă hotărâre și nu doar de un ajutor financiar ci o altă hotărâre prin care unitățile noastre, deci partea de sănătate pe care o coordonăm noi și partea din Săcele cu sau fără ajutorul guvernamental să poată să folosească acel spațiu care est foarte bun și este păcat să nu fie folosit la maximum. Domnul Maxim.

Dl. Maxim Adrian

Stimați colegi, vreau să vă reamintesc câteva hotărâri pe care le-am luat vis-a-vis de acest spital în consiliul județean în trecut. Noi am mai decis odată ca acel spital din Săcele să intre în subordinea noastră a județului și să facă parte din Spitalul Județean Brașov. Știți care a fost răspunsul consiliului local de acolo? Niciodată nu o să vrem să ne aduceți tuberculoșii la Săcele. Deci ca să facem câțiva pași înainte vă propun să convocăm o delegație a Consiliului Local Săcele la discuții cu Comisia de sănătate, Comisia de buget-finanțe, să găsim o formulă pentru că este mult mai ușor dacă îi convingem să intre sub tutela consiliului județean, să luăm decizii în ceea ce îi privește și al doilea punct de vedere spitalul din Săcele deservește o întreagă zonă. Deci toată acea zonă începând de la Tărlungeni, Zizin, Purcăreni, 7 sate care sunt în afară de acelea 4 din Săcele, sunt deservite sau erau deservite de acest spital. Eu cred că trebuie să notați și să votați și acest lucru să avem o întâlnire într-o delegație a Consiliului Local Săcele și comisiile de specialitate din județ să deblocăm acest punct.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, comisiile vă rog să țineți cont de ce a spus domnul Maxim. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Vestea

Așa cum și colegul Coman a mai subliniat hotărârile consiliului județean sunt actele cele mai importante pe care le emitem și nu le putem lăsa neduse la îndeplinire sau uitate pe undeva. Este foarte bine că avem pe ordinea de zi acest punct, sigur e un semnal, vedeți că a provocat discuții, am și discutat de dimineață cu domnul primar Radu Nistor și am stabilit ca săptămâna viitoare să avem o întâlnire ca să vedem ce putem să facem, vă prezentăm și vedem ce putem să facem ca să mergem mai departe.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU. Deci am găsit o soluție de compromis după 5 ședințe în care nu am găsit nici o soluție. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihail Vestea

9

Eu nu îmi doresc să fiu, ca să fie clar, ideea este următoarea este vorba de desemnarea unui om în AGA acestui ADI, credem că este bine să fie un reprezentant al executivului cu putere de reprezentativitate, de aceea am venit cu ideea de a fi un vicepreședinte și credem în final că formula cu Claudiu Coman care asigură și președinția este cea mai bună. Vroiam să vă spun ca și idee, această asociație are și o porțiune de consiliu de administrație sau consiliu director, acolo este bine să fie specialiști adică să nu fie oameni politici în zona aia.

Dl. Vasile Ungureanu

Eu îmi doresc să fie Claudiu și pentru toată lumea și pentru cei care, mă îndoiesc că mai sunt cei care nu știu, deci această reprezentare este neretribuită, să știe toată lumea, acolo este o muncă multă cu răspundere și fără bani.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc pentru completările celor doi colegi, într-adevăr nu este retribuită, deci să fie foarte clar acest lucru, în al doilea rând din punct de vedere tehnic în colegiul director va trebui să desemnăm o persoană care are abilități cu privire la problematică de mediu. Și în al treilea rând de fapt există o recomandare prin care la constituirea acestor ADI-uri, de regulă în AGA trebuie să fie reprezentanți președintele, primarul și atunci după ce am avut mai multe discuții am convenit să preiau eu această chestiune și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați investit cu încrederea dumneavoastră. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.311/30.09.2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind înregistrarea UAT Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 informare privind oferta depusă de România pentru găzduirea la Brașov a Biroului Platformei de Coordonare a Turismului Durabil din cadrul Convenției Carpatice. Dați-mi voie să-1 felicit în primul rând pe domnul Veștea pentru tot efortul pe care l-a făcut cu această asociație și cu demersul nostru de a aduce secretariatul acestei asociații la Brașov și îi dau cuvântul să vă facă o informare.

Dl. Mihail Veștea

Nu vă rețin mult, o să încerc cu sprijinul Simonei Bejan care este manager să vă transmit tuturor pe mail informații despre această convenție. Deci în 2003 a fost semnată convenția cadru pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, sunt 7 țări semnatare Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România, Serbia. Obiectul general este cooperarea pentru păstrarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților în vederea îmbunătățirii calității vieții populație locale și a conservării valorilor naturale și culturale. Pornind de la această idee și pornind de la faptul că 53% din Carpați sunt pe teritoriul României, mergând și pe ideea că Brașovul este un oraș de munte, credem că este important ca secretariatul acestei convenții, nu numai secretariatul grupului de lucru, secretariatul acestei convenții să fie adus la Brașov, în momentul acesta secretariatul convenției este la Viena, în Austria, chiar dacă Austria nu are Carpați dar a fost inițiatoare pentru realizarea acestei convenții pe modelul convenției Alpilor. Totul este ca noi să ne luptăm ca să aducem la Brașov această agenție europeană. în momentul de față avem sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională, toate cele 6 județe din Regiunea Centru au dat hotărâre de sprijin, avem sprijinul Autorității Naționale de Turism, am depus solicitarea noastră și sperăm să avem succes. Este un proiect care nu se va concretiza într-un singur an de zile, este un proiect pe mulți ani și toate deciziile în cadrul acestei convenții se iau în unanimitate și întâlnirea convenției va fi odată la 3 ani în 2017. Am purtat discuții și cu universitatea din Brașov, sunt mai mulți factori implicați, o să vă dau toate informațiile pe mail. Eu cred că este important, noi fiind județ de munte trebuie să ne luptăm pentru o strategie pe munții Carpați care să poată să fie finanțată pe fonduri guvernamentale locale sau europene. Mulțumesc.

Dl. Cornea Claudiu

Aș vrea să nu trecem așa ușor cu vederea peste acest proiect, vreau și eu să îl felicit pe domnul Veștea pentru demersul efectuat și anume acela care a obținut girul județelor limitrofe județului Brașov pentru a aduce acel secretariat la Brașov. Vreau să îl asigur în continuare de sprijinul Comisiei de relații externe și dezvoltare durabilă a județului și cred că nu trebuie să cedăm ușor aducerea acestui secretariat la Brașov având în vedere că România deține peste 53% din munții Carpați.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, la punctul 7 proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Braga Horațiu - Florentin, ca urmare a demisiei, se transformă în punctul 12 de pe ordinea de zi. înainte de a trece la punctul 8 vroiam să vă spun că astăzi ar fi trebuit să mai avem pe ordinea de zi și un parteneriat, un protocol cu Universitatea Transilvania cu Facultatea de Medicină în vederea cooptării facultății pentru elaborarea din punct de vedere tehnic a strategiei. Sigur, așa cum am spus, global, de strategie, de supervizarea elaborării strategiei, se ocupă Comisia de sănătate și direcția de specialitate, dar din punct de vedere tehnic pe baza acestui protocol cu Universitatea Transilvania, cred că acolo este cel mai bine unde găsim specialiștii care pot să elaboreze strategia. O să promitem că acest protocol îl vom supune aprobării dumneavoastră în ședința următoare iar ședința următoare va fi undeva înjur de data de 16 noiembrie, ca să știți cum vă faceți program, în acea ședință o să votăm și rectificarea bugetară. Vă rog domnul Pop.

Dl. Pop Mircea

Domnul președinte mai avem și noi un punct la diverse pe ordinea de zi, să țineți cont de el, vă rog frumos.

Dl. Claudiu Coman

Trebuia să îl propuneți când am votat ordinea de zi.

Dl. Pop Mircea

Vi-1 și enunț foarte repede, e o propunere să păstrăm premierea sportivilor la sfârșitul anului, premierea sportivilor și a antrenorilor care au obținut rezultate. Și atunci fiind vorba de o problemă pe care am întâmpinat-o și anul trecut vis-a-vis de fonduri si de alocarea lor ar fi bine să intre în ședința din 16 noiembrie ca să fim siguri că putem să păstrăm

Dl. Claudiu Coman

Am înțeles, putem să o păstrăm ca o informare.

Dl. Dragoș Crăciun

Și ca o propunere a Comisiei de sport, propunerea este ca să premiem ca în fiecare an cei mai buni sportivi și antrenori ai județului Brașov pe anul 2015.

Dl. Claudiu Coman

Dar ca să respectăm procedura este o informare și pe această cale în numele nostru putem să spunem că susținem această propunere și asemenea și propunerea ca în limitele legii să putem să dăm acele premieri la elevii olimpici și să pregătiți Comisia de sport, respectiv Comisia de cultură, să pregătiți materialele corespunzătoare, propunerile și să vedem temeiul juridic, legea ne permite pentru sportivi care au un anumit tip de performanță și pentru elevii de liceu care sunt olimpici să facem aceste premieri și într-adevăr este normal, nici nu mai avem când decât în ședința următoare să facem aceste propuneri. Vă rog doamna secretar să consemnați și să ținem cont de această propunere. Mulțumesc domnule Pop, foarte bună intervenție, punctul 8 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov începând cu data de 01.11.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru a trecut. Punctul 9 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.229/2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membrii și membrii supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Niște înlocuiri, au fost niște demisii, au fost făcute alte propuneri. Doamna Căju.

Dna. Mariana Căju

Domnule președinte, stimați colegi, eu nu aș trece atât de ușor peste acest punct și aș vrea să dau niște explicații colegilor mai ales că mai devreme am auzit în sală, sper că a fost o glumă din partea colegului Paul Enache, că se fac blaturi la consiliile de administrație. Deci eu cred, dacă ar fi să folosim aceiași terminologie, cu ghilimelele de rigoare, că hiaturi ar fi putut fi considerate înainte, când reprezentanții în consiliile de administrație erau numiți membrii din partidele politice, fără nici o legătură cu consiliul județean care coordonează această activitate și cu spitalele. In momentul în care împreună am hotărât anul trecut, procedura într-adevăr a fost greoaie, am hotărât ca aceste persoane desemnate în consiliile de administrație să fie membri ai executivului consiliului județean, eu consider că nu am greșit. Repetatele demisii ale colegilor au legătură cu faptul că, spuneați mai devreme că indemnizația nu sc plătește la ISO mediu sau în altă parte. Vreau să vă spun că aceste persoane și pe această cale doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste consilii de administrație, unde primesc cam 20-25 de lei pe lună, în funcție de spital, ca să știe toată lumea despre ce e vorba și nici un ban la comisiile de concurs și niciodată nimeni dintre noi nu le-a mulțumit pentru efortul pe care l-au depus și pentru presiunile la care au fost supuși în acest an, doresc să le mulțumesc încă odată, subliniez și sper că și din partea colegilor și să vă spun că aceste schimbări nu le face Comisia de sănătate pentru că nu are ce să facă ci, materialul nu este complet, dacă dumneavoastră domnule președinte ați fi dispus ar fi fost complet, pentru că există numiri de persoane și din partea președintelui la două spitale pentru că două colege, respectiv doamna Stelea Nicoleta și Alina Szasz, Stelea Nicoleta nu mai este angajata consiliului și doamna Szasz este suspendată pentru un an pentru că este plecată. Deci în nici un caz nu a fost nici un moft al Comisiei de sănătate și să știți că am făcut eforturi să vorbim cu toate persoanele iar demisiile au legătură 1 cu faptul că nu sunt retribuite și nu știu dacă dumneavoastră știți, când s-au organizat concursuri, aceste persoane la 6 dimineața s-au dus acolo și au stat fără nici un leu cu apa de acasă și au fost supuse și la presiuni, ca acum să venim la final și să spunem că nu știu ce hiaturi sunt. Nu sunt blaturi. Mulțumesc.

Dl. Enache Paul

Domnule președinte eu nu vreau să fac polemică cu colega mea dar o să monitorizez cu mare atentie toată activitatea Comisiei de sănătate din acest moment.

Dl. Maxim Adrian

Vă rog să se consemneze că eu nu votez la acest punct.

Dl. Claudiu Coman

Câteva precizări, așa cum am făcut la începutul acestui demers, împreună cu domnul Mihail Veștea, am stabilit că unele chestiuni care țin de funcționarea sistemului sanitar, să fie supervizate de către Comisia de sănătate. De aceea, noi doi, ca și executiv, nu ne-am aplecat asupra componenței consiliilor de administrație, am fost de acord cu propunerile pe care Comisia de sănătate le-a înaintat Direcției de sănătate și cu referatele pe care Direcția de sănătate și le-a însușit. Și acum nu am schimbat modul de lucru și am mers la fel și reprezentanții președintelui și reprezentanții consiliului județean care sunt propuși, sunt propuși de către Comisia de sănătate și e foarte bine că nu a fost o muncă deloc ușoară și pe urmă în urma analizei Direcției de sănătate, ei sunt trimiși spre avizare, dumneavoastră plenului. Și au fost foarte mari dificultăți. Acum vreau să spun că mă bucur că nu suntem singurii și și dumneavoastră, Comisia de sănătate, pentru că sunteți mai mulți acolo, mulțumiți consiliilor de administrație pentru munca depusă și noi am mulțumit pentru că într-adevăr este foarte greu, sigur nu putem să mulțumim pentru presiunile la care au fost supuși și să le mulțumim că au rezistat presiunilor la care au fost supuși. Și încă odată, pentru toată lumea din această sală, pentru toată lumea care ne aude, dacă aveți cunoștință de vreo presiune la care colegi de ai noștri au fost supuși, colegi de ai noștri, dacă vreodată se simt amenințați, vă rog să vă adresați în scris, verbal sau cum doriți dumneavoastră, în primul rând conducerii ierarhice, pentru că așa este normal, iar dacă conducerea nu răspunde solicitărilor dumneavoastră, puteți să vă adresați și organelor abilitate. Mulțumesc. Să votăm punctul 11, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Rugăminte, cei care mai suntem în sală, în semn de respect pentru noul coleg care depune jurământul, va fi o pauză de 5-6 minute pentru validare, vă rog să vă întoarceți în sală ca să începem și colegul nostru să-și înceapă activitatea cu dreptul, sigur, dacă va fi validat. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, în primul rând în semn de respect dar dacă nu avem cvorum nu avem cum să-l validăm.

Dl. Claudiu Coman

Avem cvorum și asta vă spuneam, să dăm dovadă de respect pentru această chestiune.

Dl. Maxim Adrian

Vreau să știu colega nouă din ce partid va face parte? Ca să știm unde va sta. Dl. Claudiu Coman

O să vedem aceste chestiuni și acum 1 e vorba de coleg nu de colegă. Punctul 12 de pe ordinea de zi, fostul punct 7 proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Braga Horațiu - Florentin, ca urmare a demisiei. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 de pe ordinea de zi, domnul Braga era membru în comisia de validare, îl propun pe domnul Drotleff în locul domnului Braga în Comisia de validare. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 validarea domnului Pascu Lucian Ion, vă rog Comisia de validare, completată cu domnul Drotleff să vă retrageți pentru 5 minute să deliberați, să analizați, documentele care au fost depuse și în 5 minute reluăm ședința pentru ultimul punct de pe ordinea de zi, validarea domnului Pascu și depunerea jurământului.

Dl. Vasiie Ungureanu

Proces verbal încheiat astăzi 28.10.2015 în ședința de validare a Comisiei de • »

validare a Consiliului Județean Brașov. Astăzi 28.10.2015, Comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Brașov a examinat în conformitate cu prevederile art.89 și art.90 din Legea administrație publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată, legalitatea alegerii domnului consilier județean Pascu Lucian Ion, candidat supleant înscris în buletinul de vot pe lista partidului, fost Partid Democrat, actual Partid Național Liberal. Ca urmare a încetării mandatului de consilier județean al domnului Braga Horațiu, Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale privind condițiile de eligibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Pascu Lucian ca și consilier județean, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumim, vă rog să luați loc să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. De asemenea rețineți că domnul Pascu ia locul domnului Braga în Comisia de industrie, vă rog Comisia de industrie să vă întâlniți. Veniți domnul Pascu să depuneți jurământul.

Dl. Pascu Lucian Ion

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Dl. Claudiu Coman

Felicitări domnule Pascu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.

P. Președinte,                                     Secretar,

Vicepreședinte                           Dumbrăveanu Maria

Coman Claudiu