Hotărârea nr. 347/2015

Hotărârea nr.347 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul şcolar 2015-2016


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 347

din data de 28.10.2015

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul școlar 2015-2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. 12894/20.10.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul școlar 2015-2016;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 25 alin.(4) din H.G.R nr.538/2001, privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul școlar 2015-2016, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Comanx^

ORGANIGRAMA CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESUrciEȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BRAȘOV

(an școlar2015-2016)

Funcția

Norma la funcția de baza

Nivel studii (M/SSD/S)

Grad

didactic/treapta

Transa de vechime in inv.

Salariul de

Sporuri

SALARIUL BRUT EFECTIV

baza sl alte drepturi Incluse In salariul de baza

cfp suma

ind. zone izolate suma

PROFESOR 1

1

S

GR.II

25-30

2,579

2,579

PROFESOR 1

1

S

GR.il

35-40

2,791

2,791

PROFESOR 1

13

S

GR.II

6-10

23,761

41

23,802

PROFESOR 1

13

S

DEB

0-2

22,966

138

23,104

PROFESOR 1

3

S

DEF

10-14

5,504

0

5,504

PROFESOR 1

3

S

DEF

14-18

6,683

6,683

PROFESOR 1

4

S

DEF

18-22

8,534

8,534

PROFESOR 1

1

S

DEF

25-30

2,934

2,934

PROFESOR 1

7

S

DEF

2-6

12,286

69

12,355

PROFESOR 1

20

S

DEF

6-10

34,592

284

34,876

TOTAL DIDACTIC

115

265,019

601

265,620

SECRETAR

1

S

2,659

2,659

ASIST SOCIAL

1

S

1,964

1,964

ASIST SOCIAL - VACANT

1

S

1,964

1,964

ADMINISTRATOR PATRIMONIU

1

S

2,159

2,159

BIBLIOTECAR

1

S

2,486

2,486

MEDIC PEDIATRU - VACANT

1

S

2,570

2,570

INFORMATICIAN - VACANT

1

S

2,706

2,706

TOTAL DIDACTIC AUXILIAR

7

16.508

16,508

ÎNGRIJITOR

1

G

1,300

1,300

TOTAL NEDIDACTIC

1

1,300

1,300

TOTAL GENERAL

127

297,295

291

601

298,187


CONTABIL SEF ec. ADRIAN LUPAN