Hotărârea nr. 375/2015

Hotărârea.nr. 375– privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului BRAGA HORAŢIU-FLORENTIN, ca urmare a demisiei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.375

din data de 28.10.2015

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului BRAGA HORAȚIU-FLORENTIN, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.13577/27.10.2015, prin care, domnul BRAGA HORAȚIU-FLORENTIN solicită încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean;

Ținând cont de referatul constatator nr.ad. 13577/27.10.2015 privind, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului BRAGA HORAȚIU-FLORENTIN, ca urmare a demisiei, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.”a”, precum și art.12 alin. (1), din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului BRAGA HORAȚIU-FLORENTIN, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se declară HORAȚIU-FLORENTIN.


vacant locul de consilier județean ocupat de domnul BRAGA

p.PREȘEDINTE


Claudiu ComaipContrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu