Hotărârea nr. 370/2015

Hotărârea.nr. 370– privind aprobarea modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 311/30.09.2015 privind aprobarea înregistrării U.A.T. – Judeţul Braşov în Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.370

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 311/30.09.2015 privind aprobarea înregistrării U.A.T. - Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 13407/22.10.2015, întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 311/30.09.2015 privind aprobarea înregistrării U.A.T. -Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar;

Având în vedere dispozițiile art. 10 din H.G.R. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar, cu modificările și completările aduse de H.G.R. nr. 1070/2013;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Art 2 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 311/30.09.2015 - privind aprobarea înregistrării U.A.T. - Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar, se modifică, urmând a avea următorul cuprins:.

Art2.- Beneficiarul plății, respectiv, U.A.T. - Județul Brașov, va suporta comisioanele pentru operațiunile de tranzacționare online cu cârdul bancar, aferente încasării taxelor, impozitelor și altor venituri ale bugetului local, prin intermediul SNEP, percepute de către furnizorul său de servicii, selectat conform normelor legale în vigoare și în limitele maximale stabilite de acestea”.

Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 311/30.09.2015 privind aprobarea înregistrării U.A.T. - Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de          line a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar, rămân


neschimbate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu