Hotărârea nr. 372/2015

Hotărârea.nr. 372– privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov


C ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 372 din data de 28.10.2015

- privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr.13170/21.10.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării Statului de funcții aprobat pentru anul 2015 al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 316/30.09.2015 privind aprobarea Statului de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și dispozițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Statul de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 316/30.09. 2015 se modifică în mod corespunzător.

ArL3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV Str.Prundului nr.7-9

Aprobat, in ședința din data de: p Președinte Vicepreședinte Coman ClaudiuTel.0268511481/Fax 0268511609;0268410205 E-mail runos@spnbrasov.ro


STAT DE FUNCȚII

valabil in 2015

Nr.cr

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/gr ad

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

S

ii

1

10736

3672

14408

2

Director financiar contabil

S

ii

1

7266

2487

9753

3

Director medical

S

ii

1

8729

2995

11724

4

Director de ingrijiri

S

ii

1

5671

1946

7617

5

sef secție, medic primar

neurologie

S

ii

2

9295

1462

10757

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

S

ii

3

13291

6579

19870

7

sef secție, medic primar

balneofizioterapie

S

ii

1

4388

2193

6581

8

sef secție, medic primar

laborator

S

ii

1

4430

1462

5892

9

farmacist principal ,sef

farmacie

S

ii

1

4008

1326

5334

10

farmacist

farmacie

S

1

1865

681

2546

11

medic primar

neurologie

S

6.5

23936

5303

29239

12

medic primar

psihiatrie

S

11

40292

21322

61614

13

medic primar

anatomie patologica

S

1

5903

2405

8308

14

medic primar

medicina generala

S

2

6130

3148

9278

15

medic primar

radiologie .imagistica

S

1

3573

1239

4812

16

medic primar

balneofizioterapie

S

0.5

1975

929

2904

17

medic specialist

medicina generala

S

2

5522

2313

7835

18

medic specialist

neurologie

S

3

8556

2439

10995

19

medic specialist

psihiatrie

S

5

13588

7135

20723

20

medic specialist

epidemiologie

S

1

2903

1006

3909

21

psiholog principal

psihologie

S

5

13396

6832

20228

22

psiholog specialist

psihologie

S

1

2399

1247

3646

23

psiholog

psihologie

S

2

4914

2079

6993

24

logoped

logopedie

S

1

2430

1247

3677

25

biolog principal

laborator

S

2

6042

2014

8056

26

kinoterapeut

recuperare

S

3

5806

3083

8889

27

asistent medical pr. sef

medicina generala

S

2

5593

1941

7534

28

asistent medical pr. sef

medicina generala

PL

6

14331

6370

20701

29

asistent medical principal

medicina generala

S

15

39319

17115

56434

30

asistent medical principal

laborator

S

2

8122

5272

13394

31

asistent social principal

sociopsihopedagogie

S

1

2776

1365

4141

32

asistent social

sociologie

S

1

1953

934

2887

33

asistent medical

medicina generala

S

9

15611

5431

21042

34

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

1804

911

2715

35

asistent medical principal

medicina generala

SSD

3

7163

2758

9921

36

asistent medical

medicina generala

SSD

2

3336

1104

4440

37

asistent medical

balneofiziokinetoterapie si recuperare

S

1

1559

828

2387

38

asistent medical principal

medicina generala

PL

66

139321

61131

200452

39

asistent medical principal

balneofizioterapie

PL

4

7628

3786

11414

40

asistent medical principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

10605

5235

15840

41

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

2085

1047

3132

42

asistent medical principal

laborator

PL

8

18105

6293

24398

43

asistent medical principal

farmacie

PL

3

5968

2242

8210

44

asistent medical principal

radiologie

PL

2

3975

1322

5297

45

asistent medical principal

igiena

PL

1

2217

732

2949

46

asistent medical

medicina generala

PL

33

54653

21003

75656

47

asistent medical debutant

medicina generala

PL

9

12029

3634

15663

48

asistent medical

farmacie

PL

3

4919

2094

7013

49

asistent medical debutant

farmacie

PL

1

1313

428

1741

50

asistent medical

balneofizioterapie

PL

1

1646

847

2493

51

asistent medical principal

balneofizioterapie

M

1

2166

1047

3213

52

autopsier

anatomie patologica

M

1

2808

1876

4684

53

sora medicala principala

medicina generala

M

3

5348

2513

7861

54

registrator medical

M

2

3362

1300

4662

55

infirmiera

G

96

127630

47361

174891

56

îngrijitoare

G

63

84300

31227

115527

57

spalatoreasa

G

7

9303

2678

11981

58

brancardier

G

15

19801

6230

26031

59

paznic

G

11

14963

4450

19413

60

sef serviciu

S

li

3

10467

3519

13986

61

sef birou

S

li

5

16868

5532

22400

62

consilier juridic IA

consilier juridic

S

1

2621

902

3523

63

auditor public intern

economist

S

2

5401

1804

7205

64

referent de specialitate I

jurist

S

1

1896

721

2617

65

referent de specialitate I

inginer

S

3

7810

2706

10516

66

referent de specialitate II

inginer

S

1

1768

668

2436

67

economist IA

economist

S

3

7991

2706

10697

68

economist I

economist

S

10

21387

7146

28533

69

economist II

economist

S

3

6089

2004

8093

70

referent de specialitate II

economist

S

1

2256

721

2977

71

referent de specialitate II

jurist

S

2

4370

1442

5812

72

casier

M

1

1674

519

2193

73

magaziner I

M

1

1671

519

2190

74

arhivar debutant

M

1

1379

424

1803

75

muncitor calificat I

zugrav

G

1

1404

433

1837

76

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1790

560

2350

77

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1453

436

1889

78

muncitor calificat II

electrician

G

1

1430

428

1858

79

muncitor calificat II

fochist

G

4

6225

1935

8160

80

muncitor calificat III

instalator

G

1

1425

428

1853

81

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1424

428

1852

82

muncitor calificat IV

instalator

G

3

4175

1238

5413

83

muncitor calificat IV

fochist

G

3

4249

1290

5539

84

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

7150

2155

9305

85

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

4470

1359

5829

86

șofer I

G

1

1766

559

2325

87

șoferi II

G

3

4587

1491

6078

505     987952  385122 1373074

Total Finanțare venituri proprii________________________________________________________________________________________505______987952  385122 1373074

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

medic primar

psihiatrie

S

4

14797

4956

19753

2

medic specialist

psihiatrie

S

2

6017

2012

8029

3

psiholog principal

psihologie

S

1

2796

910

3706

4

psiholog specialist

psihologie

S

1

2514

915

3429

5

psiholog

psihologie

S

3

7224

2496

9720

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

S

1

3008

996

4004

7

asistent medical principal

medicina generala

PL

3

5947

1905

7852

8

asistent social principal

medicina generala

PL

1

2176

698

2874

9

registrator

medicina generala

PL

1

1701

561

2262

10

infirmiera

G

1

1324

375

1699

11

îngrijitoare

G

2

2637

745

3382

12

rezident I

neurologie

S

1

1751

318

2069

13

rezident I

psihiatrie

S

7

13067

6692

19759

14

rezident II

psihiatrie

S

4

8764

4504

13268

15

rezident II

neurologie

S

2

4082

750

4832

16

rezident III

neurologie

S

2

4538

840

5378

17

rezident III

psihiatrie

S

3

6807

3777

10584

18

rezident IV

neurologie

S

3

7433

1296

8729

19

rezident IV

psihiatrie

S

6

14141

7782

21923

Total finanțare de la Bugetul de Stat

48

110724

42528

153252

Total unitate sanitara( A+B)

nr posturi aprobate

1098676

427650

1526326

553

553

total posturi aprobate

din care

conducere

29

553

execuție

524

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

505

553

buget de stat

48


DIRECTOR FI! Ec.CiupituNCIAR CONTABIL,


SEFSERVICIU RUNOS, Ing.ec.Puiu Ileana