Hotărârea nr. 316/2015

Hotărârea nr.316 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.316

din data de 30.09.2015

privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.l 1584/18.09.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se supune aprobării statul de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit.a din HGR 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - începând cu data de 01.10.2015, se aprobă statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Fondurile necesare majorării cu 25%, începând cu 01.10.2015, a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, prevăzute în art.l alin. (5 5) din OUG 35/2015, de care beneficiază personalul de specialitate medico -sanitar, conform art.l alin (5 7) din același act normativ, se vor asigura în condițiile art.201 din HGR nr.791/2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

Aprobat, in ședința din data de: p Președinte VicepreședinteStr.Prundului nr.7-9

Tel.0268511481/Fax 0268511609;0268410205 E-mail runos@spnbrasov.ro

SPITALUL DE PS.r.-A-.' h'i NEURv. .'GIE

B I- A Ș O V

Str.Prundului Nr.7 • 9 , Ic:. 2268/511481

Nf.

Ziua.


STAT DE FUNCȚII

valabil in 2015

Nr.ci

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/gr ad

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

S

ii

1

10736

3672

14408

2

Director financiar contabil

S

ii

1

7266

2487

9753

3

Director medical

S

ii

1

8729

2995

11724

4

Director de îngrijiri

S

ii

1

5671

1946

7617

5

sef secție, medic primar

neurologie

S

ii

2

10291

1462

11753

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

S

ii

3

13164

6140

19304

7

sef secție, medic primar

balneofizioterapie

S

ii

1

4388

2193

6581

8

sef secție, medic primar

laborator

S

n

1

4430

1462

5892

9

farmacist principal ,sef

farmacie

S

ii

1

4008

1326

5334

10

farmacist

farmacie

S

1

1865

681

2546

11

medic primar

neurologie

S

5.5

20361

23805

12

medic primar

psihiatrie

S

9.5

33266

17601

50867

13

medic primar

anatomie patologica

S

0.5

2951

2004

4955

14

medic primar

medicina generala

S

2

6130

3148

9278

15

medic primar

radiologie .imagistica

S

1

3573

1239

4812

16

medic primar

balneofizioterapie

S

0.5

1975

929

2904

17

medic specialist

medicina generala

S

2

5522

2313

7835

18

medic specialist

neurologie

S

4

11401

3850

15251

19

medic specialist

psihiatrie

S

7

19550

10518

30068

20

medic specialist

epidemiologie

S

1

2903

1006

3909

21

psiholog principal

psihologie

S

5

12937

6832

19769

22

psiholog specialist

psihologie

S

1

2399

1247

3646

23

psiholog

psihologie

S

2

4914

2078

6992

24

logoped

logopedie

S

1

2430

1247

3677

25

biolog principal

laborator

S

2

6042

2014

8056

26

kinoterapeut

recuperare

S

3

5806

3083

8889

27

asistent medical pr. sef

medicina generala

S

2

5593

1941

7534

28

asistent medical pr. sef

medicina generala

PL

6

14331

6368

20699

29

asistent medical principal

medicina generala

S

15

39319

17115

56434

30

asistent medical principal

laborator

S

2

8122

5272

13394

31

asistent social principal

sociopsihopedagogie

S

1

2776

1365

4141

32

asistent social

sociologie

S

1

1953

934

2887

33

asistent medical

medicina generala

S

9

15611

5431

21042

34

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

1804

911

2715

35

asistent medical principal

medicina generala

SSD

4

9019

3678

12697

36

asistent medical

medicina generala

SSD

2

3336

1104

4440

37

asistent medical

balneofiziokinetoterapie si recuperare

S

1

1559

828

2387

38

asistent medical principal

medicina generala

PL

66

139321

74125

213446

39

asistent medical principal

balneofizioterapie

PL

4

7628

3788

11416

40

asistent medical principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

10605

5235

15840

41

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

2085

1047

3132

42

asistent medical principal

laborator

PL

8

18105

6293

24398

43

asistent medical principal

farmacie

PL

3

5913

2590

8503

44

asistent medical principal

radiologie

PL

2

3975

1322

5297

45

asistent medical principal

igiena

PL

1

2217

733

2950

46

asistent medical

medicina generala

PL

34

54491

20646

75137

47

asistent medical debutant

medicina generala

PL

7

9403

2779

12182

48

asistent medical

farmacie

PL

3

4919

2094

7013

49

asistent medical debutant

farmacie

PL

1

1313

428

1741

50

asistent medical

balneofizioterapie

PL

1

1646

847

2493

51

asistent medical principal

balneofizioterapie

M

1

1047

1047

2094

52

autopsier

anatomie patologica

M

1

2808

1876

4684

53

sora medicala principala

medicina generala

M

3

5348

2513

7861

54

registrator medical

M

2

3362

1300

4662

55

infirmiera

G

96

127810

47361

174891

56

ingrijitoare

G

63

84237

31226

115463

57

spalatoreasa

G

7

9303

2677

11980

58

brancardier

G

15

19801

6230

26031

59

paznic

G

11

14965

4455

19420

60

sef serviciu

S

li

3

10467

3519

13986

61

sef birou

S

li

5

16868

5529

22397

62

consilier juridic IA

consilier juridic

S

1

2621

902

3523

63

auditor public intern

economist

S

2

5401

1804

7205

64

referent de specialitate I

jurist

S

1

1896

721

2617

65

referent de specialitate I

inginer

S

3

7810

2706

10516

66

referent de specialitate II

inginer

S

1

1896

902

2798

67

economist IA

economist

S

3

7991

2706

10697

68

economist I

economist

S

10

21007

6988

27995

69

economist II

economist

S

3

6089

2004

8093

70

referent de specialitate II

economist

S

1

2256

721

2977

71

referent de specialitate II

jurist

S

2

4370

1442

5812

72

casier

M

1

1674

519

2193

73

magaziner I

M

1

1671

519

2190

74

arhivar debutant

M

1

1379

424

1803

75

muncitor calificat I

zugrav

G

1

1404

433

1837

76

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1790

560

2350

77

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1453

436

1889

78

muncitor calificat II

electrician

G

1

1430

428

1858

79

muncitor calificat II

fochist

G

4

6225

1935

8160

80

muncitor calificat III

instalator

G

1

1425

428

1853

81

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1424

428

1852

82

muncitor calificat IV

instalator

G

3

4175

1238

5413

83

muncitor calificat IV

fochist

G

3

4249

1290

5539

84

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

7033

2155

9188

85

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

4470

1359

5829

86

șofer I

G

1

1766

559

2325

87

șoferi II

G

3

4587

1491

6078

505     981260  396622 1377602

Total Finanțare venituri proprii_______________________________________________________________________________________505______981260  396622 1377602

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

medic primar

psihiatrie

S

2

7647

2478

10125

2

medic specialist

psihiatrie

S

4

12034

4024

16058

3

psiholog principal

psihologie

S

1

2796

910

3706

4

psiholog specialist

psihologie

S

1

2514

914

3428

5

psiholog

psihologie

S

3

7224

2493

9717

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

S

1

3008

996

4004

7

asistent medical principal

medicina generala

PL

3

5947

1904

7851

8

asistent social principal

medicina generala

PL

1

2176

698

2874

9

registrator

medicina generala

PL

1

1701

561

2262

10

infirmiera

G

1

1324

375

1699

11

ingrijitoare

G

2

2637

745

3382

12

rezident I

neurologie

S

1

1751

318

2069

13

rezident I

psihiatrie

S

7

13067

6692

19759


14

rezident II

psihiatrie

S

4

8764

4504

13268

15

rezident II

neurologie

S

3

6123

1125

7248

16

rezident III

neurologie

S

1

2269

420

2689

17

rezident III

psihiatrie

S

3

6412

3777

10189

18

rezident IV

neurologie

S

3

7433

1296

8729

19

rezident IV

psihiatrie

S

6

14141

7782

21923

Total finanțare de la Bugetul de Stat

48

108968

42012

150980

Total unitate sanitara( A+B)

nr posturi aprobate

1090228

438634

1528582

553


553

total posturi aprobate

din care

conducere

29

553

execuție

524

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

505

553

buget de stat

48


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


SEFSERVICIU RUNOS,
Ing.ec.Buiu Ileana