Hotărârea nr. 361/2015

Hotărârea.nr. 361– privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 361

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 12.910/19.10.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Boli al Infecțioase Brașov, prin promovări în funcție/grad/treaptă profesională și transformarea unor posturi;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit."a‘‘ și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, art. 15 lit.(a) și (c) din HG nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 și Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov cu modificările corespunzătoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTEI Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul de Boli Infectioase Bras ov Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tal.422490 Nr.paturi 107

Aprobat cu HCJBV nr. In ședința din data de


p. Președinte Vicepreședinte


Coman ClaudiuSTAT DE FUNCȚII

Noiembrie 2015

Nr.crt

Funcții de conducere   1 Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

i

1 2

3

4

a

A. Finanțare din venltiiri proprii

i

MANAGER

medic boli infectioasae

S

11

1

4898

800

5698

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

economist

S

II

1

4131

675

4806

3

DIRECTOR MEDICAL

medic boli infectioasae

S

11

1

4718

775

5493

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

boli infectioase

S

II

2

10305

1964

12269

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

S

11

1

4644

2620

7264

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

S

l

3494

831

4325

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

PL

1

2791

463

3254

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

S

8

31836

8124

39960

9

MEDIC PRIMAR

laborator

S

1

4196

2340

6536

10

I

MEDIC PRIMAR

radiologie

S

1

3920

1651

5571

11

MEDIC SPECIALIST

boli infectioase

S

3,5

s 11050

1943

12993

12

MEDIC SPECIALIST

terapie intensiva

S

/

1

2903

1666

4569

13

FARMACIST

farmacie

S

1

2013

524

2537

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

l

3274

1441

4715

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

S

1

3274

1441

4715

16

BlJjLOG SPECIALIST

laborator

s

2

5368

3093

8461

17

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

s

8

25694

8098

33792

18

A

SISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

SSD

1

2379

605

2984

19

A

SISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

PL

21

52333

13510

65843

20

A

SISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

11

24163

5109

29272

21

A

SISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

2268

500

2768

22

SISTENT MEDICAL PRINCIPAL

laborator

PL

3

7450

4361

11811

23

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

radilogie

PL

1

2522

855

3377

24

ASISTENT MEDICAL

dietetica

PL

l

1963

381

2344

25

i

SjTATlSTIClAN MEDICAL

M

1

1774

449

2223

26

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1

2031

506

2537

27

1

REGISTRATOR MEDICAL

M

2

3548

898

4446

28

INFIRMIERA

M

22

30424

8919

39343

29

1

ÎNGRIJITOARE

G

4

5250

853

6103

30

SPALATOREASA

G

3

4114

581

4695

31

ECONOMIST IA

S

3

7998

2164

10162

32

ECONOMIST I

S

1

2255

576

2831

33

Inspector de specialitate i

S

3

8145

2164

10309

34

INSPECTOR DE SPECIALITATE DEB

S

1

1313

214

1527

35

CONSILIER JURIDIC IA

S

1

2484

721

3205

36

i

REFERENT IA

M

2

3600

725

4325

37

MAGAZINER 11

G

1

1384

233

1617

38

ȘOFERI

M

1

1833

291

2124

39

ADMINISTRATOR II

M

1

1613

269

1882

40

Muncitor calificat i

fochist

M

l

1791

280

2071

41

Muncitor calificat h

fochist

M

1

1718

266

1984

42

Muncitor calhcat i

zidar

M

1

1776

280

2056

43

Muncitor calificat iv

instalator

M

1

1478

233

1711

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

111ED1C REZIDENT AN V         | terapie intensiva

S

1

2531

1296

3827

TOTAL


125,5      306116       84392


390508


43

K

EDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

S

44

IV

ED1C REZIDENT AN l

boli infectioase

S

TOTAL

TOTAL GENERAL

-funcții de conducere:

122,5


-funcții de execuție: Total posturi aprobate, din care:

Total posturi aprobate, din care:


-venituri proprii -bugetul de stat


125,5

52

4233

750

4983

2

3566

638

4204

5

10330

2684

13014

130,5

316446

87076

403522


DIRECTOR FINANCI Ec. Vigheci Adriana

RUNOS

Bogoi Corina