Hotărârea nr. 376/2015

Hotărârea.nr. 376– privind desemnarea domnului consilier județean Drotleff Dieter-Walter membru în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 376

din data de 28.10.2015

- privind desemnarea domnului consilier județean Drotleff Dieter-Walter membru în Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2015;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov 375/28.10.2015 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Braga Horațiu-Florentin, ca urmare a demisiei;

Având în vedere că domnul Braga Horațiu-Florentin a fost desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 272/03.06.2014 membru în Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov;

Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov a fost aleasă prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 1/02.07.2012, modificându-și componența prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 35/11.03.2013;

Văzând propunerea domnului vicepreședinte Claudiu Coman privind desemnarea domnului consilier județean Drotleff Dieter-Walter ca membru în Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se desemnează domnul consilier județean Drotleff Dieter-Walter ca membru în Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 272/03.06.2014 își î ncetează apl icabi 1 itatea.

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Comisia de validare a Consiliului Județean Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman ---

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu