Hotărârea nr. 317/2015

Hotărârea nr.317 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului Clinic de Copii Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.317

din data de 30.09.2015

privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.11581/18.09.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se supune aprobării statul de funcții modificat al Spitalului Clinic de Copii Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit.a din HGR 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.10.2015, se aprobă statul de funcții al Spitalului de Clinic de Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Fondurile necesare majorării cu 25%, începând cu 01.10.2015, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, prevăzute în art.l alin. (5 5) din OUG 35/2015, de care beneficiază personalul de specialitate medico -sanitar, conform art.l alin (5 7) din același act normativ, se vor asigura în condițiile art.201 din HGR nr.791/2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Managerul Spitalului Clinic de Copii Brașov.Contrasemnează, SECRETARSPITALUL CLiNK


c

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data : p. Președinte Vicepreședinte Coman ClaudiuSTR.NICOPOLE NR.45

TEL0268-415130

TEL/FAX:0268-418988

STAT DE FUNCȚII 01.10.2015

Nr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes. /gr.sal.

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Chirurgie ort.ped.

S

II

1

4853

0

4853

2

Director Medical

Chirurgie Plastica

S

II

1

4719

0

4719

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

4536

405

4941

4

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

II

1

4944

1320

6264

5

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

I

1

4821

1136

5958

6

Sef Secție - Farmacist primar

Farmacie

S

I

1

4059

409

4468

7

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

I

1

4756

2848

7604

8

Sef Secție - Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

I

1

5356

488

5844

9

Sef Secție - Medic primar

N.P.I.

S

I

1

4539

2598

7136

10

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

II

2

9856

1786

11643

11

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

I

1

5113

488

5600

12

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / MG

S

II

1

3686

374

4060

13

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2788

739

3526

14

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

I

1

3261

1979

5240

15

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

I

3

8271

2015

10286

16

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

S

II

3

9956

2674

12630

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2766

641

3408

18

Sef Serviciu - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

II

1

3294

330

3624

19

Sef Birou - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

I

1

3506

325

3831

20

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2688

264

2951

21

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

2100

0

2100

22

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

8263

5501

13764

23

Medic primar

ATI

S

1

3508

2476

5984

24

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

4

15851

1650

17501

25

Medic primar

Chirurgie ped.

S

1

4195

413

4608

26

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

7703

825

8528

27

Medic primar

Endocrinologie

S

1

4195

138

4333

28

Medic primar

Medicina de laborator

S

1

3920

1100

5020

29

Medic primar

Neurologie pediatrica

S

1

3989

2201

6190

30

Medic primar

Obstetrica ginecologie

S

1

4195

138

4333

31

Medic primar

OFT

S

1

4126

138

4264

32

Medic primar

ORL

S

2

7703

825

8528

33

Medic primar

Pediatrie

S

17

70508

6944

77451

34

Medic primar

Radiologie si imagistica med.

S

2

8191

1925

10116

35

Medic specialist

ATI

S

3

9510

5989

15499

36

Medic specialist

RMFB

S

1

2900

111

3011

37

Medic specialist

Dermato -venerologie

S

1

3155

333

3488

38

Medic specialist

Epidemiologie

S

1

3155

333

3488

39

Medic specialist

ORL

S

1

3155

333

3488

40

Medic specialist

Pediatrie

S

3

9661

998

10659

41

Medic specialist

Psihiatrie pediatrica

S

1

3313

1775

5088

42

Biochimist principal

Biochimie

S

1

3361

908

4269

43

Biolog principal

Biologie medicala

S

1

3664

998

4661

44

Farmacist primar

Farmacie

S

1

3503

346

3849

45

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

2123

1331

3454

46

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

3305

111

3416

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

2603

85

2688

48

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2998

333

3330

49

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

4931

170

5101

50

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

27

79351

20868

100219

51

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

SSD

9

21226

6650

27876

52

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

PL

79

196049

46148

242196

53

Asistent medical pr.

Laborator

PL

12

30835

8205

39040

54

Asistent medical pr.

Radiologie

PL

7

18064

4191

22255

55

Asistent medical pr.

Farmacie

PL

3

7529

769

8298

56

Asistent medical pr.

Igiena

PL

1

2175

256

2431

57

Asistent medical pr.

Dietetica

PL

2

5180

513

5693

58

Instructor educație pr.

M

9

17766

3578

21344

59

Registrator medical pr.

M

8

14563

1560

16123

60

Statistician medical pr.

M

1

1904

195

2099

61

Sora medicala pr. - Anat. Pa

Laborator

M

1

3936

2599

6535

62

Asistent medical

Pediatrie/ MG

S

5

10986

918

11904

63

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

1

2149

233

2381

64

Asistent medical deb.

Pediatrie/ MG

PL

1

1313

119

1431

65

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

16

34410

5796

40206

66

Asistent medical

Radiologie

PL

1

2241

534

2775

67

Asistent medical

Farmacie

PL

1

2243

229

2471

68

Asistent medical

Igiena

PL

1

2215

229

2444

69

Registrator medical

M

6

9824

1005

10829

70

Infirmiere

G

76

104029

23720

127749

71

îngrijitoare

G

49

66789

11041

77830

72

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

4905

540

5445

73

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

5

13086

1350

14436

74

Economist II

Stiinte economice

S

2

3910

373

4283

75

Funcționar

M

4

6230

610

6840

76

Magaziner

M

2

3348

0

3348

77

Casier

M

1

1674

156

1830

78

Inginer sistem IA

Matematica -Informatica

S

1

2635

270

2905

79

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

2304

270

2574

80

Referent de specialitate I

Drept

S

2

4465

486

4951

81

Referent de specialitate III

Drept

S

1

1883

186

2069

82

Referent de specialitate III

Stiinte economice

S

1

1964

186

2150

83

Referent IA, Contabil IA

M

1

1801

168

1969

84

Spalatoreasa

G

8

10805

930

11735

85

Muncitor I

M;G

6

10203

140

10343

86

Muncitor II

M;G

14

23379

323

23701

87

Muncitor III

M;G

8

12324

50

12374

88

Muncitor IV

M;G

8

11166

516

11683

89

Muncitor necalificat

G

7

9531

83

9614

90

îngrijitoare

G

1

1389

0

1389

Total finanțare venituri proprii

472,0

1069323

205229

1274551

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

91

Sef Secție UPU - Medic primar

Medicina de urgenta

S

II

1

4756

2848

7604

92

Sef Secție UPU - Asistent medical pr.

MG

S

II

1

3045

1960

5005

93

Medic primar

NPI

S

2

8390

3578

11968

94

Medic primar

Pediatrie

S

2

8210

4953

13163

95

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

4058

1789

5846

96

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

1

3454

1996

5450

97

Medic specialist

Pediatrie

S

4

12520

8385

20905

98

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

4

10115

1035

11150

99

Medic Rezident Anul IV

Pediatrie

S

6

15110

4060

19170

100

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

6

14189

6810

20999

101

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

11

23078

3228

26305

102

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

S

5

8763

956

9719

103

Medic Rezident Anul IV

Chirurgie ped.

S

2

5120

518

5638

104

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

S

1

2270

253

2523

105

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

S

2

4090

450

4540

106

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

S

2

3636

383

4019

107

Medic Rezident Anul II

Ortopedie ped.

S

2

4090

450

4540

108

Medic Rezident Anul IV

Medicina de Urgenta

S

1

2623

1296

3919

109

Medic Rezident Anul II

Boli Infectioase

S

1

2189

753

2941

110

Medic Rezident Anul III

Psihiatrie ped.

S

1

2440

841

3281

111

Farmacist Rezident Anul III

Farmacie

S

1

1991

219

2210

112

Psiholog specialist

Psihologie clinica

S

1

3156

1441

4598

113

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

2399

1081

3480

114

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2750

1996

4746

115

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

7

20809

12528

33336

116

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

SSD

2

4698

3110

7808

117

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

PL

13

32080

19149

51229

118

Asistent medical

MG

PL

2

4073

2748

6820

119

Registrator medical

M

5

8409

3638

12046

120

Registrator medical deb.

M

1

1313

488

1800

121

Infirmiera

G

4

5543

3070

8613

122

Infirmiera deb.

G

1

1313

675

1988

123

îngrijitoare

G

5

6639

3488

10126

124

Brancardier

G

1

1313

698

2010

Total finanțare de la Bugetul de stat

101,0

238626

100865

339491

Total unitate sanitara (A + B)

573,0

1307949

306094

1614043

Total posturi aprobate: 573, din care:

- conducere: 28

  • - execuție: 545

  • - venituri proprii: 472


  • - buget de stat: 101

Director Financiar Contabil,

Sef Serviciu RUONS, Ec./paniela CimpeanEc. Anica Bojte