Hotărârea nr. 360/2015

Hotărârea.nr. 360– privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 360

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 13063/19.10.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov, prin promovări în funcție/grad/ treaptă profesională și transformarea unor posturi vacante;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, art. 15 lit.(a) și (c) din HG nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 și Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov cu modificările corespunzătoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

STR.NICOPOLE NR.45

TEL:0268-415130 TEL/FAX:0268-418988

CATEGORIA UNITATII: IV

TIPUL UNITATII: II M

. Lf8®l j&.l'OMf

STAT DE FUNCȚII 01.11.2015

Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data : p. Președinte

VicepreședinteNr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes. /gr.sal.

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Chirurgie ort.ped.

S

II

1

4853

0

4853

2

Director Medical

Chirurgie Plastica

S

II

1

4719

0

4719

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

4536

405

4941

4

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

II

1

4944

1320

6264

5

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

s

I

1

4821

1136

5957

6

Sef Secție - Farmacist primar

Farmacie

s

I

1

4059

409

4468

7

Sef Secție - Medic primar

ATI

s

I

1

4756

2848

7604

8

Sef Secție - Medic primar

Chirurgie ort.ped.

s

I

1

5356

487

5843

9

Sef Secție - Medic primar

N.P.I.

s

I

1

4539

2597

7136

10

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

s

II

2

9857

1786

11643

11

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

s

I

1

5113

487

5600

12

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / MG

s

II

1

3686

373

4059

13

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2788

739

3527

14

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

s

I

1

3261

1979

5240

15

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

I

3

8271

2015

10286

16

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

S

II

3

9957

2674

12631

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2766

641

3407

18

Sef Serviciu - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

II

1

3294

330

3624

19

Sef Birou - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

I

1

3506

325

3831

20

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2688

264

2952

21

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

2100

0

2100

22

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

8263

5501

13764

23

Medic primar

ATI

S

1

3508

2476

5984

24

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

3

12344

1239

13583

25

Medic primar

Chirurgie ped.

S

1

4195

413

4608

26

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

7703

826

8529

27

Medic primar

Endocrinologie

s

1

4195

138

4333

28

Medic primar

Medicina de laborator

s

1

3920

1100

5020

29

Medic primar

Neurologie pediatrica

s

1

3989

2201

6190

30

Medic primar

Obstetrica ginecologie

s

1

4195

138

4333

31

Medic primar

OFT

s

1

4126

138

4264

32

Medic primar

ORL

s

2

7703

826

8529

33

Medic primar

Pediatrie

s

18

74568

7363

81931

34

Medic primar

Radiologie si imagistica med.

s

2

8191

1926

10117

35

Medic primar

Dermato -venerologie

s

1

3828

413

4241

36

Medic specialist

ATI

s

3

9510

5991

15501

37

Medic specialist

Chirurgie Ped.

s

1

3279

333

3612

38

Medic specialist

RMFB

s

1

2900

111

3011

39

Medic specialist

Epidemiologie

s

1

3155

333

3488

40

Medic specialist

ORL

s

1

3155

333

3488

41

Medic specialist

Pediatrie

s

2

6310

666

6976

42

Medic specialist

Psihiatrie pediatrica

S

1

3313

1775

5088

43

Biochimist principal

Biochimie

S

1

3361

907

4268

44

Biolog principal

Biologie medicala

S

1

3664

998

4662

45

Farmacist primar

Farmacie

S

1

3503

346

3849

46

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

2123

1330

3453

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

3305

111

3416

48

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

2603

86

2689

49

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2998

333

3331

50

Fiziokinetoterapfeut

BFT

S

2

4932

172

5104

51

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

S

27

78458

20872

99330

52

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

SSD

9

21344

6651

27995

53

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

PL

79

196131

46221

242352

54

Asistent medical pr.

Laborator

PL

12

30839

8220

39059

55

Asistent medical pr.

Radiologie

PL

7

18064

4193

22257

56

Asistent medical pr.

Farmacie

PL

3

7529

771

8300

57

Asistent medical pr.

Igiena

PL

1

2175

321

2496

58

Asistent medical pr.

Dietetica

PL

2

5180

514

5694

59

Instructor educație pr.

M

9

17766

3577

21343

60

Registrator medical pr.

M

8

14564

1560

16124

61

Statistician medical pr.

M

1

1904

195

2099

62

Sora medicala pr. - Anat. Pat

Laborator

M

1

3936

2599

6535

63

Asistent medical

Pediatrie/ MG

S

5

10987

913

11900

64

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

1

2149

232

2381

65

Asistent medical deb.

Pediatrie/ MG

PL

1

1313

119

1432

66

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

16

34414

5802

40216

67

Asistent medical

Radiologie

PL

1

2241

534

2775

68

Asistent medical

Farmacie

PL

1

2243

229

2472

69

Asistent medical

Igiena

PL

1

2215

229

2444

70

Registrator medical

M

6

9825

1008

10833

71

Infirmiere

G

76

104242

23760

128002

72

îngrijitoare

G

49

66841

11035

77876

73

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

4905

542

5447

74

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

5

13086

1354

14440

75

Economist II

Stiinte economice

S

2

3910

372

4282

76

Funcționar

M

4

6230

608

6838

77

Magaziner

M

2

3348

0

3348

78

Casier

M

1

1674

156

1830

79

Inginer sistem IA

Matematica -Informatica

S

1

2635

271

2906

80

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

2304

271

2575

81

Referent de specialitate I

Drept

s

2

4465

487

4952

82

Referent de specialitate III

Drept

s

1

1883

186

2069

83

Referent de specialitate III

Stiinte economice

s

1

1964

186

2150

84

Referent IA, Contabil IA

M

1

1801

167

1968

85

Spalatoreasa

G

8

10808

928

11736

86

Muncitor I

M;G

6

10204

140

10344

87

Muncitor II

M;G

14

23383

318

23701

88

Muncitor III

M;G

8

12325

50

12375

89

Muncitor IV

M;G

8

11168

516

11684

90

Muncitor necalificat

G

7

9597

82

9679

91

îngrijitoare

G

1

1389

0

1389

Total finanțare venituri proprii

472.0

1070148

205527

1275674

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

92

Sef Secție UPU - Medic primar

Medicina de urgenta

S

II

1

4756

2848

7604

93

Sef Secție UPU - Asistent medical pr.

MG

S

II

1

3121

1960

5081

94

Medic primar

NPI

S

2

8390

3578

11968

95

Medic primar

Pediatrie

S

1

4195

2476

6671

96

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

4058

1789

5847

97

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

2

6354

3994

10348

98

Medic specialist

Pediatrie

S

4

12521

7988

20509

99

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

5

12740

1295

14035

100

Medic Rezident Anul IV

Pediatrie

S

5

12490

3803

16293

101

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

6

14189

6808

20997

102

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

11

23078

3238

26316

103

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

S

5

8765

955

9720

104

Medic Rezident Anul IV

Chirurgie ped.

S

2

5121

518

5639

105

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

S

1

2270

252

2522

106

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

S

2

4090

452

4542

107

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

S

2

3637

382

4019

108

Medic Rezident Anul II

Ortopedie ped.

S

2

4090

452

4542

109

Medic Rezident Anul IV

Medicina de Urgenta

S

1

2623

1297

3920

110

Medic Rezident Anul II

Boli Infectioase

S

1

2189

752

2941

111

Medic Rezident Anul III

Psihiatrie ped.

S

1

2440

841

3281

112

Farmacist Rezident Anul III

Farmacie

S

1

1991

219

2210

113

Psiholog specialist

Psihologie clinica

S

1

3156

1442

4598

114

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

2399

1081

3480

115

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2750

1997

4747

116

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

7

20902

12532

33434

117

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

SSD

2

4697

3110

7807

118

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

PL

13

32084

19164

51248

119

Asistent medical

MG

PL

2

4073

2748

6821

120

Registrator medical

M

5

8409

3640

12049

121

Registrator medical deb.

M

1

1313

488

1801

122

Infirmiera

G

4

5584

3072

8656

123

Infirmiera deb.

G

1

1313

676

1989

124

îngrijitoare

G

5

6639

3485

10124

125

Brancardier

G

1

1313

697

2010

Total finanțare de la Bugetul de stat

101.0

237740

100029

337769

Total unitate sanitara (A + B)

573.0

1307888

305556

1613443

Total posturi aprobate: 573, din care:  • - conducere: 28

  • - execuție: 545

  • - venituri proprii: 472 -bugetde stat: 101

Director Financiar Contabil, Ec. Anica Bojte