Hotărârea nr. 374/2015

Hotărârea.nr. 374– privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov


Consiliul juueiean Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 374

din data de 28.10.2015

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. ad. 13359/22.10 2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, precum și Propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 pentru Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, înregistrată sub nr. 13359/22.10 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 187 alin.(l), alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. d, alin. (5), lit. a, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților

sanitare publice al căror management a fost pre

uat de Consiliul Județean Brașov, c

upă cum urmează:

UNITATEA SANITARĂ

MEMEBRU

MEMBRU SUPLEANT

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Pascu Mihai Lucian Bucur Mariana

Machidon Gabriela Maria Condruz Simona

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Săpunaru Alina Maxim Mihaela

Buzamet Otilia Bucur Mariana

Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie „Dr. l.A. Sbârcea” Brașov

Schiopu Valerica Kope Attila

Rădulea Andreea Maxim Mihaela

Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Corfariu Rodica Ciubotaru Mariana

Pascu Mihai Lucian Kope Attila

Spitalul Clinic de Copii Brașov

Mitarcă Maria Condruz Simona

Boboc Daniela Maxim Mihaela

Spitalul de Pneumioftiziologie Brașov

Minea Monica Kope Attila

Mitarcă Maria Bucur Mariana

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Ciaudiu Comajy'

XContrasemnează, SECRETAR, Maria Diiinbraveanu