Hotărârea nr. 339/2015

Hotărârea nr.339 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: Office® iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.339 din data de 28.10.2015

- privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând referatul nr. ad. 12596/20.10.2015 întocmit de către Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii doamnei profesor Mesaroșiu Simona. cu doamna Chivărean Delia, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, ca urmare a Deciziei nr.688/2015 a acestuia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 157/1.04.2014 privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov nr. 5 pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 1 și art. 4 din H.G.R. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit."d" și alin. (5) lit.’'a", pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.2l 5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii doamnei profesor Mesaroșiu Simona. cu doamna Chivărean Delia, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu